Gesamentlike diens

Sondag 29 Julie 09:00

Bevestiging van ds. René Potgieter op Sondag 29 Julie om 09:00 tydens die oggenddiens bevestig.  Dit is ’n gesamentlike diens en alle lidmate word hartlik na die erediens uitgenooi.  Neem kennis daar sal geen gesins- of meditatiewe diens die oggend wees nie – almal skakel by die oggenddiens in.