Jeugbediening

JEUGKANTOOR

021 975 1044 / sunet@stellenberg.co.za

Kantoor-ure: 08:00 tot 15:00


KATEGESE REGISTRASIE 2018

Almal registreer vir kategese, al was jy voorheen by Stellenberg se kategese ingeskakel.  Indien jy voorheen by die gemeente se kategese ingeskakel was sal jy ‘n uitdruk ontvang waarop jou  kind en sy/haar ouers se besonderhede is.  Ouers word versoek om alle kontakbesonderhede op die uitrdruk te kontroleer en dan op die vorm aan te dui of jou kind voortgaan met kategese.

Slegs nuwe kinders wat nog nie voorheen by Stellenberg se kategese ingeskakel was nie sal versoek word om ‘n registrasievorm te voltooi.

Kategese jaargeld: R120 – betaalbaar by registrasie of per EFT.  Bankbesonderhede: ABSA, Spaarrekening 928 759 2857.  Stuur asb. die bewys van betaling na sunet@stellenberg.co.za

Datum en tyd: Sondag 28 Januarie asook 4 Februarie.   Voorskool tot graad 7 om 10:00 in die kafeteria en graad 8 tot 11 om 18:00 in die kerk.

SENIOR KLEINGROEPE (elke Sondag, 18:00 – 20:00 tydens skoolkwartale)

Graad 8 Grootsaal

Graad 9 Jeuglokaal

Graad 10 Kerk

Graad 11 Kleinsaal

JEUGDIENS

Die Jeugdiens begin om 18:00, Sondagaande in die kerk. Tydens die jeugdiens word kleingroepe se besprekingsmateriaal behandel. In die lig van laasgenoemde moedig ons tieners aan om die jeugdiens by te woon sodat almal in die kleingroep aan die besprekings kan deelneem.

REACH GROEPE

  • Junior reach (graad 8 en 9)
  • Senior reach( graad 10 tot 12)

KAMPE

Daar word jaarliks vir elke graadgroep ’n kamp aangebied.  Dit is altyd ’n hoogtepunt op die jeugkalender.  Graadgroepe word betyds na die kampe uitgenooi.

ALIVE

Vir matrieks en studente elke Sondag om 17:00 tot 18:00 in die Bo-vertrek.

DELFT-uitreik

Elke Donderdag 14:30 direk na skool.  Die bussie vertrek vanaf Hoërskool Stellenberg.

JEUGUITREIKE 2018

Stellenberg se jeugbediening reik jaarliks na minderbevoorregte gemeenskappe uit.  Die uitreike vind in die April en Julie skoolvakansies plaas.  Datums vir vanjaar se uitreike is soos volg:

3 tot 7 April:  Koue Bokkeveld

23 tot 29 Junie:  Leeu-Gamka

30 Junie tot 6 Julie:  Prins Albert en Beaufort Wes

7 tot 13 Julie:  Calitzdorp