Saam is ons beter

deur: ds. Marius Breytenbach

In Prediker 4 lees ons, Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets. ’n Driedubbele tou breek nie maklik nie.  In Galasiërs 3:28 skryf Paulus: Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één.

Die Here het ons die seëning van medemense gegee en besondere vermoëns om mekaar te  bedien.  Die Here se plan met die kerk was nie dat dit ’n lukrake versameling mense sou wees wat nie veel met mekaar te doen het, en net per geleentheid saamkom om hul geestelike tenke te hervul nie – amper soos wanneer ons by die vulstasie saamdrom voor die brandstofprys styg.

Nee, God se idee van kerkwees verwys na mense wat ten nouste aan mekaar verbonde is – wat mekaar dien, ondersteun en opbou, sodat die kerk uitvoering kan gee aan God se plan om die wêreld te red. God het ons nie in die kerk (gemeente) geplaas bloot vir óns eie saligheid en gerief nie, maar juis sodat ons vir mekaar beskikbaar kan wees. Saam is ons beter en dit is die fokus van ons gemeente se kleingroepe.

Ons het die wonderlike voorreg in Stellenberg om deel van ’n groot gemeente wat ’n groot verskeidenheid bedienings kan aanbied, te wees.  Die nadeel van ‘n groot gemeente is egter dat mense maklik in die onpersoonlike bondel verdwyn en onbelangrik kan voel. Die stadslewe – veral met misdaad wat ons agter ons mure en beams terugdwing – dra ook by tot ’n vermindering van persoonlike kontak met die mense in ons omgewing en geloofsgemeenskap.

Die kerkraad wil help om hierdie leemte te vul deur die vorming van kleingroepe te ondersteun en waar moontlik te help fasiliteer.  Ons glo dit sal aan lidmate die geleentheid bied om aktief by die gemeente in te skakel en by ons werk betrokke te raak.

Indien jy ook ’n bydrae wil lewer en werklik ’n tuiste in die gemeente wil vind, moedig ons jou ten sterkste aan om by ’n belangegroep of kleingroep aan te sluit, of jouself as ’n vrywilliger by ’n diensgroep beskikbaar te stel.

Ons wil verder ook graag weet watter groepe reeds binne die gemeente bestaan. Stel ons asseblief in kennis indien jy reeds by ’n kleingroep ingeskakel is en dui aan of julle nuwe lede kan akkommodeer.

Raak betrokke deur Sondagoggende na die eredienste by die inligtingstafel buite op die grasperk, aan te meld, of die aanlynvorm op ons webblad onder kleingroepe in te vul. Enige ander navrae kan gerig word aan [email protected]