Gemeente-almanakke vir 2020

Deur: ds. Marius Breytenbach

Met ons verskerpte fokus op die ekologie en gelowiges se verantwoordelikheid om die natuur te bewaar en te beskerm, raak dit vir ons toenemend belangrik dat die gemeente ook minder papier gebruik.  In die lig van laasgenoemde, die tendens dat al meer lidmate verkies om gemeente-inligting elektronies te ontvang, asook ons strewe om uitgawes so laag as moontlik te hou, beplan ons om vanjaar heelwat minder almanakke te laat druk.

Ons is egter sensitief vir die feit dat veral ons senior lidmate steeds verkies om ’n almanak in gedrukte formaat te ontvang en dat sommiges glad nie toegang tot die internet het nie.  Diegene moet asseblief vrymoedigheid neem om een van die gedrukte almanakke te neem.  Dit sal tydens die gesamentlike Kerssangdiens in die voorportaal van die kerk, asook by die kerkkantoor beskikbaar wees.

Indien jy nie ’n gedrukte almanak benodig nie en die elektroniese weergawe verkies, moet asseblief dan nie ’n gedrukte weergawe neem nie – laat dit vir diegene wat dit wel gebruik.  Die elektroniese opsie sal teen die begin van November per e-pos aan jou gestuur word en dit sal ook op die gemeente se webwerf beskikbaar wees.

Ons vertrou dat ons met dié werkswyse die natuur, maar veral ook ons lidmate se eiesoortige behoeftes, in ag neem.