Gedagte vir die dag | Dag 1 tot 99 van inperking

Dag 99 van inperking | Vrydag 3 Julie 2020

2 Konings 9:20: Die wag het laat weet: Die boodskapper het tot by hulle gekom, maar hy kom nie terug nie. Die een wat die wa dryf, moet Jehu seun van Nimsi wees, want hy dryf soos ‘n mal mens!

 Gedagte

Ek moet bely, dat die taxi’s wat so jaag en min padreëls gehoorsaam nogals op my senuwees werk en ek moet myself dikwels in toom hou wanneer ek een van hulle aantref. Dit het my soms laat dink aan hierdie teksgedeelte. Die woorde in 2 Konings 9, is skerp woorde en glo dit as jy wil, dit staan in die Bybel.  Dis nie die uitroep van ’n gefrustreerende of woedende motoris op een van Suid-Afrika se paaie nie – dis die woorde van ’n wag wat in 2 Konings 9 aan sy koning rapporteer, dat die drywer van ’n aankomende voertuig waarskynlik Jehu se seun van Nimsi is, want hy dryf soos ’n mal mens.

Soos mal mense – so bestuur ons ook dikwels.  Die verminkte lyke, bloedspatsels en motorwrakke is bewyse daarvan. Padmoordenaars van duisende onskuldige mense, baie meer as wat aan die koronavirus sterf.  Dikwels is dit nie net jong, windmakerige bestuurders nie, maar roekelose volwassenes wat motors verbysteek en te vining ry. Wat is die oplossing? Hoe kan ’n mens genees word van ‘n siekte wat dikwels die gevolg is van gevoelens van minderwaardigheid, agressie, grootheidswaan en onhoflikheid. Strenger wette sal nie ’n groot verskil maak nie, veel eerder ’n hartsverandering, of ‘n gesindheidsverandering.  Ons moet weer leer om mekaar te eerbiedig, want dan sal ons hoflik en bedagsaam teenoor mekaar optree. Nie net op ons paaie nie, maar ook in ons daaglikse handel en wandel. Ons moet ons taalgebruik teenoor ons medemense ook meer versigtig kies.

Tydens ’n besoek aan ’n vreemde land het ’n vriendelike taxi-bestuurder teenoor my opgemerk dat hy met meer liefde in die verkeer probeer bestuur. Dit was sy riglyn in die hantering van die verkeer, maar dis ook ’n goeie riglyn waarvolgens jy jou lewe kan inrig.  Dit is immers wat die Bybel ook van ons vra.

Joh. 3:35 “Hierna sal almal weet dat julle my dissipels is, het Jesus gesê, as julle liefde onder mekaar het”. Ja, op ons paaie, maar meer in die besonder, in die lewe wat elkeen van ons daagliks lei.

Dag 98 van inperking | Donderdag 2 Julie 2020

Is jy positief of negatief?

Joh1:4: Hy besit lewe en kan lewe gee. Dit is hierdie lewe, wat vir mense lig gebring het.

Gedagte

Wat maak ’n mens met ’n persoon wat aanhoudend iemand anders beledig, lelik praat van iemand anders, of stories aandra? Ek het ’n goeie vriend wat my vertel het van ’n onaangename ondervinding wat hy op die golfbaan beleef het, toe een van sy kollegas by die eerste afslaan sy baas gekritiseer het. Daar was volgens hom nie ’n enkele positiewe eienskap in die man se karakter, of sy doen en late te bespeur nie, ondanks die feit dat hy by die meeste van sy kollegas goeie aansien geniet het. Die  storieverteller het vertel dat hy die gesanik nie langer kon verduur nie en toe darem daarin geslaag het om die klaer met ’n enkele opmerking stil te maak. Al wat hy vir hom gesê het was: “Weet jy, dis vir my onverstaanbaar dat jy so oor die hoof voel, aangesien hy altyd net met die hoogste waardering van jou praat en baie waardering vir jou gehalte werk en lojaliteit het”.

In sy wysheid, het Paulus, aan die Romeinse Christene wat per geleentheid mekaar ook veroordeel en  beskinder het, geskryf.   In Rom 12: 21 sê hy: “Moet jou nie deur kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie”

Dit moet my en jou riglyn wees, in enige negatiewe situasie. Bly positief en tel jou seëninge. Hoe kan ons nie ons seëninge in hierdie moelike tye tel nie. Ons is bewus van mense wat verskriklik negatief is oor die land se ekonomie, die regering en allerhande wette en daar is verseker dinge waaroor ons kan negatief voel. Maar net ons kan besluit hoe ons die glas sien – halfleeg of halfvol?

Ek het per geleentheid ’n streek in die Karoo besoek, wat toe al vir ’n paar jaar deur die droogte geteister is, en iemand in die gemeenskap het teenoor my opgemerk dat dit opvallend is hoe die droogte mense neerslagtig maak.

Dit bring ons voor die vraag te staan – hoe hanteer ons ’n negatiewe situasie?   Wanneer finansies nie klop nie, eensaamheid jou verteer, of wanneer dit nie met jou kinders of familie goed gaan nie? Paulus vermaan ons in Rom 12:21 om die kwaad deur die goeie te oorwin.   En in Romeine 8 noem hy ’n paar van die moeilike situasies soos leiding, benoudheid, vervolging, honger en gevaar. Ons kan positief bly sê hy, want niks kan ons van die liefde van God skei nie. Glo dit en jy sal ’n blymoedige mens bly.

Dag 97 van inperking | Woensdag 1 Julie 2020

Johannes 14:6 : “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.”

Gedagte

Gedurende die Tweede Wêreldoorlog, was daar ’n groep Amerikaanse soldate in die Kaliforniese woestyn besig met kruisoefeninge voor hulle per skip na Europa sou vertrek. Al die manne het verlof ontvang, sodat hulle die paar naweke voor hulle vertrek, huis toe te kon gaan. Daar was ongelukkig net een trein wat elke naweek deur die klein gemeenskap geloop het. Die teleurstelling was dus baie groot toe die trein voor die einde van een van die verlofnaweek nie op die stasie stilgehou het nie.  Die bevelvoerder van die basis, generaal George S. Patton, het besluit om ’n plan te maak. Hy neem toe die volgende naweek alleen plek op die peron in terwyl hy die soldate aangesê het om hul uit die voete te maak. Toe die masjienis, die bekende generaal Patton, in sy indrukwekkende uniform op die peron sien staan, het hy onmiddelik die trein se remme aangeslaan. Die volgende oomblik het die soldate uit hul skuilplekke gepeul en hulself blitsig en vrolik op die trein tuis gemaak. Toe die trein vertrek, het die soldate dankbaar by die vensters uitgehang en hulle generaal toegejuig wat op die peron agter gebly het.

Dit gebeur vandag nog, dat leiers vir hulle gemeenskap, of vir ‘n saak intree, ondanks al die gevare en risiko’s wat daaraan verbonde is. Daarom bid ons vandag in besonder vir al ons leiers, wat in hierdie uitdagende tye besluite moet neem.  Ook hulle wat aan die hoof staan van besighede en in besonder ook die leiers van gesinne, families of gemeenskappe.

’n Leier is gewillig om op te staan, of voor te loop en leiding te neem, terwyl ander wag om te sien wat volgende gaan gebeur. Ware leierskap word deur diens gekenmerk en jy hoef nie noodwending die hoof van ’n organisasie te wees om leierskap te openbaar nie.

Lank voor generaal Patton, het Jesus in my en jou plek kom staan. Later het Hy selfs in ons plek aan ’n kruis gehang, om ons straf te dra, en ons die geleentheid te bied om die Vaderhuis te bereik, lees gerus Joh 14:2-6.

George Bush, ’n voormalige Amerikaanse President het onder meer gesê, gebruik die mag wat jy het, om ander te help. Aan ons word mag gegee, nie om ons eie oogmerke te bevorder, ’n groot skouspel te maak, of gewildheid te geniet nie.  Daar is maar een ware gebruik van mag en dit is om diensbaar te wees. Dit het Jesus Christus ons op ’n besondere wyse geleer.

Dag 96 van inperking | Dinsdag 30 Junie 2020

Jy kan die dagstuk lees, of na ’n stemopname luister deur op die foto te kliek.

Openbaring 21:23.  Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp.

GEDAGTE

In Openbaring 21 en 22 het ons ’n wonderlik uitsig op die nuwe Jerusalem, waarvan God die argitek en bouer is. Vanaf hierdie uitkykpunt kyk ons nie ondertoe of agtertoe nie, maar vorentoe en boontoe. Ons sien die wonderlike nuwe woonplek wat God besig is om vir ons voorteberei. Maar die wonder  van die nuwe woonplek is dat God nou by sy mense woon. God woon in al sy heerlikheid by die gelowiges in die nuwe Jerusalem. Hulle sal sy volk wees en Hy sal hulle God wees. Mense sal nie meer sterf, of pyn en lyding verduur nie. Die dinge van vroeër wat die gevolge van die sonde was, het verby gegaan. God het alles nuut gemaak. Omrede God self teenwoordig sal wees, is die maan en son nie meer nodig vir lig nie. God self sal die lig voorsien. Die glansryke heerlikheid van die Goddelike teenwoordigheid dien as lig om in te leef.

Ons leef tans nog in ’n donker duister sondige wêreld. Ons kan amper ons nie hierdie nuwe Jerusalem voorstel nie. Tog word ons nie geroep om te wag vir eendag nie. Ons word nou geroep om ook God se lig hier in die donker tyd te laat skyn. Maak jou hart en lewe weer opnuut oop vir God se lig om te skyn.

GEBED

Die hemel juig – getuig van al u grootheid, Heer.

Die skepping buig in aanbidding voor U neer.

Ja, tot in ewigheid, sal ons u lof besing.

Aan U, daar op die troon, ons hulde altyd bring.

Ons wil verklaar:  U is die opgestane Heer;

U is die Lam, wat vir ewig sal regeer.

Ja, tot in ewigheid, sal ons u lof besing.

Aan U, daar op die troon, ons hulde altyd bring. AMEN

Dag 95 van inperking | Maandag 29 Junie 2020

Jy kan die dagstuk lees, of na ’n stemopname luister deur op die foto te kliek.

Psalm 104:24.  U het baie dinge geskep, Here, die aarde is vol van wat U gemaak het, en tog, U het alles in wysheid geskep.

GEDAGTE

Psalm 104 is saam met Psalm 8, 19, 29 en 148 die vyf Psalms in die Psalmboek wat oor die natuur of die skepping handel. Psalm 104 loof God vir die bewoonbare en leefbare ruimte wat Hy met die Skepping vir alles wat leef, gegee het. Hy is nie net Skepper nie, maar ook Voorsiener, en bly dit vir ewig en altyd: “Hulle almal sien op na U om vir hulle kos te gee op tyd.” (vers 27).

Indien ons twyfel of vrees wie gaan môre en oormôre voorsien en uitkoms gee, sê Psalm 104: Kyk na die skepping! Kyk na God se geskiedenis in die natuur! Hoe Hy dit onderhou! Kyk na die identiteit van die Skepper. Kyk met nuwe oë na Hom as Jahwe en Adonai! Hy is groot en magtig en Hy doen wonders! Hy voorsien nog steeds. Hy sal vir jou ook sorg. Kom ons bid saam deur Psalm 8 en verheerlik so die Here se Naam.

GEBED

As ek u hemel aanskou – die werke van u vingers,

maan en sterre aanskou – dan voel ek so gering, Heer.

Wat is die mens dan dat U aan hom dink?

Wat is die mens dan dat U na hom omsien?

U laat ons heers oor u werk – die werke van u hande,

dis aan ons onderwerp – die see, die lug, die lande.

Wat is die mens dan dat u aan hom dink?

Wat is die mens dan dat u na hom omsien?

O Heer, ons Heer, hoe wonderbaar u Naam!

O Heer, ons Heer, juig aarde, roem sy Naam!

Dag 94 van inperking | Sondag 28 Junie 2020

Jy kan die dagstuk lees, of na ’n stemopname luister deur op die foto te kliek.

Romeine 6:12. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie.

Gedagte

Paulus gebruik die beeld van om uit ’n tronk bevry te word as verduideliking van ons verlossing van sonde. Die sonde het ons soos gevangenis in ’n tronk vasgehou. Deur Jesus se kruisdood is die skuld vir ons sonde betaal en is ons vrygelaat. Ons kan sê ons is uit die tronk van sonde vrygelaat. Dink net hoe dwaas dit sal wees as jy nadat jy uit die tronk van die sonde gered is, weer teruggaan daarheen om in die tronk te bly. Dit is inderdaad wat ons doen as ons uit die genade van Jesus Christus gered is. Jy het die wonderlike vrede van God ontvang, maar jy gee dit alles op en klou weer aan die sonde vas. Dit is mos dwaasheid!

Daarom doen Paulus in hierdie teksvers ’n beroep op ons en vra dat ons nie meer langer moet toelaat dat sonde oor ons heerskappy voer nie. As versoekings dus jou lewenspad kruis sê eenvoudig: “Ek is dood vir julle! Julle het nie meer mag oor my nie.” Ons is bevry uit die tronk van sonde daarom moet ons ook die tronklewe agterlaat. Dit beteken dat ek elke dag uit genade van God sal lewe soos ’n nuwe mens. Vrygemaak en vrygekoop deur Jesus se bloed.

Gebed

Here, ek het U lief, want U het my eerste lief gehad. Ek wil so graag so lewe dat U tevrede is met my, maar hoe meer ek probeer hoe meer stel ek U teleur. Ek wil so graag wees wat ek is: vrygespreek en regverdig. Help my asseblief daarmee.

Dag 93 van inperking | Saterdag 27 Junie 2020

Jy kan die dagstuk lees, of na ’n stemopname luister deur op die foto te kliek.

Jesaja 66:13.  Soos ‘n moeder haar kind laat veilig voel, so laat Ek julle veilig voel. Julle sal veilig voel in Jerusalem.

GEDAGTE

Ons gebruik dikwels beelde om God te beskryf. Dit maak dit amper vir ons makliker om so oor die Almagtige God te dink. Ons gebruik konsepte soos “Vader”, “Moeder”, “Verlosser”, en “Vriend” uit ons ervaringswêreld en gebruik dit om iets van die misterie en werklikheid van God te probeer verstaan.  Natuurlik kan ons beelde nooit die volheid van God vasvat en tot uitdrukking bring nie. Maar een so  ’n besondere beeld lees ons ook raak in vandag se teksgedeelte.

 

In Jesaja het ons te doen met God se volk wat weggevoer is van hulle eie land, maar nie net dit nie – die tempel is verwoes, die stad Jerusalem en die res van die land lê in puin, en vir die mense voel dit asof God hulle totaal verlaat het. In ons teks Jesaja 66:13 kom gee God moed aan die volk. God word uitgebeeld as barmhartige en liefdevolle Moeder wat Sy volk sal laat veilig voel. Jesaja kom verseker hulle van God se onmeetbare liefde en dat Hy hierdie liefde gaan bewys in die wyse waarop Hy hulle konkrete omstandighede verander.

Dalk beleef jy ook tans so ’n hopelose situasie soos die volk Israel. Niks wil vir jou uitwerk nie en jou lewe is ’n stryd. Dan wil God jou dan vandag van Sy liefde  verseker. Gee daardie hopelose situasie aan Hom oor en vertrou dat Hy vir jou  uitkoms sal gee net soos Hy vir sy volk uitkoms gegee het.

GEBED

Here, U ken my situasie. U weet waarmee ek worstel. Sal U asseblief ook vir my uitkoms bied. Amen

Dag 92 van inperking | Vrydag 26 Junie 2020

Jy kan die dagstuk lees, of na ’n stemopname luister deur op die foto te kliek.

1 Kronieke 29:13-14.  En nou loof ons U, ons God, ons prys u glansryke Naam, want wie is ek en wie is my volk dat ons die vermoë sou hê om sulke gawes te bring? Alles kom tog van U af en ons gee aan U wat ons van U gekry het.

Gedagte

Dawid wou vir die Here ’n huis bou – dit was een van sy grootste begeertes. In sy liefde vir die Here het hy gevoel dat dit verkeerd is dat hy in ’n pragtige paleis bly, terwyl die ark van God in ’n tent moes wees. Dit was egter nie in God se plan dat Dawid vir die Hom ’n huis sou bou nie; daarvoor het die Here besluit om Salomo te gebruik. Al sou Dawid nie die tempel vir die Here bou nie het hy steeds toegesien dat die volk die materiaal bymekaar maak om die tempel te bou. Die volk het gewillig tot die saak gegee en dit het dan gevolg gehad dat Dawid hierdie dankgebed gebid het.

Hierdie teks wil ook vir my en jou konfronteer met die vraag: “Hoe gewillig is ons om vir die Here se werk en koninkryk te gee?” Alles wat ons het en besit is uit sy genade of aan deur Hom aan ons geskenk. Is ek ook bereid om uit dankbaarheid vir dit wat ek het en besit vir die Here se werk te gee?

Gebed

Wat ek het is genade uit U hand o Heer. Leer my om vrygewig te gee aan U koninkryk. Amen

Dag 91 van inperking | Donderdag 25 Junie 2020

Jy kan na vandag se dagstukkie lees, of na die stemopname daarvan luister deur op die foto te kliek.

Johannes 8:12. Op ‘n ander keer het Jesus vir die mense gesê: “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.”

Gedagte

As kinders het ons dikwels donkerkamertjie gespeel. Dan word al die ligte in ’n bepaalde vertrek afgeskakel en een van die kinders staan buite die kamer en moet na ’n ruk die ander kom soek wat in die donker wegkruipplek gevind het. As jy wegkruip, is dit so donker rondom om jou dat jy nie jou hand voor jou oë kan sien nie. Later as jy so goed weggekruip het dat niemand jou kry nie, wens jy dat iemand jou kan kry, want die donker het ’n manier om jou vining te oorweldig. Hoekom? Omdat donker vir mense nie ’n lekker toestand is om lank in te verkeer nie. Ons hou nie baie van die donkerte nie. Dit laat ons onseker voel.

Op verskeie plekke in die Bybel word donkerte ook met ’n lewe sonder Jesus vergelyk. God het juis Jesus na die aarde gestuur om in ’n tyd van groot duisternis lig te bring. Daarom sê Jesus in vandag se  teksvers: “Ek is die lig vir die wêreld.” Wanneer Jesus hierdie woorde spreek is Hy in die tempel in ’n tweegesprek met die Fariseërs besig. Hy het die belydenis gemaak dat Hy die lig vir die wêreld is en dit het nie goed op die ore van die Fariseërs geval nie. Daarom moet ek en jy ook  ’n keuse maak. Gaan ons soos die Fariseers in die donkerte leef of gaan ons Jesus as die Lig volg?

In die ou dae toe parafien straatligte nog in gebruik was, het ’n seuntjie die mense dopgehou wanneer hulle in die donker die straatligte aansteek.  Hy hardloop toe eendag na sy pa toe en sê: “Pappa, pappa, kyk daardie mense maak gate in die donker.”  As dissipels van die Lig word ons ook geroep om gate in die donker te gaan maak.  Hoe ons dit doen en hoe ons dit gaan regkry is eenvoudig – loop agter die ware Lig aan.

Gebed

Lig van die wêreld. Verdryf alle vorme van duisternis in my. Ek kies vandag om U te volg. Mag ek ook waar ek kom U lig laat laat skyn in ons wêreld. AMEN

Dag 90 van inperking | Woensdag 24 Junie 2020

Jy kan na vandag se gedagte vir die dag luister deur op die video-blokkie te kliek,  of dit lees.

Job 28:28. En Hy het vir die mens gesê: Om die Here te dien, dit is wysheid, om die kwaad te vermy, dit is insig.

Gedagte

Wyseid is ’n kosbare deug wat die meeste mense bewonder. Ons kan amper sê dat  wysheid is een van jou kosbaarste besittings, belangriker as enigiets anders soos ons ook lees in Spr. 3:13-15; Dit gaan goed met die mens wat wysheid gevind het, wat insig as sy deel ontvang het, want dit bring meer winste in as silwer en lewer ‘n groter opbrengs as goud. Dit het meer waarde as edelstene; wat jy ook al as kosbaar beskou, niks kan daarmee vergelyk word nie.

 

Maar, wysheid kan nie uitgedink word nie. Dit kan nie gekoop word nie.  Dit is iets wat net binne ’n verhouding met God ontvang word. Job werp sy oog op die ruimtes van die hemel en die aarde en kyk of wysheid daar te vinde is, maar wysheid is heelaas nie daar te vind nie.  Wysheid is net in God te vind.  Dit sien ’n mens alreeds in die wyse waarop God die skepping tot stand gebring het, met sorgvuldige reëls, mates, bepalings, en beginsels wat goed deurdink is.  Dít is die kern van die boodskap in Job 28.  Om wysheid te bekom, is net op een manier moontlik in dit is deur ’n verhouding met God.

Gebed

Alwyse en almagtige God. Daar is niemand soos U nie. Vandag wil ek bly en erken dat wysheid begin met die dien van U. Ek wil U daarom dien en volg en my lewe aan U kom toewy. Skenk my die wysheid wat ek nodig het om tot die eer van U Naam te lewe. AMEN

Dag 89 van inperking  | Dinsdag 23 Junie 2020

Efesiërs 5:8.  Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig.

 Gedagte

Vir ‘n kind is die lewe lig en eenvoudig. Soos ’n mens ’n meer volwasse ouderdom bereik, word dit meer gekompliseerd en word jy met gebrokenheid van die mensdom gekonfronteer. Ons en die mense om ons maak foute. Die mensdom se oer instink om te oorleef is ’n dryfveer wat veroorsaak dat ons ander dikwels te na kom. Paulus praat egter in die skrifgedeelte van ‘n nuwe bedeling wat in wese te doen het met die realiteit dat ons gebrokenheid (sonde) deur God versoen is en dat ons gedrag nie langer deur duisternis nie, maar wel deur die lig, bepaal moet word. Die kern van hierdie realiteit is gesetel in die wete dat ons daagliks ons duisternis voor die Here kan lê en herhaaldelik deur Hom vrygespreek kan word. Ook dat dit ons in staat stel om ander se oortredings teen ons te kan vergewe. Leef vandag in hierdie LIG.

Gebed

Onse Vader wat in die hemele is, laat U Naam geheilig word.
Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel
net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood,
En vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe en lei
ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid
tot in ewigheid.

Amen

Dag 88 van inperking | Maandag 22 Junie

Johannes 15:15-16.  Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want ‘n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, Ek noem julle vriende, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my Naam vra.

Gedagte

In ’n werksituasie is ‘n taakomskrywing belangrik.  ’n Lys van kerntake wat die werkgewer saamstel en as leiding vir die werknemer diens sodat sy/hy hul werk doeltreffend kan doen.  Gelowiges sou op ’n soortgelyke wyse kon dink dat God ‘n lys van take van ons verwag. Hy gee die opdrag en ons moet die taak uitvoer, maar Jesus praat in die skrifgedeelte van ‘n omgekeerde orde waarin ons nie onder God werk nie, maar waar God saam met ons werk. God is naby en persoonlik betrokke en dit wat ons in ‘n gegewe oomblik moet doen leer ons deur sy teenwoordigheid in die gegewe situasie. Ons leef nie gerig deur godsdienstige wette, idees of beginsels nie, maar vanuit die oortuiging dat daar ‘n besondere verhouding tussen my en God is wat tot dade wat met oortuiging geleef word, lei.

Gebed

Here ons worstel dikwels met wat ons moet doen en beoordeel mense en die wêreld soms vanuit ’n wettiese perspektief. Ons hemelse Vader, dankie dat U in hierdie tyd by ons is om ons te help om te onderskei. Help ons om te verstaan dat ons godsdiens nie net bestaan uit beginsels wat ons moet toepas nie, maar dat U in elke konteks by ons is om ons te help. Bied ons insig in die wyse waarop ons dit wat ons glo in verband bring met dit wat in ons lewens gebeur. Dankie dat ek hierdie dag kan ingaan met ’n verwagting en entoesiasme om uitdagings te omvorm en geleenthede wat op my wag met oorgawe aan te gryp.

Dag 87 van inperking | Sondag 21 Junie

Psalm 71:12.  Moet tog nie ver van my af bly nie, o God, kom my tog gou te hulp, my God!

Gedagte

Wanneer ons met ‘n probleem worstel, is daar in vandag se tegnologiese era maklike en vinnige maniere om antwoorde te vind. ‘n Mens tik eenvoudig die vraag op jou rekenaar, of selfoon in en siedaar! Jy kan selfs net ‘n knoppie op jou selfoon druk en die vraag vra en dan antwoord ‘n vriendelike stem (Siri) aan die ander kant wat hulp aanbied.  Het ons dieselfde vrymoedigheid met die Here?  Wanneer laas het jy tyd geneem om jou grootste vrae eerlik met Hom te bespreek? Ons is ook dikwels te besig om self na allerhande moontlike oplossings te soek, terwyl die uitkoms eintlik voor die hand liggend is. Waag vandag om jou toevlug in God te neem en om laat Sy Gees toe om jou sekuriteit te wees.

Gebed

Here, help my! Ek waag vandag om met my diepste vrae my toevlug by U te soek.  Moet tog nie ver van my af bly nie, o God, kom my tog gou te hulp, my God!  Dankie Here dat ek vandag in die wete kan leef dat U my nie vandag aan my onsekerhede oorlaat nie, maar tree vir tree in hierdie lewe saam met my op my lewenspad stap.  Gee my die geduld om in hierdie tyd te kan volhard en toe te laat dat gebeure in U wysheid in en deur my lewe ontvou.

Dag 86 van inperking | Saterdag 20 Junie

Romeine 11:33-34.  O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë! “Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee Hom raad?

Gedagte

‘n Seuntjie vra eendag vir sy ma: “Mamma, Is God so groot dat hy oor alles is?” Ja my kind, antwoord sy ma, “God is die skepper van alles”. Die seuntjie dink vir ‘n oomblik en vra toe weer, “maar mamma het ook gesê dat God in ons bly”. “Ja my kind”, antwoord die ma,  “die Here bly in ons harte”. Weer het die seuntjie diep nagedink en opgewonde gesê: “Wel as God oor alles is en in ons woon, dan moet Hy mos by ons uitsteek!”. Paulus se bedoeling in die teks is nie om te sê dat God in sy grootheid onverstaanbaar is nie, maar dat Hy as te ware in sy grootheid by ons uitsteek. Ons hoef nie God te probeer oplos nie, kom ons beleef die vrede van ’n God wat ons wese deurgrond en ons besluitneming rig.

Gebed

Here, daar is soveel wat ek nie van die lewe en myself verstaan nie. Ek beleef oomblikke van alleenheid waar ek verwyders van U voel, Here en die sin van die lewe nie verstaan nie. Kom in U grootheid Here en deurspoel my gees. Bring in my wese die vrede dat U as Skepper die een is wat in hierdie tyd lewe in my spreek.

Dag 85 van inperking | Vrydag 19 Junie

Galasiërs 6:9-10.  Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges.

Gedagte

Daar is min dinge wat ‘n mens so diep raak as om vir iemand anders iets te kan beteken. Wat het jy om vir iemand te bied? Ons dink waarskynlik eerstens daaraan om iets materieel vir mense te gee om ‘n verskil in hulle lewens te maak. Ons teksgedeelte praat egter oor iets meer eenvoudig en spontaan. Om uit ons innerlike te gee kos niks en daarvan het ons in oorvloed. Liefde, vreugde, vrede, nederigheid, goedhartigheid, selfbeheersing is kragtige maniere waarop God se Gees ons vandag in staat stel om die bykans onmoontlike te kan verrig. Daar is die hele dag geleenthede om goed te kan doen. Laat dit die energie wees wat jou vandag dryf en leef in die seën van jou medemense wat só teenoor jou optree.

Gebed

Here, ek kom dikwels in my lewe op ‘n plek waar ek wonder wat my lewe beteken. Ek werk hard om by alles uit te kom en so my basiese verantwoordelikhede na te kom. Ek is uitgeput en dit voel nie of ek nog iets oor het om aan iemand anders te gee nie. Maak dit rustig in my sodat ek  spontaan van die oorvloed wat U aan my gegee het, kan deel en die seën daarvan en wat dit in my lewe kan beteken, mag beleef. Dankie dat ek my vandag tussen mense kan bevind wat so teenoor my optree.

Dag 84 van inperking | Donderdag 18 Junie

Psalm 131:1-2.  Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind. Soos ‘n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd.

Gedagte

Met die Covid-19-pandemie is ons jaarbeplanning op sy kop gedraai. Ons was gewoond aan ‘n kwartaal- of jaarsiklus waar ons aan elke einde van die kwartaal of jaar met vakansies, ontspanning en rus beloon is. Nou is die jaar wat voor ons uitstrek onduidelik en daar is vir baie van ons nie geleentheid vir rus rus nie. Veral nie soos die ekonomie nou daarna uitsien nie. Hierdie Psalms inspireer ons om ons verwagtinge van die toekoms in die Here se hande  te gee en nie onsself onder onrealistiese druk te plaas nie. Wat beteken dit vandag om van ‘selfverheffing’ en ‘hoogmoed’ ontslae te raak? Watter dinge maal in jou kop en en maak vir jou geen sin nie? Ervaar die rus wat God jou vandag bied, daar waar jy jouself op dié tydstip bevind. Mag hierdie rus vandag jou krag wees as moegheid en frustrasie jou oorval.

