Kersprojekte

Ruyterwacht Senior Sentrum

Ons wil graag die Ruyterwacht Senior Sentrum ondersteun met die Kerspakkies wat hulle vir hulle lede saamstel.  Hulle benodig 260 boksies met wigkasies en 260 pakke malvalekkers.   Produkte  kan by die kerkkantoor afgegee word.

Kampe vir minderbevoorregte kinders

Jaarliks in Desember word kampe vir minderbevooregte kinders aangebied. Die kinders kom is uit informele nedersettings in die Skiereiland asook van die Karoodorpe waarheen ons jeugbediening jaarliks uitreik, afkomstig.  Bydraes vir die kampe in die vorm van beskuit, koekies, lekkergoed, langlewe melk, ens. ontbytgraankos sal baie waardeer word.  Lidmate wat die kinders met ‘n sakgeldjie wil borg kan ook vir Milda Brits kontak by milda@stellenberg.co.za of 021 976 4519.  Bydraes kan by die kerkkantoor afgegee word.

Bydraes vir kosprojek

Die sluitingsdatum vir November en Desember bydraes is 27 November.  Op 27 November word kospakkies vir November en Desember verpak en aan gesinne versprei.  Enige nie-bederfbare produkte is welkom.  Kontantbydraes vir die aankoop van vars produkte soos aartappels kan by die kerkkantoor inbetaal word, of EFT na ABSA Tjekrekening, 145 058 0011, takkode 632005, gebruik KOSPROJEK as verwysing.

Kersete vir Klipheuwel informele nedersetting

Indien jy graag betrokke wil raak by die Kersete wat jaarliks op Kersdag aan inwoners van die informele nedersetting in Klipheuwel aangebied word, kontak asb. vir Ingrid Botha by 082 574 1544 or per epos, ingbot59@gmail.com.