RELEVANT – belangrik, essensieel en betekenisvol

Deur: Ds. Hanno Ackerman (jeugleraar)

Die Relevant-bediening het as ’n bediening vir jongwerkendes ontstaan.  Die groep jongmense wat by die bediening betrokke was, het voorgestel dat ons ’n geleentheid skep waarby jongmense van ander kerke en denominasies ook gemaklik sal voel om by in te skakel.  Dit was die motivering vir ’n weeklikse Relevantbyeenkoms op Woensdagaande om 18:30.

Dit het mettertyd vir ons duidelik geword dat jongmense ’n behoefte aan kennis en wysheid rakende alledaagse lewenskwessies het.  Om dié behoefte aan te spreek, word die Woensdagaandbyeenkomste in die formaat van ’n sogenaamde TEDtalk, wat gewild is op die YouTube-kanaal, aangebied.   ’n Kundige spreker lei die gesprek in en onderwerpe soos finansies, verhoudings, loopbane en streshantering word aangebied.  Na die aanbieding bespreek die groep die onderwerp onder mekaar. Dis ’n informele byeenkoms waar almal tuis sal voel.  Skakel gerus by die byeenkomste op Woensdagaande om 18:30 in.  Die besprekings duur gewoonlik tot ongeveer 20:00.  Enige iemand tussen die ouderdom 19 en 35 jaar  is baie welkom om in te skakel. Jy hoef nie ’n lidmaat van die gemeente of die NG Kerk te wees nie.

Die sukses van dié bediening het ons ook gemotiveer om die jeugdiens met die gepaardgaande Annibrand-kleingroepe (kategese) in dieselfde formaat in te rig.  Die jeugdiens se naam verander dan ook na RELEVANT.  Die gedagte is dat tieners en jongmense, maar ook volwasse lidmate, uitgenooi word na die Relevant-erediens waar lewenskwessies vanuit ’n Bybelse en Christelike perspektief bekyk word.  Bybelkennis en insig oor lewenskwessies sal tydens die erediens met jongmense gedeel word en tydens die daaropvolgende Annibrand-kleingroepe kan hulle die onderwerpe dan onderling bespreek en op hulle eie lewens van toepassing maak.