Gesamentlike diens 2 September 2018

Op Sondag 2 September om 09:00 hou ons ’n gesamentlike erediens in die kerk met die fokus op onderwys.   Die Here het ons geseën met ’n verskeidenheid plaaslike speelskole, laerskole, hoërskole en tersiêre opleidingsinstansies, wat bydra om ons kinders te vorm sodat hulle ’n verskil in die wêreld kan maak.  Tydens dié erediens wil ons graag die roeping en taak van opvoeders in ons gemeenskap eer.  Neem asb. kennis dat daar geen gesins- of meditatiewe diens op 2 September sal wees nie – almal skakel by die gesamentlike diens in.