Kinderbediening

KINDERWERKER

Brenda Visser is ons gemeente se Kinderwerker.

Kontak haar gerus by: 021 976 4519 / brenda@stellenberg.co.za

KLEUTER- EN PEUTERKERK

Die kleuter- en peuterkerk word Sondagoggende om 09:00 tydens skoolkwartale aangebied. Die kleuterkerklokaal word vanuit die grootsaal bereik. Neem asb. kennis daar is geen kleuter- en peuterkerk tydens skoolvakansies en langnaweke nie. Dis groot pret – bring gerus jou peuter van 3 jaar oud of kleuters tot 6 jaar oud om deel te neem aan die pret. Hulle leer op ‘n speelse wyse elke Sondag iets oor die Bybel. Klassies word deur ouers aangebied. Indien jy bereid is om ‘n diensbeurt waar te neem kontak asb. vir Sunet.

Neem asb. kennis dat die Peuter- en Kleuterkerk op 15, 22 en 29 Oktober na die Komiteekamer verskuif.

JUNIOR KLEINGROEPE (Kategese)

Sondagoggende vanaf 10:00 tot 10:45 word kleingroepe met ‘n gespreksformaat vir kinders aangebied. Grade 1 tot 7 word in by junior kleingroepe betrek.  Rig enige navrae rondom junior kleingroepe aan Sunet by sunet@stellenberg.co.za / 021 975 1044.

LOKALE VIR KLEINGROEPE

Graad 1 – Kleinsaal

Graad 2 & 3 – Grootsaal

Graad 4,5 &6 – Kerk

Graad 7 – Jeuglokaal

VAKANSIEPROGRAM

’n Opwindende vakansieprogram met die tema POWERLAB word weer vir laerskoolmaats vanaf graad 1 tot 6 aangebied.

Maandag 2 Julie tot Donderdag 5 Julie vanaf 09:00 tot 12:00 in die saalkompleks.

Koste: R150 per kind.

Bespreek jou plek by Sunet: Laai die inksrywingsvorm HIER af, voltooi en stuur na sunet@stellenberg.co.za

KAMPE

Kampdatums vir 2018:

2 tot 4 Februarie:  Graad 6-en-7-kamp

23 tot 25 Maart: Graad 4-en-5-kamp

9 tot 10 November: Graad 1-tot-3-kamp

 

Rig navrae aan Brenda Visser, brenda@stellenberg.co.za