Graad 8-kamp 2019

Graad 8-kamp 2019

4 – 6 Januarie, Apostel battery kampterrein, Llundudno

Kampinskrywings het gesluit.  Alle navrae rakende die graad 8-kamp kan vanaf 2 Januarie 2019 aan [email protected] gerig word.

  • Laai die inskrywingsvorm af, voltooi en stuur aan [email protected]  Inskrywingsvorms kan ook weeksdae tussen 08:00 en 15:00 by die jeugkantoor afgegee word.

Inskrywingsvorm vir graad 8’s

Inskrywingsvorm vir leiers

Grade 8 Camp 2019

4 – 6 January, Apostel battery Campsite, Llundudno

Please send all inquiries regarding the camp to [email protected]  Your inquiry will be answered from the 2nd of January 2019.

  • Download the entry form, complete and email to [email protected] or hand in the completed form at the youth office on weekdays between 08:00 and 15:00.

Entry form for grade 8’s

Entry form for leaders