Jeugbediening

ANNIBRAND – dat elkeen Jesus sal ken en saam ’n verskil sal maak

JEUGKANTOOR

021 975 1044 / [email protected]

Kantoor-ure: 08:00 tot 13:00

Jeugleraar: Ds. Hanno Ackerman ([email protected])

ANNIBRAND SENIOR (kategese) elke Sondag, 18:00 – 20:00 tydens skoolkwartale

Tieners (graad 8’s tot 11’s) kom na afloop van die jeugdiens om 18:00 in hulle onderskeie graadgroepe bymekaar en verdeel dan in kleingroepe.  Die preek en tema van die jeugdiens word tydens kleingroepe met tieners bespreek.  Kleingroepe is informele gespreksgroepe wat aan tieners die geleentheid bied om geloofskwessies in ‘n meer intieme atmosfeer te bespreek.  Raak gerus betrokke as kleingroepleier by jou kind se kategesegroep.  Kontak gerus vir Sunet by die jeugkantoor, [email protected] indien jy as ‘n kleingroepleier wil aanmeld.

  • Registrasie vir 2020: 

Annibrand Seniors (graad 8 tot 11) 18:00 op 19 en 26 Januarie.  Na die Relevant-erediens registreer tieners in hulle onderskeie lokale.

RELEVANT (Jeugdiens)

Die Relevantdiens (jeugdiens) begin om 18:00 Sondagaande in die kerk.  Die erediens is nie net vir tieners nie.  Ons nooi almal – ouers, jong volwassenes, studente en tieners na die erediens uit.  Die bedieningstyl is informeel en gesellig.  Jy sal beslis tuis voel hier.

REACH GROEPE

  • Junior reach (graad 8 en 9)
  • Senior reach( graad 10 tot 12)

RELEVANT LIFE vir jong volwassenes en studente

Jong volwassenes en studente kom op Woensdagaand 19:00 in die markplein byeen.   Ons luister 15 minute lank na ’n aanbieding oor relevante kwessies waarmee alle gelowiges daagliks te doen kry en gesels na die aanbieding saam oor die onderwerp.    Ons geniet ook ‘n glasie wyn/bier en ‘n ligte versnapering vooraf saam.  Kontak gerus vir ds. Hanno Ackerman by [email protected] met enige navrae.

ANNIBRAND SENIOR-KAMPE

  • Graad 8-kamp vanaf 10 tot 12 Januarie 2020.
  • Belydeniskamp vanaf 28 tot 20 Augustus 2020.

DELFT-uitreik op Donderdae

Elke Donderdag 14:30 direk na skool.  Die bussie vertrek vanaf Hoërskool Stellenberg.

UITREIKE

Uitreike na dorpe in die Karoo, Transkei en Mavusa vind jaarliks tydens die April- en Junieskoolvakansies plaas.  Inskrywingsvorms sal nader aan die tyd op die web beskikbaar wees.

Volg ons op Instagram

Stellenberg Jeug