Graad 8-kamp/Grade 8 camp

 

 

Graad 8-Kamp

12 tot 15 Januarie 2018, Apostel Battery kampterrein, Llundudno

Graad 8’s: Laai die inskrywingsvorm HIER  af, voltooi en e-pos na [email protected]

Leiers:  Laai die inskrywingsvorm HIER af, voltooi en e-pos aan [email protected]

Neem asb. kennis dat die jeugkantoor tussen 8 Desember en 8 Januarie gesluit sal wees.

Navrae: 021 975 1044 / [email protected]

 

Grade 8 Camp

12 to 15 January 2018, Apostel Battery Campsite, Llundudno

Grade 8’s: Please download the entry form HERE, complete and mail to [email protected]

Leaders: Download the entry form HERE, complete and mail to [email protected]

Please note that the office will be closed from 8 December to 8 January.

Enquiries: 021 975 1044 / [email protected]