Gesamentlike diens

Op 10 Feb. om 09:00 word ’n gesamentlike diens met die fokus op onderwys en opvoeding in die kerk aangebied.  Ons nooi ALLE opvoeders, ook afgetredenes, wat met kinders en jongmense werk, of gewerk het, om die spesiale erediens by te woon.  Ons sien uit daarna om onderwysers, kleuterskoolpersoneel, dosente en ons eie kleingroepleiers by die erediens te verwelkom.  Daar sal GEEN gesinsdiens wees nie.