Skakel in . . .

Ons het helpers in die volgende areas nodig:

  • Eredienswerkers wat Sondae by eredienste hulp verleen om kollektes op te neem, bulletins uit te deel en lidmate te verwerlkom.  Kontak asb. vir Odette Basson by [email protected] indien jy as eredienswerker betrokke kan raak.  Diensbeurt roteer en helpers is gewoonlik een keer per maand aan diens.
  • Sekuriteitspan.  Die span patroleer die parkeerarea tydens eredienste om die veiligheid van motors te verseker.  Spanlede se diensbeurte roteer en word aangepas volgens spanlede se eie programme.  Kontak gerus vir Lindy by [email protected] om jou hullp aan te bied.
  • Kafeteriahelpers doen een keer per maand diens in die kafeteria op Sondagoggende net na die oggenddienste. Diensbeurte behels die bediening van tee en koffie en die afdek van tafels.  Jy hoef nie skottelgoed te was nie.  Kontak vir Lindy by [email protected] indien jy bereid is om te help.
  • Basaar 2019.  Raak betrokke by die jaarlikse gemeentebasaar.  Ons het hulp op verskeie gebiede nodig.  Kontak gerus vir Christine Morsbach by 082 353 9917 indien jy by die geleentheid betrokke wil raak.
  • Kategesekleingroepleiers.  Die kategese sisteem kan nie effektief funksioneer sonder die hulp van ouers wat as kleingroepleiers betrokke raak nie.  Kleingroepe skep ‘n ruimte waar kinders en jongmense saam kan dink en openlik gesels oor geloofskwessies.  Indien jy bereid is om as kleingroepleier by junior of senior kategesegroepe betrokke te raak, kontak asb. vir Sunet by [email protected]