Sending

Stellenberg gemeente ondersteun die volgende sendelinge met behulp van geloofsoffers.  Indien jy graag deur middel van ‘n geloofsoffer by enige van die onderstaande sendelinge betrokke wil raak, kontak gerus die kerkkantoor.

WES-KAAP:

Ds Jurie & Magdaleen Goosen – Buitelandse studente, Stellenbosch

Gerhard en Mignon Duvenhage asook Tinus van der Merwe – JAM-sendelinge uit Stellenberg-gemeente

Marina Prins – Member Care, Strand

Rev.  Renold Abrahams – Wallacedene Gemeente

Dr Danie van Zyl – Sokhanya Bybelskool, Kaapsevlakte

Gerhard en Melanie Weich – YWAM Muizenberg

TRANSKEI:

Ds Christo & Delesté Wooding – VGK Kokstad

Christina Khasa – VGK Lusikisiki

Nomthandazo Gongxeka

Lumbo en Nomtu Mabunda – Bambisana

MAKHATHINI:

Lourens van der Westhuizen – VGK Makhathini, Namibië

Vier geestelike werkers: VGK Makhathini,Namibië

Lugani
Themba
Nthombicane
Bongikosi

Degnos: Boesmansending

ELDERS IN DIE WêRELD:

Francois en Rita Bloemhof – Kinderevangelisasie, Frankryk.

Bydraes vir sendelinge kan ook elektronies oorbetaal word aan:

NG Kerk Stellenberg / ABSA / Tjekrekening 145 058 0011 / Takkode 632005.  Gebruik 260/001 + naam en van  as verwysing vir die betaling of e-pos jou bewys van betaling na [email protected]