Ons vier die seisoen van groei

Om bevind ons nou in ’n tyd waar lente in somer oorgaan. Dit is die seisoene waarin ons nuwe groei in die natuur rondom ons beleef.  GROEI is dan ook ons fokusarea vir die laaste paar Sondae van koninkrykstyd, voor die Kersseisoen begin. Ons GROEI, nader aan God en mekaar, sodat ons as gelowiges ’n verskil in die wêreld om ons kan maak.

Ons eredienste tydens ons fokus op groei, oorvleuel met die herdenking van die Reformasie, waarin die klem val op die wyse waarop die Heilige Gees ons voortdurend deur die lees en bestudering van die Bybel en in ons gesprekke met mekaar, tot geestelike verdieping lei.

Oktobermaand lei ook ons tiendemaand-dankofferfees in. Ons vier hiermee die gawe van ’n geloofsgemeenskap en die verantwoordelikheid om daarbinne vir mekaar en ander om te gee.

Ons doen dit alles in drie gesamentlike dienste waartydens ons die kosbaarheid van saamwees in Stellenberg-gemeente kan beleef. Woon ons Sondagdienste by en ervaar saam met ander gelowiges die seën wat ons ontvang deur te groei.

Ons GROEI nader aan God en mekaar om ’n verskil in die wêreld te maak

Tydens die derde kwartaal se koninkrykstyd het ons gestreef om met die liefde van Christus inklusief oor alle grense heen uit te reik, in ooreenstemming met Stellenberg se gemeentebelydenis. Tydens koninkrykstyd in die vierde kwartaal verskuif die fokus dan na ons leef as getuies en volgelinge van Christus.

In die vierde kwartaal val die klem dus op die praktiese aspekte van ’n lewe in God se koninkryk:

  • Ons GROEI nader aan God. Praktiese toewyding om geestelik te kan groei (ons bid, lees, oordink en praat).
  • Ons GROEI nader aan mekaar. Praktiese toewyding om ons fokus op ander se behoeftes en nood te plaas (ons help, ondersteun).
  • Ons GROEI om betekenisvolle lewens te lei (ons wil ons voortdurend vernuwe sodat ons ’n verskil kan maak).