Onderrigdienste

Die volgende ondersteuning vir onderrig word aangebied:

Indivuele hulp aan leerders

Ek bied individuele hulpklasse aan leerders van alle ouderdom aan.  Ondersteuning word verleen na gelang van die leerder se behoefte hetsy per vak, of algemene ondersteuning met huiswerk.  Ek het meer as 20 jaar  ondervinding as  ’n onderwyseres, (B.Bibl 1V (HOD) + eie Kleuterskool) en is toegerus om leerders by te staan in hul besondere behoeftes.

Verwysings  is beskikbaar,  indien dit  verlang word.

Elna Botha  |  083 312 7691


Tutor/Remediërende Onderwyseres/Tuisskool

Tweetalig

Individuele hulp aan leerders, ook leerders met spesiale behoeftes soos ADHD-, lees- en leerprobleme. Verleen hulp met sinvolle opsommings om gestruktueerd te studeer.  Alle Grade.

Jacolene 082 580 5051

[email protected]


 #MATHBUSTERS

071 604 3899


GoFocus Leersentrum Durbanville

GoFocus is ’n holistiese remediërende kursus wat rekenaar sagteware gebruik; drie-dimensionele tafelwerk wat een-tot-een gedoen word; fyn motoriese koördinasie oefeninge asook groot motoriese oefeninge wat konsentrasie verbeter.  Die kursus bied die leerder unieke fokus- en ruimtelike oriënteringstegnieke.  ‘n  Drie-dimensionele spelling tegniek  waardeur enige woord binne 3-5 minute bemeester kan word, is ook ingesluit.

Een-tot-een tutoring ook beskikbaar.

 084 202 9079

[email protected]

www.gofocus.co.za

https://www.facebook.com/gofocusdurbanville/