Jeugbediening

JEUGKANTOOR

021 975 1044 / sunet@stellenberg.co.za

Kantoor-ure: 08:00 tot 15:00


SENIOR KLEINGROEPE (elke Sondag, 18:00 – 20:00 tydens skoolkwartale)

Graad 8 Kerk

Graad 9 Grootsaal

Graad 10 Jeuglokaal

Graad 11 Kleinsaal

JEUGDIENS

Die Jeugdiens begin om 18:00, Sondagaande in die kerk. Tydens die Jeugdiens word kleingroepe se besprekingsmateriaal behandel. In die lig van laasgenoemde moedig ons tieners aan om die jeugdiens by te woon sodat almal in die kleingroep aan die besprekings kan deelneem.

REACH GROEPE

Spesiale Reach-week vanaf 20 tot 24 Augustus.  In dié week neem ons gefokusde uitreike deel.

  • Junior reach (graad 8 en 9)
  • Senior reach( graad 10 tot 12)

KAMPE

Graad 8-kamp

4 tot 6 Januarie, Apostel battery kampterrein, Llundudno

Ons is opgewonde om alle nuwe graad 8’s van Stellenberg Hoërskool na ons gewilde graad 8-kamp by Apostel battery, Llundudno uit te nooi.  Die kamp sal jou voorberei op die hoërskool-lewe.

  • Laai die inskrywingsvorm af, voltooi en stuur aan sunet@stellenberg.co.za.  Inskrywingsvorms kan ook weeksdae tussen 08:00 en 15:00 by die jeugkantoor afgegee word.

Inskrywingsvorm vir graad 8’s

Inskrywingsvorm vir leiers

  • Kontak gerus die jeugkantoor met enige navrae by 021 975 1044 / sunet@stellenberg.co.za

Grade 8 Camp 2019

4 – 6 January, Apostel battery Campsite, Llundudno

It is our privilege to invite all the new grade 8’s of Stellenberg High school to our annual grade 8 camp at Apostel battery campsite, Llundudno.  During the camp we aim to prepare you for life in high school.

  • Download the entry form, complete and email to sunet@stellenberg.co.za or hand in the completed form at the youth office on weekdays between 08:00 and 15:00.

Entry form for grade 8’s

Entry form for leaders

  • Contact our youht office with any queries at 021 976 1044 / sunet@stellenberg.co.za

BLISS

Vir matrieks en studente elke Sondag om 16:45, met selgroepe Woensdae aande 18:30, kontak jeugkantoor vir meer info.

DELFT-uitreik

Elke Donderdag 14:30 direk na skool.  Die bussie vertrek vanaf Hoërskool Stellenberg.