Relevant-bediening

Waar en wanneer word die Relevant-diens aangebied? Die Relevant-erediens word om 18:00, tydens skoolkwartale, in die kerkgebou aangebied. Daar is geen Relevant-eredienste tydens skoolvakansies nie.

Hoe lank is die erediens? Die diens is ’n uur lank.  Annibrand Seniorgroepe (kategese) vind na die diens plaas.  Die Bliss-groep vir jongvolwassenes en studente kom ook om 19:00 bymekaar.

Hoe word lofprysing tydens die erediens ingerig? Die lofprysing word deur die Plofstof-band bestaande uit jongvolwassenes en tieners gelei.  Moderne lofprysingsliedere, wat byval by tieners en jong volwassenes vind, word gesing.

Aard van die prediking:  Die eredienste word meestal deur ds. Hanno Ackerman, jeugleraar gelei.  Preke sluit aan by die oorhoofse temas van die gemeente, maar word aangepas om RELEVANT te wees binne jongmense se leefwêreld.

Is die erediens net vir tieners en jongmense?  Nee, enige lidmaat is welkom om die diens by te woon en ons doen veral ‘n beroep op ons tieners se ouers om die erediens saam met hulle tieners by te woon.

Wat is daar nog vir tieners en jongmense?

  • Annibrand Senior (kategese) vir graad 8’s tot 11’s vanaf 19:00 (net na die diens) tot 19:45.  Jy kom in jou graadgroep byeen.
  • BLISS-Bybelstudiegroep vir jongvolwassenes en studente Sondagaande vanaf 19:00 in die komiteekamer.
  • Relevant-Life op Woensdagaande vir jongvolwassenes en studente.  Ons ontmoet op Woensdagaande om 19:00 in die markplein om relevante lewenskwessies te bespreek.  Sluit gerus by ons aan.  Ons drink ‘n bier, of ‘n glas wyn, eet iets ligs saam en gesels oor verskeie algemene lewenskwessies en hoe ons geloof daarmee verband hou.
  • Reach-groepe op Donderdagaande vir tieners vanaf 18:00 tot 19:00.