Kategese Registrasie – Herregistrasie met geen veranderinge

Ek herrigistreer my kind by Stellenberg- kategese. Daar is geen veranderinge in die betrokke kind of ouers se persoonlike besonderhede nie.

Besonderhede van kind:

Besonderhede van ouers:

Pa:

Ma: