Kinderbediening

KINDERWERKER

Brenda Visser is ons gemeente se Kinderwerker.

Kontak haar gerus by: 021 976 4519 / brenda@stellenberg.co.za

KLEUTER- EN PEUTERKERK

Die kleuter- en peuterkerk word Sondagoggende om 09:00 tydens skoolkwartale aangebied. Die kleuterkerklokaal word vanuit die grootsaal bereik. Neem asb. kennis daar is geen kleuter- en peuterkerk tydens skoolvakansies en langnaweke nie. Dis groot pret – bring gerus jou peuter van 3 jaar oud of kleuters tot 6 jaar oud om deel te neem aan die pret. Hulle leer op ‘n speelse wyse elke Sondag iets oor die Bybel. Klassies word deur ouers aangebied. Indien jy bereid is om ‘n diensbeurt waar te neem kontak asb. vir Sunet.

Neem asb. kennis dat die Peuter- en Kleuterkerk op 15, 22 en 29 Oktober na die Komiteekamer verskuif.

KATEGESE REGISTRASIE 2018

Almal registreer vir kategese, al was jy voorheen by Stellenberg se kategese ingeskakel.  Indien jy voorheen by die gemeente se kategese ingeskakel was sal jy ‘n uitdruk ontvang waarop jou  kind en sy/haar ouers se besonderhede is.  Ouers word versoek om alle kontakbesonderhede op die uitrdruk te kontroleer en dan op die vorm aan te dui of jou kind voortgaan met kategese.

Slegs nuwe kinders wat nog nie voorheen by Stellenberg se kategese ingeskakel was nie sal versoek word om ‘n registrasievorm te voltooi.

Kategese jaargeld: R120 – betaalbaar by registrasie of per EFT.  Bankbesonderhede: ABSA, Spaarrekening 928 759 2857.  Stuur asb. die bewys van betaling na sunet@stellenberg.co.za

Datum en tyd:  28 Januarie asook 4 Februarie.  Voorskool tot graad 7 om 10:00 in die kafeteria en graad 8 tot 11 om 18:00 in die kerk.

JUNIOR KLEINGROEPE (Kategese)

Sondagoggende vanaf 10:00 tot 10:45 word kleingroepe met ‘n gespreksformaat vir kinders aangebied. Grade 1 tot 7 word in by junior kleingroepe betrek.  Rig enige navrae rondom junior kleingroepe aan Sunet by sunet@stellenberg.co.za / 021 975 1044.

LOKALE VIR KLEINGROEPE

Graad 1 – Kleinsaal

Graad 2 & 3 – Grootsaal

Graad 4,5 &6 – Kerk

Graad 7 – Jeuglokaal

KAMPE

Kampdatums vir 2018:

2 tot 4 Februarie:  Graad 6-en-7-kamp

23 tot 25 Maart: Graad 4-en-5-kamp

9 tot 10 November: Graad 1-tot-3-kamp

Graad 4-en-5-Kamp: 23 tot 25 Maart 2018

Ons nooi alle graad 4’s en 5’s om saam met ons by Apostelbattery, Llundadno te gaan kampeer.

Datum: 23 tot 25 Maart 2018

Inskrywingsvorms:

Laat dit hier af, voltooi en e-pos na sunet@stellenberg.co.za

Inskrywingsvorms vir kinders

Inskrywingsvorms vir leiers

Rig navrae aan Brenda Visser, brenda@stellenberg.co.za