Meditatiewe diens

Waar en wanneer is die meditatiewe diens? Die meditatiewe diens is tydens skoolkwartale om 09:00 in die kapel.  Die diens word nie tydens skoolvakansies aangebied nie.  Die kapel is aan die agterkant van die kerkgebou, aangrensend aan Jasmynstraat en die BP-garage.

Hoe lank is die erediens? ‘n Uur.

Hoe word die erediens ingerig? Die meditatiewe diens skep ruimte vir stilword, gebed en nadenke.  Daar word gebruik gemaak van musiek en gebed om ‘n meditatiewe atmosfeer te skep.  ‘n Kort boodskap word deur die prediker aangebied en nagmaal word ook elke Sondag bedien.

Prediking: Ds. Philipp Dietmann neem die meerderheid van die meditatiewe diens waar en is vir die kort prediking tydens asook die bediening van die nagmaal tydens die diens verantwoordelik.