Gebed

Here, dit is vir my besonders om elke dag te kan begin in die wete dat rus nie iewers aan die einde van ‘n kwartaal of taak lê nie, maar by U wat dit elke dag vir my kom aanbied. U het die woorde gespreek: “Kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is en ek sal julle rus gee”. Dankie dat ek vandag van al die ideale, drome, bekommernisse en werkspanning ontslae kan raak deur hier by U tevredenheid te kan ondervind.

Dag 83 van inperking | Woensdag 17 Junie

Matteus 7:13-14. Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal, en dié wat dit kry, is min.

Gedagte

Hierdie teks laat my dink aan die bekende portret van die smalle-en-breede-weg wat in my grootouers se huis gehang het en waarvan die smal weg na die hemel en die breë weg na die hel gelei het. Jy moes kies tussen hemel en hel. Ek dink egter nie dit is wat Jesus in in werklikheid met die woorde bedoel het nie. Hy het waarskynlik eerder bedoel dat ons nie van moeilikheid of probleme moet wegskram nie, dat ons sulke tye te wagte moet wees en dat ons die uitdagende paaie ook moet  loop sodat ons dit kan omvorm. Swaarkry kweek volharding, en volharding egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het (Romeine 5:3-5). Ons glo dat die liefde van God ons dring om met sin die pad van enige uitdaging te loop.

Gebed

Here, ons staan elke nuwe dag weer voor die uitdaging om te kies. Ons keuses word dikwels bepaal deur dit wat die mees voordeligste vir my sal wees en wat die grootste wins of plesier sal lewer. Help ons om die lewe voor ons te onderskei en met insig en nie uit impuls te kies nie. Skep in ons die wil om die moeilikste omstandighede met moed en hoop te takel en die geleenthede en potensiaal daarin raak te sien. Dankie dat U op die nou pad saam met ons is en u Gees ons die rigting wys. Maak van hierdie uitdaging wat vandag voor my lê ‘n opwindende en betekenisvolle dag.

Dag 82 van inperking | Dinsdag 16 Junie

Klaagliedere 3:22-23: Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. U. Trou is groot!

Gedagte

Wat dra jou deur die donkerste dae in jou lewe? Die tye wanneer jy voel jy het die einde van jou kragte bereik en jy nêrens uitkomste op die horison kan sien nie? Ons almal kom mos op daardie plek – doodloopstrate, desperaatheid en voel dan lus om handoek in te gooi!

Die volk van die Here, Israel van ouds, was verskeie kere op daardie plek. Tydens die 40 jaar wat hulle in ballingskap in die woestyn was en inwoners van ’n vreemde land waar verskeie pandemies  hul getref het.

Drie woorde het hulle deur dit alles gedra. . . woorde en werklikhede wat ons ook kan deurdra as dit vir ons voel of ons vergaan – LIEFDE, ONTFERMING, TROU.  Dit kry veral onbeskryflike betekenis wanneer die drie woorde aan God gekoppel word soos in hierdie teks: “die liefde van die Here/Sy ontferming/U trou!”

Al drie hierdie lewensreddende woorde is verbonds- en verhoudingswoorde. Omdat ons in ’n baie spesiale verbond, of verhouding met die Here het, is dit belangrike woorde wat die aard van ons verhouding met die Here beskryf. Dit word ons vasgrypwoorde, veral tydens krisisse. Dit is kwaliteite van God wat hy in die verhouding met Hom, met ons deel.

Wil jy nie weer vandag, op hierdie Jeugdag in 2020, daarna gryp nie? Sy liefde, ontferming en omgee vir jou in watter situasie jy dalk vandag mag wees en die wonderlike wete dat sy trou jou sal deurdra al voel dit vir jou asof jy besig is om te vergaan.

Gebed

Here, ek hou vas aan U troue liefde, oor die uitkoms wat U bied, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat Hy aan my goed gedoen het. Amen

Dag 81 van inperking | Maandag 15 Junie

Psalm 51:5: “Ja, my oortredinge ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus”

Gedagte

Dis aaklig om in die skuld te wees! Enige vorm van skuld. Of dit ’n verskoning teenoor iemand wat jy te na gekom het, is, of skuld by die bank.

Iemand wat in die beskuldigde bank in die hof staan, ken die spanning en angs wat jou moontlike skuld  kan veroorsaak.  Selfs al is jy dalk onskuldig.

Koning Dawid was ook in die skuld. . . diep in die skuld a.g.v. sy owerspel met Batseba en omdat hy medepligtig was in die moord en dood van haar man! Psalm 51 beskryf hierdie skuld en die emosie wat daarmee gepaard gaan!

Ons almal het ook maar skuld, sondeskuld! Ons staan skuldig voor God a.g.v. baie oortredinge en ons sondige natuur! Ons kan ook soos Dawid uitroep: “Ja, my oortredinge ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus”

Hoe wonderlik is dit nie wanneer jou skuld afgeskryf word, of jy onskuldig verklaar word nie! Die gevoel van vryheid!  Dit is die hoogtepunt en goeie nuus vir gelowiges wat in Christus, deur sy versoeningsdood, onskuldig verklaar word. Hy skeur die skuldbrief op!

Kom ons dink vandag, aan die begin van die week, weer opnuut daaraan! In Christus is ons vrygemaakte en verloste sondaars!

Soli Deo Gloria!

Gebed

Here, dankie dat ek vrygemaak is, dat ek deur U skulddood, as beskuldigde vrygespreek is! Help my om in hierdie vryheid te leef!. Amen

Dag 80 van inperking | Sondag 14 Junie

Mark. 4:38-40: “Jesus het op die bank in die agterstewe gel en slaap. Hulle maak Hom toe wakker en sê vir Hom: “Meneer, gee U dan nie omdat ons vergaan nie?” Toe staan Hy op, bestraf die wind en sê vir die see: “Hou op! Bedaar!” Die wind het gaan lê en daar het ’n groot stilte gekom. Toe sê Hy vir hulle: “Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?

Gedagte

Miskien onthou jy die ou Halleluja-liedjie: “As die lewenstorme woedend om jou slaan en jy gans ontmoedig wees om te vergaan. . .”

Die dissipels was in ’n fisiese storm, binne ’n skuitjie wat gedreig het om om te slaan, of wat vlenters teen ’n rots geslaan sou word.  Gelukkig was Jesus saam met hulle op die skuit. Beangs en verwytend het hulle na Jesus geroep: “Gee U dan nie om dat ons vergaan nie!”

Ons beleef ons eie storms, soos die liedjie sê, lewenstorme . Die storms binne ons leefwêrelde,  soos die Korona-pandemie, die ekonomie, geweld, droogte, ens.  Dit is ook groot, dreigende storms! Dit veroorsaak ook storms binne ons soos ontsteltenis, angs en onsekerheid. Soms laat dit ons ook beangs en verwytend roep: “Here, gee U dan nie om dat ons vergaan nie? Dit lyk dan so asof my bootjie dit nie gaan maak teen hierdie storms nie!”

Dan is dit so wonderlik om te weet en te glo, dat Jesus saam met ons in die storm is.  Saam met my in die bootjie en saam met my in die storm. Hy is in beheer! Hy help ons deur die storm! Hy hou my bewende hande vas en vra: “Hoekom is jy bang?”

Gebed

Here, hou my asseblief in die storm vas! Bring bedaring in my.  Skenk my asb. meer geloof. Amen

Dag 79 van inperking | Saterdag 13 Junie 

Rom. 12:2: “Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is!

Gedagte

Nuwe denke vir nuwe mense!

Dit is wat Paulus hier vra vir die lesers van die brief aan die Romeine! Hulle moet anders dink as mense wat gewoon net in wêreldse terme dink. Dit is wat hulle bekering eintlik behels.  Om anders te dink. Metanoia! Toe hulle gelowige volgelinge van Jesus geword het, het hulle gekies vir ’n nuwe manier van dink oor dinge.  In die verlede het wêreldse denkpatrone hulle gedagtes oorheers, maar dit het nou verander. Hulle denkpatrone het nuut geword en dit stel hulle in staat om te onderskei wat die wil van God is.  Dit bied aan hulle ’n oordeelsvermoë om te weet wat dit is wat vir God goed, aanneemlik en volmaak is.

Hoe gaan dit in ons eie denkwêreld? Wat oorheers ons gedagtes en hoe dink ons oor die dinge wat in ons wêreld gebeur? Word ons denke nie dalk bepaal en beheer deur  negatiewe en destruktiewe gedagtes nie?  Spreuke leer ons ook dat ons versigtig moet wees met dit wat in ons harte/denke aangaan, want dit bepaal ons hele lewe. (Spr. 4:20)

Gebed

Here, dankie dat ek deur U nuutgemaak is! Gee dat ek met my nuutgemaakte denke sal onderskei wat U wil vir my lewe is en bied aan my die vermoë om te onderskei wat vir U goed, aanneemlik en volmaak is. Amen

Dag 78 van inperking | Vrydag 12 Junie

Galasiërs 2:10: Al wat hulle gevra het, is dat ons nie die armes onder hulle moet vergeet nie. Ek het my dan ook steeds vir hierdie liefdesdiens beywer.

Gedagte

Dit was vir my ’n groot voorreg om die afgelope paar weke Stellenberg se kosprojek te help koördineer. Buiten ons normale kosprojek, het die gemeente besluit om betrokke te raak by die voedselnood van duisende mense in die Wes-Kaap a.g.v. die Covid-19-pandemie. Dit het vir ons nuwe deure oopgemaak en opnuut bevestig wat die kerk eintlik moet doen – om regtig op grondvlak by mense uit te kom en hul nood fisies aan te spreek. Ek glo dit was die groot les wat ons in die tydperk geleer het.

Die armes was nog altyd met ons, dit was al in Jesus se tyd so, maar dis asof ons in die laaste tyd ’n nuwe bril opgesit het en die werklike nood van honger en behoeftige mense weer opnuut raak gesien het. Ook vir ons, tydens dié pandemie, is Paulus se woorde, dat ons nooit die armes onder ons moet vergeet nie, ’n inspirasie.  Dit is so bemoedigend, dat hy hom steeds vir hierdie liefdesdiens beywer.

Dit is ’n vreugde om te sien hoe werklike honger en behoeftige mense verby die persoon kyk wat die kos bring, of selfs wat die inhoud van die kospakkie is, maar eerder iets van Jesus se hart daarin raak sien. As Jesus tydens die pandemie op aarde was, sou Hy ook daar gewees het – daar waar hulle is. En Hy sou waarskynlik sop gekook het, lemoene gepak het, toebroodjies gesmeer het en vir hulle gesê het: “Kom, eet!”

Gebed

En nou dink ons aan die duisternis en leiding van ons tyd, aan al die laste wat so baie mense moet dra, sonder dat iemand hulle troos. Ons dink aan hulle wat siek is in liggaam, of gees – die armes, die hongeriges, die ontworteldes, die onderdruktes, die verontregdes, kinders wat geen ouers het nie, of nie ouers het wat regtig omgee nie. Ons vra dat U ons sal gebruik as U hande en voete, om by hulle uit te kom waar U sou gewees het, as U op hierdie aarde was.

Dag 77 van inperking | Donderdag 11 Junie

1 Petrus. 1: 8-9: Hom het julle lief, al het julle Hom nie gesien nie. Deur in Hom te glo, al sien julle Hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap

Gedagte

Baie het die ervaring dat ons gedurende die tyd van inperking van baie dinge beroof word. Baie regte en voorregte word ons ontneem wat veroorsaak dat ons lewensvreugde gevolglik in die slag bly. In die teksvers wys Petrus vir ons wat die ware sleutel van ons blydskap en vreugde is. Hy skryf hier vir mense wat ook hulself in ’n moelike situasie bevind, sogenaamde vreemdelinge wat a.g.v. hulle geloof verwerp en vervolg word.  Hulle was ook in ’n tipe van grendeltyd, ontneem van baie regte en voorregte en het ook seker maar swartgallig en vreugdeloos geraak. Daarom het die teksvers soveel waarde vir hulle. “Deur in Hom te glo, al sien julle Hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap”

Miskien moet ons juis vandag ook vir onsself die vraag afvra: “Voorsien die evangelie van Jesus, die feit dat ons ons saligheid in Hom gekry het, nog vir ons die nodige vreugde en blydskap, om deur die lewe te gaan, selfs al gaan dit baie moeilik?” Laat ons nie dalk toe dat slegte omstandighede ons van hierdie kosbare uitkoms van ons geloof, naamlik “onuitspreeklike en heerlike blydskap”, beroof nie?

Gebed

Ons is moeg, Here, uitgeput en verslae oor soveel geweld in ons land. Ons wil kla en bitter raak, ons is jammer vir onsself en raak hard en bitter oor die pyn van ander, nog ’n sterfte laat ons koud. ’n Wedudwee se trane rol onopgemerk, kinders erf hul ouers se bitterheid.  Woorde van geweld, ontplof in dade van geweld deur jong hande wat sinnelose pyn en vernietiging bring. Here wees ons genadig. Lei ons, dat ons kan vergewe en vergewe kan word.  Amen

(Thomas Patterson)

Dag 76 van inperking | Woensdag 10 Junie

Filippense 1:21: want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins.

Gedagte

Daar is mense wat selfs oor genade kan kla. Soos die oom, wat byna 90 jaar oud was en taamlik gesond, wat met ’n vonkel in die oog gesê het: “Dit lyk my die Liewe Heer het van my vergeet, dis hoekom ek nog lewe.” Toe die fyn humoris, Pieter Neethling, die pa van Anna Neethling-pool, van die man se dilemma hoor, het hy lakonies opgemerk: “Die oubaas gaan skrik as dit die Here byval!”

Ondankbaarheid en onvergenoegdheid, is natuurlik geen nuwe verskynsel nie.  Dink maar net aan die weeklaag van die Here se volk in Jesaja se tyd. . . Jesaja 49:14: Die Here het my verlaat. . .  my vergeet.   En dan die Here se versekering: Kan ’n vrou haar eie baba vergeet?    . . . selfs al sou so iets kon gebeur, sou ek jou nie vergeet nie, ek het jou naam in my handpalms gegrafeer. . . Jes. 49:15.

Daarom hoef ons nie te skrik wanneer Hy ons kom haal nie, selfs wanneer ons soos die bejaarde Ignatius, biskop van Antiogië tydens die tweede eeu ’n marteldood moet sterf. Die woorde wat hy geskryf het, kort voor hy in die Colosseum in Rome deur die leeus verskeur is, het ook sy lidmate besiel om die dood te gemoed te gaan: “Kom vuur, kom kruis, kom worsteling met wilde diere, beserings en verminkings, verwringing van bene en ledemate, vergruising van die hele liggaam – laat die wrede marteling van die duiwel maar oor my kom, as ek maar net by Christus kan uitkom.”

Sulke woorde laat ’n mens verstaan waarom Tertuiianus in die derde eeu verklaar het, dat die bloed van die martelare, die saad van die kerk is. Maar is dit steeds so teen die einde van die 20ste eeu?  Het die prys van dissipelskap vir ons te hoog geword en daarom is die wêreld vandag vol naam-Christene, wat in hul louheid nie ’n vinger vir hulle Christelike beginsels wil veroer nie? In ’n tyd waarin ons geen sekerheid oor die toekoms het nie, moet Christene sterk staan en juis die karakter wat van ons verwag word, uit leef.

Het die Here ons vergeet? Nee, nooit nie, sê Hy self. Maar het ons Hom nie dalk vergeet nie? Dan het dit tyd geword dat dit ons weer moet byval om aan ons Here te dink.

Dag 75 van inperking | Dinsdag 9 Junie

Psalm 66:8-9:  8Prys ons God, alle volke, laat sy lof weerklink! 9Dit is Hy wat ons die lewe gee en nie toelaat dat ons struikel nie!

Gedagte

Tydens die derde eeu skryf Siprianius in ’n persoonlike brief aan sy vriend, Donatius, biskop van Ketargo, oor die beproewings waaraan baie Christene in hulle tyd blootgestel was. Hy eindig sy brief met dié stelling oor die Christene: “Hulle bly meesters van hulle siele. . . hulle het die wêreld oorwin”

Dit laat ons dink aan die vrae wat baie mense in hierdie tyd in ons land, maar ook regoor die wêreld vra: “Waarom laat die Here dinge oor ons pad kom, wat ons laat wonder of daar vir ons, of ons kinders nog ’n toekoms is? In ons eie konteks vra mense in die besonder die vraag: “Is daar ’n toekoms vir ons en ons kinders in hierdie land?”

En waarom moet ons dan nie, ons goedjies pak en elders ’n heenkome vind nie? Hoe lank sal ons nog hier kan oorleef? Veral onder die omstandighede van diskriminasie teenoor velkleur asook moord en doodslag wat daagliks om ons heen plaasvind. Ons vergeet maklik dat die mens, as die kroon van God se skepping, oor geweldige kragte beskik en die vermoë het om grootse beproewings te verduur.

William Ernest Henley, het op 25 jarige ouderdom in ’n verpleegkliniek in Edinburgh, Skotland gelê. Sy een been was reeds afgesit as gevolg van ’n ernstige beensiekte waaraan hy reeds jare gely het.  Die siekte gepaardgaande met armoede en lyding en boonop die sowat 20 operasies wat hy in 20 maande moes ondergaan, het Henley se kragte en moed werklik tot in die uiterste beproef. “Ek sal nie moed verloor nie” het hy homself egter belowe, en bygevoeg: “Ek dank God, vir my onoorwinlike siel!” En so het Henley sy wereldbekende gedig, Envictus, neer gepen waarin hy sy smart verwoord het, maar tog eindig met die woorde:

 It matters not how strait the gate,

How charged with punishments the scroll,

I am the master of my fate,  

I am the captain of my soul.

Henley het onder uiters moeilike omstandighede die meester van sy siel gebly. Laat ons dan vashou aan God se beloftes in Jeremia 30:24: “Daar kom ’n tyd wat julle alles sal begryp.”

“Net hulle wat nog lewe, kan U loof, so doen ek dit vandag. Vaders sal hulle kinders van u trou vertel.”. Jesaja 38:19

Loof Hom, solank jy nog lewe, want op die manier bly jy steeds die meester van jou siel.

Dag 74 van inperking | Maandag 8 Junie

Psalm 24:1: Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daarin woon, alles behoort aan die Here.

Gedagte

’n Motor sonder ’n stuurwiel is ’n skrikwekkende gedagte! Of wanneer die motor besig is om te ry en sy stuurmeganisme raak skielik buite werking is dit chaos, dan stuur dit af op ’n groot ongeluk! Die motor het ’n meganisme wat bepaal waarheen dit gaan en dit is die stuurwiel. As dit nie werk nie, dan is die gevolge tragies! Eerstens verloor die motor sy rigting en tweedens ry dit doelloos en volg die moontlikheid van ’n ongeluk.

Tans voel dit ook so in ons wêreld.  Iemand sê nou die dag dat ons wêreld heeltemal op sy kop gedraai is, dat dit totaal chaoties is. Orals is daar leierskrisisse en verskillende en uiteenlopende standpunte wat gestel word.  Dit voel letterlik of die wêreld se stuurwiel nie meer werk nie en of ons op ’n chaotiese afgrond, of groot ongeluk afpyl.

Dit het maar dwarsdeur die eeue ook so gegaan en mense het oor verskillende tye so gevoel oor die wêreldsituasies van hul eie tyd.  Dawid het dit waarskynlik ook ervaar na aanleiding van ’n klomp gebeure in sy eie lewe, in sy eie koninkryk en in die wêreld waarin hy geleef het. Hy moes selfs vlug vir sy eie lewe. Hy moes die politiek van die dag, wat met tye baie chaoties was, hanteer en bestuur. Daarom het hy waarskynlik ook gevoel dié besigheid is buite beheer. Hy het egter deurgaan vasgehou aan sy onwrikbare geloof in die God wat in beheer is. Daarom kan hy dit as’te ware uitjubel in Psalm 24:1 “Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daarin woon, alles behoort aan die Here”.

Is ons wêreld buite beheer? Dit voel soms vir ons so tydens die heersende wêreldwye pandemie, rassisme, ekologiese realiteite en ekonomiese omstandighede. As gelowiges kan ons egter daaraan vashou, dat hierdie wêreld behoort nie aan ons nie, maar aan God. Hy hou alles hier in sy hand, omdat dit sy eiendom is. Die mense wat hier woon, bestuur die wêreld partykeer baie onverantwoordelik, maar ons kan vashou aan die stukkie oortuiging dat dit nogsteeds God se eiendom is en dat Hy steeds in beheer is. Hy hou die stuurwiel vas!

Gebed

Dankie, Here, dat U steeds in beheer is. En dat elkeen van ons wat hierdie aarde bewoon, U eiendom is. Gee dat ons, soos Dawid, aan hierdie waarheid sal vashou. Amen

Dag 73 van inperking  |  Sondag 7 Junie

Spreuke 22:1. ’n Goeie naam is verkiesliker as groot rykdom, guns beter as silwer en goud.

Gedagte

Daar is ‘n baie bekende gedig van Wallis Stevens, The Man with the blue guitar.

Dit vertel die verhaal van ’n man wat met ’n blou kitaar op ’n klein dorpie aangekom het.  Hy het net buitekant die dorp gaan sit en op sy blou kitaar begin speel.  Terwyl hy speel, het daar die mooiste klanke uit hierdie kitaar gekom. Baie gou het die kinders van die dorp die musiek gehoor en na hom gaan luister.  Van die kinders het hulle ouers geroep en kort voor lank was daar ’n groot skare mense wat na die pragtige musiek van die blou kitaar geluister het.

Terwyl die mense na die kitaarspeler se musiek luister het hulle opnuut bewus geraak van die wêreld om hulle. Dis asof die musiek vanuit hierdie kitaar hul betower het, hulle het mekaar begin raaksien. Ouers het hul kinders raakgesien en mans hulle vrouens en andersom.  Hulle het op ’n vreemde manier begin bewus raak van die mense en die natuur om hulle – die mooi berge, laggende en spelende kinders, Oupas en Oumas en ’n wonderlike gemeenskap wat hulle omring.  Dis asof hulle deur die musiek betower en amper bedwelmd is. Hulle het op ’n besonderse manier weer gesien, anders gekyk en nuut gesien.

Een van die omstanders het na die man geloop wat met die blou kitaar gespeel het en vir hom gesê: “Sir you do not play things as they are.” Waarop hy geantwoord het: “”Things as they are, are changed upon the blue guitar.”

Dinge soos hulle is, word verander op die blou kitaar. Gewone en alledaagse dinge, word verander wanneer dit op die kitaar gespeel word.  Dit kry ’n nuwe klank en weergawe.  Dit gee dit ’n nuwe intrepetasie, style en manier van doen.

Elkeen van ons kry te doen met uitdagende omstandighede.  Die vraag is, watter klank kom uit die kitaar wat jy speel?  Die wysie of akoord wat gespeel word, is dit ’n helder, betowerende klank?  Is dit ’n pragtige melodie?

Mag die musiek van my en jou kitare gestalte gee aan ’n besondere, of goeie naam wat ons innerlike weerspieël.

 

Dag 72 van inperking | Saterdag 6 Junie

Spreuke 22:1 en 4: ’n Goeie naam is verkiesliker as groot rykdom, guns beter as silwer en goud.  Vers 4:  Wie nederig is, dien die Here en ontvang rykdom, eer en lewe.

Gedagte

Wat is ’n goeie naam? In Shakespeare se verhaal van Romeo en Juliet, word die storie  van hulle liefde vir mekaar vertel, maard ie verhouding is van meet af aan op ’n onheilspellende pad en die verbode liefde tussen die twee vyandige families, is gedoem.

Romeo sê vir Juliet, dat ’n NAAM ’n kunsmatige uitvindsel is en dat sy die persoon lief het, wie se naam Montague is en nie die Montaque-naam of Montaque-familie nie. Romeo verwerp die familie verbintenis asook die tradisies en beloftes wat aan die familienaam verbind is. Dan stel Juliet dit baie mooi: “What’s in a name? That which we call a rose, by any other name would smell as sweet?”

Wat bedoel word is, dat die WESE van iets,  is wat saak maak en nie wat dit GENOEM word nie. Dit gaan oor wat binne lê.  Dit gaan oor wat jy nie kan aanraak nie en oor dinge wat in ’n sekere sin ondefinieerbaar is.  Dit is WIE JY is en wat jou uniek en spesiaal maak. Ook in die onseker tyd, is daar spesifieke eienskappe en karaktertrekke wat van jou iets besonders maak. ’n Goeie naam in byvoorbeeld die besigheidswêreld word deur ’n Nederlandse webwerf omskryf as ’n besigheid wat op goeie beginsels gegrond is.

Goeie waardes en beginsels kry gestalte in hierdie tyd, op die manier waarop ons optree en hoe ons op gebeure reageer. Nie noodwendig of jou naam Piet, of Koos, of Sannie is nie, maar dit wat binne in jou is. Dit wat sigbaar raak wanneer daar teen jou gedruk word, of wannneer omstandighede moeilik raak en daar uitdagings aan jou gestel word.

“What’s in a name? That which we call a rose,by any other name would smell as sweet?” Mag jy in alle omstandighede die die aangename soet geur van ’n roos af gee.

Dag 71 van inperking | Vrydag 5 Junie

Psalm 19:2: Die Hemel roep God se majesteit uit, die ligruim is ‘n bewys van sy handewerk.

Gedagte

Ek het onlangs die reeks van Marco Polo se lewensverhaal op Netflix gekyk en daar is ’n besonderse toneel van waar sy pa hom agter gelaat het en op sy reise vertrek het, en vir hom die drie-susters in die hemelruim wys. Hy het vir hom verduidelik dat hy altyd na die drie-susters moet kyk en hulle moet volg, want dit is God se aanduiding van waar sy tuiste en sy huis lê.  En indien hy sou verdwaal, kan hy die drie-susters se rigting volg om by die huis uit te kom.

Tydens die inperking, het baie van ons opnuut bewus geword van die natuur en die stilte rondom ons. Die voëls wat in die tuin kom nes maak, en moontlik by ons in die fontein hulself kom versorg. Op die platteland en in landelike gebiede, kry mens op ’n besondere manier ’n uitsig van die sterrehemel, wat nie noodwendig in die stad gebeur nie. Daar raak ‘n mens op ’n besonderse wyse van God se teenwoordigheid bewus, veral wanneer jy na die hemelruim kyk. Die sterrehemel bly altyd die dieselfde, die melkweg en die sterre bokant ons.

Iemand het onlangs opgemerk: “In die oneindige hemelveld, blom die sterre een-vir-een, die vergeet-my-nietjies van die engele.”

Geen wonder dat die Psalmdigter ook nie uitgepraat kan raak oor die sterrehemel nie: Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Psalm 19:2 Daarom, prys hom son en maan, prys hom alle sterre! Psalm 148:3.  Laat alles wat asemhaal die Here prys.

Maar miskien het Dawid die mense se gevoelens onder die sterrehemel nog die beste verwoord, toe hy in Psalm 8:4 en 5 uitgeroep het: As ek U hemel aanskou. . . wat is die mens dan, dat U aan hom dink, die mensekind dat U na Hom omsien?

Self in ons dorpe en stede kan elektriese ligte en rookmis die sterrehemel nie heeltemal uitdof nie. Ook hier kan ons die Skepper se handewerk bo ons sienKyk op na die hemel: wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leër laat uittrek in hulle volle getal, dit is Hy wat hulle elkeen gemaak het. Jes. 40:26.

Kyk daarom saans gereeld na bo en weet dat God in sy grootheid, aan jou en aan my dink. En ook oor ons omsien, soos Dawid gesê het.  God het dit bewys, deur Jesus na ons toe te stuur, Hy wat self gesê het: Ek is die helder môrester. (Openbaring: 22:16)

 

Dag 70 van inperking | Donderdag 4 Junie

Romeine 6:8. Ons glo dan, dat ons saam met Christus sal lewe, omdat ons saam met Hom gesterf het.

Gedagte

Die storie word vertel van die oom wat groot aansien gehad het in sy kontrei, in so mate, dat hy die eerste man was wat in daardie omgewing, ’n motor van ’n deftige fabrikaat kon bekostig.  Dit moes seker ‘n Mercedes, BMW of Jaguar gewees het ek is nie regtig seker nie.  Elke keer wanneer sy dogters saam met hom gery het, het hy persoonlik hul skoene afgestof, voordat hulle in die motor kon klim. Tog het hy blykbaar vir ses jaar lank nooit saans met dié motor gery nie, omdat hy nie geweet het waar ’n mens die voertuig se ligte aanskakel nie!

