Junior en Senior Kategese

Annibrand Junior en Annibrand Senior (Kategese)

  • Navrae:

Rig enige navrae i.v.m. kleingroepe aan Sunet by 021 975 1044 / [email protected]

  • Annibrand Juniors

Ons verwys na ons kategesegroepe as Annibrand Junior of Annibrand Senior.  Graadgroepe ontmoet in verskillende lokale waar hulle dan weer in kleingroepe verdeel word.  Die kleingroepe bespreek lesmateriaal saam met die groepleier en bou verhoudings met mekaar.

Voorskool tot graad 7.

Peuters en kleuters ontmoet Sondae (tydens skoolkwartale) om 09:00 in die peuter- en kleuterkerklokaal in die grootsaal.

Graad 1’s tot 7’s ontmoet Sondae (tydens skoolkwartale) vanaf 10:00 tot 10:45 in lokale soos in die bulletin aangedui.

  • Annibrand Seniors

Graad 8’s tot 11’s ontmoet Sondagaande (tydens skoolkwartale) om 18:00.  Hulle woon die Relevant-erediens om 18:00 in die kerk by en verdeel na afloop van die erediens in kleingroepe waartydens hulle die erediens vanaf 19:00 tot 19:45 bespreek.a

  • Aanlyn-registrasie vir 2020: 

Daar is geleentheid om nog tot einde Februarie 2020 aan lyn te registreer.  Kliek HIER vir die skakel.