Jeugbediening

JEUGKANTOOR

021 975 1044 / [email protected]

Kantoor-ure: 08:00 tot 15:00


SENIOR KLEINGROEPE (elke Sondag, 18:00 – 20:00 tydens skoolkwartale)

Tieners kom na afloop van die jeugdiens om 18:00 in hulle onderskeie graadgroepe bymekaar en verdeel dan in kleingroepe.  Die preek en tema van die jeugdiens word tydens kleingroepe met tieners bespreek.  Kleingroepe is informele gespreksgroepe wat aan tieners die geleentheid bied om geloofskwessies in ‘n meer intieme atmosfeer te bespreek.  Raak betrokke as kleingroepleier by jou kind se kategesegroep.  Kontak gerus vir Sunet by die jeugkantoor, [email protected] indien jy as ‘n kleingroepleier wil aanmeld.

Kategese registrasie – Daar is nog geleentheid om op 20 en 27 Januarie te registreer.   Jy kan na kategese tydens jou graadgroepbyeenkoms registreer.  Almal registreer – nuwe tieners sowel as diegene wat voorheen by die kategese ingeskakel het.  Jaargelde van R140 kan ook tydens registrasie betaal word.

JEUGDIENS

Die Jeugdiens begin om 18:00, Sondagaande in die kerk. Tydens die Jeugdiens word kleingroepe se besprekingsmateriaal behandel. In die lig van laasgenoemde moedig ons tieners aan om die jeugdiens by te woon sodat almal in die kleingroep aan die besprekings kan deelneem.

REACH GROEPE

Spesiale Reach-week vanaf 20 tot 24 Augustus.  In dié week neem ons gefokusde uitreike deel.

  • Junior reach (graad 8 en 9)
  • Senior reach( graad 10 tot 12)

KAMPE

In die lig van die vakante jeugleraarspos word slegs die belydeniskamp vir die graad 11-groep op 30 en 31 Augustus aangebied.

BLISS

Vir studente en jongwerkendes elke Sondag om 16:45, met selgroepe Woensdae aande 18:30, kontak jeugkantoor vir meer info.

DELFT-uitreik

Elke Donderdag 14:30 direk na skool.  Die bussie vertrek vanaf Hoërskool Stellenberg.