Junior en Senior Kleingroepe

Junior en Senior Kleingroepe:

 • Navrae: Rig enige navrae i.v.m. kleingroepe aan Sunet by 021 975 1044 / sunet@stellenberg.co.za
 • Senior kleingroepe (graad 8 tot 11) is Sondae vanaf 18:00 tot 20:00.  Dit sluit die bywoning van die jeugdiens vanaf 18:00 tot 19:00 in.  Kleingroepe se gespreksmateriaal word tydens die jeugdiens se preek behandel en daarna word die materiaal in die kleingroepe bespreek.
 • Junior kleingroepe is vanaf 10:00 tot 10:45.
 • Lokale vir seniors:
  Graad 8 Kerk
  Graad 9 Grootsaal
  Graad 10 Jeuglokaal
  Graad 11 Kleinsaal
 •  Lokale vir juniors:
  Graad 1 Kleinsaal
  Graad 2 & 3 Grootsaal
  Graad 4 Bovertrek
  Graad 5-6 Kerk
  Graad 7 Jeuglokaal