Gemeentekamp

Vanaf 29 Nov.  tot 1 Des. by die Guano Cave Resort, Montagu.  Bespreek jou staanplek direk by die kampeerterrein en dui asseblief aan dat jy deel van Stellenberg-gemeente se blokbespreking is.

Kontak die kampeerterrein by:  084 553 4187 of  www. montaguguanocave.co.za.  Volledige inligting t.o.v. beskikbare akkommodasie en tariewe is op die kampteerterrein se webwerf beskikbaar.