Kinderbediening

KINDERWERKER

Brenda Visser is ons gemeente se Kinderwerker.

Kontak haar gerus by: 021 976 4519 / [email protected]

KLEUTER- EN PEUTERKERK

Die kleuter- en peuterkerk word Sondagoggende om 09:00 tydens skoolkwartale aangebied. Die kleuterkerklokaal word vanuit die grootsaal bereik. Neem asb. kennis daar is geen kleuter- en peuterkerk tydens skoolvakansies en langnaweke nie. Dis groot pret – bring gerus jou peuter van 3 jaar oud of kleuters tot 6 jaar oud om deel te neem aan die pret. Hulle leer op ‘n speelse wyse elke Sondag iets oor die Bybel. Klassies word deur ouers aangebied. Indien jy bereid is om ‘n diensbeurt waar te neem kontak asb. vir Sunet by [email protected]/021 975 1044.

JUNIOR KLEINGROEPE (Kategese)

Kategese 2019 INLIGTINGSTUK- Laai gerus die inligtingstuk af om jouself te verwittig van belangrike datums en gebeure tydens die eerste kwartaal.

Sondagoggende vanaf 10:00 tot 10:45 word kleingroepe met ‘n gespreksformaat vir kinders aangebied. Grade 1 tot 7 word in by junior kleingroepe betrek.  Rig enige navrae rondom junior kleingroepe aan Sunet by [email protected] / 021 975 1044.

LOKALE VIR KLEINGROEPE

Graad 1 – Kleinsaal

Graad 2 & 3 – Grootsaal

Graad 4 – Bovertrek

Graad 5&6 – Kerk

Graad 7 – Jeuglokaal

Kategese sluit ook by die fokusprogram aan tydens lydenstyd op 7 en 14 April

Die spesiale lydenstydprogram word op Sondag 7 en 14 April om 10:00 in die kleinsaal vir ons junior kategesegroepe aangebied.   Ons gaan saam in Jesus se voetspore stap en sy lyding op aarde saam met hom meemaak. Kom loop saam na Getsemané, die laaste avondmaal en die oop graf.

 

Kampdatums vir 2019 is:

Graad 6 en 7 Kamp: 22-24 Februarie 2019
Graad 4 en 5 kamp: 8-9 Maart 2019
Kinder- en kleuterpinkster: 2-6 Junie 2019
Vakansieprogram: 24-27 Junie 2019
Graad 1 tot 3 Kamp: 15-16 November 2019