Kampe

Kategesekampe:  

Kampe word jaarliks vir al die kategese graadgroepe aangebied.  Elke kamp het ‘n spesifieke tema wat deurlopend tydens die kamp met kinders behandel word.  Daar is ook altyd genoeg tyd vir saamkuier en -speel en verhoudings bou.

Die jeugkantoor kommunikeer deur die loop van die jaar alle kampinligting (datums en kampeerplekke) aan ouers en kinders. Kampdatums vir 2020 is soos volg:

Graad 8-kamp: 10 tot 12 Januarie 2020

Graad 6-en-7-kamp: 21 tot 23 Februarie 2020

Graad 4-en5-kamp: 13 tot 15 Maart 2020

Belydeniskamp (graad 11’s): 28 tot 30 Augustus 2020

Graad 1-tot-3-kamp: 20 tot 21 November 2020

Gemeentekamp:  

Alle lidmate word uitgenooi na die jaarlikse gemeentekamp.

Kampdatum : 18 tot 20 September 2020

Plek : Montagu Guano Cave Resort   http://www.montaguguanocave.co.za/