Aanlyn Advertensieblad

Om ’n advertensie te plaas

Daar is twee opsies vir die plasing van advertensies:

Opsie 1 | ’n Advertensie met ’n volkleurfoto, of logo asook ’n omskrywing van maksimum 60 woorde beloop R100.  Stuur die bewoording met jou kontakbesonderhede en foto, of logo na [email protected]  Betaal die advertensiefooi elektronies na NG Kerk Stellenberg, ABSA-tjekrekening 145 058 0011,  takkode 632005, verwysing: S_advertensie.  Stuur die bewys van betaling na [email protected] om te verseker dat jou advertensie geplaas word.

Opsie 2 | ’n Advertensie sonder foto’s, of ‘n logo met net ‘n kort omskrywing (40 woorde) van ‘n diens of ‘n produk beloop R50. Betaal advertensiekoste elektronies aan NG Kerk Stellenberg,  ABSA-tjekrekening 145 058 0011,  takkode 632005, verwysing: S_advertensie.  Stuur die bewys van betaling na [email protected] om te verseker dat jou advertensie geplaas word.