Kategese registrasie 2019

Almal registreer, al het jy voorheen by die kategese ingeskakel.  Nuwelinge is ook baie welkom.

Op Sondag 27 Januarie is die laaste geleentheid vir registrasie.  Junior graadgroepe (voorskool tot graad 7) kan na die oggenddiens by die saalkompleks aanmeld.  Senior graadgroepe (graad 8 tot 11) kan na die jeugdiens by hulle onderskeie graadgroepe registreer.

Jaargeld van R140 is ook dan betaalbaar. Jy kan die bedrag EFT, of van SnapScan gebruik maak.

Bankbesonderhede: Stellenberg Jeug, ABSA, Spaarrekening 928 759 2857, takkode 632005.

Daar sal op 20 en 27 Januarie weer geleentheid vir registrasie wees.