Daar is baie dinge wat mens moeilik sou kon glo, bv. dat ’n huisvrou nie weet hoe om haar oond te verstel nie, of ’n boer wat nie weet hoe om ’n ploeg aan ’n trekker te haak nie, of ’n seketaresse wat nie weet hoe om ’n dokument op “wolk” te stoor nie, of hoe ’n student nie weet hoe om ’n ordentlike google soektog aan te pak nie.  En tog kom dit meer algemeen voor as wat ons dink.

Jare gelede het Paulus in Effese op dieselfde soort verskynsel afgekom.  Daar het hy ’n groep gelowiges ontmoet by wie hy iets gemis het. Dalk was dit ’n gebrek aan entoesiasme, vrede, of blymoedigheid, maar toe hy bewus word van die leemte in dié klompie Christene se lewens, het hy dadelik aan die Heilige Gees gedink. Daarom was sy eerste vraag aan hulle: “Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het?” En toe hoor hy die skokkende antwoord: “Ons het nog nie eers gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie, (Hand. 19:2).” Die Heilige Gees – dis God wat in ons woon, was nog nie vir hulle ’n werklikheid nie.  Ons bely en ervaar in hierdie Pinkstertyd die uitstorting van die Heilige Gees asook die gestalte wat die Heilige Gees in elke gelowige se lewe het.

Die gemeente van Effese, het gelowig geword, ja, maar hulle geloofslewe het tot stillstand gekom. Hulle was soos die ou volk wat wel deur die Rooi See was, maar nog niks geweet het van die beloofde land waar hulle kon intrek nie. Maar miskien moet ons minder bekommerd wees oor dié klompie Christene in Effese en eerder na onsself kyk hier in 2020.

Is die Heilige Gees vir my ‘n lewende werklikheid? Op watter manier kry die Heilige Gees gestalte in die wyse waarop ek reageer teenoor mense se vrees en paniek rakende dit wat ons tans beleef? Praat ek negatief, of praat ek soos iemand wie se lewe met die Heilige Gees gevul is? Het jy al geleer watter kragbron Hy vir jou kan wees wat jou dag en nag in beweging kan hou, wat jou ligte kan laat brand wanneer dit donker om jou word?

Dag 69 van inperking | Woensdag 3 Junie

Jeremia 7:5.  Julle sal hier kan bly, as julle, julle lewe werklik verander en mekaar regverdig behandel.

Gedagte

Iemand het ’n terloopse opmerking , op ‘n vraag oor hoe dit met hom gaan, gemaak deur te antwoord: “Baie goed dankie, maar oor my probleme gaan ek niks sê nie, omdat ek al agtergekom het dat mense nie van jou as jy hulle daarvan vertel nie.”

Natuurlik moet ons almal soms terugkyk na dinge wat in die verlede gebeur het, en ons hou nie altyd van dit wat ons sien nie. Gelukkig kan die meeste van ons ook gebeure op ons lewenspad sien wat ons met dankbaarheid vul en laat glimlag, of selfs ook laat sê: “Ai, waar is daardie dae tog!”

Maar wat van die pad vorentoe? Ek dink onwillekeurig aan die afskeidswoorde van die ou Transvaalse President, Paul Kruger, vanuit sy sterfhuis in Clarence, Switserland, byna ’n eeu en ’n half gelede. Wat  ook al ons opinie van die ou boereleier mag wees, ons moet toegee, sy raad dat ons die goeie dinge van die verlede moet neem en die toekoms daarop moet bou, was wyse raad.

Daar is ongelukkig so baie doemprofete en swartgalliges veral in hierdie tyd wat ons gedurig wil laat terugkyk en ons aandag wil vestig op die wrakke en slaggate agter ons. Miskien ook nou oor die pandemie in ander lande. Dit is nodig dat ons almal voortdurend ons tru-spieël skoonmaak, regmaak en verstel sodat ons ook die mooi tonele agter ons kan raaksien. Dit is maklik om opgesweep te raak oor die gebrek aan gesondheidsdienste, of die onbekwaamheid van sekere departemente.  Ons moet egter nie  Samuel se voorbeeld van positiwiteit, na sy volk se oorwinnning oor die Fillistyne, vergeet nie. Samuel het ’n klip gevat en dit regop gesit, en die plek Eben-Haeser genoem, want, het hy gesê: “Tot nou toe het die Here ons gehelp”(1 Sam 7:12)

Dis so maklik om in selfbejammering te verval, daarom moet ons almal ’n wilsbesluit neem om ons koppe gereeld reg te draai, ons tru-spieëltjies te verstel en dankbaar te wees vir die talle kere wat God ons op ons lewenspad veilig gehou het.  Deel ook jou ervarings met ander. Op die manier word nie net ons nie, maar ook  mense om ons bemoedig en die swartgalligheid en die vrees vir die reis vorentoe word geleidelik gedemp.

Niemand wat ander mense bemoedig en ondersteun is ooit eensaam nie, maar dan moet jy eers seker maak wees dat jou eie tru-spieël skoon en reg gestel is.

Dag 68 van inperking | Dinsdag 2 Junie

Psalm 23:2.  Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is.

Gedagte

Die herder se eerste en enigste prioriteit was om sy kudde te versorg en te verseker dat hulle veilig en gevoed is, en niks kortkom nie. Dawid het geweet dat hy moet sy skape versorg en omsien na hulle behoeftes. Hieruit leer Dawid ook ’n belangrike les rakende God se versorging. Net soos hy sy skape in hierdie moeilike omstandighede beskerm en versorg het, net so sal die Here hom ook beskerm en versorg.

 Die Here is vandag steeds ons Herder wat ons ook versorg. Al kruis teenspoed, verlies, beproewing, siekte of selfs die dood ons lewenspad sal God se genade ons nie ontbreek nie. Ons lees so mooi in die Psalm by verse 2-3: “Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. 3 Hy gee my nuwe krag.”

Gebed

Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.

Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is.

Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam.

Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig.

U laat my by ‘n feesmaal aansit, terwyl my teëstanders moet toekyk. U ontvang my soos ‘n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid.

U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. AMEN

Dag 67 van inperking | Maandag 1 Junie

1 Kronieke 16:27. Majesteit en luister straal van Hom uit, krag en vreugde vul die plek waar Hy is.

 Lees die res van hierdie besondere skrifgedeelte vandag saam.

1 Kronieke 16:28-36.

Prys die Here, alle volke, prys die Here om sy eer en mag!

Prys die Here om die eer van sy Naam! Kom na Hom toe, bring vir Hom offers! Buig voor die Here by sy heilige verskyning;

betoon eerbied aan Hom, almal op aarde. Die wêreld staan vas, dit wankel nie.

Die hemele moet bly wees en die aarde moet juig, hulle moet onder die nasies verkondig: “Die Here regeer.”

Die see en alles daarin moet druis, die veld en alles daarop moet jubel,

die bome in die bos moet hulle verheug voor die Here, want Hy kom om oor die aarde te heers.

Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie!

Julle moet sê: “Red ons, o God, ons Verlosser, maak ons bymekaar, red ons van die nasies, dat ons u heilige Naam kan loof en ons in u lof kan verheug.”

Aan die Here die God van Israel kom die lof toe van ewigheid tot ewigheid! Toe het die hele volk gesê: “Amen! Prys die Here!”

Gebed

Here, ek aanbid U as God wat heers oor alles en almal. Ek prys U naam.

Dag 66 van inperking | Sondag 31 Mei

Openbaring 5:13. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: “Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid.”

 Gedagte

Sing vandag hierdie lied saam en bring aan God die eer

 1. In die hemel is die Heer

In die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal.

Hy’s die Heilige van God en Hy heers oor die heelal.

Koor:

Daar is mag in sy Woord! Soos die waters druis sy stem.

Soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou.

Want aan U is die mag  en die heerlikheid en krag.

En aan U is die eer en die lof, want U regeer.

 1. Miljoene in gereedheid, is die eng’le om sy troon.

Verbysterend sy sieraad  en die weelde van sy kroon.

Koor:

Daar is mag in sy Woord! Soos die waters druis sy stem.

Soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou.

Want aan U is die mag  en die heerlikheid en krag.

En aan U is die eer en die lof, want U regeer.

 1. Drie maal heilig is die Heer, Hy wat was en is en kom.

Hy’s die Alfa en Omega, almagtig en verhewe.

Koor:

Daar is mag in sy Woord! Soos die waters druis sy stem.

Soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou.

Want aan U is die mag en die heerlikheid en krag.

En aan U is die eer en die lof, want U regeer.

 1. Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam,

die heerlikheid en lof van nou af en vir ewig.

Koor:

Daar is mag in sy Woord! Soos die waters druis sy stem.

Soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou.

Want aan U is die mag  en die heerlikheid en krag.

En aan U is die eer en die lof, want U regeer.

GEBED

Ons is ’n oomblik; U is vir altyd,

God van die eeue, God voor die tyd.

Ons is ’n asem; U is vir ewig –

U wat ons liefhet, altyd getrou.

Heilig, heilig, Heer God, Almagtig!

Waardig is die Lam wat regeer!

Al die lof, aanbidding en ere

kom U toe, o Heer,

kom U toe, o Heer! AMEN

Dag 65 van inperking | Saterdag 30 Mei

Psalm 4:7. Daar is baie wat sê: “Wie sal dit weer met ons goed laat gaan?” Wees ons tog weer goedgesind, Here, help ons!

 Gedagte

Psalm 4 is ’n aandgebed.  Dit is ’n gebed wat in die stilte aan die einde van ’n dag gebid is.  Terwyl Dawid op sy bed lê ervaar hy twee emosies. En die Psalm is tussen hierdie twee emosies of gedagtes verdeel. Vers 2-4 fokus op die emosie van onrustigheid. Maar in verse 5-9 kry Dawid dit reg om sy onrustigheid om te draai in vrede. Die rede vir Sy vrede is die volgende gedagtes:

 • Die Here is aan my kant.
 • Die Here het hom al voorheen bevry.
 • Die Here doen wonders vir Sy kinders.

Lê jy dalk ook slapeloos en rondrol op jou bed omdat jy bekommerd is oor dinge en die lewe. Volg dan hierdie digter se voorbeeld. Raak rustig omdat jy weet dat God se beskerming groter is as enige bedreiging wat op jou lewenspad mag kom. Die Here hoor as jy tot Hom roep. Hy is steeds die God wat wonders kan doen. Hy sal jou deur hierdie moeilike tyd dra. God se nabyheid is die bron van ons vrede.

Gebed

Here ek is so moeg van wakkerlê en wroeg. My hart is bekommerd oor……………… Sal U my asseblief genadig wees en help. Ek het U nodig.

Dag 64 van inperking | Vrydag 29 Mei

Prediker 3:1. Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd.

 Gedagte

Die woord tyd waarna hier verwys word, moet verstaan word as ’n bepaalde tydstip of geleentheid waarbinne ’n bepaalde lewensgebeurlikheid plaasvind. Wat die Prediker sê is dat die lewe daar is om gelewe te word. Soms is dit maklik om die lewe te leef en ander kere is die lewe weer vol uitdagings. Binne hierdie gebeurlikhede moet ons egter aanvaar dat dit die verloop van die lewe is.

Daarom wil Prediker eintlik vir ons sê om op te hou vra: ”Waarom?”  Ons moet aanvaar dat ons nie noodwendig al die antwoorde het nie en dit ook nie noodwendig gaan kry nie. Al waaraan ons in moeilike en uitdagende tye kan vashou, is God se woorde dat Hy ook in moeilike en uitdagende tye by ons is.  Dat Hy ons nooit alleen los nie en vir ons die genade gee om deur elke lewensgebeurlikheid te kan lewe.

Gebed

Here God ek vra U om my te help met……………………………………..

Dag 63 van inperking | Donderdag 28 Mei

Lukas 11:2. En Jesus sê vir hulle: “Wanneer julle bid, sê dan: Vader laat u Naam geheilig word; laat U koninkryk kom.”  

Gedagte

Jesus noem God, Vader. Die aanspreek van God as Vader dui op ’n intieme verhouding met God. Hiermee gee Jesus ook aan die disippels die reg om hulle verhouding tot God op dieselfde wyse uit te druk. God is nie slegs net die Here wat oor alles heers nie, maar Hy sorg in liefde vir die gelowiges soos ’n pa sorg vir Sy kinders Jesus wil hiermee ook aandui dat volgelinge van Hom dieselfde status as Hy ontvang, hulle word kinders van die Hemelse Vader.

God as Vader nooi jou ook uit om Hom as jou hemelse Vader te erken. Hy is daar vir jou om jou hart uit te praat en jou swaar gemoed leeg te maak. Neem vandag Sy uitnodiging aan en gaan sit by Hom as jou Vader.

Gebed

Here God ek roep U aan as my hemelse Vader. Graag wil ek die volgende met U deel………………………

Dag 62 van inperking | Woensdag 27 Mei

Psalm 124:8. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het.

Gedagte

In die tyd waarin ons leef,  is daar baie middels beskikbaar om nood te verlig. Ons dink aan medisyne, die tegnologie, sielkundiges, beraders, ’n regstelsel, geld en so kan ons opnoem. Maar dan kan die onverwagse gebeur. ’n Probleem kan opduik waarvoor ons geen raad het nie. Dis asof die Here daarmee wil se: “Jou probleem het ‘n belangrike funksie. Dit moet jou help om eers weer te ontdek dat jou hulp slegs van God afkomstig is.”

Soos in Psalm 121:2 word die vertroue ook in Psalm 124 in “die Here wat hemel en aarde gemaak het” gestel. Hy word nie alleen onderskei van ander gode nie, maar as die Oorsprong en Skepper van alles wat bestaan erken. As oppermagtige Heerser oor alle stoflike dinge en lewende wesens bestier Hy die geskiedenis, maar ook jou lewe. Daarom maak dit sin dat ons ook in hierdie tyd ons vertroue op die Here as Almagtige Skepper sal plaas. Daar kan onvoorwaardelik op Sy hulp staatgemaak word omdat Hy as Skepper oor alle mag in die hemel en op die aarde beskik.

Gebed

Dankie Skepper van hemel en aarde dat ek my vertroue in U kan plaas. Ek bid ook vir alle mense wat hulp nodig het in hierdie tyd. Wees hulle asseblief genadig.

Dag 61 van inperking | Dinsdag 26 Mei

Psalm 118:24.  Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees!

Gedagte

Ek glo baie van ons wat hierdie teksgedeelte hoor, sal nie regtig lus voel om te jubel en juig oor hierdie dag nie! Vir baie hou hierdie dag, 26ste Mei 2020, maar ook baie ander dae heelwat uitdagings en krisisse in. Dalk baie bekommernis en onsekerheid. Dalk hartseer. Dalk geen vooruitsig op kos nie. . . op so ’n koue dag! Dalk so, so alleen omdat ek al vir weke nie my kinders en kleinkinders kan sien nie omdat ek vasgegrendel is in my kamer of huis. Dalk omdat ek gehoor het ek is positief getoets vir hierdie virus wat ek nog nie eers met ’n oog gesien het nie, maar wat ek gehoor het al meer as 5 miljoen mense besmet het en 338 500 mense wereldwyd laat sterf het!  Daar is nie baie om oor te juig en jubel nie!

Totdat ek regtig perspektief oor alles begin kry. Perspektief oor wie God regtig is en hoe hy nie buite staan en toekyk nie, maar dat Hy saam met ons in die storm is! Saam met ons in dieselfde bootjie. Die Psalmdigter van Ps. 118 het ook so ’n spreekwoordelike kopswaai gemaak en toe deurgaans begin getuig dat die Here by hom is en hom help (vers 6 en 7). Selfs al was dit nag en het dit sleg gegaan (vers10-13) het die Here hom keer op keer bygestaan. Daarom, met God aan jou sy tydens die storm, saam met jou in hierdie dag, kan jy ook jubel: “Laat ons juig en bly wees oor die dag wat Hy gemaak het!”

Gebed

Here, oor die geleentheid van hierdie dag en dae wat U vir my gun, juig my hart. Ek jubel omdat U saam met my in hierdie dag is. Amen

Dag 60 van inperking | Maandag 25 Mei

1 Kor. 15:57. Maar ons dank God dat Hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus.

Gedagte

You are fighting a losing battle!

Hoe baie het ons nie al hierdie woorde, in verkillende omstandighede en kontekste gehoor nie!  Jy, of julle, kan maar probeer, maar dit sal tevergeefs wees!  Hierdie uitdaging of situasie is te groot. . . jou poging om dit te oorkom sal geen indruk maak nie!” Dan glo ons dit baie keer en gee op, of gooi tou op nog voordat ons begin het.

Paulus skryf hier in die konteks van die dood, hierdie bedreigende realiteit met sy giftige angel. Hy verduidelik dan, aan die einde van hierdie opstandingshoofstuk, aan gelowiges dat hul selfs oor die dood, as oorwinnaars uit die stryd kan tree. Oorwinning gaan egter ook verder en raak baie ander situasies en uitdagings waarmee ek in die lewe gekonfronteer word, aan.  Hierin kan ons ook aan die waarheid en troos van dié teksvers vashou en God dank vir die oorwinning wat Hy vir ons kan en wil bewerk. Ook in ons tyd. Ook deur die wêreldwye krisis wat ons tans beleef. Onthou ook weer Paulus se mooi oorwinningslied in Rom 8:31-39. Hy bevestig daarin (vers 37) dat ons meer as oorwinnaars is deur Hom wat ons lief het en dat niks, maar NIKS, ons van hierdie liefde kan skei nie.

Sorry, but we are NOT fighting a losing battle!

Gebed

Here, help ons asseblief om elke dag te glo en so te leef, dat ons meer as oorwinnaars is omdat U vir ons lief het. Amen

Dag 59 van inperking | Sondag 24 Mei

Psalm 31:15-16. Maar ek vertrou op U, Here! Ek sê: U IS MY GOD! My tye is in U hand!”

Gedagte

Goeie more op hierdie mooi herfs, amper winter Sondagmôre! ’n Goeie vriend van my in Engeland, waar dit ook maar sleg gaan aangaande die pandemie, deel so ’n dag of wat gelede ’n boodskappie oor skaduwee met my. “Snaakse onderwerp!” was my eerste gedagte toe hy begin. Later het dit baie sin gemaak en ek deel so ietsie oor dit.

Wat is ons eerste gedagte as ons die woord (skadu, of skaduwee) hoor? Behalwe as dit oor my eie skaduwee gaan, is dit gewoonlik ’n goeie gevoel of gedagte! Dit sê iets van rus, beskerming teen die son, ’n lekker piekniekplek, plek van verkwikking, ens. Dit is baie interessant hoe gereeld dit ook in die Psalms na vore kom.  Meestal verwysend na die verkwikkende beskerming van God. Byvoorbeeld in Ps. 57: 2 “In die skadu van U vlerke sal ek skuil”.  Ps. 63: 8 “U was vir my tot hulp en in die skadu van U vlerke jubel ek.”  Ps. 91:1,2: “Hy wat in die beskutting van die Allerhoogste woon, hy wat in die skaduwee van die Almagtige oornag, hy sê vir die Here: “My skuilplek, my bergskuiling, my God op wie ek vertrou”.

Skaduwee is nie moontlik sonder lig nie! En die skaduwee wat ons opsoek en vind in, veral in  moeilike tye soos waarin ons onsself nou bevind, is alleen moontlik a.g.v. die LIG, ons Vader en sy Seun, die LIG van die wêreld. Deur op hom te vertrou, beteken ons gaan rus in sy skaduwee wat Hy vir ons voorsien. Daar kan ek, soos in ons teksvers staan, uitroep: “U is my God. My tye is in U hande” Geniet sy skaduwee!

Gebed

Here, baie dankie dat ek vandag, 24 Mei 2020, maar ook al die dae hierna, in U skadu mag skuil. Amen

Dag 58 van inperking | Saterdag 23 Mei

Heb. 13:5. Hou julle lewe vry van geldgierigheid, wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie en jou nooit in die steek laat nie.

Gedagte

Een van die hoogtepunte vir my tydens uitreike  na  minderbevoorregte gemeenskappe,  is die tevredenheid van mense, veral die kinders wat eintlik so min het, maar wat met soveel tevredenheid en gelukkigheid speel en leef!

“Tevredenheid” omskryf dit so mooi! Om, ongeag baie tekorte, TEVREDE te wees met hulle situasie. Hulle het vrede gemaak met hulle omstandighede.  Die mooi Engelse woord daarvoor is “contentment”.

Ons is in ‘n tydperk tydens die pandemie, waar daar baie verliese gely word. Salarisse wat verklein word, werksgeleenthede wat verlore gaan, geleenthede wat tot niet gaan en ander beperkings wat ons met minder laat as waaraan ons in die verlede gewoond was.

Dit is dan ook weer ’n goeie tyd om die woordjie “genoeg” te ontdek en dit een van die belangrikste woorde in ons woordeskat te maak. “Genoeg” verwys na  genoegsaamheid, tevredenheid om te weet dat dit wat ek het, al is dit minder, is steeds ’n gawe van God. Op ’n wonderlike manier ontwikkel daar dan tevredenheid en vreugde oor dit wat ons wel het.

Jannie du Toit het so mooi gesing “Eenvoud is die vreugde van die lewe; dis gee en neem net wat daar is. Dis dankbaar eet van elke stukkie broos wat liefde is.” Hoe raak so ’n ingesteldheid ook vir ons moontlik? Dit gebeur wanneer genoegsaamheid ingetree het, tevredenheid. En die groot motivering vir tevredenheid is dit wat ons in ons teksvers sien; God wat self sê, “Ek sal jou nooit verlaat nie en jou nooit in die steek laat nie.”  Al verloor ek baie, my troos lê in die feit dat God by my is en my nie verlaat het nie.

Gebed

Here, dankie dat ons genoeg het. Leer ons om elke dag met tevredenheid te lewe. Leer ons om weer die vreugde in eenvoud te ontdek. Amen

Dag 57 van inperking | Vrydag 22 Mei

Psalm 147:3.  Hy genees die gebrokenes van hart en verbind hul wonde.

Gedagte

Verlede jaar, so teen Novembermaand, het daar ’n klompie helde in Suid-Afrika aangekom. Dit was ons rugbyhelde, ons Springbokke wat die wêreldbeker vir Suid-Afrika verower het. En het hulle nie ’n helde ontvangs geniet toe hulle deur die strate van die land beweeg het nie?

’n Paar maande later is daar ander “helde!” Miskien nog groter en belangriker as die seëvierende Springbokke!  Dit is ons gesondheidswerkers, polisielede, dokters, verpleegsters, soldate, medici en ander noodwerkers wat baie lang ure in die voorste linies werk in die stryd teen die COVID-19-virus en die gevolglike pandemie.

Ekself, doen baie moeite om deur sosiale media sulke helde, ons noem hulle in Engels First Responders, te bemoedig en te verseker waar hulle eintlike heil is en krag vandaan kom. Ons het ’n groep gestig First Responders Refuge en wêreldwyd is daar al amper 650 van hierdie First Responders ingeskakel wat die troosvolle versekering, dat God hulle ware toevlug in hierdie uitdagende tyd is, baie verwelkom.

Psalm 147 vertel ook van ’n First Responder! Dit is God self, die Eerste Een wat daar is om mense  in nood by te staan. Ons Held wat laag buk by ’n noodbehoewende mens, hetsy dit as gevolg van armoede is, hetsy dit ’n siekbed is a.g.v. die Koronavirus is!  Hy is daar en Hy reageer eerste op die diepste nood van sulkes.

Ons pragtige teksvers bevestig dit: “Dit is Hy, die Here wat die gebrokenes van hart genees en wat hul wonde verbind” Wat ’n wonderlike wete is dit dat God die Eerste Een is wat wil reageer op ons nood! Ons hemelse First Responder.

Gebed: Here, dankie dat U die Eerste een is wat reageer op ons nood. Dankie, dat ons nood U hart raak.  Dankie, dat U gebrokenes se harte weer genees en dat U hul wonde met liefde kan verbind. Amen

Dag 56 van inperking | Donderdag 21 Mei

Heb. 11:30. Omdat die Isrealiete geglo het, het die mure van Jerigo geval, nadat hulle sewe dae daar rondom getrek het.

Gedagte

Dit is vandag Hemelvaart! ’n Baie belangrike datum op die kerkkalender,  nie alleen net van  ons gemeente nie, maar van die kerk oor al die eeue heen. Hemelvaart sê vir ons dat Jesus vertrek het na die aanvanklike periode van sy diens op aarde. Dat Hy daarna die stokkie oorgegee het aan sy dissipels om voort te gaan met die proses wat Hy op aarde begin het. Hy het hulle eintlik as agente aangestel om dit wat Hy bewerk het aan die kruis op Golgota, verder uit te bou in die wêreld. Daarvoor het hulle geloof, deursettingsvermoë en ook hoop nodig gehad.

Dis wat ons ook sien in die teksgedeelte in Heb. 11, waar daar verwys word na Isreal wat sewe maal om Jerigo moes loop, totdat dit uiteindelik geval het. Ons kan ons maar net indink dat dit ’n baie ongewone daad was en dat baie van hulle  moontlik getwyfel het aan dit waarmee hulle besig was. “Wat help dit ons trek en trek en trek?  Sal die mure dan ooit regtig val?” Hulle was egter deurgangs gedryf deur hul vaste geloof; geloof in die God wat hulle leer ken het in die woestyn terwyl hulle vir veertig jaar getrek het. Sonder dat hulle die einde van die trekkery rondom Jerigo gesien het, het hulle in geloofsvertroue bly vashou aan sy belofte. Hulle moes in die proses vasbyt, deurdruk en bly hoop dat dit waarvoor hulle werk, uiteindelik sal realiseer. Ons ken die uiteinde van die verhaal, hoe die mure geval het en hoe hulle die stad kon binneval.

Hemelvaart daag ons op ‘n manier uit om vas te byt, deur te druk, om deursettingsvermoë aan die dag te lê. Om vas te bly hou aan sy beloftes. En ook om in geloof te volhard met die taak wat Hy vir ons as sy kerk gegee het.  Mag dit vir julle ’n wonderlike Hemelvaartdag wees.

Gebed

Here, baie dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons vandag, met Hemelvaart, weer kan dink dat U opgevaar het na die hemel,  aan die Regterhand van die Vader te sit om vir ons elke dag  in te tree; vir ons plek voor te berei, maar ook om as Koning oor ons te regeer. Gee ons, soos die Israeliete van ouds, werklike geloof en deursettingsvermoe om die opdrag  wat U vir ons gegee het, met waardigheid uit te voer.  Amen

Dag 55 van inperking | Woensdag 20 Mei

Psalm 15:1-2: n Psalm van Dawid. Wie het die reg om in U woonplek te kom, Here? Wie mag op U heilige berg vertoef? Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat!

Gedagte

Daar word dikwels na hierdie Psalm verwys as die sogenaamde Psalm oor integriteit.  Dawid definieer as’t ware hierdie uiters belangrike waarde van integriteit as hy skryf oor terme soos “onberispelike wandel, doen wat reg is en met jou hele hart die waarheid praat.”

Integriteit is ’n baie gesogte waarde! Dit is een waarde wat eerste op die missieverklaring van elke  organisasies en maatskappye behoort te pryk! As dit werklik ’n deurleefde waarde is dan waarborg dit eerlikheid, deursigtigheid en dat daar geen ruimte vir korrupsie is nie.

Dis interessant om te verstaan dat die oorspronklike betekenis van die word “integriteit” eintlik verwys na heelheid (“wholeness”). Nie loshangende aspekte wat mekaar weerspreek nie, maar ’n geïntegreerde eenheid. In ’n organisasie, of maatskappy , of regering, maar ook in ’n persoon. Hierdie “eenheid” of integriteit word bewerk deur iemand (of groepe) vir wie die volle waarheid,  onder alle omstandighede en om die regte ding te doen, ononderhandelbaar is. Prakties beteken dit dat mense nie hoef te twyfel dat my oggend- en my aandpraatjies ooreenkom nie. Wat jy in my en van my sien, is die ware ek. Ek dra nie maskers van voorgee nie.

Vir Dawid is hierdie waarde so belangrik dat hy sê dit is wat nodig is as ek voor God verskyn. Dit is wat God by my soek. ’n Onberispelike lewe, om reg te doen en met my hele hart die waarheid te praat.

Gebed:

Here, gee ons genoeg waagmoed om voor U te leef as mense van integriteit. Gee dat ons en ons leiers altyd hierdie waarde sal nastreef en mense sal wees vir wie die waarheid die hoogste prioriteit is. Amen

Dag 54 van inperking | Dinsdag 19 Mei

 

Psalm 145:1. Ek wil U eer gee, my God en Koning, en U vir altyd prys.

Gedagte:

Oom Sarel was allerweë bekend as ’n man wat nie net innig kon bid nie, maar altyd iets gevind het om die Here voor te dank. Daarom moes hy gereeld daar in die Noordweste waar hy in die droë wêreld geboer het, by allerhande soorte van byeenkomste open met gebed. In daardie dae is al wat byeenkoms is, soos dit goeie Christen mense betaam het, mos met gebed geopen!

