Omgeeveiling

14 Junie 19:00 in die Markplein

’n  Veiling ten bate van die projekte van Stellenberg  Omgeetrust word gehou op 14 Junie om 19:00 in die Markplein.  Die trust is ’n Artikel 21- maatskappy, met die voordeel dat bydraes aftrekbaar van belasting is.  Projekte wat reeds deur die trust aangepak is, sluit in die aankoop van ’n huis vir bejaardes in Ruyterwacht, die Echo-omgeehuis in Stellenberg (’n oorgangshuis vir jong meisies), ’n   kleuterskool in Prins Albert, ’n huis in Kraaifontein vir kinders in nood (in samewerking met Shiloh), asook ’n hele aantal deurlopende voedingsprojekte.

Indien u die veiling wil bywoon of wyn of ’n artikel / produk  wil skenk wat opgeveil kan word,  kontak asseblief vir Adri du Randt by 082 936 4804.