Kampe

Kategesekampe:  

Kampe word jaarliks vir al die kategese graadgroepe aangebied.  Elke kamp het ‘n spesifieke tema wat deurlopend tydens die kamp met kinders behandel word.  Daar is ook altyd genoeg tyd vir saamkuier en -speel en verhoudings bou.

Die jeugkantoor kommunikeer deur die loop van die jaar alle kampinligting (datums en kampeerplekke) aan ouers en kinders.

Gemeentekamp:  

Kampdatum : 29 November tot 1 Desember 2019

Plek : Montagu Guano Cave Resort   http://www.montaguguanocave.co.za/

Koste: R130 per volwassene and R100 per kind.

Bespreek jou plek by die kampterrein 084 553 4187, of [email protected]  Dui asb. aan dat jy deel is van die Stellenberg-gemeente blokbespreking.