Kosprojek

 

Insameling op 24 April.

Gee asb. bydraes vir die kosprojek voor Dinsdag 24 April by die kerkkantoor af, of plaas dit op die witkas onder die trap in die voorportaal van die kerk.

Die kos word op 25 April verpak volgens die behoeftes van die onderskeie gesinne wat deur die kosprojek ondersteun word.

Kontantbydraes vir die aankope van kos is ook baie welkom.

Kontantbydraes kan per EFT gemaak word na ABSA, tjekrekening, 145 058 0011, takkode 632005. Gebruik KOSPROJEK as verwysing.