Kategese Registrasie 2020

Aanlyn registrasie vir Annibrand-kategese

Jy het nou die opsie om jou kinders aanlyn te registreer vir kategese.  Voltooi asb. ‘n aparte vorm vir elke kind en kies die opsie wat op jou van toepassing is.  Doen asb. die betaling van jaargelde elektronies en stuur die bewys van betaling aan [email protected]

Meer oor Stellenberg se Annibrand-kategese

In Stellenberg-gemeente verwys ons na kategese as Annibrand Junior (graad 1 tot 7) en Annibrand Senior (graad 8 tot 11).

Kinders en tieners word in kleingroepe verdeel met ‘n kleingroepleier wat geloofsgesprekke fasiliteer en lei.  Die kleingroepe word op ‘n informele wyse aangebied en kinders en tieners word aangemoedig om deel te neem aan die gesprek.  Bybelkennis word ook sover moontlik toegepas op die moderne lewe waarin jongmense vandag leef.

Annibrand-juniorgroepe kom Sondae (tydens die skoolkwartale) vanaf 09:55 tot 10:45 in hul onderskeie lokale byeen.

Annibrand-seniorgroepe ontmoet op Sondae (tydens skoolkwartale) vanaf 19:00 tot 19:45 (na die Relevant-diens) in hul onderskeie lokale.

Kleuter- en peuterkerk word Sondae (tydens skoolkwartale) vanaf 09:00 tot 10:00 in die grootsaal aangebied.

Registrasie – ons versoek graag dat almal wat by die Annibrand-groepe wil inskakel, sal registreer.  Al was jy voorheen ingeskakel.

Registrasiedatums: Sondag 2 Februarie 

Kleuter- en peuterkerk (3 tot 6-jariges) – 10:00 in die kleuterkerklokaal

Graad 1 tot 7 – 10:00 in die saalkompleks.

Graad 8 tot 11 – 19:00, na die erediens,  in hul onderskeie lokale.

Annibrand Juniorgroepe begin amptelik op Sondag 26 Januarie 2020. 

Annibrand Seniorgroepe begin op 19 Januarie 2020.

Jaargelde R150 per kind

Betaal asb. die jaargeld kontant by registrasie, of EFT na ABSA Spaarrekening 928 759 2857, takkode 632005, gebruik graad + kind se naam en van as verwysing, of gebruik SnapScan met graad+kind se naam en van verwysing.