“Ons het vendusie gehad”, vertel een van die bieërs, “en dit was ’n skroeiende dag met warm stofstorms sodat jy skaars uit jou oë kon sien. En dit is onder die omstandighede dat hulle toe vir oom Sarel vra om te open met ’n dankgebed”. Baie van die vendusiegangers het stilweg gewonder waaroor oom Sarel die Vader dié oggend sou dank! Maar toe begin hy heel gepas: “Baie dankie, Here, dat elke vendusiedag nie so ’n dag soos vandag is nie…”

Dit kan so maklik gebeur dat ons ons verknies oor één onvriendelike opmerking wat teenoor ons gemaak word, of één verlies wat ons gely het. Die besigheid raak darem nou te lank! Hoe lank moet ons ons nog so opgesluit bly? Wanneer laas kon ek dit, of dat doen? Die maatreëls is verregaande! Die gevolg? Ons bedink en bepraat ons ongelukkig en laat toe dat negatiwiteit van ons besit neem. En so word baie gelowiges eerder met trane en somberheid as met lag, oorvloed, positiwiteit en oorvloed geassosieer. Miskien verstaan ’n mens nou beter waarom ’n koerantfotograaf ’n kerkleier moes afneem en hom moes versoek om ernstiger te lyk, omdat “dit mos gebruiklik is, nie waar nie”?

God oorlaai ons daagliks met sy genade en gawes, maar ons is so gewoond daaraan dat ons vergeet om Hom te dank, ook vir dierbares en vriende, wat ons nou in dié tyd op nuwe maniere moontlik mee kontak het en wat ons lewens ryker en voller maak. Dit laat mens dink aan een van die karakters wat in Shakespeare se Hamlet uitroep: “Beggar that I am, I am even poor in thanks”!

Kom ons tree op soos oom Sarel en dank die Here gereeld vir die gelukkige, gesonde en vreugdevolle dae wat ons gereeld ondervind, al word ons soms uitgedaag nie met stofstorms nie, maar met ’n onsigbare storm, wat dit vreemd kan laat donker word om ons. Dankbaarheid is soos ’n vlag wat bo ’n kasteel wapper, wat beteken dat die koning tuis is. So is DANKBAARHEID die vlag wat aan almal sê dat Jesus as koning tuis is in ons lewens (vgl. Hand 14:17)

Gebed

Erkentlik deur die dae my aardse lewe lank

wil ek die Here lofsing wil ek die Here dank

vir wat Hy uit genade so ruim aan my bewys

wil ek Hom vir sy dade solank ek lewe prys                         Ina Rossouw

 

Dag 53 van inperking | Maandag 18 Mei

Spreuke 3:6. Vertrou geheel en al op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Hou Hom in geagte by elke ding wat jy doen, dan sal Hy sorg dat jou lewe reg verloop.

 Gedagte

Christenskap en die feit dat ons aan die Here behoort, beteken nie vanselfsprekend dat ons engeltjies is en altyd en noodwendig reg optree en reageer nie. Ons is maar soms, in die woorde van ’n bekende Hollandse teoloog, Overduin, soos ’n kwaksalwer wat op die mark ’n onfeilbare middel teen rumatiek aanprys terwyl hyself so krom soos ’n hoepel is en met die dood in sy voete staan. Vir so ’n vals gesmous sien niemand kans nie. So is ons getuienis dikwels ook – ons praat saam, tree liefdeloos op, kritiseer, is negatief, noem maar op . . .

Sommige Christene, het iemand tereg opgemerk, kan vergelyk word met sekere voorwerpe wat ons byna gereeld sien

 • Kruiwaens – nutteloos behalwe as dit gestoot word;
 • Vlieërs – as jy hulle nie vashou nie, verdwyn hulle;
 • Katte – hulle is net gelukkig as hulle gedurig gestreel word;
 • Rugbyballe – jy kan nooit sê in watter rigting hy gaan hop of wip nie;
 • Ballonne – vol wind en altyd reg om te bars;
 • Sleepwaens – hulle moet altyd getrek word

Gelukkig is heelwat Christene soos ’n goeie horlosie: sigbaar, op tyd en tog besig om in stilte hard te werk!

Wat help dit as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie . . .’n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade oorgaan nie, ook dood (Jak. 2: 14, 26).

Ons het nie meer ’n owerheid wat soos voor 1994 met wette, reëls en vakansiedae ’n Christelike lewenswyse in stand hou nie. Ons kan egter roem in die feit dat ons baie vroom bely, ons ken die Here, ons loop ’n pad met die Hom, lees Bybel, bid, gaan soms kerk toe en doen baie moeite om Hom op allerlei maniere beter te ken. Dit laat mens dink aan wat die duiwel in een van CS lewis (bekende teoloog en skrywer) se boeke oor ’n jong Christen sê: “Laat hom maar homself in sy vroomheid verlustig, solank hy net nie te aktief word nie”.

In die Ou Testament word ‘n verskriklike ding oor koning Joram gesê. Hy was ’n nikswerd koning en ons lees: …Sy heengaan is nie betreur nie… (2Kron 21:20). Wat ’n treurige in memoriam! En dit kon so ander gewees het. Maar wat sal eendag van my en jou gesê word?

Gebed

Groot is u Here se geduld en liefde – Jesus Christus God en mens

In my wek U naasteliefde – Stuur my na my medemens.

Mense, eensaam, honger, werkloos, arm, naak

Die kom U, my naastes maak

Dag 52 van inperking | Sondag 17 Mei

Teks.  2 Kor. 6:2.  Hoor net wat sê Hy in die Bybel: “Op presies die regte oomblik het Ek jou hulpkreet gehoor. Daardie dag toe jy My bitter nodig gehad het, het Ek jou gehelp. ”Wel, dit is nou weer sulke tyd. God se tyd van redding is hier. Vandag is die dag!

 Gedagte

My pa, maar veral my ma het heelwat reëls gehad oor wat ons op Sondae mag doen en wat nie. Hulle was ’n bietjie minder wetties as hul eie ouers, maar komende uit daardie tradisie was daar baie dinge wat hulle/ons nie op ’n Sondag toegelaat het om te doen nie.  My ma sou byvoorbeeld nooit haar naels op ’n Sondag knip nie en my pa het glad nie die Sondagkoerant gelees, of gekoop nie. Ek was al ’n volwasse predikant en het na aanleiding van hulle invloed ook steeds nie die Sondagkoerant gekoop, of gelees nie! Een Sondag kuier ons op die plaas en op pad kerk toe, vra ek my ouers wat tuis bly, wat ons van die dorp af kan saam bring.  Daardie dae was nog net die kafee op Sondae oop.  Tot my verbasing antwoord my pa dat ek net die koerant moet saambring!

In ons huis hang ’n tekening van De Breede en de Smalle Weg wat ek jare gelede by ’n oudhede handelaar gekoop het.  Ek stem nie saam met die onderliggende teologie nie, maar dit is ’n kosbare kultuurerfenis.  Aan die linkerkant staan daar bo die breë weg se poort: Welkom! Ryk van die Wêreld.  Dood en Verdoemenis. en dan volg al die sondes waarmee jy op die pad van die lewe te doen kry, met al die gepaste Bybeltekste waar jy meer daarvan kan lees. Onder ’n deftige sambreel vlak by die hek se poort sit ’n paar drinkebroers, met die waarskuwende woorde daarby:  Weë hulle wat helde is om wyn te drink en wakker manne om sterk drank te meng (Jes. 5:22).

En verder langs die pad tekeninge van onder meer ’n man wat ’n dier wreed slaan, ’n danssaal, speelbank, loterytafel, skouburg, ook ’n trein (na aanleiding van die toestemming wat in daardie tyd verleen is sodat die trein op Sondae vanaf die Paarl na Kaapstad kon ry) en eindelik die vreeslike vuur en ’n weegskaal wat verdoemend na die een kant oorhel.

Aan die die ander kant sien jy die smal weg, die een wat na die Godsryk lei.  Daar is ’n kerk, ’n Sondagskoolklas, ’n kinderhuis, ens. en later ’n kroon na die Godstad.

Dalk glimlag baie van ons vandag oor die uitbeelding van die twee paaie en hulle kenmerke. Miskien was die teologie ’n bietjie skeef, die voorbeelde effens uit konteks getrek, of was dit te wetties en te min genadig. Maar een waarheid het nie verander nie. Daar is ‘n breë en smalle weg!  En elkeen moet hom, of haar vandag posisioneer en vra: “Op watter pad bevind ek my?” (Matt. 7:13,14).  Gelukkig is daar langs die smal pad van die ou tekening één afbeelding wat nie kan verander nie: Jesus aan die kruis.  Maak seker dat dié baken op jou pad is!

Gebed

Waak Christen, staan in die geloof dat niemand jou die kroon ontroof !

gedra jou manlik, sterk en moedig -steeds toegewy aan God se werk – standvastig, onbeweeglik sterk.

Vol ywer, altyd meer oorvloedig – dan sal jou arbeid in die Heer tot seën wees, Sy naam ter eer !

Dag 51 van inperking | Saterdag 16 Mei 

1 Petrus 4:8.  Die belangrikste van alles is dat julle mekaar moet liefhê. As ’n mens iemand liefhet, maak jy nie ’n bohaai oor al sy foute nie.

 Gedagte

Ons het seker almal al by die afskeid van ’n vriend of dierbare ’n stewige handdruk, ’n soengroet of afskeidskus beleef.  Alhoewel dit nou lank in die verlede lê, aangesien fisiese kontak deesdae nie gewens is nie!

Een van die bekendste seënbedes wat in die Christelike kerk uitgespreek word, kom uit die Ierse tradisie – dit dateer uit die vierde eeu na Christus. So het die afskeidsgroet en versekering gelui:

Die Here is

 • voor jou om die weg gelyk te maak
 • langs jou om jou in sy arms toe te vou
 • agter jou om die aanvalle van die Bose af te staan
 • onder jou om jou te dra as jy mag val
 • binne-in jou om jou te inspireer
 • rondom jou om jou te beskerm
 • bo jou om jou te seën

So seën Hy jou en so deel is die drie – enige Vader, Seun en Heilige Gees van jou, van nou af tot in ewigheid.

Wat ’n heerlike, bemoedigende versekering.   Die wete dat die Here altyd teenwoordig is. Hierdie belofte het Jesus ook by sy afskeid aan sy volgelinge gegee.  En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld (Matt. 28:20).

Al die dae beteken tog ELKE DAG!

Elke dag is Hy VOOR jou as probleme en beproewings jou lewenspad gevaarlik maak; LANGS jou om jou te ondersteun met liefde en bystand; AGTER jou om versoekings en dislojaliteit van ander mense die hok in te slaan; ONDER jou as jou kragte min word, vrees jou oorval, of jy nie verder kan gaan nie; BINNE-IN jou as jy teneergedruk en moedeloos wil tou opgooi; RONDOM jou as jy onveilig en bedreigd voel en BO jou as die groot kragbron.

’n Seuntjie het sy pa gevra hoe groot die liefde van God is. Sy pa het hom na buite geneem en gesê: “So ver as wat jy voor en agter jou en links en regs van jou kan sien, só groot is God se liefde”

Daarop het die seuntjie geantwoord: “Nou verstaan ek, Pappa, en om te dink ons is in die middel van God se groot liefde!”

Ja ook vandag – hier op dag een en vyftig!

Gebed

Aan U, o God, my dankgesange – U wil ek in my aandlied prys!

Al kwyn die sonlig teen die hange, U lig, my Lig, sal hoër rys.

U het my met U guns versadig En as ‘n Vader my beskerm;

Met seëninge so mildadig U dag en nag oor my ontferm.

Ek weet aan wie’k my toevertrou het, al wissel dan ook dag en nag;

Ek ken die Rots op wie’k gebou het, van wie ek al my heil verwag.

Eens aan die einde van my lewe sal ek, van sorge en moeite vry,

Vir elke dag my hier gegewe, U hoër, reiner loflied wy.

Oorspronklike gebed deur Herman Brunig (1806) en gewysig deur Attie van der Colf

Dag 50 van inperking | Vrydag 15 Mei

1 Petr. 4:10.  As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen namate hy ‘n genadegawe ontvang het, die ander dien.

Gedagte

Die Japanese Christen Kagawa,  het bekend geword vir sy ywer om die evangelie van Christus in die kortbuurte van Japan te verkondig. Hy was in alle opsigte ’n siek man, sy een long was reeds verwyder en hy was feitlik blind. Die dokters het al jare vir hom gesê dat hy nie meer lank het om te leef nie. Sy antwoord was dat as hy nie lank het om te leef nie, hy ten minste ’n vol lewe sal lei.

Daagliks het hy in die reën op die strate uitgegaan. Die mense het hom uitgelag: wat weet jy van hierdie Jesus Christus? As hy probeer antwoorde gee het, het hy dikwels bloed gehoes. Die mense het dan vir hom gesê: as God jou liefhet, hoekom doen Hy dan nie iets vir jou nie? Kyk hoe lyk jy, die wind kan jou wegwaai.

Kagawa het egter voortgegaan, hy het net die bloed van sy mond afgevee en weer begin met sy storie. Geleidelik het die gespot stil geraak. Die besef het mettertyd ontstaan dat Kagawa self die lewende bewys is van dit wat hy vertel. Voor die mense het ‘n klein mannetjie gestaan wat siek en koud was. Tog het hy getuig dat God hom liefhet.

’n Verhaal soos dié stem mens dikwels tot nadenke – dat ons so maklik kla. En hoevele klagtes hoor ons nie in die dae oor die inperking en alles wat ons ontbeer nie. Hoe kortsigtig die besluitnemers is – en dan handel dit van sigarette, oefen en klagtes oor die soort klere wat ons mag koop of nie. Soms kom daar momente wanneer ons iemand anders se entoesiasme sien (en dit sien ons baie in hierdie tyd op watter kreatiewe mense diensbaar raak) en na verhale soos die van Kagawa en andere luister, dat ons besef dat ons geloof passieloos is, vaal en sonder die  lewende oortuiging is wat sin en vreugde bied. Maar dan kom die gewaarwording dat ek graag méér sou wou hê. Nie meer van dit waarna almal soek en hulle self gewoonlik voor afsloof nie, maar MEER van God. MEER van die beeld van Jesus en meer van die dunamis van die Heilige Gees.

Gebed

Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer

Neem my hande maak hul sterk, diensbaar tot U goeie werk

Neem my stem en laat my sing. Aan U Here hulde bring

Neem my goud en silwer Heer, niks noem ek my eie meer.

Dag 49 van inperking | Donderdag 14 Mei

Gen 33:14 Trek u maar vooruit voor my en dan kom ek op my gemak agterna. Ek sal volgens die pas van die vee en van die kinders na u toe kom.

Gedagte

Tydens ’n gradeplegtigheid by ’n universiteit het ’n ongeveer vier-, vyfjarie knapie, tydens die skriflesing, (daardie tyd is daar nog Bybel gelees en gebid by ’n gradeplegtigheid) voor in die saal ontstigtelik te kere gegaan.

Na die “Amen” van die gebed het die jong pa moedeloos die mannetjie in sy arms opgetel en met hom koers gekry. Toe hulle na aan die buitedeur kom, roep die seuntjie doodsbenoud en kliphard vir die gehoor: “ Bid vir my – hy gaan my nou ’n vreeslike pak gee!” Almal het uitgebars van die lag – die graduandi, familie, vriende en selfs die uitgelese proffesore op die verhoog. ’n Ontspanne gradeplegtiheid het gevolg.

’n Mens kan nie anders as om in die tyd te dink aan die moeilike en verwoestende omstandighede waarin baie kinders hulself bevind nie. Kinders wat in klein ruimtes moet woon saam met ouers wat sukkel om die beginsel van goeie ouerskap toe te pas.  Ouers wat nie weet hoe om te dissiplineer nie, wat met woede en met vrees regeer. Heel waarskynlik omdat hulle self so groot gemaak is, so geleer is en dit die enigste voorbeeld is wat hulle ontvang het. Daar is talle huise waarin liefde, deernis, begrip, veiligheid en ’n fyn aanvoeling  nie ’n plek het nie. 19 000 gevangenis word in hierdie dae vrygelaat – hulle keer terug na hulle huise – as ouers, pa’s, ma’s, kinders en hulle moet weer in ’n soms disfunksionele  omgewings en gesinne inskakel.  Daar is moontlik kosgebrek, ’n gebrek aan liefde, of geen ondersteunende familiestruktuur nie.

Terwyl daar baie kinders is wat bevoorreg is om deur middel van die internet, rekenaars, tablette en selfone aanlyn skool te gaan, is daar gemeenskappe waar kinders tans niks het om te doen nie.  Daar is nie ondersteuningsnetwerke of infrastruktuur beskikbaar nie. En al was dit daar, is ouers nie in staat om die nodige ondersteuning aan hul kinders te bied nie.

Elkeen van ons wat met kinders te doen het – onderwysers, oppassers, ouers, grootouers – kom ons werk daaraan om al ons kinders te koester en veilig te laat voel. Kom ons bid en help waar ons kan om gesinne in minderbevoorregte omgewings te ondersteun en te help. Jakob stel vir ons ’n voorbeeld. Nadat hy en sy broer Easau weer met mekaar versoen is, het sy broer hom genooi om verder saam met hom te trek. Hierop het Jakob geantwoord: Trek u maar vooruit voor my en dan kom ek op my gemak agterna. Ek sal volgens die pas van die vee en van die kinders na u toe kom. (Gen 33:14)

Gebed

Jesus nooi die kinidertjie, almal kan maar kom

Elkeen wat hom liefhet, is die Heer se eiendom

Jesus nooi hul almal uit – almal is gelyk

Die wat soos ‘n kindjie word, kom in sy koninkryk

Attie van der Colf

Dag 48 van inperking | Woensdag 13 Mei

Fil. 2:5. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was.

Gedagte

Baie mense, ook gelowiges, lewe net om ander te beïndruk, of hulle eie behoeftes te bevredig. Dit is niks anders as ’n selfgesentreerde houding teenoor die lewe nie. Paulus skryf hier dat ons eerder dieselfde gesindheid as Jesus moet hê. Jesus se voorbeeld was die van nederigheid, omgee, liefde en deernis vir ander. Met ander woorde Hy het juis nie aan Homself gedink nie. Vir Jesus het dit nie net om sy eie behoeftes gegaan nie. Dit is hierdie gesindheid waartoe God vir jou en my ook oproep.

Gebed

Here, so baie keer fokus ek net op myself. Mag ek in hierdie tyd diep bewus word van die nood van ander. Mag ek die voorbeeld van Jesus navolg.

Dag 47 van inperking | Dinsdag 12 Mei

Psalm. 80:15-16.  Almagtige God, kyk tog uit die hemel af en ontferm U weer oor hierdie wingerdstok, neem hom weer onder u sorg. 16 Hou in stand wat U met u eie hand geplant het, die wingerdstok wat U vir Uself gekweek het!

Gedagte

’n Gelowige wat met die onverklaarbaarheid van lyding worstel het net een toevlug en dit is God self. Daarom bid die digter dat die groot Wynboer uit die hemel sal afkyk en Hom weer oor hierdie wingerdstok sal ontferm. Daarom vlug die digter met sy nood na God toe. So kan jy en ek ook vandag by God gaan aanklop. Ons is steeds Sy wingerd en Hy is die groot Wynboer. Hy hou ons in stand en daarom mag ons met vrymoedigheid ons hart by Hom uitstort.  Praat met die Here oor dit wat vandag so swaar op jou hart druk.

Gebed

Al sou die vyeboom nie bot en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig my God, my Redder.

Dag 46 van inperking | Maandag 11 Mei

Romeine 8:26. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie.

 Gedagte

Ons sukkel om te bid. Soms kom dit makliker, maar om werklik die aangesig van God te soek en met ons Hemelse Vader te praat, is vir die meeste van ons ’n uitdaging. Die Here God het sy Gees aan ons gegee om ons ook hierin by te staan. Ons ontvang die wonderlike versekering dat God ons nie afskryf a.g.v. ons swakheid nie, maar dat Hy die Gees as hulpmiddel gegee het om ons by te staan. Juis vir die kere wanneer ons, ons harte en ons probleme voor God uitstort en ons versugtinge na die hemeltroon opstyg. Die Gees hoor al ons sugte en bring dit voor die Vader.

 Gebed

Here, ek weet nie aldag hoe om te bid nie. Wees my asseblief genadig en mag U Gees my in my swakheid bystaan.

Dag 45 van inperking | Sondag 10 Mei

1 Konings 19:11-13.  Maar die Here sê vir hom: “Kom uit, en gaan staan op die berg voor My, die Here, Ek wil verbygaan.” Skielik was daar ’n baie sterk wind wat die berg stukkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar ’n aardbewing. Maar in die aardbewing was die Here nie. 12 Na die aardbewing was daar ’n vuur. Maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar ’n fluistering in die windstilte. 13 Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy ’n stem wat vir hom sê: “Wat maak jy hier, Elia?”

Gedagte

Die Here roep Elia uit die grot om aan hom te verskyn. God is nie in een van die hewige natuurverskynsels nie. Maar soos in die tuin van Eden verskyn die Here in die stilte.

Baie keer verwag ons om God te ervaar in groot oorweldigende gebeurtenisse. Dikwels soek ons egter verniet daar. Die Here kan Homself soms op ’n baie onopvallende wyse openbaar. Soos in die stilte van ’n sonsopkoms, iemand wat jou om hulp vra, of selfs deur die fluistering van ’n windstilte. Bid daarom dat die Here vir jou ’n sensitiewe gees sal gee, wat God se genade op die onmoontlikste plekke kan waarneem.

Gebed

Wees stil en weet: Ek is die Heer

Ek spreek en wind en golwe bedaar

Ek sal ook jou getrou bewaar

Dag 44 van inperking | Saterdag 9 Mei

Psalm 51:12. Skep vir my ’n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig.

Gedagte

In hierdie Psalm wil die skrywer regmaak wat tussen Hom en God verkeerd geloop het. Hy pleit dat God met Hom medelye sal hê en Hom sal vergewe vir sy sonde. Hy besef ook dat hy nie op sy eie die Here kan volg nie. Daarom vra hy vir die Here se hulp. Die hulp beskryf hy as die verkryging van ’n rein hart, die vernuwing van sy gees en dat die Here hom standvastig sal maak.

Tydens die Tweede Wêreldoorlog het Dietrich Bonhoeffer op ’n stadium na aanleiding van die verskriklike skuld wat die Duitse kerk in die vervolging van die Jode gehad het, die belangrike vraag gevra: Is ons nog bruikbaar? Kan ons na alles wat gebeur het nog as nuttige instrumente in God se hande dien? Sy antwoord was ja, maar dan moet die Duitse Christene besef dat God nie nou slim of suksesvolle mense soek nie. Hy soek mense wat hulle aandeel in die choas besef, mense wat bereid is om dit te erken en in ootmoed te wag op God se genade en sy genade dan uit te leef.

Skynbaar wil die Psalm ons ook beweeg tot die punt waar ons as mense ons gebrokenheid, ja ons swakheid en veral ons sondigheid voor God kan ontdek en bely en daarin ons hoop en ons bevryding ontdek.

Gebed

Skep vir my ’n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig.  Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is, laat my U weer met toewyding dien.

Dag 43 van inperking | Vrydag 8 Mei

Joh. 17:21. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook in Ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het.

Gedagte

Jesus bid hier ’n kosbare gebed. Hy bid dat ons almal een sal wees. Wat bedoel Jesus hiermee? Dit gaan daaroor dat die gelowiges se optrede so met die Hemelse Vader se optrede sal ooreenstem dat hulle soos “een man” (vrou) sal optree. Uit hulle optrede moet hulle eenheid vertoon word.  Soos hulle vir God se span speel moet hulle volgens dieselfde spelreëls en spelplan speel.

Dink bietjie aan jou eie lewe. Is jy deel van God se span? Speel jy volgens sy reëls en wenplan? Juis in die tyd waar ons so naby aan ons gesinne moet leef, kan dit soms uitdagend wees. Maar maak dit jou gebed dat jy ook soos Jesus een mag wees met die Vader en so kan lewe.

Gebed

Neem my lewe, laat dit Heer aan U gewy wees meer en meer . . .

Dag 42 van inperking | Donderdag 7 Mei

Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie!”

Boodskap

Hierdie Psalm is tydens die dankofferfees deur die priester gebruik om mense op te roep om die Here vir sy goedheid te dank. Die digter se oproep is ’n enkele bevel: Loof die Here want Hy is goed en aan Sy liefde is daar geen einde nie. Daarmee gee die skrywer van die Psalm nou vir ons as gelowiges en ook gelowiges van alle tye beide ’n belydenis en ’n gebed, ’n lofprysing en ’n herinnering, ’n stelling oor God se karakter en ’n ook versugting na God se ingrype in hierdie wêreld.

Dink na vandag: Waarvoor is jy dankbaar? Hoe sien jy God se liefde in jou lewe raak? Net soos gister – kom ons loof die Here, want Hy is goed en aan Sy liefde is daar geen einde nie. Jy kan vandag die woorde neerskryf of memoriseer en as gebed vir die opvolgende dae gebruik.

Gebed

Here hoe blymoedig en in dank oorvloedig maak U my die hart.

U gee ons U seën soos ’n milde reën u vertroos is smart.

Ja, ons weet ook in ons leed leef ons onder U genade vrees ons nie die kwade.

Dag 41 van inperking | Woensdag 6 Mei

Jesaja 25:1. Here, U is my God. Ek wil U prys en U Naam loof U het wonders gedoen: dinge wat U lankal besluit het, het U volgens plan uitgevoer.

Gedagte

Die eerste verse van Jesaja 25 is in aanbiddingstaal geskryf. God se beplanning en beskerming word geloof.  Hy is ’n toevlug en redder vir dié wat Hom aanroep. God het wonders gedoen. Niemand kan Sy planne keer nie. Daarom loof die wat verlos word Hom vir sy genade. God se wonderdade is aan die een kant dat Hy die vyand vernietig het en aan die anderkant dat Hy die verlossing van Sy kinders bewerk het.

Dit het my laat dink dat ons die afgelope tyd vir so baie van God gevra het. Kom ons eer Hom net vandag. Kom ons aanbid Hom en dank Hom vir wie Hy is. ’n Wonderlike Almagtige God wat getrou is.

Gebed

Wonderbare Raadsman, sterke God en ewige Vader. Ons loof prys en aanbid U. U is getrou en verdien al ons lof.

Dag 40 van inperking | Dinsdag 5 Mei

Efes. 3:20-21: “Aan Hom, wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Jesus Christus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid.”

Gedagte

Dit is hartverskeurend om te sien hoe baie mense, ook naby ons en in ons eie gemeenskap, die einde van hul geld, inkomste en werk tydens die pandemie bereik het. Nog meer hartverskeurend is om te sien hoe mense die einde van hul hoop, moed en krag bereik het omdat die toekoms skielik met groot donker wolke omhul is. Dit is egter niks nuuts nie.  Die geskiedenis is propvol sulke storrie:  krissise, pandemies, droogtes, tsoenami’s, oorloë, ekonomiese ineenstortings! Dit is menslik om in wanhoop, moedeloosheid en kragteloosheid te verval. Die kuns vir oorlewing is om te besef dat God, wie die  bron van alle menslike moed en krag is, saam met ons in die storm is. Hy staan nie buite die storm en skud sy kop in onvermoë nie. Hy is met ons daar, Hy verstaan ons desperaatheid en gee, op maniere wat ons nooit kan verstaan nie, God-krag! Bly glo dat Hy magtig is om meer te doen as wat ons kan bid of dink!

Gebed

Aan U, wat deur U krag wat in ons werk, magtig is om meer te doen as wat ons bid of dink, aan U kom die eer toe. Amen

Dag 39 van inperking | Maandag 4 Mei

2 Kor. 1:3.  “Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy is die Vader wat Hom ontferm en in elke omstandigheid uitkoms gee.”

Gedagte

Ek het so paar dae gelede ’n aangrypende verhaal gelees (“Gaan na die mossies – en skep moed!”) oor ’n vrou en ’n mossie in die konsentrasiekamp by Bethulie tydens die Anglo Boere-oorlog. Die vrou, ’n ene Anette Marais, het een oggend in die kamp op ’n stomp gesit en gekyk na ’n groepie moeë vroue wat rondom haar sit. Sy het met die vraag geworstel oor hoe sy hierdie vroue kan bemoeding om in hulle omstandighede moed te skep. Hulle het letterlik die dood in die oë gestaar.  Sy het God gesmeek vir ’n boodskap wat sy ter troos en bemoediging  kan gebruik. Sy slaan toe haar Bybel oop by Matteus 10:29: Is twee mossies nie vir ’n sent te koop nie, en tog sal geeneen van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Die verhaal lui dat terwyl sy die skrifgedeelte gelees het, het daar ’n mossie op haar skouer kom sit. Skielik het die mossie vir die vroue ’n teken van hoop in hul haglike omstandighede geword wat hul deur die lyding gedra het.

Na die oorlog het die storie versprei en dit het genl. Jan Smuts, die latere premier bereik. Hy het blykbaar  toegesien dat twee mossies op die kleinste muntstuk destyds, maar ook later jare, verskyn het.  Die simbool van hoop.

