Karoo-kosprojek

Karoo Kosprojek

Die afgelope jaar se droogte het tot gevolg gehad dat heelwat boere nie gewasse kon saai of plant nie en honderde seisoenwerkers is reeds die hele jaar sonder werk en inkomste.  Ernstige voedselnood dreig om in dorpe soos Calitzdorp, Zoar en Leeu Gamka uit te breek.  Daar bestaan veral kommer oor voorskoolse en laerskoolkinders wat gedurende die skoolkwartaal minstens daagliks een maaltyd by die skool ontvang, maar tydens die lang Desember skoolvakansie is daar vir hulle geen vooruitsig vir ‘n daaglikse maaltyd nie.

Met die hulp van ons lidmate het ons minderbevoorregte kinders in Zoar en Calitzdorp gedurende die Desember skoolvakansie met etes bedien.  Hartlik dankie aan elkeen wat die projek ondersteun het.  Die kosskenkings, finansiële bydraes asook die hulp met die vervoer van produkte het dit vir ons moontlik gemaak om in Calitzdorp 500 borde kos, drie keer per week oor ’n periode van drie weke uit te deel.  In Zoar is 500 borde kos drie tot vier keer per week oor drie weke uitgedeel.  Op Kersdag kon ons 100 kospakkies in Calitzdorp versprei en ook voorrade na Beaufort-Wes en Leeu-Gamka stuur.