Ons Lewe in die Koninkryk van God

Deur: ds. Marius Breytenbach

Wanneer ’n mens deur Israel reis, staan jy telkens verstom oor die konings van vergange se dae se bouprojekte.  Koning Herodes se winterpaleis op die berg Masada en sy herbouing van die tempel in Jerusalem, waarvoor Jesus se dissipels verwonderd gestaan het (Markus 13:1-2), staan onder andere as bakens van dié vergange koninkryke.  Die skares gelowiges wat in Galilea na Jesus toe gestroom het, het in die midde van die Romeinse Ryk en die Herodes-familie geleef.  Dit was ’n gewetenlose bedeling wat die werkersklas uitgebuit het om mag te behou.

Dit is dan ook teen hierdie agtergrond wat Jesus in al sy preke oor God se koninkryk praat.

Jesus se prediking het mense diep geraak, omdat dit so van Herodes en die Romeinse Ryk se bewind verskil het.  Dit het die mense wat min geld, mag, hoop, of invloed gehad het,  geïnspireer om ten spyte van hulle omstandighede in ’n beter koninkryk te glo.

Wat hoor ons as Jesus vandag deur sy prediking met ons oor God se koninkryk praat? Geen koninkryk op aarde kon nog die toets van die tyd deurstaan nie. Die stapeltjies klippe wat oral in Israel en die res van die wêreld staan, getuig daarvan. Gelowiges het deur die eeue heen oorleef, te midde van konings en koninkryke wat gekom en gegaan het.

Die wonder in die Bybelboek Jona is nie dat ’n groot vis hom ingesluk en op die strand uitgespoeg het nie, maar dat God hom op die punt gebring het om te besef dat Hy vir meer omgee as wat die godsdienstige Jona aanvanklik gedink het.  En juis dít is vandag ons eie uitdaging, te midde van die “konings” en “koninkryke” waarin ons ons bevind en moet leef.

Hierdie kwartaal gaan ons saam oor hierdie stelling nadink. Wat leer ons wanneer ons  God se koninkryk bestudeer en hoe kan ons die kennis toepas op die wêreld waarin ons nou leef en uitdagings in geleenthede omskep?

Kom reis in hierdie kwartaal saam met ons . . .

  • Eredienste: Elke Sondag tydens die erediens word op ’n aspek van God se koninkryk gefokus.
  • Gespreksgeleentheid: Kom luister elke week na ’n kundige spreker wat vanuit ’n praktiese oogpunt die voorafgaande Sondag se teks belig.
  • Gebed: Sluit aan by die gebedsbyeenkoms op Dinsdae om 18:30 in die kapel, waartydens ons spesifiek God se leiding sal vra om uitdagings in geleenthede te omskep.
  • Bybelstudiegeleentheid: Elke Sondag om 18:00 in die kleinsaal. Die byeenkoms vervang die tradisionele aanddiens.