Jeugkleingroepe en -diens

’n Annibrand derde kwartaal

Die jeug en jongvolwassebediening fokus tydens die derde kwartaal op die relevansie van die koninkryk van God – die hiér en nóú. Ons nooi kenners en bekendes op verskeie terreine van die lewe om tydens die jeugdiens op ons geselsbank te kom sit en saam te gesels en dink oor hoe ons in die koninkryk van God kan leef. Die gesprek gaan tweeledig wees – hoe leef ek in die koninkryk, asook hoe laat ons die koninkryk van God na andere deurbreek?
As kinders het ons dikwels gedink die koninkryk is ’n geografiese area, amper iets soos die hemel is bo in die wolke en ’n plek waarna ons almal streef. Tog maak die wyse waarop God deur Jesus en die Heilige Gees werk, dit duidelik dat die lewe hier op aarde van waarde is en dat die wyse waarop ons nóú leef, baie belangrik is.
Ons wil almal (tieners, ouers en jongvolwassenes) uitnooi om in te skakel by ons tema: Couch Tuner elke Sondagaand om 18:00 tydens die jeugdiens in die kerk. Kom luister na die verskillende menings en stemme vanoor die wêreld heen en hoe God se koninkryk hier in ons leefwêreld inpas.
Die koninkryk van God is hiér en dit is nóú en ons moet dit beleef en uitleef!

BELYDENISKAMP 30 EN 31 AUGUSTUS

Laai die inskrywingsvorm hier af, voltooi en e-pos aan [email protected]

Inskrywingsvorms graad 11’s

Inskrywingsvorms leiers

SENIOR KLEINGROEPE (elke Sondag, 18:00 – 19:30 tydens skoolkwartale)

Tieners kom na afloop van die jeugdiens om 18:00 in hulle onderskeie graadgroepe bymekaar en verdeel dan in kleingroepe.  Die preek en tema van die jeugdiens word tydens kleingroepe met tieners bespreek.  Kleingroepe is informele gespreksgroepe wat aan tieners die geleentheid bied om geloofskwessies in ‘n meer intieme atmosfeer te bespreek.  Raak gerus betrokke as kleingroepleier by jou kind se kategesegroep.  Kontak gerus vir Sunet by die jeugkantoor, [email protected] indien jy as ‘n kleingroepleier wil aanmeld.

Lesmateriaal (Laai dit hier af)

Sondag 25 Augustus (Graad 11)

Sondag 25 Augustus (Graad 8 tot 10)

Sondag 11 Augustus (Graad 8 tot 11)

Sondag 4 Augustus (Graad 8 tot 10)

Sondag 28 Julie (Graad 8 tot 10)

Sondag 21 Julie (Graad 8 tot 10)

Sondag 14 Julie (Graad 8 tot 10)

Sondag 2 Junie (Graad 8 tot 10)

Sondag 26 Mei 2019 (Graad 8 tot 10)

Sondag 19 Mei 2019 (Graad 8 tot 10)

Sondag 12 Mei 2019 (Graad 8 tot 10)

Sondag 5 Mei 2019 (Graad 8 tot 10)

Sondag 28 April 2019 (Graad 8 tot 10)

Sondag 14 April 2019 (Graad 8 tot 11)