Kannaland Kosprojek

Met die oog op al die feesmale wat ons tydens die Kersgety geniet wil ons vra dat lidmate oortollige kos aan die Kannaland distrik skenk.  Ons het bewus geraak van die groot voedselnood, na nuwejaar, wat onder veral kinders in die Kannaland bestaan. Help asseblief met die volgende:

  • Skep ‘n bord kos van jou Kersmaal uit en vries dit, of
  • Berg oortollige kos van ‘n feesmaal in ‘n bakkie en vries dit.
  • Polistireenbakkies sal Sondae by die kerk se deure beskikbaar wees.
  • Bring bevrore bydraes tussen 2 en 5 Januarie 2020 na die kerkkantoor.
  • Die bydraes sal op 6 Januarie 2020 na Calitzdorp en buurdorpe geneem word.  Ons helpers op die dorpe sal die verspreiding van die kos behartig.

Verdere navrae: Ds. Why Duvenhage 082 570 5931.