Kategese-registrasie 2020

In Stellenberg-gemeente verwys ons na kategese as Annibrand Junior (graad 1 tot 7) en Annibrand Senior (graad 8 tot 11).

Kinders en tieners word in kleingroepe verdeel met ‘n kleingroepleier wat geloofsgesprekke fasiliteer en lei.  Die kleingroepe word op ‘n informele wyse aangebied en kinders en tieners word aangemoedig om deel te neem aan die gesprek.  Bybelkennis word ook sover moontlik toegepas op die moderne lewe waarin jongmense vandag leef.

Annibrand-juniorgroepe kom Sondae (tydens die skoolkwartale) vanaf 10:00 tot 10:45 in hul onderskeie lokale byeen.

Annibrand-seniorgroepe ontmoet op Sondae (tydens skoolkwartale) vanaf 19:00 tot 19:45 in hul onderskeie lokale.

Kleuter- en peuterkerk word Sondag (tydens skoolkwartale) vanaf 09:00 tot 10:00 in die grootsaal aangebied.

Registrasie – ons versoek graag dat almal wat by die Annibrand-groepe wil inskakel, sal registreer.  Al was jy voorheen ingeskakel.

Registrasiedatums: Sondae 19 en 26 Januarie 2020

Kleuter- en peuterkerk – 10:00 in die grootsaal

Graad 1 tot 7 – 10:00 in die grootsaal.

Graad 8 tot 11 – 18:00  in hul onderskeie lokale.

Annibrand Juniorgroepe begin amptelik op Sondag 26 Januarie 2020. 

Annibrand Seniorgroepe begin op 19 Januarie 2020.

Blokdiens vir graad 1’s en hulle ouers

Alle graad 1’s en hul ouers word uitgenooi na ‘n blokdiens op Sondag 19 Januarie om 09:00 in die jeuglokaal.  Ons moedig ouers aan om die geleentheid by te woon.  Hier sal jy meer te wete kom rakende Stellenberg se kategeseprogram en ook ons kinderwerker en jeugleraar ontmoet.

Blokdiens vir kleuters en hulle ouers

Ouers en kleuters word uitgenooi na ‘n spesiale blokdiens op Sondag 26 Januarie om 09:00 in die jeuglokaal.  Skakel gerus hier in om meer te leer oor die  kleuter- en peuterkerk se funksionering.