Oggenddiens

Waar en wanneer is die oggenddiens? Elke Sondag, regdeur die jaar om 09:00 in die kerkgebou.

Hoe lank is die erediens? Slegs ’n uur aangesien Annibrand Juniorgroepe (kategese) om 10:00 begin.

Hoe word sang tydens die erediens ingerig?  Die Coram Deo-musiekgroep, onder leiding van Louis van Loggerenberg, is verantwoordelik vir die aanbieding van die voorsang asook sang tydens die erediens.  ’n Mengsel van Liedboek-liedere asook meer hedendaagse lofprysingsliedere word tydens die diens gesing.

Aard van prediking: Die oggenddiens het ’n informele inslag en prediking is gerig op volwassenes, maar kinders word ook geakkomodeer.  Preke word volgens bepaalde temas wat vir die kwartaal beplan word, aangebied.

Gesinne met jong kinders:  Daar is ’n moederskamer in die kerkgebou vir ouers met babas.  Agter die liturgiese ruimte (verhooggedeelte) is daar ook ’n TV- kamer vir ouers met kleuters.  Die erediens word op die TV in die vertrek uitgesaai en daar is genoeg ruimte vir kleuters om op die vloer te sit en speel.

Die Peuter- en Kleuterkerk word tydens skoolkwartale vanaf 09:00 tot 10:00 in die grootsaal (die grootsaal is aangrensend aan die markplein of kafeteria area) aangebied.  Die Peuter- en Kleuterkerk bied aan ouers geleentheid om ‘n erediens by te woon terwyl ‘n Bybelles vir die jongspan aangebied word.  Ons sal dit waardeer dat ouers wie van die diens gebruik maak ook sporadies ‘n diensbeurt behartig.  Kontak berug vir Brenda, Kinderwerk, by [email protected] om ‘n diensbeurt te neem.