Junior en Senior Kategese

Annibrand Junior en Annibrand Senior (Kategese)

  • Navrae:

Rig enige navrae i.v.m. kleingroepe aan Sunet by 021 975 1044 / [email protected]

  • Annibrand Juniors

Voorskool tot graad 7.

Peuters en kleuters ontmoet Sondae (tydens skoolkwartale) om 09:00 in die peuter- en kleuterkerklokaal in die grootsaal.

Graad 1’s tot 7’s ontmoet Sondae (tydens skoolkwartale) vanaf 10:00 tot 10:45 in lokale soos in die bulletin aangedui.

  • Annibrand Seniors

Graad 8’s tot 11’s ontmoet Sondagaande (tydens skoolkwartale) om 18:00.  Hulle woon die Relevant-erediens om 18:00 in die kerk by en verdeel na afloop van die erediens in kleingroepe waartydens hulle die erediens vanaf 19:00 tot 19:45 bespreek.

  • Registrasie vir 2020: 

Annibrand Juniors (voorskool tot graad 7) 10:00 op 19 en 26 Januarie in die grootsaal.

Annibrand Seniors (graad 8 tot 11) 18:00 op 19 en 26 Januarie.  Na die Relevant-erediens registreer tieners in hulle onderskeie lokale.