Aanlyn Samaritaan

Om ’n advertensie te plaas

Daar is twee opsies vir die plasing van advertensies:

Opsie 1 | ’n Advertensie met ’n volkleurfoto of logo asook ’n omskrywing van maksimum 60 woorde om die diens, produk of wooneenheid te omskryf.  Stuur die teksgedeelte met jou kontakbesonderhede en foto of logo in jpeg-formaat (geen ander formaat word aanvaar nie) na [email protected]  Stuur ook jou onderneming se webadres of die adres van jou Facebookblad sodat ons dié skakels in jou advertensie kan byvoeg.  Koste: R100 per maand.  Betalings kan elektronies oorbetaal word aan NG Kerk Stellenberg,   ABSA-tjekrekening 145 058 0011,  takkode 632005, verwysing: S_advertensie.  Stuur die bewys van betaling na [email protected] om te verseker dat jou advertensie geplaas word.

 

Opsie 2| ’n Advertensie met geen foto of logo – slegs ’n kort omskrywing met nie meer as 40 woorde om die diens, produk of wooneenheid bekend te stel asook kontakbesonderhede.  Koste: R50 per maand. Betalings kan elektronies oorbetaal word aan NG Kerk Stellenberg,  ABSA-tjekrekening  145 058 0011,  takkode 632005, verwysing: S_advertensie.  Stuur die bewys van betaling na [email protected] om te verseker dat jou advertensie geplaas word.

 

Om te verseker dat jou advertensie geplaas word, is dit belangrik dat bogenoemde vereistes nagekom word.