Waar ons nou in 2020 in die midde van ons eie onsekere omstandighede is, oordink hierdie verhaaltjie terwyl ons weer dink aan die woorde van ons teks: “Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy is die Vader wat Hom ontferm en in elke omstandigheid uitkoms gee.”

Gebed

Here, U kyk na die mossies. U leer ons dat geeneen van hulle op die grond sal val sonder die wil van ons Vader nie.  Dankie, dat U die Vader is wat Hom ook ontferm oor ons en in elke omstandigheid uitkoms gee.  Amen

Dag 38 van inperking | Sondag 3 Mei

Psalm 118:24 “Dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees”

Gedagte

Voel jy vandag opgewonde, bly en  lus om te juig? Hoekom? Of hoekom nie?

Psalm 118 is ’n baie gewilde en geliefde Psalm. Die Psalmdigter begin deur te erken en uit te roep: “Loof die Here want Hy is goed en aan sy liefde is daar geen einde nie”.  In vers 24, jubel hy ook verder  oor die dag wat die Here gemaak het.”  Dit is dit dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees daaroor”.

Dit was moontlik ’n gewone dag, maar ook ’n aanduiding van ’n periode waarin daar waarskynlik ook onsekerhede en krisisse beleef was. Dis ’n dag, of ’n tydperk, wat hy (die Psalmdigter) ook weer erkenning daaraan wil gee dat God in beheer is, ook in sy klein stukkie geskiedenis op aarde!  Ook ons kan bly wees en juig omdat ons Hom in ons stukkie geskiedenis kan erken as die God wat in beheer is! Hy het hierdie dag geskep. Hy is binne in hierdie dag en hierdie dag is in sy Vaderhand! Is dit nie genoeg rede om te juig en bly te wees nie!

Ons ervaar baie keer in hierdie dae dat dit nag geword het, dat daar baie donker wolke oor ons saamgepak het. Dit is juis in hierdie omstandighede in ons wêreld dat ons opnuut kan erken dat  hierdie tyd ook in God se hande is, en dat ons ons daarin kan verheug.

Gebed

Dankie Here, dat U hierdie dag in u hande het. Dankie dat U beheer het oor alles in ons wêreld.  Op hierdie dag, en in hierdie stukkie geskiedenis, wil ons juig en bly wees omdat U daarin is.  Amen

Dag 37 van inperking | Saterdag 2 Mei

Luk 11:2 “En Hy sê vir hulle:  Wanneer julle bid, sê dan: Vader laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom.

 Gedagte

Gister het ons gesien dat die Gees vir ons intree wanneer  ons woorde in ons gebede opgedroog het. Vandag sien ons hoe Jesus sy dissipels leer bid. Hy leer hulle dat die belangrikste in ons gebede is, om God te erken as Vader en sy naam te heilig. Daarmee saam gaan die bede, “Laat U koninkryk kom”.

Hoe baie kan ons nie weereens hieruit leer nie! Ook midde-in die Covid-19-pandemie wat afgryslike afmetings aanneem, kan ons vir God “ons Vader” noem. Die Een wat, as Vader, weet hoe ek dink en voel  en hoe bekommerd ek is. Ons moet in die tyd Hom veral as Vader aanroep.

Hoe nodig het dit nie geword om ook te bid, dat die koninkryk van God ook elke dag moet kom nie. In ons lewe, in ons eie land, ons wêreld wat deur ongekende diep waters gaan.  Koninkryk is die ruimte waar God se heerskappy erken en ervaar word.  Dit is waar koninkryksbeginsels van hoop, geloof en liefde geld.  Dis die ruimte waar ek veilig kan voel en kan lewe midde-in woedende storms

Gebed

Here, laat U Koninkryk kom, in my eie lewe, in my eie krisisse, in my eie onsekerheid. Laat U koninkryk kom, in Suid-Afrika onder inperking, en die wêreld midde-in ‘n pandemie. Amen

Dag 36 van inperking | Vrydag 1 Mei

Rom 8:26: “Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê kan word nie.”

Gedagte

Dit is veral in tye van krisisse, dat ons nie altyd weet wat en hoe om te bid nie. Dis asof ons woorde opdroog hoe moeiliker die omstandighede rondom ons raak. Vrae en onsekerhede begin ons gebedslewe oorneem.

Dit is waarskynlik hoekom Paulus in hierdie teksvers sê, dat “die Gees staan ons by”, wanneer ons woorde opdroog. Dan tree die Gees vir ons in.  Hy staan ons in ons swakheid by, ook wanneer ons voel ons gebede slaan teen die plafon vas.  Hy pleit vir ons met “versugtinge”, wat nie met woorde gesê kan word nie. Is dit nie ’n wonderlike gerustellende wete nie? Ook daar waar ek nie meer weet hoe om dinge te hanteer en te bid en waarvoor om te vra nie, kom God in sy wysheid, deur sy Gees, en tree in met woorde wat onsself nie eers kan verstaan nie.

Gebed

Here, leer ons bid. En waar ons woorde in gebede opdroog, dankie dat U ons bystaan deur vir ons in te tree met versugtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Amen

Dag 35 van inperking | Donderdag 30 April

Galasiërs 6:13.  Daarom moet julle God se geveg toerusting aantrek. Dan, wanneer die Bose julle aanval, sal julle weerstand kan bied en na die hele geveg verby is, sal julle nog vas staan.

Gedagte

Iemand vertel die storie van ‘n atletiekbyeenkoms wat destyds by een van die Kaapse skole plaasgevind het. Een van die atlete was ’n seuntjie wat uit ’n agtergeblewe gemeenskap gekom het. Die mannetjie, Harry, was voorheen by ’n skool in ‘n bendegeteisterde area en waar daar gedurig oproer was met geweerskote wat tydig en ontydig afgevuur is.

Die werkgewers van een van Harry se ouers was die oggend ook by die wegspringplek om hom aan te moedig. Toe die die afsitter sy rewolwer lig, het hy ten aanhore van almal die vermaning kwyt geraak: “Onthou Harry, as die skoot klap, moet jy nie platval nie, maar hol!”

Ons reageer almal verskillend in verskillende situasies. Miskien is platval en vlug goed vir jou eie veiligheid, maar in die meeste gevalle dwing dit nie juis veel bewondering af nie. Om daarteenoor end uit onbevrees te staan by jou eie oortuigings, gaan selfs jou grootste vyand bedreig. Die omstandighede waarin ons nou staan, bring vele uitdagings. Van bykans elke dissipline, die hele spektrum in die  ekonomiese omgewing, opvoedkunde, mediese personeel, restaurante, sportlui, kulturele organisasies, persone bo 70 (wat heel waarskynlik nog baie lank hulleself sal moet inperk), huisgesinne met kleiner kinders (waar ouers al moet begin werk en daar is nie versorging vir hulle kinders beskikbaar nie) geloofsgemeenskappe, ens. word gevra om kreatief, nuut en uit die boks te dink en te beplan. Dit geld dan ook veral van gelowiges in ons geloofstryd soos Paulus in ons teksgedeelte raad gee.

Daar word vertel dat generaal Charles de Gaulle in ‘n krisis oomblik tydens die Tweede Wêreldoorlog sy volk opgeroep het om die wapens op te neem om Hitler se magte uit Frankryk te verdryf. Na die triomftog, terug in Parys, het De Gaulle ‘n dankdiens in die Notre Dame-katedraal bygewoon. Terwyl hulle saam in die dankdiens was, het daar buite skote begin klap. Duitse skerpskutters wat bo-op die katedraal se dak geskuil het, het die generaal onder skoot probeer kry. Paniekbevange het die kerkgangers op die klipvloere neergeval en skuiling gesoek agter die banke. Dit mag miskien onwys gewees het, maar net De Gaulle het bly staan, soos almal hom oor die jare leer ken het – regop en alleen op sy pos. Die simbool van ‘n man wat nie vir moeilikheid geskrik het nie.

Elkeen van ons is ‘n generaal in eie reg. ’n Generaal in ons eie lewens, ons gesin- en familiekring, werk en geloofsomgewing. In ’n tyd van onsekerheid het ons gelowiges nodig wat positief en onbevrees hulle beginsels en waardes uitleef. “Val jy plat, staan jy sterk – of hol jy?

Gebed

Voorwaarts, om te stry!

laat die kruis van Jesus in die strydperk lei!

Hy, die Heer en Koning, voer sy leër aan;

laat sy vaandel vooraan op die slagveld gaan!

Dag 34 van inperking | Woensdag 29 April

Galasiërs 6:9. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel.

Gedagte

Die gesprek het in ’n klein kerkie in Kuba plaasgevind. Die sendeling Theofilo wou vasstel hoeveel die nuwe bekeerling, Christobel, gewillig was om vir sy geloof op te offer.

Christobel, sal jy as jy honderd skape het vyftig van hulle vir die Here se werk gee?

Ja, ek sal beslis” het hy geantwoord.  Sal jy dieselfde doen met honderd koeie?

Ja, Theofilo, ek sal dieselfde doen. Maar sal jy dit ook doen as jy honderd perde het?

Ja, beslis. En as jy twee varke het, sal jy een van hulle vir die Here gee?

Oor hierdie een is ek onseker. Ek dink nie so nie. Ek dink ook nie jy het die reg om my die vraag te vra nie, want Theofilo, jy weet ek het twee varke.

Dit is maklik om dinge wat jy nie besit nie, of nie vir jou veel werd is nie, weg te gee. Maar wanneer dit kom by die goed wat werklik saak maak en wat moeite en energie geverg het om bymekaar te maak – dan is dit dikwels vir ons ’n ander saak. Dink maar aan die dissipels se optrede voor Jesus gevange geneem is en voor sy kruisiging. Almal het gevlug – selfs Petrus na sy aandoenlike betuiging van lojaliteit aan Jesus. Toe die nood druk, toe dit benoud raak of dit werklik iets van hom vra, toe trek hy kleinkoppie. Skielik het hy nie meer kans gesien om hom met Jesus te identifiseer nie. Dit het hom nie meer gepas nie en dit was nie meer tot sy voordeel nie.

Frances Havergal het jare gelede, reeds in 1874, die bekende lied “Neem my lewe …” geskryf. Reeds toe dit in 1878 gedruk moes word het sy weer die woorde gelees: “Neem my goud en silwer Heer, niks noem ek my eie meer”. Skielik het sy besef dat sy nog nooit die daad by die woord gevoeg het nie. Sy het al haar kosbare juwele aan die kerk geskenk om verkoop te word. Daarna het sy gesê dat dit een van die vreugdevolste oomblikke in haar lewe as Christen was. Ons goeie dade lê op verskillende vlakke – veral in hierdie tyd.  Dit vra nuwe kreatiwiteit en insig aangaande teenoor wie en waar ons tot diens moet wees.

Gebed

Neem my lewe laat dit Heer U gewy wees meer en meer.

Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig.

Neem my hande, maak hul sterk, diensbaar in u goeie werk.

Neem my voete, skoei hul Heer met bereidheid tot u eer.

Neem my stem en laat my sing aan U, Here, hulde bring.

Laat my mond die boodskap dra, hul sal vind wat na U vra.

Neem my goud en silwer, Heer niks noem ek my eie meer.

Al my kennis en verstand stel ek in u Vaderhand.

Dag 33 van inperking | Dinsdag 28 April

Ps. 147:2. Dit is die Here wat Jerusalem weer opbou, wat die verstrooides van Israel weer bymekaarbring

Gedagte

Negatiewe en neerdrukkende omstandighede het die geneigdheid om ’n mens moedeloos en neerslagtig te maak.

“En waarom trek jy vanoggend so ‘n somber rok aan?” het Martin Luther blykbaar op ’n keer aan sy vrou gevra. Hy was juis die dag in ’n swartgallige bui en om sy vrou boonop toe in so ‘n treurige (in daardie dae ‘n begrafnisrok) te sien, was vir hom eens te erg en het hom net nog meer neerslagtig laat voel. Hierop het sy hom tereggewys met die woorde: “Ek treur maar oor jou God wat dood is, want jy het skynbaar hoop verloor dat Hy jou probleme kan oplos.”

Hoe maklik vergeet ons dat God waarlik lewe en ons deur elke drif kan help! In die bekende verhaal van Hemingway oor die ou man en die see, sê die ou man nadat die haaie die pragvis wat hy gevang het, opgevreet het: “Ek ken al die gebede wat ek sou bid na ek die vis gevang het. Maar ek is te moeg om hulle op te sê. Ek sal maar liewers net die seil oor my skouers trek.”

In die gedig van die psalmskrywer uiter hy sy vertroue teenoor God wat in moeilike tye steeds die anker is vir die volk Israel. Die psalm is geskryf teen die agtergrond van die ballingskap in Babilonië. Jerusalem wat verwoes is en die tempel waarvan die mure platgeslaan is, lê ver in die verskiet, maar die digter hou daaraan vas dat dit God is wat die volk weer sal herstel.

In die Tate-kunsgalery in London hang ‘n skildery van George Watts met die titel Hope. Dit is ‘n skildery van ‘n geblinddoekte meisie wat op ‘n lier met een snaar speel. Onder die skildery staan daar onder meer: “Alle musiek is moontlik . . .”

Gebed

Soms wil ek net jubel in refreine wat U verstaan,

want hoe kan ek in woorde U verheerlik vir my bestaan.

Soms kom daar ‘n stilte oor my lewe as ek kniel,

maar soms breek dit uit in lofsang en dit vul my moedelose siel.

Halle-, halleluja! Halleluja, o my Heer!

Dag 32 van inperking | Maandag 27 April

Matt. 28:20 Ek is by julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld.

Gedagte

Vlak by Osborne, die vakansiewoning van koningin Victoria op die Isle of Wight, suid van die Engelse vasteland, was daar vir jare ‘n aftreetuiste waar bejaarde behoeftiges versorg is. ‘n Besoeker aan die aftreeoord het op ‘n keer een van die inwoners gevra of die koningin hulle dikwels daar kom besoek. “O, ja taamlik gereeld” het die ou dame gesê. “Maar wat van die Koning van die konings, besoek Hy julle soms?”

“Nee, Hy besoek ons nie” het die ou dame geantwoord, “Hy woon hier by ons.”

Hierdie gelowige vrou het Jesus op sy woord geneem en sy versekering kort voor sy hemelvaart met haar hele hart aanvaar.  “Ek is by julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld” (Matt. 28:20). Hierdie versekering het Jesus se volgelinge daar in die moeilike tye in die begin laat moed hou en in staat gestel om die evangelie in alle opsigte te leef. Deur sy Gees sou Hy by hulle woon – nie net in Jerusalem nie, maar in elke stad en dorp – ook in Rome en Athene en oral waar sy volgelinge woon, tot in Suid- Afrika en waar jy ook al woon. Australië, Engeland, Amerika of Nieu Zeeland …

Daarom moet ons ophou om so hemelwaarts te kyk dat ons vergeet om ons eie hande te lig. Die hemel is reeds op aarde. Totdat Hy ons kom haal, bly Hy by ons om sy werk te doen.

Iemand het op ‘n keer aan Lord Moynehan, ‘n voormalige president van die Royal College of Surgeons gevra hoe hy dit regkry om ‘n operasie voor so ‘n klomp beroemde voortreflike snydokters te doen. Hy het geglimlag en geantwoord: “Daar is net drie persone teenwoordig as ek opereer: ek en die pasiënt.” “Maar wie is die derde persoon?” het die ander persoon verbaas gevra. “God” het die groot chirurg geantwoord.

Gebed

God is my lied, sy almag ken geen perke

Heer is sy naam, volmaak sy skeppingswerke

Die groot heelal is sy gebied.

Waar God gebied, sal ons geen onheil vrees nie,

want niemand kan soos Hy ‘n redder wees nie –

Aan Hom my lof, my lied.

Dag 31 van inperking | Sondag 26 April

Hebreërs 13:5-6.Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.” Daarom kan ons met vertroue sê: “Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie: wat kan ’n mens aan my doen?”

Gedagte

Met hoeveel kan ons klaarkom? Of anders gestel, met hoe min kan ons klaarkom? Die realiteit dat ons inkomstes soos ons dit beplan, of aan gewoond is, nie gaan realiseer nie is besig om tot almal deur te dring en daarmee saam die realiteit dat ons met minder sal moet klaarkom. Dan ontstaan die vraag ook: Hoe gaan ons weer dit wat ons verloor het, inhaal? Ons teks bring ons by die vrede uit van ’n eenvoudige lewe, waarin ons met veel minder as wat ons dink, kan klaarkom.

Gebed

O God van hoop en lewe, besiel my met blydskap.

Skenk my ’n diep vreugde oor alles wat U my gee.

Leer my dat ek net sowel op die goeie dinge kan konsentreer

as om my te verknies oor wat ek nié het nie.

Here, wat ek vra, is vergenoegdheid,

tevredenheid met wat ek is en het,

dankbaarheid oor die soveel meer as die baie ander, wat ek het.

O Here, bewaar my van hooploosheid, neerslagtigheid, bitterheid,

en veral van selfbejammering.

Herinner my dat niks my van U liefde kan skei nie.

(William E. Channing)

Dag 30 van inperking | Saterdag 25 April

 Matteus 28:20b.  En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.

Gedagte

Tradisioneel word hierdie teks in Matteus se evangelie as belangrik beskou, omdat dit immers Jesus se laaste woorde op aarde was. Die vroeë gelowiges het in die lig van hierdie opdrag met groot verwagting uitgesien na Jesus se spoedige terugkeer in hulle eie leeftyd. Ons hoor hulle bid: “Maranatha! (kom tog gou Here). Ons mag ook in uitdagende tye aan dié belofte vashou: Christus is op pad. Tog sê die teks iets meer – God is nie nou weg om later terug te keer nie, maar Hy is juis hier by ons, tot die einde.

Gebed

Here Jesus, U sit aan die regterhand van God.

Dit is die eerste en laaste ding wat regtig saak maak vir my bestaan.

Watter voorspoed ek vandag ook al mag beleef,

of watter teenspoed my ook al mag tref,

wat ook al op my lewens toneel verskyn

– of uit my lewe mag verdwyn –

een ding staan onveranderlik vas;

een saak kan nooit verander nie

en sal my vandag en altyd troos,

en dit is, Here, dat U aan die regterhand van die Vader sit …

Wat U gedoen het, is genoeg.

vir vandag, vir more, vir altyd.

(Karl Barth)

Dag 29 van inperking | Vrydag 24 April

 Psalm 16:2.  Ek het vir die Here gesê: “Ek behoort aan U, daar is vir my niks goeds nie behalwe by U.

Gedagte

Met die begin van die grendeltyd het mense angstig gewonder: Hoe gaan ons vir so lank besig bly? Mense is ontnugter want dit was nie asof dit ’n tyd van niksdoen was nie. Tog is ons roetines versteur en is ons met die vraag gekonfronteer: Hoe kan ek hierdie tyd na die beste van my vermoë benut?  Die dagstukkies op Stellenberg se webruimte en Facebookblad het ons die geleentheid gegee om daagliks ’n tydjie af  te staan waarin ons ’n Bybelteks lees, dit oordink en ’n gebed bid. Dit het ons by die kosbare besef uitgebring: “Ek behoort aan U, daar is vir my niks goeds behalwe by U nie”. Probeer hierdie daaglikse roetine inbou in die res van die jaar wat vir jou voorlê.

Gebed

Here ons God, wees U self nou hier by my,

sodat hierdie ’n uur van lig sal word.

Laat my in u teenwoordigheid die hemel sien oopgaan,

sodat elke stukkie van u lig in my donker situasie skyn.

Ek vra dit in die Naam van u Seun, Jesus Christus.

(Karl Barth)

Dag 28 van inperking | Donderdag 23 April

 Teks. 1 Konings 19:11-2.  Maar die Here sê vir hom: “Kom uit, en gaan staan op die berg voor My, die Here, Ek wil verbygaan.” Skielik was daar ‘n baie sterk wind wat die berg stukkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar ‘n aardbewing. Maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar ‘n vuur. Maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar ‘n fluistering in die windstilte.

Gedagte

In ’n gesprek met ’n senior lidmaat wat tydens die isolasie tydperk alleen tuis is, vertel hy hoe sy daaglikse bekommernisse saans, wanneer dit donker word, soos donderweer in sy siel slaan. Bedags is die stilte wat ons in ons woonbuurte beleef hemels, maar saans wanneer dit donker word begin die bekommernisse oorverdowend weergalm en dit laat ons wonder: Wat lê nog vir ons voor? Wanneer gaan die COVID-19-pandemie, soos in ander wêrelddele ons regtig hard tref? Hoe gaan ons die krisisse wat daaruit voortspruit hanteer? Wanneer jy weer in die nag wakker lê oor bekommernisse wat by jou spook, gaan staan vir ’n oomblik buite. Aanskou die sterrehemel bo jou en voel die nagbries wat God se seën eggo:

Die Here is voor jou om die weg gelyk te maak.

Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou.

Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te keer.

Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val.

Die Here is rondom jou om jou te beskerm.

Bokant jou om jou te seën.

Binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees.

So seën die Here jou in die stilte van die nag.

Gebed (Magaliesberg se aandlied)

Gebed

Hoed my as ek my gaan neerlê, grote God, wat altyd waak.

O, beskerm my deur u Almag as die kwade my genaak.

O, vergeef my al my sondes,dan lê ek my hofie neer.

Dood of hel sal ek nie vrees nie want U is my Rotssteen, Heer.

Neem my ouers en my vriende in bewaring hierdie nag.

Môre dank ons U vir goedheid, gawe van ’n nuwe dag.

(G.G. Cillié)

Dag 27 van inperking | Woensdag 22 April

Teks. Psalm 36:6-7. Here, u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke, u geregtigheid tot op die hoogste berge, die reg wat U spreek, tot in die dieptes van die see. U sorg vir mens en dier, o Here.

Gedagte

Die afgelope week vertel my seun dat hy skielik van ons huis in Durbanville die berge in die Paarl se rigting kan sien wat voorheen nie sigbaar was nie. Kan dit wees dat besoedeling vlakke tydens die periode van isolasie so gedaal het dat ons verder kan sien? Dit is inderdaad goeie nuus! Of is dit miskien eerder ’n kwessie dat ons ingesteldheid tydens isolasie anders is, en dat ons nou ons koppe oplig om berge, wat nog altyd sigbaar was, vir die eerste keer raak te sien? Dit is die goeie nuus waaroor Psalm 36 juig: Iemand wie se lewe tot stilstand gebring is om die omvangrykheid van God, wat nog altyd daar was, opnuut te sien en die vrede te beleef dat God vir alles sorg.  Wat laat die Here jou in hierdie tyd opnuut sien en beleef? Hoe beleef jy in hierdie tyd die omvangrykheid van God se sorg?

Gebed

Soms kyk ons soekend om ons rond – ons smag na sin en vrede.

Ons voel oorspoel deur sinloosheid in ons gejaagde lewe.

Ons kom tot U wat deur u Seun ons roep tot sin en vrede.

Om U te ken, bring waarlik sin in ons gejaagde lewe.

Bewaar my van my sin te soek in my gejaagde lewe.

Laat my op U alleen vertrou –die bron van sin en lewe.

(Lied 515 liedboek)

Dag 26 van inperking | Dinsdag 21 April

Jesaja 65:24.   Voor hulle nog roep sal ek antwoord, terwyl hulle nog praat, sal ek hulle gebed verhoor.

Gedagte

Ons teks van vandag vorm deel van Jesaja 65 vers 17-25 wat ’n profetiese aankondiging van verlossing is, geskryf in poëtiese vorm. Die profeet is oortuig daarvan dat God die onmoontlike kan doen, dat Sy optrede nie beperk word deur wat die mens dink moontlik is nie. Dit is ’n kykie in God se wêreld van geregtigheid en vrede. Daar is geen geweld, geen behoefte aan geweld, geen neiging tot geweld nie. Geen woonbuurt vol intimidasie en vrees, geen bang vrou, of vreesbevange kind nie. Geen siekte wat die dood veroorsaak nie. Geen vernietiging van die natuur en besoedeling van die water nie. Geen afbrand van ’n skool of ’n kerk nie.

Jesaja wil ons herinner dat God kan verrig wat ons nie eers meer moontlik ag nie. Dié oortuiging mag ons nie verloor nie, want dan hou ons op om te hoop en hoop maak ons as gelowiges juis anders. Die Christelike lewe is ’n voortdurende spanning tussen wat ons hoop en weet en wat ons sien. Die kerk word nie net geroep om oor die onmoontlike wêreld te bly hoop nie, maar om hierdie wêreld waar ander waardes geld, ook vandag uit te leef sodat dit weer hoop aan ander sal bring.

Gebed

Hemelse God en Vader ons bid vir ’n gebroke wereld. Mag U genade deur ons na hierdie wêreld spoel. Amen

Dag 25 van inperking | Maandag 20 April

Psalm 25:1-3.  Van Dawid. Tot U, Here, rig ek my, my God, op U vertrou ek. Laat my vertroue tog nie tevergeefs wees nie, laat my vyande nie juig oor wat met my gebeur nie.  Niemand wat sy verwagting in U stel, sal beskaam word nie. Dié wat nie op U vertrou nie, hulle kom in die skande.

Gedagte

Jy kan jou amper die prentjie voorstel van Dawid wat moedeloos daar in die veld op ’n klip sit.  Sy vyande soek sy lewe.  Hy is in ’n benoude situasie. Al die deure voor hom is toegeslaan en hy weet nie meer watter kant toe nie. Dawid het geweet daar is niemand wat hom beter in hierdie situasie kan help as God nie. Daarom hierdie innige gebed. Miskien voel jy vandag soos Dawid. Mag jy dan ook troos in Psalm 25 se woorde ervaar. Hudson Taylor se leuse help ons ook: God se werk ge-doen op God se wyse sal verseker dat God se voorsiening nooit ont-breek nie.

Gebed

Hemelse God en Vader ek is moedeloos oor ……………………………..

Dankie dat ek saam met Dawid kan bely: “Niemand wat sy verwagting in U stel, sal beskaam word nie.”

Dag 24 van inperking | Sondag 19 April

Filippense 1:9-10.  Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees,

GEDAGTE

Ons lewe word soms in beslag geneem deur soveel dinge wat ons najaag, sodat ons nie tyd het vir die eenvoudige dinge van die lewe nie. In tye van ’n krisis besef ’n mens weer wat is wesenlik en belangrik en wat nie. Dit is seker met dit in gedagte dat Paulus hier vir die gemeente van Filippense bid. Hier praat Paulus van liefdesonderskeiding, waar hy die woord liefde koppel aan die woorde: begrip en fyn aanvoeling. Paulus bid dus dat hulle liefde só sal toeneem, spesifiek in betekenisvolle kennis (begrip en insig) en diep onderskeiding (fyn aanvoeling), dat hulle die dinge kan onderskei waarop dit regtig aankom. Waar ons liefde vir God en vir ons naaste toeneem, daar sal die liefde ons laat besef watter dinge is belangrik en watter nie.

GEBED

Hemelse God en Vader laat my juis in hierdie tyd waarin ons nou is, besef watter dinge is vir U en my naaste belangrik. Amen

Dag 23 van inperking | Saterdag 18 April

Psalm 4:9.  Nou sal ek onbesorg gaan le en dadelik aan die slaap raak, want Here U alleen laat my veilig woon.

Gedagte

Psalm 4 is ’n besondere mooi aandgebed.  Dit is ’n gebed wat in die stilte aan die einde van ’n dag gebid is.  Dawid wat die Psalm geskryf het ervaar terselfdertyd twee emosies aan die einde van die dag.  In verse 2-4 die emosie van onrustigheid.  In verse 5-9 die kalmte van gemoedsrus en vrede.  In Psalm 4 kry Dawid dit dus reg om sy onrustigheid om te draai in vrede. Hoe kry hy dit reg? Hy maak sy hart met al sy begeertes en bekommernisse aan God bekend. Met dan die wete dat God by hom is, kan hy rustig gaan slaap.

Gebed

Hemelse God en Vader ek is bekommerd oor …………………………

Wees my asseblief genadig en skenk aan my U hemelse vrede.  Amen

Dag 22 van inperking | Vrydag 17 April

Romeine 12:1-2:  En nou doen ek ’n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.

Gedagte

Ons gedagtes is dikwels vol negatiewe dinge en dit neem die plek vir positiewe gedagtes in beslag.  Paulus was ook jare gelede van hierdie probleem bewus. Hy het besef dat mense se gedagtes dikwels hulle lewens deurmekaar kan krap. Daarom skryf hy aan die Romeine dat hulle moet verander deur God toe te laat om hulle denke te verander. Paulus wil amper sê dat die mens se denke en verstand eers moet verander voordat daar ’n verandering in sy/haar lewe kan plaasvind.

Ons gedagtes moet nuut gemaak word. Maar dit begin by ’n wilsbesluit wanneer ek en jy besluit om ook ons gedagtes aan God se beheer oor te gee. Dit is God wat deur die Heilige Gees ons verander, maar ons moet eers ons gedagtes aan Hom oorhandig voordat Hy dit kan verander.  Juis in dié tyd moet ons doelbewus al ons negatiewe gedagtes aan God toevertrou en Hom vra om ons gedagtes nuut te maak.

