Pinksterprogram

Hemelvaartdiens op Donderdag 30 Mei om 19:00 in die kerk.

Prediker: Ds. Marius Breytenbach

Ekumeniese erediens op Sondag 2 Junie om 09:00 in die kerk.

Prediker: Ds. Why Duvenhage

Pinksterdienste 2 tot 6 Junie om 19:00 in die kerk.

Tema: Eenvoud is die vreugde van die lewe. Prediker: Ds. René Potgieter.

Oggendpinkster 3 tot 7 Junie om 10:00 in die kerk.

Tema: Die gees van gebed. Prediker: Mike van Deventer

 

Kinderpinkster 2 tot 6 Junie om 19:00 in die kleinsaal.

Tema: Familiepret – dit is lekker om deel van God se familie te wees.

 

Kleuterpinkster 2 tot 6 Junie om 19:00 in die grootsaal.

Tema: Wonderland – dit is WONDERLIK om deel van God se familie te wees.

 

Gesamentlike Pinksterfeesdiens op 9 Junie om 09:00 in die kerk.  

Neem asb. kennis dat daar geen gesins- en meditatiewe dienste sal wees op Sondag 9 Junie nie.  Alle eredienste sluit by die Pinksterfees in die kerk aan.