’n Geloof wat van die onbekende sin maak

Pinkster 24 tot 31 Mei 2020

Die volgende Pinksterreekse sal aanlyn aangebied word.  Hier volg meer agtergrond oor die onderskeie reekse.

Na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag lewer Petrus in Handelinge 2 ’n toespraak waarin hy met gelowiges oor die betekenis van Jesus se opstanding praat. Daarna vra die mense toe vir hom en die ander dissipels: “Wat moet ons doen, broers?” (Handelinge 2:37) In die daaropvolgende driehonderd jaar ontstaan ’n ryke verskeidenheid geloofsgemeenskappe regoor die antieke wêreld en in 325 n.C. bely hulle almal saam hul eenvormige geloof in een God ( die geloofsbelydenis van Nicea). Hierdie belydenis vertel die indrukwekkende verhaal van hoe God se Gees geloofsgemeenskappe telkens in veranderende en uitdagende omstandighede geïnspireer het om steeds sinvol te leef.

Nou, in Pinkstertyd  2020, bevind ons ons in soortgelyke omstandighede as die samelewing waarna in Handelinge verwys word en moet ons opnuut weer vir die Heilige Gees vra: Wat moet ons nou in hierdie unieke omstandighede doen?

Wat is die sin van die geloof wat ’n mens in hierdie tyd bely en wat is die herlewing waarvoor ons in hierdie Pinkster bid? Ek nooi jou om saam met ander gelowiges in die Pinkstertyd onder die indruk te kom van die inspirerende en transformerende krag van God se Gees as ons die verhale van die eerste geloofsgemeenskappe in Jerusalem, Antiogië, Filippi en Rome volg.

Preke sal gedurende die Pinkstertyd daagliks, reeds vanaf sesuur soggens, op ons webwerf beskikbaar wees. Lidmate kan dan enige tyd van die dag wat hulle pas, na die opname van die preek kyk. Die geskrewe preke sal ook op die webwerf beskikbaar wees vir diegene wat verkies om die preek te lees en almal wat graag net na die preek wil  luister, kan op die klankbaan via die webwerf inskakel.

Die Pinksterprogram lyk soos volg:

Prediker: Ds. Marius Breytenbach

EK GLO . . .

  • Sondag 24 Mei |  In die Heilige Gees.
  • Maandag 25 Mei |  Aan ’n gemeenskap van heiliges. Die gelowiges in Jerusalem.
  • Dinsdag 26 Mei |  Aan ’n algemene Christelike kerk. Die gelowiges in Antiogië.
  • Woensdag 27 Mei |  Aan die vergifnis van sonde en versoening. Die gelowiges in Filippi.
  • Donderdag 28 Mei |  Aan die opstanding. Die gelowiges in Rome.
  • Sondag 31 Mei |  Amen is die begin van nuwe lewe. Die gelowiges in Stellenberg.

Pinkster vir kinders en tieners |  24 tot 28 Mei 2020

 Kinderpinkster:

Josef  was familie van Jakob en dus deel van Jakob se tribe.  Sy drome het in nagmerries verander toe hy as ’n verstoteling in Egipte beland het nadat sy familie (tribe) hom verwerp het. Ten spyte van sy nagmerrie-ervarings, het Josef steeds ervaar dat God by hom was, omdat God al die tyd ’n wonderlike plan met Josef se lewe gehad het. Die storie van Josef leer vir ons dat God ook met elkeen van ons se lewens ’n wonderlike plan het.

Raak hierdie Pinkster deel van ons TRIBE en kom neem saam met Josef deel aan  Survivor Egipte.  Ons gaan elke aand iets interessants oor antieke Egipte leer  en daar is lekker aktiwiteite wat jy dan elke dag by die huis kan doen.  Moenie Survivor Egipte misloop nie.

Opnames van die aanbiedings sal daagliks vanaf sesuur soggens op www.stellenberg.co.za beskikbaar wees.  Kliek op die Pinkster 2020-blokkie op die tuisblad.

 Relevant-pinkster:

Tydens Pinkster 2020 gaan ons besondere fokus plaas op aanbidding en  die essensie van wat dit beteken om ’n lewe van aanbidding (worship) te lei. Ons sentrale tema is Open to Worship, met die klem op hoe ons in hierdie tyd aanbidding deel van ons nuwe, vreemde alledaagse lewens kan maak. Ons dink na oor die feit dat Christus opgevaar het hemel toe en daarna die Heilige Gees naby ons geplaas het sodat ons in volgehoue konneksie met Hom kan leef.

Reis in die Pinkstertyd tydens die aanddienste saam met ons. Haal asem, beleef aanbidding en hoe God deel is van alles wat jy aanpak – elke dag, vir die res van jou lewe.

Opnames van die Relevant-pinksterreeks sal daagliks vanaf sesuur saans op www.stellenberg.co.za beskikbaar wees.  Kliek op die Pinkster-blokkie op die tuisblad, of besoek die Relevant YouTube-kanaal, of volg die preke deur middel van Instagram: Relevant Community.