Oggendpinkster

deur: Mike van Deventer

Om dit vir lidmate makliker te maak om deel te wees van die gemeente se Pinksterviering, bied ons ook ‘n byeenkoms in die oggend aan sodat jy dit kan bywoon indien jy ‘n aandbyeenkoms misgeloop het.

Die tema by die oggendbyeenkomste is:  Die gees van gebed.

Wat die Christelike geloof van álle ander gelowe onderskei, is die sekerheid dat ons ’n God aanbid wat vrywillig – bloot op grond van sy ongelooflike liefde vir ons, wat ons op geen manier verdien of kán verdien nie – sy Seun gestuur het om die straf vir óns skuld op Hom te neem.  Daar is met ander woorde niks wat ons kan doen dat God ons méér sal liefhê nie en daar is ook niks wat ons kan doen dat God ons mínder lief sal hê nie.

God het selfs nog verder gegaan deur sy Heilige Gees op die kerk uit te stort, sodat God nóóit ver van ons is nie, maar dat Hy op die intieme wyse by ons betrokke is en wil wees.  Hy smag daarna om in ’n liefdesverhouding met ons te leef, nie as ’n verhewe God voor wie ons moet kruip nie, maar as ’n Vader wat net die beste vir sy kinders wil hê (Matteus 7:11).

Ons weet dat geen verhouding kan oorleef sonder goeie kommunikasie nie. In ons verhouding met God is gebed seker die belangrikste manier waarop ons van ons kant af met God kommunikeer.  Die tyd en energie wat Jesus aan gebed bestee het is vir ons ’n aanduiding van hoe belangrik gebed is en as dit vir Jesus so belangrik was, kan dit tog sekerlik nie vir óns minder belangrik wees nie.    Gebed is egter nie sonder uitdagings en probleme nie.  Daar is soms by mense soveel worsteling met gebed, dat hulle dit as sinloos afskryf en doodgewoon ophou bid.

In dié Pinksterreeks gaan ons saam soek na ’n beter begrip van gebed en watter rol die Heilige Gees speel om te voorkom dat hierdie lewensaar verstop raak.

Mag dit wat jy dié Pinkster beleef, vir jou baie nader aan die Here bring en ons nader aan mekaar, sodat ons saam tot eer van die Here ware lig vir die wêreld  sal wees.

Eredienste sal ook op www.stellenberg.co.za beskikbaar wees.