Kampe

Die Jeug-bediening bied jaarliks verskeie kampe aan

Algemene kampinligting

Elke graadgroep se kamp het ‘n tema wat deurlopend deur die kamp behandel en aangebied word.  Dit verdiep gewoonlik kinders en tieners se kennis rondom ‘n spesifieke verhaal of Bybelboek.

Graad 8-kamp 2019 

4 tot 6 Januarie, Apostel Battery kampterrein, Llundudno

Ons is opgewonde om alle nuwe graad 8’s van Stellenberg Hoërskool na ons gewilde graad 8-kamp by Apostel battery, Llundudno uit te nooi.  Die kamp sal jou op jou nuwe lewe in die hoërskool voorberei.

  • Laai die inskrywingsvorm af, voltooi en stuur aan sunet@stellenberg.co.za.  Inskrywingsvorms kan ook weeksdae tussen 08:00 en 15:00 by die jeugkantoor afgegee word.

Inskrywingsvorm vir graad 8’s

Inskrywingsvorm vir leiers

  • Kontak gerus die jeugkantoor met enige navrae by 021 975 1044 / sunet@stellenberg.co.za

Grade 8 Camp 2019

4 – 6 January, Apostel battery Campsite, Llundudno

It is our privilege to invite all the new grade 8’s of Stellenberg High school to our annual grade 8 camp at Apostel battery campsite, Llundudno.  During the camp we aim to prepare you for life in high school.

  • Download the entry form, complete and email to sunet@stellenberg.co.za or hand in the completed form at the youth office on weekdays between 08:00 and 15:00.

Entry form for grade 8’s

Entry form for leaders

  • Contact our youht office with any queries at 021 976 1044 / sunet@stellenberg.co.za