Aanlyn Pinkster 2020

Skakel vanaf 24 tot 31 Mei daagliks vanaf 06:00 soggens by enige een van ons drie pinksterreekse in.

Pinksterdiens 31 Mei 

Jeugpinkster 31 Mei

Pinksterdiens 28 Mei 

Kinderpinkster 28 Mei

Jeugpinkster 28 Mei

Pinksterdiens 27 Mei 

Kinderpinkster 27 Mei

Jeugpinkster 27 Mei

Pinksterdiens 26 Mei 

Kinderpinkster 26 Mei

Jeugpinkster 26 Mei

Pinksterdiens 25 Mei 

Kinderpinkster 25 Mei

Jeugpinkster 25 Mei

Pinksterdiens 24 Mei 

Kinderpinkster 24 Mei

Jeugpinkster 24 Mei

Besoek ons Pinkster-blog

Interessante bykomende leesstof wat by die reeks aansluit is op die PINKSTER-BLOG beskikbaar.

LEES die Pinksterdienste

Die geskrewe Pinksterdienste kan  hier afgelaai word.

31 Mei | Ek glo Amen is die begin van nuwe lewe

28 Mei | Ek glo aan die opstanding na die dood

27 Mei | Ek glo in die vergifnis van sonde en versoening

26 Mei | Ek glo aan ’n algemene kerk

25 Mei | Ek glo aan ’n gemeenskap van gelowiges

24 Mei | Ek glo in die Heilige Gees

LUISTER na die Pinksterdienste

Kliek HIER om na die Pinksterdienste te luister.

Pinksterprogram | Ek glo . . .

  • Sondag 24 Mei |  In die Heilige Gees.
  • Maandag 25 Mei | Aan ’n gemeenskap van gelowiges.
  • Dinsdag 26 Mei |  Aan ’n algemene kerk.
  • Woensdag 27 Mei |  Aan die vergifnis van sonde en versoening.
  • Donderdag 28 Mei |  Aan die opstanding.
  • Sondag 31 Mei |  Dat amen is nie die einde van ’n gebed nie, maar die begin van nuwe lewe.
Finansiële bydraes 

Gee asb. jou bydrae of bankkollekte deur dit elektronies oor te betaal na ABSA-tjekrekening, 145 058 0011, takkode 632005, of maak gebruik van die SnapScan toepassing.