Winterhulp

 

Klere en Kos vir ons uitreike

Nie-bederfbare kos vir uitreike.  Bydraes kan by die kerkkantoor afgegee word, of in die witkas in die voorportaal van die kerk geplaas word.

Warm klere en komberse:   Bydraes van bruikbare klere en komberse kan by die kerkkantoor afgegee word.  Uitreikspanne sal die skenkings aan minderbevoorregtes in die platteland uitdeel.

 

Bydraes vir die Kosprojek

Bydraes van nie-bederfbare kos kan by die kerkkantoor afgegee word.  Dit word via ons kosprojek aan gesinne in ons nabye omgewing versprei. Kontantbydraes is ook welkom.  Dit word gebruik om vars produkte soos aartappels aan te koop.  Bydraes kan inbetaal word by: NG Kerk Stellenberg, Absa bank, Tjekrekening 145 058 0011, Takkode 632005.  Gebuik “Kosprojek” as verwysing.

 

Hulp aan BADISA

Die BADISA kantoor in Scottsdene wil graag vanaf 3 tot 7 Julie ’n vakansieprogram vir 50 kinders van dié gemeenskap, aanbied.  Hulle beoog ook om vir die kinders iets te ete aan te bied en    benodig ondersteuning met die volgende:

Bestanddele om sop te maak / brood / lemoene / lekkers en chips /polistireen koppies / legkaarte en bordspeletjies / balle.

Bydraes kan by die kerkkantoor afgegee word.

Ruyterwacht Broodblik

Ons wil graag die broodinsamelingprojek vir Ruyterwacht Senior sentrum ondersteun.  Die brood word weekliks by die Dienssentrum vir Seniors saam met sop bedien.  Brood kan Sondae in die voorportaal van die kerk / kleinsaal geplaas word.  Kontantbydraes in gemerkte koeverte kan in die dankofferbordjies geplaas word.

 

Hulp aan Knysna

Hiermee ’n dringende versoek gerig op 12 Junie 2017

Diegene wat nog verder wil ondersteun en bydra, word vriendelik gevra om asb liefs finansiële hulp te oorweeg. Weens die geweldige reaksie van oraloor, raak die kanalisering, koördinering en die stoor van die welkome noodvoorrade ‘n groot uitdaging. Een manier om finansiële ondersteuning te bied, is deur die Sinode van Wes-Kaapland se rampfonds – bankbesonderhede soos volg:

NG Kerk in Suid-Afrika se rampfonds:

Bank: Nedbank

Rekeningnommer: 1135988471

Rekeningnaam: NG Kerk in SA

Takkode: 123209

Verwysing: Rampfonds