Kwartaaltema: Derde kwartaal 2019

 

Kwartaaltema: Ons leef in God se KONINKRYK

Die kwartaaltema: Ons leef in God se Koninkryk, word deur die volgende program ondersteun:

Eredienste:  Dienste sal elke Sondag op ’n spesifieke tema van God se Koninkryk fokus.

Bybelstudiegeleentheid Sondae 18:00 in die kleinsaal:  Nege Bybelstudiegeleenthede sal in plek van die tradisionele aanddiens aangebied word.  Woon gerus die aanddiens se nuwe formaat by.

Weeklikse gespreksgeleentheid:  Na afloop van Sondag se erediens word lidmate uitgenooi om in die week ’n aanbieding deur ’n spreker wat aansluit by die week se tema by te woon.

Gebed:  Die Asem-skep gebedsgroep, Dinsdae om 18:30 in die kapel en die Mannebiduur op Donderdae 06:00 in die kafeteria sal ook fokus op die die geleenthede en uitdagings wat gelowiges in God se Koninkryk gebied word.

Sondag 21 Julie 2019: God gee vir meer om as wat ons dink

Teks:  Jona 4:10-11

Fokus: Het ons dalk in ons geloof by Jona in die vis se maag vasgehaak en nooit self by Nineve gearriveer nie? Die teks praat oor die harde werklikheid van ’n godsdienstigheid of tipe vroomheid waarin ons hardkoppig volhard en nie met die bewegings in God se koninkryk tred hou nie. Ons kan godsdienstig baie toegewyd leef (op pad Tarsus toe), maar in heeltemal die verkeerde rigting beweeg (ons moet Nineve toe).

Gespreksgeleentheid 23 Julie 19:00

Globale kwessies en uitdagings in die samelewing  en die wyse waarop dit die kerk en ons geloof raak.

Aanbieder: Dr. Dirk Brand, Skool van Publieke Leierskap aan die Universiteit van Stellenbosch.

Dinsdag 23 Julie om 19:00 in die kleinsaal.

 

Sondag 28 Julie 2019: Waarvoor is jy bang?

Teks:  Markus 8:35-41

Fokus:  Vrese, onsekerhede, woede en hartseer wat ons gevange hou en beroof van nuwe geleenthede en moontlikhede wat in ons geloofslewe kan realiseer. Wat maak jou bang en ongelukkig en wat is die impak daarvan op jou lewe en die mense om jou?  Die wonder in Markus se teks is nie net dat Jesus die mag het om storms in die natuur aan te spreek nie, maar dat hy storms (vrese) in ons tot bedaring kan bring. Dit gee ons hoop dat ons toekomstige storms beter sal navigeer.

Gespreksgeleentheid 30 Julie 19:00

Die realiteit en impak van vrees op jou lewe en hoe jy dit kan aanspreek.

Aanbieder: Dr. Deon Bruwer, Pastorale Sielkundige.

Dinsdag 30 Julie om 19:00 in kleinsaal

 

 Sondag 4 Augustus 2019: Aan wie behoort alles?

Teks:  Deuteronomium 10:10-22 (Lev. 25)

Fokus: Ons kapitalistiese ingesteldheid stel hoë eise aan ons leefstyl en die ekologie. Is dit volhoubaar? Watter perspektief bring God se koninkryk op geld, besittings en ons tyd? Ongelykheid en armoede en die herstel daarvan.

Gespreksgeleentheid 8 Augustus 19:00

Die uitdaging en geleenthede van ’n kapitalistiese ekonomie.

Aanbieder: Prof. Stan du Plessis, Departement Ekonomie aan die Universiteit van Stellenbosch.

Donderdag 8 Augustus om 19:00 in die kleinsaal.

 

Sondag 11 Augustus 2019: Stukkende mense

Teks:  Filippense 2:1-11

Fokus: Mense tussen wie ek elke dag leef is weerloos a.g.v. egskeidings, depressie, angs, armoede, ens. Wat beteken dit om die gedaante van Christus aan te neem waar ek myself tussen ander bevind.

Gespreksgeleentheid 13 Augustus 19:00

Om die stemme van stukkende mense te kan hoor. 

Aanbieder: ds. Nioma Venter, Predikant in Sinodale diens, Diaconia.

Dinsdag 13 Augustus om 19:00 in die kleinsaal.

 

Sondag 18 Augustus 2019: ’n Geloof wat oor grense reik

Teks:  Matteus 15:21-31

Fokus:  Die teks praat oor ’n geloof wat nie net beperk is tot die belange van een godsdienstige groep nie, maar dat dit oor grense heen uitreik. Wat beteken dit dat die menigte (waarskynlik ongelowiges) die God van Israel prys? (vers 31).

Gespreksgeleentheid 19 Augustus 19:00

’n Geloof wat oor grense heen reik.

Aanbieder: ds. Michelle Boonzaaier, leraar by NG Kerk Brackenfell en betrokke by die I Am-organisasie.

Maandag 19 Augustus 19:00 in die kleinsaal.

 

Sondag 25 Augustus 2019: Die kerk en die Koninkryk

Teks:  Efesiërs 1:15-23.

Gespreksgeleentheid 29 Augustus 19:00

‘n Kerk in die Koninkryk.

Aanbieder: Dr. Nelis Janse van Rensburg, Moderator van die NG Kerk se Algemene Sinode.

Donderdag 29 Augustus om 19:00 in die kleinsaal.