Jongwerkendes ZOOM saam

Deur:  Ds. Hanno Ackerman

Voorheen kon werkende jongmense elke Woensdagaand ’n glasie wyn of ’n bier saam met medegelowiges in die markplein geniet terwyl hulle na relevante beskouings en opvattings luister en daarna kon hulle húl mening en siening met ander jong volwassenes om die geselstafel deel. Om te luister na jou vriende se uitkyk oor werk, geloof en die lewe, was die kern van Woensdagaande se Bliss-byeenkomste in die markplein.

Sedert die landwye inperking vergader Bliss, die jongvolwassenebediening, op ’n splinternuwe  manier sodat dié groep in die bediening nie verlore gaan nie.  Aanlyn platforms soos Zoom en Skype bied aan die jong volwassenes die geleentheid om met mekaar kontak te behou.

Die aanlyn byeenkomste begin soos altyd elke Woensdagaand om seweuur en skop steeds af met ’n inkloksessie waar ons eers by mekaar hoor hoe dit gaan en wat in almal se lewens aangaan. Die spreker van die aand lewer dan ’n kort aanbieding en daarna lei hy die gesprek wat voortvloei uit vrae wat die groep stel, verder.

Tydens die isolasietyd hou hierdie byeenkomste vir elkeen van die jong volwassenes besonderse betekenis in. Om net ander se gesigte te sien en met mekaar te kan vereenselwig in ’n tyd waar almal vasgevang en afgesonderd voel, het groot waarde.

Hier volg die kommentaar van ’n paar lede van die groep oor hulle belewenis van die byeenkomste:

Om voort te kan gaan met die Bliss-byeenkomste gedurende die “lockdown” beteken vir my baie. Dit is ’n moeilike tyd vir almal, met baie onsekerheid en te veel negatiewe nuus. Ek sien uit na die byeenkomste om te kan sosialiseer en met ander te kan  gesels oor onderwerpe wat ons positief hou. ’n Mens kan die ondersteuning van die groep aanvoel en ek voel altyd welkom.

Being able to stay linked to the ‘Relevant life community’ despite these daunting times , has been very very encouraging. To know that being connected to people who love Jesus and are choosing to make Him a bigger reality than what’s happening in the world, has increased my ability to not only engage with hope, but to also flourish in the midst of adversity.

I am very grateful for a platform where young adults can do life together and hold each other accountable with the aim of community and connection.

Woensdagaande se byeenkomste het regtig vir ons ʼn sin van “normaliteit” gegee in hierdie vreemde tyd. Daarmee saam het dit ook betekenis gegee aan die gemeenskap van mense wat saam bang is, bly is, sukkel, en dinge probeer uitpluis.