Kwartaaltema: Derde kwartaal 2019

 

Kwartaaltema: Ons Leef in God se KONINKRYK

Die kwartaaltema: Ons Leef in God se Koninkryk, word deur die volgende program ondersteun:

Eredienste:  Dienste sal elke Sondag op ’n spesifieke tema van God se Koninkryk fokus.

Bybelstudiegeleentheid Sondae 18:00 in die kleinsaal:  Nege Bybelstudiegeleenthede word in die plek van die tradisionele aanddiens aangebied.  Woon gerus die aanddiens in nuwe formaat by.

Weeklikse gespreksgeleentheid:  In aansluiting by die tema van Sondag se erediens, word lidmate uitgenooi na ’n aanbieding deur ’n spreker die daaropvolgende week.

Gebed:  Die Asemskep-gebedsgroep, Dinsdae om 18:30 in die kapel en die Mannebiduur op Donderdae om 06:00 in die kafeteria, sal ook fokus op die geleenthede en uitdagings wat gelowiges in God se koninkryk gebied word.

 

Sondag 25 Augustus 2019: Die kerk en die koninkryk

Teks:  Efesiërs 1:15-23.

Gespreksgeleentheid 29 Augustus 19:00

’n Kerk in die koninkryk.

Mense beleef deesdae nie noodwendig die kerk positief nie.  Hoe moet ons as gelowiges na die kerk kyk en wat is ons uitdagings in die koninkryk.

Aanbieder: Ds. Nelis Janse van Rensburg, Moderator van die NG Kerk se Algemene Sinode.

Donderdag 29 Augustus om 19:00 in die kleinsaal.