Jaartema 2019

Gedurende lydenstyd het ons gemeente ’n wonderlike program, waardeur kinders en volwassenes begelei is om Jesus se lyding, sterwe en opstanding mee te maak, aangebied. Ons is nou in die tydvak van die jaar wat Paastyd genoem word en dit word gevold deur Pinkstertyd. Veertig dae na Jesus se opstanding het Hy na die Hemel toe opgevaar en tien dae daarna is die Heilige Gees uitgestort.

In dié tyd vier ons die wonder van Jesus se opstanding, wat deur die werking van die  Heilige Gees gestalte gekry het deurdat  mense na mekaar toe aangetrek is. Pinkster kan dus gesien word as die begin, of die onstaan van die kerk en dui spesifiek die wyse aan waarop ons tot voordeel van  ons samelewing, die opdrag van God kan uitleef. Ons programme, eredienste en projekte fokus in hierdie dae spesifiek op dié gedeelte van ons gemeentebelydenis wat sê dat ons na mekaar moet luister en saam STREEF om met die liefde van Christus inklusief oor alle grense heen uit te reik: na mekaar in ons geloofsgemeenskap asook na mense in ons werkplek, buurt en breër gemeenskap.

Die volgende paar geleenthede in ons kwartaalprogram hou hiermee verband:

– Voorbidding vir die verkiesing op Dinsdag 7 Mei om 18:30 in die kapel.

– Hemelvaartdiens op Donderdag 30 Mei om 19:00 in die kerkgebou.

– Ekumeniese erediens op Sondag 2 Junie om 9:00 in die kerkgebou – lees meer hieroor in die Stellenberger.

– Pinksterdienste 2 tot 9 Mei om 10:00 en 19:00 in die kerk asook kinderpinkster om 19:00 in die saalkompleks. Ons Pinksterprogram sal in die volgende uitgawe van die Stellenberger geplaas word.

– Gesamentlike Pinksterfeesdiens op 9 Junie om 09:00 in die kerkgebou.

– Uitreike na Karoodorpe en Transkei tydens die Junie/Julie-skoolvakansie.

Kom beleef hierdie kwartaal saam met ons die wonder en voorreg van ’n geloofs-gemeenskap asook die seën wat dit vir die wêreld waarin ons ons bevind, kan bied.