Kampe

Die Jeug- en Kinderbediening bied jaarliks verskeie kampe aan

Algemene kampinligting

Elke graadgroep se kamp het ‘n tema wat deurlopend deur die kamp behandel en aangebied word.  Dit verdiep gewoonlik kinders en tieners se kennis rondom ‘n spesifieke verhaal of Bybelboek.

Kampdatums vir 2018:

12 tot 14 Januarie:  Graad 8-kamp

2 tot 4 Februarie:  Graad 6-en-7-kamp

23 tot 25 Februarie: Karakterboukamp

23 tot 25 Maart: Graad 4-en-5-kamp

31 Augustus tot 2 September: Belydeniskamp

26 tot  28 Oktober: Graad 9-en-10-kamp

9 tot 10 November: Graad 1-tot-3-kamp

 

Graad 4-en-5-Kamp: 23 tot 25 Maart 2018

Ons nooi alle graad 4’s en 5’s om saam met ons by Apostelbattery, Llundadno te gaan kampeer.

Datum: 23 tot 25 Maart 2018

Inskrywingsvorms:

Laat dit hier af, voltooi en e-pos na sunet@stellenberg.co.za

Inskrywingsvorms vir kinders

Inskrywingsvorms vir leiers

Rig navrae aan Brenda Visser, brenda@stellenberg.co.za