Gebed

Hemelse God en Vader neem my lewe. Laat my gedagtes en verstand aan U gewy wees meer en meer

Dag 21 van inperking | Donderdag 16 April

Josua 1:9.  Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.”

Gedagte:

Die Josua-verhale is van die gewelddadigste verhale in die Bybel. Vanuit die kulturele perspektief van die Israeliete moes hulle die beloofde land met geweld verower. Die essensie van Josua se verhaal is dat God se leiding en teenwoordigheid sy angs en vrees verwyder het. Die Israeliete moes deur die woestyn trek na die beloofde land, sonder om te weet wat daar vir hulle voorlê. Daarom het hulle groot onsekerheid en vrees beleef.

Tog het Josua onwrikbaar aan God se beloftes vasgehou omdat dit ons deur die onsekerheid dra.  God se belofte aan die Israeliete was dat Hy altyd by hulle sal wees.  Dit is belangrik om te onthou dat die Israeliete nie die beloofde land net maklik verower het nie, hulle het self ’n groot aandeel in die verowering van die land gehad.

Ons staan tans te midde van die koronavirus en die onsekerheid wat ons beleef voor dieselfde vraag:  Watter rol gaan ons speel om die toekoms te herbou?

Wanneer ons doen wat ons kan doen, hulp verleen waar dit nodig is en verantwoordelikheid vir ons toekoms aanvaar, illustreer die Josua-verhaal vir ons dat God se teenwoordigheid ons deur die angs en onsekerheid sal dra.

Gebed:

Silent Unity:  ’n gedeelte van die gebed geskryf deur James Freedman in 1940 gedurende die tweede wêreld oorlog.

Christ light directs you.
Christ love infolds you.
Christ might protects you.
Christ peace upholds you.

Dag 20 van inperking | Woensdag 15 April

Teks: Habakuk 3:19.  Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos dié van ‘n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop. Vir die koorleier. Met snarespel.

 Gedagte

As daar ooit ’n profeet was wat oor vertroue op God te midde van moeilike omstandighede gepraat het, dan was dit Habakuk. Die Grieke het ’n gesegde gehad: “ Ly jou weg na wysheid”.  Ons hoor iets van die essensie van die gesegde ook in die teks. Habakuk ly, dit is donker om hom:

 1. Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees

Dink na oor ons huidige lewensomstandighede – ons beleef tye van lyding en situasies wat ons gedisoriënteerd laat.  In ons huise, ons land, die ekonomie, gesondheid en ons verhoudings. Ons kan onsself met die woorde van Habakuk vereenselwig:  Al sou ons in situasies wees wat ons gedisoriënteer laat, nogtans sal ons in die Here Jubel!

Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos dié van ‘n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop. Vir die koorleier. Met snarespel.

 Volgens Habakuk lei God ons na nuwe hoogtes, Hy vul ons met nuwe wysheid en die vermoë om op hoë plekke, veilig te loop. Besin vandag oor hierdie woorde. God gee vir ons nuwe wysheid, veral in tye van disoriëntasie en spanning.

Gebed

St. Augustinus se gebed:

O God, from Whom to be turned is to fall,
And to Whom to be turned is to rise,
And in Whom to stand is to abide forever,
Grant us in all our duties your help,
in all our perplexities your guidance,
in all our dangers your protection,
and in all our sorrows your peace. Amen.

Mag God ons met nuwe wysheid in die onseker tyd lei.

Dag 19 van inperking | Dinsdag 14 April

2 Korintiers 12:9-10.  Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is”. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.

Gedagtes:

Baie van ons ken stories van teleurstelling en vernedering. Stories waarin ons nie die held of heldin was nie, maar waar ons swak en neerslagtig gevoel het. Ons natuurlike reaksie is om dan die leuen te glo dat ons swakheid ’n weerspieëling is van wie ons is. Dat ons niks anders is, as ons eie swakheid nie. Ons span dan al ons kragte om vanuit ons eie krag uit hierdie donker plek uit te klim omdat ons glo dat ons aan onsself oorgelaat is. Die briefskrywer Paulus herinner die eerste gelowiges dat in sulke tye, ons moet onthou dat ons nie aan ons eie kragte oorgelaat is nie. Selfs in die tye wat ons broos en swak is, skemer God se krag deur op maniere wat ons nie altyd verstaan of selfs raak sien nie. God hou ons staande in die tye wanneer ons nie die krag het om dit vir onsself te doen nie. Die filosoof Kierkegaard het gesê: Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards”.

Dit is wannner ons terugkyk oor ons lewens dat ons herinner word aan die tye wat ons swak gevoel het, maar tog op een of ander wyse staande gebly het. Mag ons daarom, terwyl ons dalk nie weet hoe die toekoms gaan ontvou nie, op God vertrou dat Hy ons staande sal hou. Mag ons diep bewus word van waar ons krag vandaan kom en die genade wat ons van God ontvang ook deel met die  mense wat ons pad kruis.

Gebed:

Dankie Here dat ons rus kan vind in die troos dat selfs wanneer ons swak is en met onsself moed op  opgee – U nooit opgee op ons nie.

Dag 18 van inperking | Maandag 13 April

2 Tessalonisense 3: 16.  Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle wees!

Gedagte

Daar is ’n ou ritueel en tradisie. Wanneer die eerste gelowiges afskeid van mekaar geneem het, het hulle mekaar met die woorde gegroet: “Mag die vrede van God altyd by julle wees”. Die Hebreuse woord vir vrede was Shalom, wat harmonie of heelheid beteken.  Die eerste gelowiges het geglo dat Jesus, die Shalom van God beliggaam het. Jesus het gewys hoe God se harmonie en God se heelheid lyk. Mag hierdie antieke seënwens ook die seën wees wat ons van God ontvang. Mag ons dit oor onsself uitspreek en die uitnodiging om in harmonie en heelheid met God en onsself te leef aan neem. Mag ons dan, terwyl ons onsself inleef in hierdie ou antieke seën, dit ook uitspreek oor almal wat ons pad kruis.

Gebed

Bidplek deur Koos van der Merwe

toe ek vanoggend in u lig kom sit toe ek stamelend by u voete bid

toe ek soekend deur u boek kom blaai en donkerwinde in my waai

toe ek dors en honger brood kom vra en my kla en sonde na die bidplek dra

kon ek ooit vermoed dat hier alleen deurboorde hande my sou seën

dat hier in my gebrokenheid ek deel sou word van heiligheid?

ek wil weer in u lig kom sit en by deurboorde voete bid

en soekend deur u boek kom blaai waar hemelwinde oor my waai

Dag 17 van inperking | Sondag 12 April

Psalm 46: 1-3

God is vir my ’n toevlug en ’n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see.

Gedagtes

Die digter herinner ons dat lewe en ook geloof nie altyd eenvoudig is nie. Baie van ons het al ontdek dat geloof jou nie beskerm teen die terugslae en teleurstellings van die lewe nie. Ook nie van die twyfel wat daarmee gepaardgaan nie. Die teoloog Thielicke het op ’n stadium gesê dat ware geloof ons dikwels deur die vuur van die lewe neem.  Wanneer Carel Antonissen hieroor nadink skryf hy dat geloof ons help om terwyl ons met die raaisels van die lewe worstel, ons die vertroue behou dat alles nie hopeloos is nie. Dat die God van die Bybel, van Abraham en Sara, Izak, Jakob, Maria en Jesus, steeds werk en sorg. Selfs al loop alles skynbaar skeef. Opstanding Sondag en die antieke gebed wat ons gelees het herinner ons aan hierdie troos. Naamlik dat geloof nie ’n vaste sekerheid of besitting is wat jou van rampe en ellende vrywaar en waarop jy heeltyd kan roem nie. Dit is eerder ’n pad wat jou, soos met die gelowiges van vroeër, deur die vure en afgronde van die lewe neem, maar waarop jy algaande ontdek én leer vertrou dat jy op ’n wonderlike wyse steeds gedra en gelei word.

Gebed

Here op Opstandingsondag raak ons diep bewus dat U by ons is. Self in die mees onwaarskynlike plekke en tye van ons lewe. Dankie dat U ons dra selfs al weet ons nie waarheen ons oppad is nie.

Dag 16 van inperking | Saterdag 11 April

Teks. 1 Tim 4:8.  Dit het wel ’n bietjie waarde om jou liggaam sekere dinge te ontsê, maar om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde, want dit hou belofte in vir die teenswoordige en die toekomstige lewe.

Gedagte:

Stil Saterdag . . .  in isolasie.  Ons leer nou daagliks die  werklike betekenis van isolasie. Ons dink vandag ook aan Jesus se isolasie, sy lockdown in die graf. Afsondering! Inperking! Lockdown!

Vir die drawwers, fietsryers en gimnasium-entoesiaste is dit moeilik om ingeperk te wees en ons besef nou hoe vanselfsprekend ons iets, soos oefeninge doen, net aanvaar het. Vers 7 praat ook van oefen. Geestelike oefening – iets waarvoor ons nou baie tyd het.  Om my in te oefen in toewyding aan God. Om my geestelike fiksheid op te skerp.  Om moeite te doen om belangrike geestelike dissiplines soos gebed, geestelike meditasie, Bybelstudie, ’n eenvoudige leefwyse en ander in te oefen. Hierdie inperking moet benut word. Dit is vir ons kosbare tyd vir die inoefening van goeie gewoontes.

Gebed:

Here, help my asseblief om hierdie ekstra tyd wat ek het tydens die inperking, nuttig te kan gebruik sodat ek oefen om meer en meer toegewyd aan U te lewe. Amen.

Dag 15 van inperking | Vrydag 10 April

Teks. Matt 7:7.  Vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry; klop en vir julle sal oopgemaak word.

Gedagte:

Ons kan veronderstel Jesus het hier gepraat met mense wat behoeftig was, en wat dalk (met ’n beursie vol geld) nood, onsekerheid, verlorenheid en angs ervaar het.  Maar sy woorde geld ook vir ons tyd. Dis mos juis waarvoor Jesus gekom het! Dit is mos die boodskap van Golgotha, waaraan ons vandag, met Goeie Vrydag, aan kan vashou!

Dis die eerste Goeie Vrydag in die geskiedenis waartydens ons ingeperk is a.g.v. die huidige wêreldwye pandemie. Die bevrydende genade van God, soos vir ons duidelik sigbaar word aan die kruis, kan egter nie ingeperk word nie! Daarom kan ons as begunstigdes van hierdie genade, ook in ons inperking, vra . . .  en klop! Hy is daar. Hy sal gee! Hy sal oopmaak!

Gebed:

Dankie, Here Jesus, dat U die hoogste prys betaal het op daardie somber Vrydag, sodat ons uit die inperking van ons nood, sonde en angs, bevry kan word. Dankie, dat U ons hoor en dat U gee wanneer ons vra en oopmaak wanneer ons klop. Dankie, dat U vir die wêreldwye sonde-pandemie, gesterf het.

Dag 14 van inperking | Donderdag 9 April

Teks: 1 Petr 5:10. (Direkte vertaling): Maar al moes julle vir ’n kort tydjie ly, sal die God van alle genade, wat julle tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, julle herstel, bemagtig, versterk en stewig vestig.

Gedagte:

Ons wêreld is aan die verander.  Soos dit nog min kere in die geskiedenis beleef is, is menslike lyding letterlik in ons gesigte. Die Covid-19-pandemie het dit tot in ons huise gebring. In die pandemie is sterftes, word baie mense aan ventilators gekoppel, verloor miljoene mense hul werk en inkomste, kan kinders nie onderrig word nie, styg die rand tot sy hoogste vlakke teenoor ander vername geldeenhede, is daar baie mense wat honger gaan slaap. Petrus sien die ellende en lyding in sy eie tyd en omstandighede, en hy roep tot God in vertroue. Hy steun op God alleen wat genadig kan wees en wat seer, beangste, stukkende mense weer kan herstel, bemagtig, versterk en stewig vestig. Ook vir jou.

Gebed

Here, ons hou vas aan u genade wat herstel, bemagtig, versterk en ons stewig vestig.  Amen

Dag 13 van inperking | Woensdag 8 April

Teks: Jer. 29:11:  Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teënspoed nie; Ek wil vir julle ’n toekoms gee, ’n verwagting

Gedagte:

In hierdie bekende en geliefde teks maak die Here die venster vir ons oop om na die toekoms te kyk. En dis ’n mooi uitsig, want God is daarin. Sy belofte is toekomsgerig! Hy belowe voorspoed en dit is nie noodwendig materiële voorspoed nie.  Dit is die gerusstelling dat Hy saam met ons reis, die toekoms in.  Al wil die huidige omstandighede ’n donker wolk oor ons toekoms kom plaas, kan ons steeds optimisties daaror opgewonde wees, omdat die ewige God ons vashou en daarheen begelei.

Gebed:

Here, dankie dat U ons toekoms in die hand hou. Dankie dat ons, in geloof  en met verwagting, aan U belofte van seën en voorspoed kan vashou. Amen

Dag 12 van inperking | Dinsdag 7 April

Ef. 3:16-19. Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God.

 Gedagte

Die vreemde omstandighede waarin die meeste van ons ons bevind, is ongekende en ongekarteerde terrein nie net vir ons en ons families nie, maar ook vir die mensdom oor die wêreld heen. Die uitkoms van die pandemie en die invloed wat dit het op individue, kleiner besighede, sportlui en -byeenkomste,  ekonomieë ens. is totaal onvoorspelbaar. Oor die uitkomste kan toekomskundiges maar net spekuleer. Almal se noukeurige finansiële beplanning en strategieë is binne weke omvergewerp.

In die gelese gedeelte skryf Paulus aan die Efesiërs ‘n brief waarin hy vra dat God – wat alle dinge onderhou – deur die werking van sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid hulle sal toerus met alles wat hulle nodig het om tot eer van God te leef.  Hy vra dat God hulle genoegsame krag daarvoor sal gee. Gelowiges wonder in tye van spanning of benoude onsekerheid hoe die pad vorentoe sal lyk want skieilik is die omstandighede nie meer so gunstig soos dit ’n week of twee gelede gelyk het nie. Paulus vra dat God in dié gelowiges se harte sal woon en hulle tot die besef sal bring hoe ver en hoog en diep die liefde van Christus strek.

Hierdie gebed moet deel van ons lewens wees. Omstandighede bring ons dikwels tot nuwe insigte. Op dit wat ons glo en wat ons ons lewe lank in die kerk bely. God woon deur sy Gees in elkeen van ons en vanuit hierdie werklikheid kan ons leef. Op ‘n vreemde en misterieuse manier word ons op die manier vervul met die volheid van God (vers 19) wat ons die vermoë gee om ten spyte van veranderde omstandighede – in die aangesig van onsekerheid, verlies en selfs die dood – met oorgawe en met vreugde te leef.

 Gebed

Herder Heer                                     Koos van der Merwe

herder heer na wie ek soek

ek wil luister as u roep

want ek swig ek val en gly

as u stem verdof in my

voor u heer word ek stil

buig my hart en buig my wil

wys u my hoe ek moet leef

leer u my om u te ken

ek alleen verbrou en dwaal

u alleen kan my kom haal

op die weg kan u my hou

al is dit steil al is dit nou

Dag 11 van inperking | Maandag 6 April

Matt. 7:9-11.    Watter mens onder julle sal vir sy seun ’n klip gee as hy brood vra, of ‘n slang as hy vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra?

Gedagte

Gebed is nie in die eerste plek ’n bestellysie wat deur ’n  groot kruidenierswinkel, of Takelot by ons afgelewer word deur die man op die motorfiets nie. Ons bid en wag dat die bestelling so spoedig moontlik afgelewer word . . .  Gebed is ’n kragtoevoerlyn wat jou lewe dermate aanspoor dat jy met hierdie lewe en sy probleme oor die weg kan kom.  Gebed is nie ’n vorm van vakansie waarop ek en jy gaan terwyl God intussen die virus opklaar en ons na die pandemie terugkom en gewoon net met ons werk voortgaan nie.  Gebed is ’n AANSOEK om KRAG om hierdie saak, of om enige ander saak, of “kiem wat jou mag bedreig” te hanteer en saam met hom  jou lewe in te rig. As jy dan ‘n Vader het wat vir jou  sorg en weet wat jy nodig het, moet jy Hom vertrou.  Jou hemelse Vader is ‘n VADER en nie ‘n kruidenier nie.  Hy ken jou behoeftes nog voordat jy Hom daarna vra. Voor dit nog in jou gedagtes kom op of op jou lippe is.

 Gebed

Komma                                Sheila Cussons

‘n Glinstervliegie kleiner as ‘n komma

Kom sit vertrouend op my hand\en begin sy persoon versorg, en ek gevlei

Durf my skaars roer: soos hy so tuis

Vermetel tuis is ek in U:

O Onveranderlike, Oneindigende

Onbeginnende Woorde deur Wie ‘n klein

Verrukte vuilerige kommatjie flits

Dag 10 van inperking  |  Sondag 5 April

Matt. 6:31-33.  31 Julle moet julle dus nie bekommer en vra: ‘Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?’ nie.  32 Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. 33 Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.

Gedagte

In die tien verse in Matteus 6:25-34 sê Jesus ses keer ons moet ons nie bekommer oor wat ons gaan eet, drink of aantrek nie. Die Griekse werkwoord wat as “bekommerd” vertaal word, kan onder meer verwys na “hoe mense van nature reageer op armoede, honger en ander probleme wat hulle in hulle daaglikse lewe ondervind”. As die onseker donderwolke saampak of die brander aangerol kom, is ons onseker, bekommerd. Hoe gaan dinge uitwerk, hoe gaan my finansies hou, hoe gaan die rekeninge betaal word, wat van die huishuur, of paaiement wat betaal moet word. Daar is nie lig in die tonnel nie . . . In dié tyd is dit verstandig om Jesus se raad te volg.

Daar is mediese bewyse dat die simpatiese senuweestelsel van mense wat hulle bekommer, blykbaar nooit afskakel nie. Dit ly tot erge mediese en ander gevolge. Jesus se lering kan na goedkoop raad klink. Asof ons die werklikhede wat ons in die gesig staar, oënskynlik net moet  ignoreer.

Maar Jesus sê daar is ander dinge belangriker as kos en klere. God sal sorg soos hy vir die wilde voëls sorg (v26). “Selfs Salomo in al sy prag was nie geklee soos een van hulle nie” (v29). Soveel te meer sal God vir ons sorg. Daarom moet ons OP GOD VERTROU. As God kos gee aan voëls en blomme met prag beklee, sal Hy ook vir my en jou van die  nodige voorsien. Daarom: kom ons neem dit dag vir dag en bekommer ons nie oor môre nie.

Gebed

Al my twyfel bring ek Jesus,

Hy sal sy belofte hou;

nimmer sal Hy my beskaam nie,

op sy woord kan ek vertrou.

Slegs vertroue, vol vertroue

slegs vertroue op sy woord.

Slegs vertroue, vol vertroue

slegs vertroue op sy woord.

Dag 9 van inperking | Saterdag 4 April

Teks: Spreuke 3: 5-6:Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. 6 Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.

 Gedagte

Die wysheidsleraar is hier aan die woord. Hierdie teks se beryming is deur vele van ons in ons jonger jare gesing: “Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelyk maak, gelyk maak  . . .”   Die VERTROU (vers 5) is ’n werkwoord, opdrag, sg. imperatief – ’n werkwoord wat op gebiedende wyse aangebied word. Dit is ’n positiewe stelling teenoor die negatiewe van die EIE INSIGTE. Die “Vertroue” se grondteks in Hebreeus beteken letterlik om “teen die grond te gooi, alles daarop te werp”. Vertroue kan op baie ander dinge geplaas word bv. rykdom (Spreuke 11:28) teenoor die veilige grond (3:25) waarop daar geloop kan word as die seun (aan wie die raad gerig is) sy oë op die Here hou. Ken hom in ALLES WAT JY DOEN (vers 6) staan teenoor die negatiewe van die eie insigte met die belofte dat Hy (God) die pad sal gelykmaak.

In onseker tye is dit wyse raad van die wysheidsleraars van die ou Israel. Hierdie God bly oor alle eeue dieselfde. Mag ons vertroue in Hom alleen, ons paaie veilig maak . . .  

Gebed

Here, U het alle aardse dinge weggeneem, waaraan ek so kon vashou.

Maar in u genade het U my een gawe laat behou – dit wat elke hond ook het –

die vermoë om die meester te vertrou, en aan te hou liefhê,

Al sien ek geen teken van sy liefde nie.

Dat U my dit sal laat behou, begeer ek tans meer as die vreugdes van u koninkryk

Uit die Groot Gebedeboek. Mechthild van Magdeburg

Dag 8 van inperking |  Vrydag 3 April

Filippense 4:6-7.  Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

Gedagte

Die hoof van die neuro-chirurgiese afdeling by die Groote Schuur-hospitaal in Kaapstad het ’n paar jaar gelede by ’n konferensie van hospitaalleraars gesê: “Die algemeenste vorm van lyding, van swaarkry, is nie die fisiese pyn nie, maar die neerslagtigheid en moedeloosheid”. Paulus se opdrag uit die tronk aan al die gelowiges in Filippi is: “Verbly julle in die Here”. Dit hou verband met ’n probleem wat baie algemeen by kinders van die Here voorkom, naamlik moedeloosheid. Die antwoord daarvoor is om deur gebed, smeking en danksegging jou hart voor God leeg te maak. Dan die belofte: ”Die vrede van God sal by jou wees.”

Gebed

Hemelse God en Vader juis in die tyd van onsekerheid en modeloosheid wil ek kom vra dat U vrede oor my hart en gedagtes die wag sal hou. AMEN

Dag 7 van inperking | Donderdag 2 April 2020

Romeine 8:28.   Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat Hom liefhet, die wat volgens Sy besluit geroep is.

Gedagte

In ’n tyd soos dié, is dit veral belangrik om nie hoop te verloor nie en aan God se beloftes vas te hou.  Vandag se teks wil ons help om steeds met hoop te leef. Hoop is die werkwoord wat beskryf waarmee gelowiges hulleself besig hou. Hoop laat jou juis dt raaksien wat nie noodwendig met die eerste oogopslag sigbaar is nie.  Hoop hou jou besig met dit wat nog moet gebeur en gedoen moet word. Hoop skenk jou die geduld om opgewonde te wees, al sien jy nog niks van dit waarvoor jy hoop, raak nie.

Gebed

Hemelse God en Vader dankie dat ons juis in lydenstyd aan Jesus Christus as ons hoop kan vashou.

Dag 6 van inperking | Woensdag 1 April 2020

Teks: Joh 3:16.  God het die wêreld so lief gehad dat Hy Sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.

Gedagte

Ons almal ken hierdie vers uit ons koppe uit, maar besef ons die diepe betekenis daarvan. Om te dink dat God my en elke mens op hierdie aarde so lief het dat Hy bereid was om Sy eie Seun te offer om vir ons die lewe te gee. Dit is absolute genade. Juis in lydenstyd moet ons diep daaroor dink en God uit ons hart uit daarvoor dank.

Gebed

Hemelse God en Vader. Dankie vir u Seun, dankie vir Sy verlossing aan die kruis. Dankie dat u liefde vir ons elkeen so duidelik sigbaar is deur Jesus se sterwe en opstanding. Mag ons hierdie liefde uitleef in ons wêreld.

Dag 5 van inperking | Dinsdag 31 Maart 2020

Teks: Joh 1:9.  Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld.

Gedagte

As gevolg van ons sonde het die mens in duisternis begin leef. Slegs een persoon kon daardie duisternis deurbreek en dit was Jesus. Hy het as die Lig na hierdie wêreld gekom. As jy in hierdie tyd voel asof die donkerte jou oorval. Gaan sit by die Lig en word versterk deur Sy krag.

Gebed

Lig van die wêreld, ons het U skynende krag nodig in hierdie dae. Veral as ons oorval word met die donkerte van die groot virus. Mag ’n lig orals skyn. Mag U lig deur ons skyn.

Dag 4 van inperking | Maandag 30 Maart 2020

Teks: Johannes 1:5.  In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie. 

Gedagte

Alhoewel ons in hierdie tyd in ons huise vasgekeer voel en ’n donker  atmosfeer oor die planeet heers a.g.v.  die COVID-19 virus, ontneem dit ons nie van God wat Lig is nie.  Mag jy ondervind hoe God jou lewe in hierdie tyd van isolasie verlig.

Gebed

Almagtige God, moet u tog nie vir my skuilhou nie! Openbaar aan my dat daar by U lig is in ruil vir my duisternis; dat daar by U moed is in ruil vir my angs; hoop in ruil vir vertwyfeling; vrede in ruil vir onrus; blydskap in ruil vir hartseer; krag in ruil vir swakheid; wysheid in ruil vir verwarring; teerheid in ruil vir my ruheid. Openbaar aan my dat daar by U liefde is in ruil vir my haat en vergifnis vir my sonde; dat U daar is in ruil vir myself. Here, o Here, moet U tog nie vir my skuilhou nie (Howard Thurman, Die Groot gebedeboek).

Dag 3 van inperking | Sondag 29 Maart 2020

Teks: Jesaja 61:10. Die Gees van die Here my God het oor my gekom; die Here het my gesalf om ‘n blye boodskap te bring aan die mense in nood, Hy het my gestuur om dié wat moedeloos is, op te beur, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir dié wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon.

Gedagte

Probleme en uitdagings het ’n manier om ons in ons eie belange vas te vang. In hierdie tyd word ons egter op opnuut bewus gemaak van mense om ons se behoeftes en hoe die Here ons roep om na ander uit te reik.  Wie is die mense wat die Here vandag in jou gedagte plaas? Alhoewel ons hulle nie kan besoek nie, kan ons hulle skakel en bemoedig.

Gebed

Here, open tog my oë dat ek die nood van my naaste sal sien; maak oop my oë sodat ek hulle snikke sal hoor; maak my hart oop, sodat daar iemand sal wees wat sal kan help. Wys my waar geloof en liefde ontbreek en gebruik my om iets daarvan in hulle lewe in te dra. Ja, Here open my oë en ore en hart sodat ek vandag ‘n klein bietjie sal meewerk aan u vrede op aarde (Alan Paton, die Groot gebedeboek).

Dag 2 van inperking | Saterdag 28 Maart 2020

Teks: Jesaja 41:10  Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou.

Gedagte

Wat beteken dit dat God ons in hierdie tyd van isolasie versterk? Laat die Here toe om in hierdie tyd jou gedagtes te vernuwe en bewus te maak van hoe jy ten spyte van hierdie omstandighede deur God geseën is.

Gebed

Opgestane Here, dankie vir die tydlose groet wat U ons geleer het: “Vrede vir julle!” Dankie vir die vrede wat U oor ons uitgespreek het: Die sjalom van God, die diep blywende vrede wat net van U kan kom; die vrede wat ons innerlik tot rus bring; die vrede wat ‘n mens regop kan hou wanneer die storms om jou slaan; die vrede wat ons as u kinders selfs die krag gee om ons vervolgers kalm in die oë te kyk. Here, dit is die vrede waarmee ons u Goeie Nuus met moed en vreugde kan verkondig. Omdat dit die mees unieke vrede op aarde is, vra ek dat u Gees my vandag opnuut sal vul met dié kosbare gawe, dié vrede wat broers en susters kan versoen, swart en wit, ryk en arm, jong mense en ouer garde (John Johansen-berg, Die Groot gebedeboek).

Dag 1 van inperking |  Vrydag 27 Maart 2020

Teks: Eksodus 14:14.  Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg.

Gedagte

In onseker tye soos dié is ons gedurig besig om planne te maak vir alle moontlike scenario’s wat mag afspeel. ’n Mens vra jouself gedurig af: “Is ek gereed vir dit wat moontlik kan kom?”  Wat oorheers jou gedagtes in hierdie tyd en hoe ervaar jy God se vrede wat belowe: “Wees stil en weet … ek is die Heer”?

Gebed

“Wees stil en weet: Ek is die Heer.
Ek spreek, en wind en golwe bedaar,
Ek sal ook jou getrou bewaar.

“Wees stil en weet: Ek is die Heer.
Ek ken jou pyn, jou donkerste nag.
Ek is by jou, Ek gee jou krag.

“Wees stil en weet: Ek is die Heer.
Kom bring na My jou kommer en vrees.
Ek sal vir jou ‘n toevlug wees.

“Wees stil en weet: Ek is die Heer.
Bly waak en bid; volhard in geloof.
Ek is by jou soos Ek beloof.”

(Liedboek van die Kerk, 519:1-4)

Dag 90 van inperking | Woensdag 24 Junie 2020

 

 

Dag 89 van inperking  | Dinsdag 23 Junie 2020

Efesiërs 5:8.  Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig.

