Uitreike

Uitreike

Stellenberg reik jaarliks uit na minderbevoorregte gemeenskappe oor die hele Suid Afrika. Tieners, jong volwassenes en volwasssenes neem aan die uitreike deel. Uitreike vind gewoonlik in die Junie/Julie skoolvakansie plaas en plekke soos: Prins Albert, Calitzdorp, Klaarstroom, Koue Bokkeveld, Transkei en Mahvusa word besoek.

Tydens uitreike word kinders, tieners en volwasse inwoners van dié gemeenskappe met die evangelie bedien. Potensiële leiers word binne dié gemeenskappe geïdentifiseer en d.m.v. intensiewe dissipelskap opgelei en ondersteun om Bybelstudiegroepe, ens. voort te sit nadat uitreikspanne onttrek. Uitreikspanne besoek jaarliks dieselfde gemeenskappe sodat kontinuïteit behou word en leiers versterk word.

Uiteike vir Julie-skoolvakansie 2017

  • Jy word uitgenooi om deel te wees van ’n uitreikspan van Stellenberg-gemeente gedurende die Julie skoolvakansie.
  • Daar word van jou verwag om dit eers biddend te oorweeg.
  • Onthou jy gaan om te dien, nie om gedien te word nie.
  • Toon jou keuse nr 1 en nr 2 aan. Skryf asb. voor 17 Mei in.
  • Dalk wil jou ouers saamgaan as leiers? Dalk het hulle ’n kombi  of bakkie beskikbaar?  Laat weet ons asseblief.
  • Daar sal van jou verwag word om opleidingsessies by te woon.
Laai die INSKRYWINGSVORM hier af, voltooi en epos na sunet@stellenberg.co.za

Uitreikkoördineerder: Ds Why Duvenhage (082 570 5931)

1. Leeu Gamka 1- 7 Julie

• Bly in koshuis op Leeu Gamka
• Koste: R 1100
• Verwysing vir betaling: 3360/001 asook naam en van

2.  Beaufort-Wes 8 – 14 Julie

• Bly in plaashuis : Beaufort-Wes
• Koste: R 1100
• Verwysing vir betaling: 3360/003 asook naam en van
(bankbesonderhede op binneblad)

3. Transkei (Bambisana) 8 – 21 Julie

• Koste: R 1600
• Verwysing vir betaling: 3360/005 asook naam en van

4. Calitzdorp (1) 9- 14 Julie

• Bly in Calitzdorp koshuis
• Koste: R 1100
• Verwysing vir betaling: 3360/007 asook naam en van

5. Calitzdorp (2) 15 – 21 Julie

  • Koste: R 1100
  • Verwysing vir betaling: 3360/009 asook naam en van

6. Mavusa 1-16 Julie

• Koste: R 1600
• Verwysing vir betaling: 3360/011 asook naam en van

Bankbesonderhede: 

StellenbergJeug

ABSA (632005)

928 759 2857 (spaarrekening)