Lydenstydprogram vir 2018: ‘n Vrygewige lewe

deur: ds. Marius Breytenbach

In Stellenberg se belydenisdokument verwoord ons die geloofsoortuiging dat ons strewe om met die liefde van Christus inklusief oor alle grense heen uit te reik:

  • Na mekaar in ons geloofsgemeenskap.
  • Na mense in ons werkplek, buurt en breër samelewing.
  • Na mense in ons land en daarbuite.
  • Na moederaarde en alle vorme van lewe.

Hierdie ideaal, wat ons tydens die 2018-fokusprogram wil bespreek, bring ons vandag voor baie spesifieke sosiale, politiese, ekonomiese én godsdienstige uitdagings en geleenthede te staan. Een van die vroegste liedere wat deur gelowiges gesing is verwoord die gedagte dat dieselfde gesindheid wat in Christus was, ook in ons moet leef: “Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word”. (Filippense 2:6-7)  Die inhoud van die skrifgedeelte sal die fokus van ons lydenstyd in 2018 wees. Christus se vrygewigheid inspireer ons as gelowiges steeds vandag tot besondere lewens van vrygewigheid.

Jy kan op verskeie maniere deel raak van ons 2018-lydenstydprogram wat oor ses weke van 11 Februarie tot 18 Maart sal strek. Die program bestaan uit ses eredienstemas wat weer in die daaropvolgende week tydens  klein- en grootgroep-studiegeleenthede bespreek sal word. Jy sal ook die studiemateriaal self kan deurwerk.

Ons gaan weer lidmate aanmoedig om tydens die lydenstyd rooi kruise by hulle huise aan te bring. Vroeg in 2018 sal meer informasie rakende die lydenstydprogram beskikbaar gestel word, maar ons wil nou reeds lidmate aanmoedig om mense uit te nooi om aan die program deel te neem, of  by kleingroepe in te skakel.