 Gedagte

Vir ‘n kind is die lewe lig en eenvoudig. Soos ’n mens ’n meer volwasse ouderdom bereik, word dit meer gekompliseerd en word jy met gebrokenheid van die mensdom gekonfronteer. Ons en die mense om ons maak foute. Die mensdom se oer instink om te oorleef is ’n dryfveer wat veroorsaak dat ons ander dikwels te na kom. Paulus praat egter in die skrifgedeelte van ‘n nuwe bedeling wat in wese te doen het met die realiteit dat ons gebrokenheid (sonde) deur God versoen is en dat ons gedrag nie langer deur duisternis nie, maar wel deur die lig, bepaal moet word. Die kern van hierdie realiteit is gesetel in die wete dat ons daagliks ons duisternis voor die Here kan lê en herhaaldelik deur Hom vrygespreek kan word. Ook dat dit ons in staat stel om ander se oortredings teen ons te kan vergewe. Leef vandag in hierdie LIG.

Gebed

Onse Vader wat in die hemele is, laat U Naam geheilig word.
Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel
net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood,
En vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe en lei
ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid
tot in ewigheid.

Amen

Dag 88 van inperking | Maandag 22 Junie

Johannes 15:15-16.  Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want ‘n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, Ek noem julle vriende, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my Naam vra.

Gedagte

In ’n werksituasie is ‘n taakomskrywing belangrik.  ’n Lys van kerntake wat die werkgewer saamstel en as leiding vir die werknemer diens sodat sy/hy hul werk doeltreffend kan doen.  Gelowiges sou op ’n soortgelyke wyse kon dink dat God ‘n lys van take van ons verwag. Hy gee die opdrag en ons moet die taak uitvoer, maar Jesus praat in die skrifgedeelte van ‘n omgekeerde orde waarin ons nie onder God werk nie, maar waar God saam met ons werk. God is naby en persoonlik betrokke en dit wat ons in ‘n gegewe oomblik moet doen leer ons deur sy teenwoordigheid in die gegewe situasie. Ons leef nie gerig deur godsdienstige wette, idees of beginsels nie, maar vanuit die oortuiging dat daar ‘n besondere verhouding tussen my en God is wat tot dade wat met oortuiging geleef word, lei.

Gebed

Here ons worstel dikwels met wat ons moet doen en beoordeel mense en die wêreld soms vanuit ’n wettiese perspektief. Ons hemelse Vader, dankie dat U in hierdie tyd by ons is om ons te help om te onderskei. Help ons om te verstaan dat ons godsdiens nie net bestaan uit beginsels wat ons moet toepas nie, maar dat U in elke konteks by ons is om ons te help. Bied ons insig in die wyse waarop ons dit wat ons glo in verband bring met dit wat in ons lewens gebeur. Dankie dat ek hierdie dag kan ingaan met ’n verwagting en entoesiasme om uitdagings te omvorm en geleenthede wat op my wag met oorgawe aan te gryp.

Dag 87 van inperking | Sondag 21 Junie

Psalm 71:12.  Moet tog nie ver van my af bly nie, o God, kom my tog gou te hulp, my God!

Gedagte

Wanneer ons met ‘n probleem worstel, is daar in vandag se tegnologiese era maklike en vinnige maniere om antwoorde te vind. ‘n Mens tik eenvoudig die vraag op jou rekenaar, of selfoon in en siedaar! Jy kan selfs net ‘n knoppie op jou selfoon druk en die vraag vra en dan antwoord ‘n vriendelike stem (Siri) aan die ander kant wat hulp aanbied.  Het ons dieselfde vrymoedigheid met die Here?  Wanneer laas het jy tyd geneem om jou grootste vrae eerlik met Hom te bespreek? Ons is ook dikwels te besig om self na allerhande moontlike oplossings te soek, terwyl die uitkoms eintlik voor die hand liggend is. Waag vandag om jou toevlug in God te neem en om laat Sy Gees toe om jou sekuriteit te wees.

Gebed

Here, help my! Ek waag vandag om met my diepste vrae my toevlug by U te soek.  Moet tog nie ver van my af bly nie, o God, kom my tog gou te hulp, my God!  Dankie Here dat ek vandag in die wete kan leef dat U my nie vandag aan my onsekerhede oorlaat nie, maar tree vir tree in hierdie lewe saam met my op my lewenspad stap.  Gee my die geduld om in hierdie tyd te kan volhard en toe te laat dat gebeure in U wysheid in en deur my lewe ontvou.

Dag 86 van inperking | Saterdag 20 Junie

Romeine 11:33-34.  O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë! “Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee Hom raad?

Gedagte

‘n Seuntjie vra eendag vir sy ma: “Mamma, Is God so groot dat hy oor alles is?” Ja my kind, antwoord sy ma, “God is die skepper van alles”. Die seuntjie dink vir ‘n oomblik en vra toe weer, “maar mamma het ook gesê dat God in ons bly”. “Ja my kind”, antwoord die ma,  “die Here bly in ons harte”. Weer het die seuntjie diep nagedink en opgewonde gesê: “Wel as God oor alles is en in ons woon, dan moet Hy mos by ons uitsteek!”. Paulus se bedoeling in die teks is nie om te sê dat God in sy grootheid onverstaanbaar is nie, maar dat Hy as te ware in sy grootheid by ons uitsteek. Ons hoef nie God te probeer oplos nie, kom ons beleef die vrede van ’n God wat ons wese deurgrond en ons besluitneming rig.

Gebed

Here, daar is soveel wat ek nie van die lewe en myself verstaan nie. Ek beleef oomblikke van alleenheid waar ek verwyders van U voel, Here en die sin van die lewe nie verstaan nie. Kom in U grootheid Here en deurspoel my gees. Bring in my wese die vrede dat U as Skepper die een is wat in hierdie tyd lewe in my spreek.

Dag 85 van inperking | Vrydag 19 Junie

Galasiërs 6:9-10.  Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges.

Gedagte

Daar is min dinge wat ‘n mens so diep raak as om vir iemand anders iets te kan beteken. Wat het jy om vir iemand te bied? Ons dink waarskynlik eerstens daaraan om iets materieel vir mense te gee om ‘n verskil in hulle lewens te maak. Ons teksgedeelte praat egter oor iets meer eenvoudig en spontaan. Om uit ons innerlike te gee kos niks en daarvan het ons in oorvloed. Liefde, vreugde, vrede, nederigheid, goedhartigheid, selfbeheersing is kragtige maniere waarop God se Gees ons vandag in staat stel om die bykans onmoontlike te kan verrig. Daar is die hele dag geleenthede om goed te kan doen. Laat dit die energie wees wat jou vandag dryf en leef in die seën van jou medemense wat só teenoor jou optree.

Gebed

Here, ek kom dikwels in my lewe op ‘n plek waar ek wonder wat my lewe beteken. Ek werk hard om by alles uit te kom en so my basiese verantwoordelikhede na te kom. Ek is uitgeput en dit voel nie of ek nog iets oor het om aan iemand anders te gee nie. Maak dit rustig in my sodat ek  spontaan van die oorvloed wat U aan my gegee het, kan deel en die seën daarvan en wat dit in my lewe kan beteken, mag beleef. Dankie dat ek my vandag tussen mense kan bevind wat so teenoor my optree.

Dag 84 van inperking | Donderdag 18 Junie

Psalm 131:1-2.  Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind. Soos ‘n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd.

Gedagte

Met die Covid-19-pandemie is ons jaarbeplanning op sy kop gedraai. Ons was gewoond aan ‘n kwartaal- of jaarsiklus waar ons aan elke einde van die kwartaal of jaar met vakansies, ontspanning en rus beloon is. Nou is die jaar wat voor ons uitstrek onduidelik en daar is vir baie van ons nie geleentheid vir rus rus nie. Veral nie soos die ekonomie nou daarna uitsien nie. Hierdie Psalms inspireer ons om ons verwagtinge van die toekoms in die Here se hande  te gee en nie onsself onder onrealistiese druk te plaas nie. Wat beteken dit vandag om van ‘selfverheffing’ en ‘hoogmoed’ ontslae te raak? Watter dinge maal in jou kop en en maak vir jou geen sin nie? Ervaar die rus wat God jou vandag bied, daar waar jy jouself op dié tydstip bevind. Mag hierdie rus vandag jou krag wees as moegheid en frustrasie jou oorval.

Gebed

Here, dit is vir my besonders om elke dag te kan begin in die wete dat rus nie iewers aan die einde van ‘n kwartaal of taak lê nie, maar by U wat dit elke dag vir my kom aanbied. U het die woorde gespreek: “Kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is en ek sal julle rus gee”. Dankie dat ek vandag van al die ideale, drome, bekommernisse en werkspanning ontslae kan raak deur hier by U tevredenheid te kan ondervind.

Dag 83 van inperking | Woensdag 17 Junie

Matteus 7:13-14. Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal, en dié wat dit kry, is min.

Gedagte

Hierdie teks laat my dink aan die bekende portret van die smalle-en-breede-weg wat in my grootouers se huis gehang het en waarvan die smal weg na die hemel en die breë weg na die hel gelei het. Jy moes kies tussen hemel en hel. Ek dink egter nie dit is wat Jesus in in werklikheid met die woorde bedoel het nie. Hy het waarskynlik eerder bedoel dat ons nie van moeilikheid of probleme moet wegskram nie, dat ons sulke tye te wagte moet wees en dat ons die uitdagende paaie ook moet  loop sodat ons dit kan omvorm. Swaarkry kweek volharding, en volharding egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het (Romeine 5:3-5). Ons glo dat die liefde van God ons dring om met sin die pad van enige uitdaging te loop.

Gebed

Here, ons staan elke nuwe dag weer voor die uitdaging om te kies. Ons keuses word dikwels bepaal deur dit wat die mees voordeligste vir my sal wees en wat die grootste wins of plesier sal lewer. Help ons om die lewe voor ons te onderskei en met insig en nie uit impuls te kies nie. Skep in ons die wil om die moeilikste omstandighede met moed en hoop te takel en die geleenthede en potensiaal daarin raak te sien. Dankie dat U op die nou pad saam met ons is en u Gees ons die rigting wys. Maak van hierdie uitdaging wat vandag voor my lê ‘n opwindende en betekenisvolle dag.

Dag 82 van inperking | Dinsdag 16 Junie

Klaagliedere 3:22-23: Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. U. Trou is groot!

Gedagte

Wat dra jou deur die donkerste dae in jou lewe? Die tye wanneer jy voel jy het die einde van jou kragte bereik en jy nêrens uitkomste op die horison kan sien nie? Ons almal kom mos op daardie plek – doodloopstrate, desperaatheid en voel dan lus om handoek in te gooi!

Die volk van die Here, Israel van ouds, was verskeie kere op daardie plek. Tydens die 40 jaar wat hulle in ballingskap in die woestyn was en inwoners van ’n vreemde land waar verskeie pandemies  hul getref het.

Drie woorde het hulle deur dit alles gedra. . . woorde en werklikhede wat ons ook kan deurdra as dit vir ons voel of ons vergaan – LIEFDE, ONTFERMING, TROU.  Dit kry veral onbeskryflike betekenis wanneer die drie woorde aan God gekoppel word soos in hierdie teks: “die liefde van die Here/Sy ontferming/U trou!”

Al drie hierdie lewensreddende woorde is verbonds- en verhoudingswoorde. Omdat ons in ’n baie spesiale verbond, of verhouding met die Here het, is dit belangrike woorde wat die aard van ons verhouding met die Here beskryf. Dit word ons vasgrypwoorde, veral tydens krisisse. Dit is kwaliteite van God wat hy in die verhouding met Hom, met ons deel.

Wil jy nie weer vandag, op hierdie Jeugdag in 2020, daarna gryp nie? Sy liefde, ontferming en omgee vir jou in watter situasie jy dalk vandag mag wees en die wonderlike wete dat sy trou jou sal deurdra al voel dit vir jou asof jy besig is om te vergaan.

Gebed

Here, ek hou vas aan U troue liefde, oor die uitkoms wat U bied, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat Hy aan my goed gedoen het. Amen

Dag 81 van inperking | Maandag 15 Junie

Psalm 51:5: “Ja, my oortredinge ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus”

Gedagte

Dis aaklig om in die skuld te wees! Enige vorm van skuld. Of dit ’n verskoning teenoor iemand wat jy te na gekom het, is, of skuld by die bank.

Iemand wat in die beskuldigde bank in die hof staan, ken die spanning en angs wat jou moontlike skuld  kan veroorsaak.  Selfs al is jy dalk onskuldig.

Koning Dawid was ook in die skuld. . . diep in die skuld a.g.v. sy owerspel met Batseba en omdat hy medepligtig was in die moord en dood van haar man! Psalm 51 beskryf hierdie skuld en die emosie wat daarmee gepaard gaan!

Ons almal het ook maar skuld, sondeskuld! Ons staan skuldig voor God a.g.v. baie oortredinge en ons sondige natuur! Ons kan ook soos Dawid uitroep: “Ja, my oortredinge ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus”

Hoe wonderlik is dit nie wanneer jou skuld afgeskryf word, of jy onskuldig verklaar word nie! Die gevoel van vryheid!  Dit is die hoogtepunt en goeie nuus vir gelowiges wat in Christus, deur sy versoeningsdood, onskuldig verklaar word. Hy skeur die skuldbrief op!

Kom ons dink vandag, aan die begin van die week, weer opnuut daaraan! In Christus is ons vrygemaakte en verloste sondaars!

Soli Deo Gloria!

Gebed

Here, dankie dat ek vrygemaak is, dat ek deur U skulddood, as beskuldigde vrygespreek is! Help my om in hierdie vryheid te leef!. Amen

Dag 80 van inperking | Sondag 14 Junie

Mark. 4:38-40: “Jesus het op die bank in die agterstewe gel en slaap. Hulle maak Hom toe wakker en sê vir Hom: “Meneer, gee U dan nie omdat ons vergaan nie?” Toe staan Hy op, bestraf die wind en sê vir die see: “Hou op! Bedaar!” Die wind het gaan lê en daar het ’n groot stilte gekom. Toe sê Hy vir hulle: “Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?

Gedagte

Miskien onthou jy die ou Halleluja-liedjie: “As die lewenstorme woedend om jou slaan en jy gans ontmoedig wees om te vergaan. . .”

Die dissipels was in ’n fisiese storm, binne ’n skuitjie wat gedreig het om om te slaan, of wat vlenters teen ’n rots geslaan sou word.  Gelukkig was Jesus saam met hulle op die skuit. Beangs en verwytend het hulle na Jesus geroep: “Gee U dan nie om dat ons vergaan nie!”

Ons beleef ons eie storms, soos die liedjie sê, lewenstorme . Die storms binne ons leefwêrelde,  soos die Korona-pandemie, die ekonomie, geweld, droogte, ens.  Dit is ook groot, dreigende storms! Dit veroorsaak ook storms binne ons soos ontsteltenis, angs en onsekerheid. Soms laat dit ons ook beangs en verwytend roep: “Here, gee U dan nie om dat ons vergaan nie? Dit lyk dan so asof my bootjie dit nie gaan maak teen hierdie storms nie!”

Dan is dit so wonderlik om te weet en te glo, dat Jesus saam met ons in die storm is.  Saam met my in die bootjie en saam met my in die storm. Hy is in beheer! Hy help ons deur die storm! Hy hou my bewende hande vas en vra: “Hoekom is jy bang?”

Gebed

Here, hou my asseblief in die storm vas! Bring bedaring in my.  Skenk my asb. meer geloof. Amen

Dag 79 van inperking | Saterdag 13 Junie 

Rom. 12:2: “Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is!

Gedagte

Nuwe denke vir nuwe mense!

Dit is wat Paulus hier vra vir die lesers van die brief aan die Romeine! Hulle moet anders dink as mense wat gewoon net in wêreldse terme dink. Dit is wat hulle bekering eintlik behels.  Om anders te dink. Metanoia! Toe hulle gelowige volgelinge van Jesus geword het, het hulle gekies vir ’n nuwe manier van dink oor dinge.  In die verlede het wêreldse denkpatrone hulle gedagtes oorheers, maar dit het nou verander. Hulle denkpatrone het nuut geword en dit stel hulle in staat om te onderskei wat die wil van God is.  Dit bied aan hulle ’n oordeelsvermoë om te weet wat dit is wat vir God goed, aanneemlik en volmaak is.

Hoe gaan dit in ons eie denkwêreld? Wat oorheers ons gedagtes en hoe dink ons oor die dinge wat in ons wêreld gebeur? Word ons denke nie dalk bepaal en beheer deur  negatiewe en destruktiewe gedagtes nie?  Spreuke leer ons ook dat ons versigtig moet wees met dit wat in ons harte/denke aangaan, want dit bepaal ons hele lewe. (Spr. 4:20)

Gebed

Here, dankie dat ek deur U nuutgemaak is! Gee dat ek met my nuutgemaakte denke sal onderskei wat U wil vir my lewe is en bied aan my die vermoë om te onderskei wat vir U goed, aanneemlik en volmaak is. Amen

Dag 78 van inperking | Vrydag 12 Junie

Galasiërs 2:10: Al wat hulle gevra het, is dat ons nie die armes onder hulle moet vergeet nie. Ek het my dan ook steeds vir hierdie liefdesdiens beywer.

Gedagte

Dit was vir my ’n groot voorreg om die afgelope paar weke Stellenberg se kosprojek te help koördineer. Buiten ons normale kosprojek, het die gemeente besluit om betrokke te raak by die voedselnood van duisende mense in die Wes-Kaap a.g.v. die Covid-19-pandemie. Dit het vir ons nuwe deure oopgemaak en opnuut bevestig wat die kerk eintlik moet doen – om regtig op grondvlak by mense uit te kom en hul nood fisies aan te spreek. Ek glo dit was die groot les wat ons in die tydperk geleer het.

Die armes was nog altyd met ons, dit was al in Jesus se tyd so, maar dis asof ons in die laaste tyd ’n nuwe bril opgesit het en die werklike nood van honger en behoeftige mense weer opnuut raak gesien het. Ook vir ons, tydens dié pandemie, is Paulus se woorde, dat ons nooit die armes onder ons moet vergeet nie, ’n inspirasie.  Dit is so bemoedigend, dat hy hom steeds vir hierdie liefdesdiens beywer.

Dit is ’n vreugde om te sien hoe werklike honger en behoeftige mense verby die persoon kyk wat die kos bring, of selfs wat die inhoud van die kospakkie is, maar eerder iets van Jesus se hart daarin raak sien. As Jesus tydens die pandemie op aarde was, sou Hy ook daar gewees het – daar waar hulle is. En Hy sou waarskynlik sop gekook het, lemoene gepak het, toebroodjies gesmeer het en vir hulle gesê het: “Kom, eet!”

Gebed

En nou dink ons aan die duisternis en leiding van ons tyd, aan al die laste wat so baie mense moet dra, sonder dat iemand hulle troos. Ons dink aan hulle wat siek is in liggaam, of gees – die armes, die hongeriges, die ontworteldes, die onderdruktes, die verontregdes, kinders wat geen ouers het nie, of nie ouers het wat regtig omgee nie. Ons vra dat U ons sal gebruik as U hande en voete, om by hulle uit te kom waar U sou gewees het, as U op hierdie aarde was.

Dag 77 van inperking | Donderdag 11 Junie

1 Petrus. 1: 8-9: Hom het julle lief, al het julle Hom nie gesien nie. Deur in Hom te glo, al sien julle Hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap

Gedagte

Baie het die ervaring dat ons gedurende die tyd van inperking van baie dinge beroof word. Baie regte en voorregte word ons ontneem wat veroorsaak dat ons lewensvreugde gevolglik in die slag bly. In die teksvers wys Petrus vir ons wat die ware sleutel van ons blydskap en vreugde is. Hy skryf hier vir mense wat ook hulself in ’n moelike situasie bevind, sogenaamde vreemdelinge wat a.g.v. hulle geloof verwerp en vervolg word.  Hulle was ook in ’n tipe van grendeltyd, ontneem van baie regte en voorregte en het ook seker maar swartgallig en vreugdeloos geraak. Daarom het die teksvers soveel waarde vir hulle. “Deur in Hom te glo, al sien julle Hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap”

Miskien moet ons juis vandag ook vir onsself die vraag afvra: “Voorsien die evangelie van Jesus, die feit dat ons ons saligheid in Hom gekry het, nog vir ons die nodige vreugde en blydskap, om deur die lewe te gaan, selfs al gaan dit baie moeilik?” Laat ons nie dalk toe dat slegte omstandighede ons van hierdie kosbare uitkoms van ons geloof, naamlik “onuitspreeklike en heerlike blydskap”, beroof nie?

Gebed

Ons is moeg, Here, uitgeput en verslae oor soveel geweld in ons land. Ons wil kla en bitter raak, ons is jammer vir onsself en raak hard en bitter oor die pyn van ander, nog ’n sterfte laat ons koud. ’n Wedudwee se trane rol onopgemerk, kinders erf hul ouers se bitterheid.  Woorde van geweld, ontplof in dade van geweld deur jong hande wat sinnelose pyn en vernietiging bring. Here wees ons genadig. Lei ons, dat ons kan vergewe en vergewe kan word.  Amen

(Thomas Patterson)

Dag 76 van inperking | Woensdag 10 Junie

Filippense 1:21: want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins.

Gedagte

Daar is mense wat selfs oor genade kan kla. Soos die oom, wat byna 90 jaar oud was en taamlik gesond, wat met ’n vonkel in die oog gesê het: “Dit lyk my die Liewe Heer het van my vergeet, dis hoekom ek nog lewe.” Toe die fyn humoris, Pieter Neethling, die pa van Anna Neethling-pool, van die man se dilemma hoor, het hy lakonies opgemerk: “Die oubaas gaan skrik as dit die Here byval!”

Ondankbaarheid en onvergenoegdheid, is natuurlik geen nuwe verskynsel nie.  Dink maar net aan die weeklaag van die Here se volk in Jesaja se tyd. . . Jesaja 49:14: Die Here het my verlaat. . .  my vergeet.   En dan die Here se versekering: Kan ’n vrou haar eie baba vergeet?    . . . selfs al sou so iets kon gebeur, sou ek jou nie vergeet nie, ek het jou naam in my handpalms gegrafeer. . . Jes. 49:15.

Daarom hoef ons nie te skrik wanneer Hy ons kom haal nie, selfs wanneer ons soos die bejaarde Ignatius, biskop van Antiogië tydens die tweede eeu ’n marteldood moet sterf. Die woorde wat hy geskryf het, kort voor hy in die Colosseum in Rome deur die leeus verskeur is, het ook sy lidmate besiel om die dood te gemoed te gaan: “Kom vuur, kom kruis, kom worsteling met wilde diere, beserings en verminkings, verwringing van bene en ledemate, vergruising van die hele liggaam – laat die wrede marteling van die duiwel maar oor my kom, as ek maar net by Christus kan uitkom.”

Sulke woorde laat ’n mens verstaan waarom Tertuiianus in die derde eeu verklaar het, dat die bloed van die martelare, die saad van die kerk is. Maar is dit steeds so teen die einde van die 20ste eeu?  Het die prys van dissipelskap vir ons te hoog geword en daarom is die wêreld vandag vol naam-Christene, wat in hul louheid nie ’n vinger vir hulle Christelike beginsels wil veroer nie? In ’n tyd waarin ons geen sekerheid oor die toekoms het nie, moet Christene sterk staan en juis die karakter wat van ons verwag word, uit leef.

Het die Here ons vergeet? Nee, nooit nie, sê Hy self. Maar het ons Hom nie dalk vergeet nie? Dan het dit tyd geword dat dit ons weer moet byval om aan ons Here te dink.

Dag 75 van inperking | Dinsdag 9 Junie

Psalm 66:8-9:  8Prys ons God, alle volke, laat sy lof weerklink! 9Dit is Hy wat ons die lewe gee en nie toelaat dat ons struikel nie!

Gedagte

Tydens die derde eeu skryf Siprianius in ’n persoonlike brief aan sy vriend, Donatius, biskop van Ketargo, oor die beproewings waaraan baie Christene in hulle tyd blootgestel was. Hy eindig sy brief met dié stelling oor die Christene: “Hulle bly meesters van hulle siele. . . hulle het die wêreld oorwin”

Dit laat ons dink aan die vrae wat baie mense in hierdie tyd in ons land, maar ook regoor die wêreld vra: “Waarom laat die Here dinge oor ons pad kom, wat ons laat wonder of daar vir ons, of ons kinders nog ’n toekoms is? In ons eie konteks vra mense in die besonder die vraag: “Is daar ’n toekoms vir ons en ons kinders in hierdie land?”

En waarom moet ons dan nie, ons goedjies pak en elders ’n heenkome vind nie? Hoe lank sal ons nog hier kan oorleef? Veral onder die omstandighede van diskriminasie teenoor velkleur asook moord en doodslag wat daagliks om ons heen plaasvind. Ons vergeet maklik dat die mens, as die kroon van God se skepping, oor geweldige kragte beskik en die vermoë het om grootse beproewings te verduur.

William Ernest Henley, het op 25 jarige ouderdom in ’n verpleegkliniek in Edinburgh, Skotland gelê. Sy een been was reeds afgesit as gevolg van ’n ernstige beensiekte waaraan hy reeds jare gely het.  Die siekte gepaardgaande met armoede en lyding en boonop die sowat 20 operasies wat hy in 20 maande moes ondergaan, het Henley se kragte en moed werklik tot in die uiterste beproef. “Ek sal nie moed verloor nie” het hy homself egter belowe, en bygevoeg: “Ek dank God, vir my onoorwinlike siel!” En so het Henley sy wereldbekende gedig, Envictus, neer gepen waarin hy sy smart verwoord het, maar tog eindig met die woorde:

 It matters not how strait the gate,

How charged with punishments the scroll,

I am the master of my fate,  

I am the captain of my soul.

Henley het onder uiters moeilike omstandighede die meester van sy siel gebly. Laat ons dan vashou aan God se beloftes in Jeremia 30:24: “Daar kom ’n tyd wat julle alles sal begryp.”

“Net hulle wat nog lewe, kan U loof, so doen ek dit vandag. Vaders sal hulle kinders van u trou vertel.”. Jesaja 38:19

Loof Hom, solank jy nog lewe, want op die manier bly jy steeds die meester van jou siel.

Dag 74 van inperking | Maandag 8 Junie

Psalm 24:1: Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daarin woon, alles behoort aan die Here.

Gedagte

’n Motor sonder ’n stuurwiel is ’n skrikwekkende gedagte! Of wanneer die motor besig is om te ry en sy stuurmeganisme raak skielik buite werking is dit chaos, dan stuur dit af op ’n groot ongeluk! Die motor het ’n meganisme wat bepaal waarheen dit gaan en dit is die stuurwiel. As dit nie werk nie, dan is die gevolge tragies! Eerstens verloor die motor sy rigting en tweedens ry dit doelloos en volg die moontlikheid van ’n ongeluk.

Tans voel dit ook so in ons wêreld.  Iemand sê nou die dag dat ons wêreld heeltemal op sy kop gedraai is, dat dit totaal chaoties is. Orals is daar leierskrisisse en verskillende en uiteenlopende standpunte wat gestel word.  Dit voel letterlik of die wêreld se stuurwiel nie meer werk nie en of ons op ’n chaotiese afgrond, of groot ongeluk afpyl.

Dit het maar dwarsdeur die eeue ook so gegaan en mense het oor verskillende tye so gevoel oor die wêreldsituasies van hul eie tyd.  Dawid het dit waarskynlik ook ervaar na aanleiding van ’n klomp gebeure in sy eie lewe, in sy eie koninkryk en in die wêreld waarin hy geleef het. Hy moes selfs vlug vir sy eie lewe. Hy moes die politiek van die dag, wat met tye baie chaoties was, hanteer en bestuur. Daarom het hy waarskynlik ook gevoel dié besigheid is buite beheer. Hy het egter deurgaan vasgehou aan sy onwrikbare geloof in die God wat in beheer is. Daarom kan hy dit as’te ware uitjubel in Psalm 24:1 “Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daarin woon, alles behoort aan die Here”.

Is ons wêreld buite beheer? Dit voel soms vir ons so tydens die heersende wêreldwye pandemie, rassisme, ekologiese realiteite en ekonomiese omstandighede. As gelowiges kan ons egter daaraan vashou, dat hierdie wêreld behoort nie aan ons nie, maar aan God. Hy hou alles hier in sy hand, omdat dit sy eiendom is. Die mense wat hier woon, bestuur die wêreld partykeer baie onverantwoordelik, maar ons kan vashou aan die stukkie oortuiging dat dit nogsteeds God se eiendom is en dat Hy steeds in beheer is. Hy hou die stuurwiel vas!

Gebed

Dankie, Here, dat U steeds in beheer is. En dat elkeen van ons wat hierdie aarde bewoon, U eiendom is. Gee dat ons, soos Dawid, aan hierdie waarheid sal vashou. Amen

Dag 73 van inperking  |  Sondag 7 Junie

Spreuke 22:1. ’n Goeie naam is verkiesliker as groot rykdom, guns beter as silwer en goud.

Gedagte

Daar is ‘n baie bekende gedig van Wallis Stevens, The Man with the blue guitar.

