Insameling van nie-bederfbare kosprodukte

 

Daar is steeds ’n groot behoefte aan nie-bederfbare kosprodukte.  Maak asseblief ’n bydrae deur enige produkte soos koffie, tee, langlewe melk, suiker, blikkieskos, meel, pasta, rys, ens. bo op die wit kas onder die trap in die voorportaal van die kerk te plaas.  Bydraes kan ook deur die week tussen 08:00 en 14:00 by die kerkkantoor afgegee word.