Kersprogram

Dinsdag 24 Desember (Ou Kersdag)

Kerssang in die kerk vanaf 19:00 tot 19:30 (Ds. René Potgieter).

Woensdag 25 Desember (Kersdag)

Kersdienste om 07:30, 08:30 en 09:30 in die kerk.  Prediker: Ds. René Potgieter.

Dinsdag 31 Desember (Oujaarsdag)

Erediens om 19:00 in die kerk. Prediker: Ds. Hanno Ackerman.