Kuier saam in die virtuele markplein

“Dit was altyd wonderlik om Sondae nader aan God, maar ook nader aan mekaar te groei,” sê ds. Marius Breytenbach.  “Na eredienste kon lidmate in ons markplein en teetuin saamkuier.  In die lig van die grendeltyd wil ons saam met ons aanlyn dienste, ook ’n virtuele markplein (gespreksgroep) skep.

“Dit werk soos volg:  Indien jou foon of rekenaar internettoegang bied, kan jy via ’n skakel wat jy per e-pos sal ontvang, op die byeenkoms inteken.  Die twee predikante wat die oggenddienste aanbied, sal ook die gespreksgroep vanaf 16:00-16:40 lei.  Die betrokke predikante se e-posadresse sal elke Sondag net voor die eredienste op die skerm vertoon word.  Stuur jou naam, van en e-posadres vir een van hulle en hulle sal die skakel of uitnodiging na die gespreksgroep per e-pos vir jou stuur.  Om 16:00 kan jy op die skakel kliek en jy sal tot die gespreksgroep toegelaat word.

“In die volgende paar weke gaan die predikante ook aanlyn geleenthede skep waar mense wat geografies naby mekaar woon,  saam kan kuier, soos ons voorheen met wyksbyeenkomste gedoen het.  Die predikant wat aan jou straat of omgewing toegesê is, sal ’n saamkuier van 40 minute vir die geografiese area waarin jy woon, skeduleer en dit aan jou stuur.   Indien jy by die kuier wil inskakel, kan jy net op die e-pos antwoord.  Ons hoop om mense op dié wyse bymekaar uit te bring, sodat ons op hoogte van mekaar se behoeftes kan bly en mekaar sodoende kan help en ondersteun.”