Junior en Senior Kategese

Junior en Senior kleingroepe (kategese):

  • Navrae: Rig enige navrae i.v.m. kleingroepe aan Sunet by 021 975 1044 / [email protected]
  • Senior kleingroepe (graad 8 tot 11) is Sondae vanaf 18:00 tot 19:45.  Dit sluit die bywoning van die jeugdiens vanaf 18:00 tot 19:00 in.
  • Junior kleingroepe is Sondae vanaf 10:00 tot 10:45.
  • Kategeselokale word in die Gemeentebulletin aangedui.