Jeugbediening

JEUGKANTOOR

021 975 1044 / sunet@stellenberg.co.za

Kantoor-ure: 08:00 tot 15:00


SENIOR KLEINGROEPE (elke Sondag, 18:00 – 20:00 tydens skoolkwartale)

Graad 8 Jeuglokaal

Graad 9 Kerk

Graad 10 Grootsaal

Graad 11 Kleinsaal

JEUGDIENS

Die Jeugdiens begin om 18:00, Sondagaande in die kerk. Tydens die jeugdiens word kleingroepe se besprekingsmateriaal behandel. In die lig van laasgenoemde moedig ons tieners aan om die jeugdiens by te woon sodat almal in die kleingroep aan die besprekings kan deelneem.

 

REACH GROEPE

  • Junior reach (graad 8 en 9)
  • Senior reach( graad 10 tot 12)

KAMPE

Daar word jaarliks vir elke graadgroep ’n kamp aangebied.  Dit is altyd ’n hoogtepunt op die jeugkalender.

Graad 8 Kamp

Graad 8-Kamp

12 tot 15 Januarie 2018, Apostel Battery kampterrein, Llundudno

Graad 8’s: Laai die inskrywingsvorm HIER  af, voltooi en e-pos na sunet@stellenberg.co.za

Leiers:  Laai die inskrywingsvorm HIER af, voltoi en e-pos aan sunet@stellenberg.co.za

Neem asb. kennis dat die jeugkantoor tussen 8 Desember en 8 Januarie gesluit sal wees.

Navrae: 021 975 1044 / sunet@stellenberg.co.za

 

Grade 8 Camp

12 to 15 January 2018, Apostel Battery Campsite, Llundudno

Grade 8’s: Please download the entry form HERE, complete and mail to sunet@stellenberg.co.za

Leaders: Download the entry form HERE, complete and mail to sunet@stellenberg.co.za

Please note that the office will be closed from 8 December to 8 January.

Enquiries: 021 975 1044 / sunet@stellenberg.co.za

 

 

ALIVE

Vir matrieks en studente elke Sondag om 17:00 tot 18:00 in die Bo-vertrek.

DELFT-uitreik

Elke Donderdag 14:30 direk na skool.  Die bussie vertrek vanaf Hoërskool Stellenberg.