Samaritaan

Om ‘n advertensie in die Samaritaan te plaas moet u asseblief die advertensievorm tussen 08:00 en 14:00 by die Kerkkantoor voltooi en die advertensiefooi kontant betaal.  Indien u ‘n klaar saamgestelde advertensie met ‘n spesifieke embleem gebruik, of dit onmoontlik vind om die kerkkantoor tydens kantoorure te besoek kan die advertensie na faanblom@yahoo.com gestuur word en die nodige reëlings vir betaling met hom getref word.

Advertensiefooie beloop: R20 vir elke 10 woorde, afgerond tot die naaste 10.  M.a.w. 15 Woorde = R40 en 22 woorde = R60.  Kwartblad = R80, maar met foto’s en logo’s = R120.  Halfblad = R150, maar met foto’s en logo’s = R190.

Vir verdere navrae kontak Sanèl Joubert.

Argief

Samaritaan September 2017

Samaritaan Augustus 2017

Samaritaan Junie 2017

Samaritaan Mei 2017

Samaritaan Apr 2017

Samaritaan Mrt 2017

Samaritaan Feb 2017

Samaritaan-Nov-2016

Samaritaan-September-2016

Samaritaan-Aug-2016

Samaritaan-Jun-2016

Samaritaan-Mei-2016

Samaritaan-April-2016

Samaritaan-Maart-2016

Samaritaan-Feb-2016

Samaritaan-Des-2015

Samaritaan-Nov-2015

Samaritaan-Oktober-2015

Samaritaan-Aug-2015

Samaritaan-September-2015

Samaritaan-Jun-2015

Samaritaan-Mei-2015