Jong Werkendes en Studente

BLISS

’n Groep spesiaal vir matrieks en studente (18-25 jr).  Ons ontmoet Sondae 17:00 in die Jeuglokaal.  Almal is welkom.  Kontak Peter Kotze by peter@stellenberg.co.za / 021 975 1044 met navrae.

ANNIBRAND KLEINGROEPE

Vir jong volwassenes, kom op  Woensdae 18:30 bymekaar,  kontak jeugkantoor vir meer info.

Groepe vir jong getroudes of paartjies

Ons beoog om groepe vir jong getroudes / paartjies te begin asook enkel jong volwassenes.  Kontak gerus vir Peter by peter@stellenberg.co.za / 021 975 1044 indien jy wil inskakel of behoefte aan ’n kleingroep het.  Jy hoef nie ’n lidmaat van die gemeente te wees nie – almal is welkom.