Samaritaan

Om ‘n advertensie in die Samaritaan te plaas moet u asseblief die advertensievorm tussen 08:00 en 14:00 by die Kerkkantoor voltooi en die advertensiefooi kontant betaal.  Indien u ‘n klaar saamgestelde advertensie met ‘n spesifieke embleem gebruik, of dit onmoontlik vind om die kerkkantoor tydens kantoorure te besoek kan die advertensie na [email protected] gestuur word en die nodige reëlings vir betaling met hom getref word.

Advertensiefooie beloop: R20 vir elke 10 woorde, afgerond tot die naaste 10.  M.a.w. 15 Woorde = R40 en 22 woorde = R60.  Kwartblad = R80, maar met foto’s en logo’s = R120.  Halfblad = R150, maar met foto’s en logo’s = R190.

Vir verdere navrae kontak Sanèl Joubert.

Argief

Samaritaan Maart 2020

Samaritaan Februarie 2020

Samaritaan Desember 2019

Samaritaan November 2019

Samaritaan Oktober 2019

Samaritaan September 2019

Samaritaan Augustus 2019

Samaritaan Junie 2019

Samaritaan Mei 2019

Samaritaan April 2019

Samaritaan Maart 2019

Samaritaan Februarie 2019

Samaritaan Desember 2018

Samaritaan November 2018

Samaritaan Oktober 2018

Samaritaan September 2018

Samaritaan Augustus 2018

Samaritaan Junie 2018

Samaritaan April 2018

Samaritaan Maart 2018

Samaritaan Februarie 2018

Samaritaan Desember 2017

Samaritaan November 2017

Samaritaan September 2017

Samaritaan Augustus 2017

Samaritaan Junie 2017

Samaritaan Mei 2017

Samaritaan Apr 2017

Samaritaan Mrt 2017

Samaritaan Feb 2017

Samaritaan-Nov-2016

Samaritaan-September-2016

Samaritaan-Aug-2016

Samaritaan-Jun-2016

Samaritaan-Mei-2016

Samaritaan-April-2016

Samaritaan-Maart-2016

Samaritaan-Feb-2016

Samaritaan-Des-2015

Samaritaan-Nov-2015

Samaritaan-Oktober-2015

Samaritaan-Aug-2015

Samaritaan-September-2015

Samaritaan-Jun-2015

Samaritaan-Mei-2015