Gesinsdiens

Waar en wanneer is die Gesinsdiens? Die gesinsdiens word tydens skoolkwartale om 09:00 in die kleinsaal aangebied.  Daar is geen gesinsdienste tydens skoolvakansies nie. Die kleinsaal is die heel agterste saal in die saalkompleks, die saal grens aan Mountain Viewrylaan.

Hoe lank is die erediens? Slegs ‘n uur, aangesien die Annibrand Juniorgroepe (kategese) om 10:00 begin.

Wat is die sangstyl van die erediens? Die gesinsdiens is informeel en gerig op gesinne met laerskool- en voorskoolse kinders.  Die sang, onder leiding van Riette Breytenbach, pas ook aan by gesinne met jonger kinders se behoeftes.  Hedendaagse lofprysingsliedere asook kinderliedere word afgewissel.

Die styl van prediking: Die kwartaal se preektemas word op so ’n wyse aangebied dat dit betekenis vir  volwassenes het, maar dat kinders dit ook sal begryp.  Die prediker gebruik ’n gedeelte van die diens om die boodskap op ‘n verstaanbare wyse vir die kinders aan te bied.

Gesinne met woelwaters:  Indien jy nie gemaklik voel om met jou peuters, of kleuters in die erediens te sit nie kan jy gerus tydens die erediens in die bovertrek sit.  Die bovertrek is deel van die kleinsaal, maar daar is wel ‘n glasskeiding.  Sodoende is jy en jou kinders deel van die erediens, maar tog effe verwyder sou die stil sittery ‘n uitdaging raak.

Die Peuter- en Kleuterkerk word tydens skoolkwartale vanaf 09:00 tot 10:00 in die grootsaal (die grootsaal is aangrensend aan die markplein of kafeteria area) aangebied.  Die Peuter- en Kleuterkerk bied aan ouers geleentheid om ‘n erediens by te woon terwyl ‘n Bybelles vir die jongspan aangebied word.  Ons sal dit waardeer dat ouers wie van die diens gebruik maak ook sporadies ‘n diensbeurt behartig.  Kontak berug vir Brenda, Kinderwerk, by [email protected] om ‘n diensbeurt te neem.

Huisgeloof vir gesinne

Laai gerus die dagstukkies met besprekingsvrae vir families hier af.  Families kan dit tydens huisgodsdiens benut.

 2 tot 6 Maart

Dagstukkies vir Januarie tot Februarie 2020:

Week 1: 19 tot 26 Januarie 

Week 2: 27 Januarie tot 2 Februarie

Week 3: 3 tot 9 Februarie

Week 4: 10 tot 14 Februarie

Week 5: 17 tot 21 Februarie