Dit vertel die verhaal van ’n man wat met ’n blou kitaar op ’n klein dorpie aangekom het.  Hy het net buitekant die dorp gaan sit en op sy blou kitaar begin speel.  Terwyl hy speel, het daar die mooiste klanke uit hierdie kitaar gekom. Baie gou het die kinders van die dorp die musiek gehoor en na hom gaan luister.  Van die kinders het hulle ouers geroep en kort voor lank was daar ’n groot skare mense wat na die pragtige musiek van die blou kitaar geluister het.

Terwyl die mense na die kitaarspeler se musiek luister het hulle opnuut bewus geraak van die wêreld om hulle. Dis asof die musiek vanuit hierdie kitaar hul betower het, hulle het mekaar begin raaksien. Ouers het hul kinders raakgesien en mans hulle vrouens en andersom.  Hulle het op ’n vreemde manier begin bewus raak van die mense en die natuur om hulle – die mooi berge, laggende en spelende kinders, Oupas en Oumas en ’n wonderlike gemeenskap wat hulle omring.  Dis asof hulle deur die musiek betower en amper bedwelmd is. Hulle het op ’n besonderse manier weer gesien, anders gekyk en nuut gesien.

Een van die omstanders het na die man geloop wat met die blou kitaar gespeel het en vir hom gesê: “Sir you do not play things as they are.” Waarop hy geantwoord het: “”Things as they are, are changed upon the blue guitar.”

Dinge soos hulle is, word verander op die blou kitaar. Gewone en alledaagse dinge, word verander wanneer dit op die kitaar gespeel word.  Dit kry ’n nuwe klank en weergawe.  Dit gee dit ’n nuwe intrepetasie, style en manier van doen.

Elkeen van ons kry te doen met uitdagende omstandighede.  Die vraag is, watter klank kom uit die kitaar wat jy speel?  Die wysie of akoord wat gespeel word, is dit ’n helder, betowerende klank?  Is dit ’n pragtige melodie?

Mag die musiek van my en jou kitare gestalte gee aan ’n besondere, of goeie naam wat ons innerlike weerspieël.

 

Dag 72 van inperking | Saterdag 6 Junie

Spreuke 22:1 en 4: ’n Goeie naam is verkiesliker as groot rykdom, guns beter as silwer en goud.  Vers 4:  Wie nederig is, dien die Here en ontvang rykdom, eer en lewe.

Gedagte

Wat is ’n goeie naam? In Shakespeare se verhaal van Romeo en Juliet, word die storie  van hulle liefde vir mekaar vertel, maard ie verhouding is van meet af aan op ’n onheilspellende pad en die verbode liefde tussen die twee vyandige families, is gedoem.

Romeo sê vir Juliet, dat ’n NAAM ’n kunsmatige uitvindsel is en dat sy die persoon lief het, wie se naam Montague is en nie die Montaque-naam of Montaque-familie nie. Romeo verwerp die familie verbintenis asook die tradisies en beloftes wat aan die familienaam verbind is. Dan stel Juliet dit baie mooi: “What’s in a name? That which we call a rose, by any other name would smell as sweet?”

Wat bedoel word is, dat die WESE van iets,  is wat saak maak en nie wat dit GENOEM word nie. Dit gaan oor wat binne lê.  Dit gaan oor wat jy nie kan aanraak nie en oor dinge wat in ’n sekere sin ondefinieerbaar is.  Dit is WIE JY is en wat jou uniek en spesiaal maak. Ook in die onseker tyd, is daar spesifieke eienskappe en karaktertrekke wat van jou iets besonders maak. ’n Goeie naam in byvoorbeeld die besigheidswêreld word deur ’n Nederlandse webwerf omskryf as ’n besigheid wat op goeie beginsels gegrond is.

Goeie waardes en beginsels kry gestalte in hierdie tyd, op die manier waarop ons optree en hoe ons op gebeure reageer. Nie noodwendig of jou naam Piet, of Koos, of Sannie is nie, maar dit wat binne in jou is. Dit wat sigbaar raak wanneer daar teen jou gedruk word, of wannneer omstandighede moeilik raak en daar uitdagings aan jou gestel word.

“What’s in a name? That which we call a rose,by any other name would smell as sweet?” Mag jy in alle omstandighede die die aangename soet geur van ’n roos af gee.

Dag 71 van inperking | Vrydag 5 Junie

Psalm 19:2: Die Hemel roep God se majesteit uit, die ligruim is ‘n bewys van sy handewerk.

Gedagte

Ek het onlangs die reeks van Marco Polo se lewensverhaal op Netflix gekyk en daar is ’n besonderse toneel van waar sy pa hom agter gelaat het en op sy reise vertrek het, en vir hom die drie-susters in die hemelruim wys. Hy het vir hom verduidelik dat hy altyd na die drie-susters moet kyk en hulle moet volg, want dit is God se aanduiding van waar sy tuiste en sy huis lê.  En indien hy sou verdwaal, kan hy die drie-susters se rigting volg om by die huis uit te kom.

Tydens die inperking, het baie van ons opnuut bewus geword van die natuur en die stilte rondom ons. Die voëls wat in die tuin kom nes maak, en moontlik by ons in die fontein hulself kom versorg. Op die platteland en in landelike gebiede, kry mens op ’n besondere manier ’n uitsig van die sterrehemel, wat nie noodwendig in die stad gebeur nie. Daar raak ‘n mens op ’n besonderse wyse van God se teenwoordigheid bewus, veral wanneer jy na die hemelruim kyk. Die sterrehemel bly altyd die dieselfde, die melkweg en die sterre bokant ons.

Iemand het onlangs opgemerk: “In die oneindige hemelveld, blom die sterre een-vir-een, die vergeet-my-nietjies van die engele.”

Geen wonder dat die Psalmdigter ook nie uitgepraat kan raak oor die sterrehemel nie: Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Psalm 19:2 Daarom, prys hom son en maan, prys hom alle sterre! Psalm 148:3.  Laat alles wat asemhaal die Here prys.

Maar miskien het Dawid die mense se gevoelens onder die sterrehemel nog die beste verwoord, toe hy in Psalm 8:4 en 5 uitgeroep het: As ek U hemel aanskou. . . wat is die mens dan, dat U aan hom dink, die mensekind dat U na Hom omsien?

Self in ons dorpe en stede kan elektriese ligte en rookmis die sterrehemel nie heeltemal uitdof nie. Ook hier kan ons die Skepper se handewerk bo ons sienKyk op na die hemel: wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leër laat uittrek in hulle volle getal, dit is Hy wat hulle elkeen gemaak het. Jes. 40:26.

Kyk daarom saans gereeld na bo en weet dat God in sy grootheid, aan jou en aan my dink. En ook oor ons omsien, soos Dawid gesê het.  God het dit bewys, deur Jesus na ons toe te stuur, Hy wat self gesê het: Ek is die helder môrester. (Openbaring: 22:16)

 

Dag 70 van inperking | Donderdag 4 Junie

Romeine 6:8. Ons glo dan, dat ons saam met Christus sal lewe, omdat ons saam met Hom gesterf het.

Gedagte

Die storie word vertel van die oom wat groot aansien gehad het in sy kontrei, in so mate, dat hy die eerste man was wat in daardie omgewing, ’n motor van ’n deftige fabrikaat kon bekostig.  Dit moes seker ‘n Mercedes, BMW of Jaguar gewees het ek is nie regtig seker nie.  Elke keer wanneer sy dogters saam met hom gery het, het hy persoonlik hul skoene afgestof, voordat hulle in die motor kon klim. Tog het hy blykbaar vir ses jaar lank nooit saans met dié motor gery nie, omdat hy nie geweet het waar ’n mens die voertuig se ligte aanskakel nie!

Daar is baie dinge wat mens moeilik sou kon glo, bv. dat ’n huisvrou nie weet hoe om haar oond te verstel nie, of ’n boer wat nie weet hoe om ’n ploeg aan ’n trekker te haak nie, of ’n seketaresse wat nie weet hoe om ’n dokument op “wolk” te stoor nie, of hoe ’n student nie weet hoe om ’n ordentlike google soektog aan te pak nie.  En tog kom dit meer algemeen voor as wat ons dink.

Jare gelede het Paulus in Effese op dieselfde soort verskynsel afgekom.  Daar het hy ’n groep gelowiges ontmoet by wie hy iets gemis het. Dalk was dit ’n gebrek aan entoesiasme, vrede, of blymoedigheid, maar toe hy bewus word van die leemte in dié klompie Christene se lewens, het hy dadelik aan die Heilige Gees gedink. Daarom was sy eerste vraag aan hulle: “Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het?” En toe hoor hy die skokkende antwoord: “Ons het nog nie eers gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie, (Hand. 19:2).” Die Heilige Gees – dis God wat in ons woon, was nog nie vir hulle ’n werklikheid nie.  Ons bely en ervaar in hierdie Pinkstertyd die uitstorting van die Heilige Gees asook die gestalte wat die Heilige Gees in elke gelowige se lewe het.

Die gemeente van Effese, het gelowig geword, ja, maar hulle geloofslewe het tot stillstand gekom. Hulle was soos die ou volk wat wel deur die Rooi See was, maar nog niks geweet het van die beloofde land waar hulle kon intrek nie. Maar miskien moet ons minder bekommerd wees oor dié klompie Christene in Effese en eerder na onsself kyk hier in 2020.

Is die Heilige Gees vir my ‘n lewende werklikheid? Op watter manier kry die Heilige Gees gestalte in die wyse waarop ek reageer teenoor mense se vrees en paniek rakende dit wat ons tans beleef? Praat ek negatief, of praat ek soos iemand wie se lewe met die Heilige Gees gevul is? Het jy al geleer watter kragbron Hy vir jou kan wees wat jou dag en nag in beweging kan hou, wat jou ligte kan laat brand wanneer dit donker om jou word?

Dag 69 van inperking | Woensdag 3 Junie

Jeremia 7:5.  Julle sal hier kan bly, as julle, julle lewe werklik verander en mekaar regverdig behandel.

Gedagte

Iemand het ’n terloopse opmerking , op ‘n vraag oor hoe dit met hom gaan, gemaak deur te antwoord: “Baie goed dankie, maar oor my probleme gaan ek niks sê nie, omdat ek al agtergekom het dat mense nie van jou as jy hulle daarvan vertel nie.”

Natuurlik moet ons almal soms terugkyk na dinge wat in die verlede gebeur het, en ons hou nie altyd van dit wat ons sien nie. Gelukkig kan die meeste van ons ook gebeure op ons lewenspad sien wat ons met dankbaarheid vul en laat glimlag, of selfs ook laat sê: “Ai, waar is daardie dae tog!”

Maar wat van die pad vorentoe? Ek dink onwillekeurig aan die afskeidswoorde van die ou Transvaalse President, Paul Kruger, vanuit sy sterfhuis in Clarence, Switserland, byna ’n eeu en ’n half gelede. Wat  ook al ons opinie van die ou boereleier mag wees, ons moet toegee, sy raad dat ons die goeie dinge van die verlede moet neem en die toekoms daarop moet bou, was wyse raad.

Daar is ongelukkig so baie doemprofete en swartgalliges veral in hierdie tyd wat ons gedurig wil laat terugkyk en ons aandag wil vestig op die wrakke en slaggate agter ons. Miskien ook nou oor die pandemie in ander lande. Dit is nodig dat ons almal voortdurend ons tru-spieël skoonmaak, regmaak en verstel sodat ons ook die mooi tonele agter ons kan raaksien. Dit is maklik om opgesweep te raak oor die gebrek aan gesondheidsdienste, of die onbekwaamheid van sekere departemente.  Ons moet egter nie  Samuel se voorbeeld van positiwiteit, na sy volk se oorwinnning oor die Fillistyne, vergeet nie. Samuel het ’n klip gevat en dit regop gesit, en die plek Eben-Haeser genoem, want, het hy gesê: “Tot nou toe het die Here ons gehelp”(1 Sam 7:12)

Dis so maklik om in selfbejammering te verval, daarom moet ons almal ’n wilsbesluit neem om ons koppe gereeld reg te draai, ons tru-spieëltjies te verstel en dankbaar te wees vir die talle kere wat God ons op ons lewenspad veilig gehou het.  Deel ook jou ervarings met ander. Op die manier word nie net ons nie, maar ook  mense om ons bemoedig en die swartgalligheid en die vrees vir die reis vorentoe word geleidelik gedemp.

Niemand wat ander mense bemoedig en ondersteun is ooit eensaam nie, maar dan moet jy eers seker maak wees dat jou eie tru-spieël skoon en reg gestel is.

Dag 68 van inperking | Dinsdag 2 Junie

Psalm 23:2.  Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is.

Gedagte

Die herder se eerste en enigste prioriteit was om sy kudde te versorg en te verseker dat hulle veilig en gevoed is, en niks kortkom nie. Dawid het geweet dat hy moet sy skape versorg en omsien na hulle behoeftes. Hieruit leer Dawid ook ’n belangrike les rakende God se versorging. Net soos hy sy skape in hierdie moeilike omstandighede beskerm en versorg het, net so sal die Here hom ook beskerm en versorg.

 Die Here is vandag steeds ons Herder wat ons ook versorg. Al kruis teenspoed, verlies, beproewing, siekte of selfs die dood ons lewenspad sal God se genade ons nie ontbreek nie. Ons lees so mooi in die Psalm by verse 2-3: “Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. 3 Hy gee my nuwe krag.”

Gebed

Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.

Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is.

Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam.

Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig.

U laat my by ‘n feesmaal aansit, terwyl my teëstanders moet toekyk. U ontvang my soos ‘n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid.

U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. AMEN

Dag 67 van inperking | Maandag 1 Junie

1 Kronieke 16:27. Majesteit en luister straal van Hom uit, krag en vreugde vul die plek waar Hy is.

 Lees die res van hierdie besondere skrifgedeelte vandag saam.

1 Kronieke 16:28-36.

Prys die Here, alle volke, prys die Here om sy eer en mag!

Prys die Here om die eer van sy Naam! Kom na Hom toe, bring vir Hom offers! Buig voor die Here by sy heilige verskyning;

betoon eerbied aan Hom, almal op aarde. Die wêreld staan vas, dit wankel nie.

Die hemele moet bly wees en die aarde moet juig, hulle moet onder die nasies verkondig: “Die Here regeer.”

Die see en alles daarin moet druis, die veld en alles daarop moet jubel,

die bome in die bos moet hulle verheug voor die Here, want Hy kom om oor die aarde te heers.

Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie!

Julle moet sê: “Red ons, o God, ons Verlosser, maak ons bymekaar, red ons van die nasies, dat ons u heilige Naam kan loof en ons in u lof kan verheug.”

Aan die Here die God van Israel kom die lof toe van ewigheid tot ewigheid! Toe het die hele volk gesê: “Amen! Prys die Here!”

Gebed

Here, ek aanbid U as God wat heers oor alles en almal. Ek prys U naam.

Dag 66 van inperking | Sondag 31 Mei

Openbaring 5:13. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: “Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid.”

 Gedagte

Sing vandag hierdie lied saam en bring aan God die eer

 1. In die hemel is die Heer

In die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal.

Hy’s die Heilige van God en Hy heers oor die heelal.

Koor:

Daar is mag in sy Woord! Soos die waters druis sy stem.

Soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou.

Want aan U is die mag  en die heerlikheid en krag.

En aan U is die eer en die lof, want U regeer.

 1. Miljoene in gereedheid, is die eng’le om sy troon.

Verbysterend sy sieraad  en die weelde van sy kroon.

Koor:

Daar is mag in sy Woord! Soos die waters druis sy stem.

Soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou.

Want aan U is die mag  en die heerlikheid en krag.

En aan U is die eer en die lof, want U regeer.

 1. Drie maal heilig is die Heer, Hy wat was en is en kom.

Hy’s die Alfa en Omega, almagtig en verhewe.

Koor:

Daar is mag in sy Woord! Soos die waters druis sy stem.

Soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou.

Want aan U is die mag en die heerlikheid en krag.

En aan U is die eer en die lof, want U regeer.

 1. Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam,

die heerlikheid en lof van nou af en vir ewig.

Koor:

Daar is mag in sy Woord! Soos die waters druis sy stem.

Soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou.

Want aan U is die mag  en die heerlikheid en krag.

En aan U is die eer en die lof, want U regeer.

GEBED

Ons is ’n oomblik; U is vir altyd,

God van die eeue, God voor die tyd.

Ons is ’n asem; U is vir ewig –

U wat ons liefhet, altyd getrou.

Heilig, heilig, Heer God, Almagtig!

Waardig is die Lam wat regeer!

Al die lof, aanbidding en ere

kom U toe, o Heer,

kom U toe, o Heer! AMEN

Dag 65 van inperking | Saterdag 30 Mei

Psalm 4:7. Daar is baie wat sê: “Wie sal dit weer met ons goed laat gaan?” Wees ons tog weer goedgesind, Here, help ons!

 Gedagte

Psalm 4 is ’n aandgebed.  Dit is ’n gebed wat in die stilte aan die einde van ’n dag gebid is.  Terwyl Dawid op sy bed lê ervaar hy twee emosies. En die Psalm is tussen hierdie twee emosies of gedagtes verdeel. Vers 2-4 fokus op die emosie van onrustigheid. Maar in verse 5-9 kry Dawid dit reg om sy onrustigheid om te draai in vrede. Die rede vir Sy vrede is die volgende gedagtes:

 • Die Here is aan my kant.
 • Die Here het hom al voorheen bevry.
 • Die Here doen wonders vir Sy kinders.

Lê jy dalk ook slapeloos en rondrol op jou bed omdat jy bekommerd is oor dinge en die lewe. Volg dan hierdie digter se voorbeeld. Raak rustig omdat jy weet dat God se beskerming groter is as enige bedreiging wat op jou lewenspad mag kom. Die Here hoor as jy tot Hom roep. Hy is steeds die God wat wonders kan doen. Hy sal jou deur hierdie moeilike tyd dra. God se nabyheid is die bron van ons vrede.

Gebed

Here ek is so moeg van wakkerlê en wroeg. My hart is bekommerd oor……………… Sal U my asseblief genadig wees en help. Ek het U nodig.

Dag 64 van inperking | Vrydag 29 Mei

Prediker 3:1. Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd.

 Gedagte

Die woord tyd waarna hier verwys word, moet verstaan word as ’n bepaalde tydstip of geleentheid waarbinne ’n bepaalde lewensgebeurlikheid plaasvind. Wat die Prediker sê is dat die lewe daar is om gelewe te word. Soms is dit maklik om die lewe te leef en ander kere is die lewe weer vol uitdagings. Binne hierdie gebeurlikhede moet ons egter aanvaar dat dit die verloop van die lewe is.

Daarom wil Prediker eintlik vir ons sê om op te hou vra: ”Waarom?”  Ons moet aanvaar dat ons nie noodwendig al die antwoorde het nie en dit ook nie noodwendig gaan kry nie. Al waaraan ons in moeilike en uitdagende tye kan vashou, is God se woorde dat Hy ook in moeilike en uitdagende tye by ons is.  Dat Hy ons nooit alleen los nie en vir ons die genade gee om deur elke lewensgebeurlikheid te kan lewe.

Gebed

Here God ek vra U om my te help met……………………………………..

Dag 63 van inperking | Donderdag 28 Mei

Lukas 11:2. En Jesus sê vir hulle: “Wanneer julle bid, sê dan: Vader laat u Naam geheilig word; laat U koninkryk kom.”  

Gedagte

Jesus noem God, Vader. Die aanspreek van God as Vader dui op ’n intieme verhouding met God. Hiermee gee Jesus ook aan die disippels die reg om hulle verhouding tot God op dieselfde wyse uit te druk. God is nie slegs net die Here wat oor alles heers nie, maar Hy sorg in liefde vir die gelowiges soos ’n pa sorg vir Sy kinders Jesus wil hiermee ook aandui dat volgelinge van Hom dieselfde status as Hy ontvang, hulle word kinders van die Hemelse Vader.

God as Vader nooi jou ook uit om Hom as jou hemelse Vader te erken. Hy is daar vir jou om jou hart uit te praat en jou swaar gemoed leeg te maak. Neem vandag Sy uitnodiging aan en gaan sit by Hom as jou Vader.

Gebed

Here God ek roep U aan as my hemelse Vader. Graag wil ek die volgende met U deel………………………

Dag 62 van inperking | Woensdag 27 Mei

Psalm 124:8. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het.

Gedagte

In die tyd waarin ons leef,  is daar baie middels beskikbaar om nood te verlig. Ons dink aan medisyne, die tegnologie, sielkundiges, beraders, ’n regstelsel, geld en so kan ons opnoem. Maar dan kan die onverwagse gebeur. ’n Probleem kan opduik waarvoor ons geen raad het nie. Dis asof die Here daarmee wil se: “Jou probleem het ‘n belangrike funksie. Dit moet jou help om eers weer te ontdek dat jou hulp slegs van God afkomstig is.”

Soos in Psalm 121:2 word die vertroue ook in Psalm 124 in “die Here wat hemel en aarde gemaak het” gestel. Hy word nie alleen onderskei van ander gode nie, maar as die Oorsprong en Skepper van alles wat bestaan erken. As oppermagtige Heerser oor alle stoflike dinge en lewende wesens bestier Hy die geskiedenis, maar ook jou lewe. Daarom maak dit sin dat ons ook in hierdie tyd ons vertroue op die Here as Almagtige Skepper sal plaas. Daar kan onvoorwaardelik op Sy hulp staatgemaak word omdat Hy as Skepper oor alle mag in die hemel en op die aarde beskik.

Gebed

Dankie Skepper van hemel en aarde dat ek my vertroue in U kan plaas. Ek bid ook vir alle mense wat hulp nodig het in hierdie tyd. Wees hulle asseblief genadig.

Dag 61 van inperking | Dinsdag 26 Mei

Psalm 118:24.  Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees!

Gedagte

Ek glo baie van ons wat hierdie teksgedeelte hoor, sal nie regtig lus voel om te jubel en juig oor hierdie dag nie! Vir baie hou hierdie dag, 26ste Mei 2020, maar ook baie ander dae heelwat uitdagings en krisisse in. Dalk baie bekommernis en onsekerheid. Dalk hartseer. Dalk geen vooruitsig op kos nie. . . op so ’n koue dag! Dalk so, so alleen omdat ek al vir weke nie my kinders en kleinkinders kan sien nie omdat ek vasgegrendel is in my kamer of huis. Dalk omdat ek gehoor het ek is positief getoets vir hierdie virus wat ek nog nie eers met ’n oog gesien het nie, maar wat ek gehoor het al meer as 5 miljoen mense besmet het en 338 500 mense wereldwyd laat sterf het!  Daar is nie baie om oor te juig en jubel nie!

Totdat ek regtig perspektief oor alles begin kry. Perspektief oor wie God regtig is en hoe hy nie buite staan en toekyk nie, maar dat Hy saam met ons in die storm is! Saam met ons in dieselfde bootjie. Die Psalmdigter van Ps. 118 het ook so ’n spreekwoordelike kopswaai gemaak en toe deurgaans begin getuig dat die Here by hom is en hom help (vers 6 en 7). Selfs al was dit nag en het dit sleg gegaan (vers10-13) het die Here hom keer op keer bygestaan. Daarom, met God aan jou sy tydens die storm, saam met jou in hierdie dag, kan jy ook jubel: “Laat ons juig en bly wees oor die dag wat Hy gemaak het!”

Gebed

Here, oor die geleentheid van hierdie dag en dae wat U vir my gun, juig my hart. Ek jubel omdat U saam met my in hierdie dag is. Amen

Dag 60 van inperking | Maandag 25 Mei

1 Kor. 15:57. Maar ons dank God dat Hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus.

Gedagte

You are fighting a losing battle!

Hoe baie het ons nie al hierdie woorde, in verkillende omstandighede en kontekste gehoor nie!  Jy, of julle, kan maar probeer, maar dit sal tevergeefs wees!  Hierdie uitdaging of situasie is te groot. . . jou poging om dit te oorkom sal geen indruk maak nie!” Dan glo ons dit baie keer en gee op, of gooi tou op nog voordat ons begin het.

Paulus skryf hier in die konteks van die dood, hierdie bedreigende realiteit met sy giftige angel. Hy verduidelik dan, aan die einde van hierdie opstandingshoofstuk, aan gelowiges dat hul selfs oor die dood, as oorwinnaars uit die stryd kan tree. Oorwinning gaan egter ook verder en raak baie ander situasies en uitdagings waarmee ek in die lewe gekonfronteer word, aan.  Hierin kan ons ook aan die waarheid en troos van dié teksvers vashou en God dank vir die oorwinning wat Hy vir ons kan en wil bewerk. Ook in ons tyd. Ook deur die wêreldwye krisis wat ons tans beleef. Onthou ook weer Paulus se mooi oorwinningslied in Rom 8:31-39. Hy bevestig daarin (vers 37) dat ons meer as oorwinnaars is deur Hom wat ons lief het en dat niks, maar NIKS, ons van hierdie liefde kan skei nie.

Sorry, but we are NOT fighting a losing battle!

Gebed

Here, help ons asseblief om elke dag te glo en so te leef, dat ons meer as oorwinnaars is omdat U vir ons lief het. Amen

Dag 59 van inperking | Sondag 24 Mei

Psalm 31:15-16. Maar ek vertrou op U, Here! Ek sê: U IS MY GOD! My tye is in U hand!”

Gedagte

Goeie more op hierdie mooi herfs, amper winter Sondagmôre! ’n Goeie vriend van my in Engeland, waar dit ook maar sleg gaan aangaande die pandemie, deel so ’n dag of wat gelede ’n boodskappie oor skaduwee met my. “Snaakse onderwerp!” was my eerste gedagte toe hy begin. Later het dit baie sin gemaak en ek deel so ietsie oor dit.

Wat is ons eerste gedagte as ons die woord (skadu, of skaduwee) hoor? Behalwe as dit oor my eie skaduwee gaan, is dit gewoonlik ’n goeie gevoel of gedagte! Dit sê iets van rus, beskerming teen die son, ’n lekker piekniekplek, plek van verkwikking, ens. Dit is baie interessant hoe gereeld dit ook in die Psalms na vore kom.  Meestal verwysend na die verkwikkende beskerming van God. Byvoorbeeld in Ps. 57: 2 “In die skadu van U vlerke sal ek skuil”.  Ps. 63: 8 “U was vir my tot hulp en in die skadu van U vlerke jubel ek.”  Ps. 91:1,2: “Hy wat in die beskutting van die Allerhoogste woon, hy wat in die skaduwee van die Almagtige oornag, hy sê vir die Here: “My skuilplek, my bergskuiling, my God op wie ek vertrou”.

Skaduwee is nie moontlik sonder lig nie! En die skaduwee wat ons opsoek en vind in, veral in  moeilike tye soos waarin ons onsself nou bevind, is alleen moontlik a.g.v. die LIG, ons Vader en sy Seun, die LIG van die wêreld. Deur op hom te vertrou, beteken ons gaan rus in sy skaduwee wat Hy vir ons voorsien. Daar kan ek, soos in ons teksvers staan, uitroep: “U is my God. My tye is in U hande” Geniet sy skaduwee!

Gebed

Here, baie dankie dat ek vandag, 24 Mei 2020, maar ook al die dae hierna, in U skadu mag skuil. Amen

Dag 58 van inperking | Saterdag 23 Mei

Heb. 13:5. Hou julle lewe vry van geldgierigheid, wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie en jou nooit in die steek laat nie.

Gedagte

Een van die hoogtepunte vir my tydens uitreike  na  minderbevoorregte gemeenskappe,  is die tevredenheid van mense, veral die kinders wat eintlik so min het, maar wat met soveel tevredenheid en gelukkigheid speel en leef!

“Tevredenheid” omskryf dit so mooi! Om, ongeag baie tekorte, TEVREDE te wees met hulle situasie. Hulle het vrede gemaak met hulle omstandighede.  Die mooi Engelse woord daarvoor is “contentment”.

Ons is in ‘n tydperk tydens die pandemie, waar daar baie verliese gely word. Salarisse wat verklein word, werksgeleenthede wat verlore gaan, geleenthede wat tot niet gaan en ander beperkings wat ons met minder laat as waaraan ons in die verlede gewoond was.

Dit is dan ook weer ’n goeie tyd om die woordjie “genoeg” te ontdek en dit een van die belangrikste woorde in ons woordeskat te maak. “Genoeg” verwys na  genoegsaamheid, tevredenheid om te weet dat dit wat ek het, al is dit minder, is steeds ’n gawe van God. Op ’n wonderlike manier ontwikkel daar dan tevredenheid en vreugde oor dit wat ons wel het.

Jannie du Toit het so mooi gesing “Eenvoud is die vreugde van die lewe; dis gee en neem net wat daar is. Dis dankbaar eet van elke stukkie broos wat liefde is.” Hoe raak so ’n ingesteldheid ook vir ons moontlik? Dit gebeur wanneer genoegsaamheid ingetree het, tevredenheid. En die groot motivering vir tevredenheid is dit wat ons in ons teksvers sien; God wat self sê, “Ek sal jou nooit verlaat nie en jou nooit in die steek laat nie.”  Al verloor ek baie, my troos lê in die feit dat God by my is en my nie verlaat het nie.

Gebed

Here, dankie dat ons genoeg het. Leer ons om elke dag met tevredenheid te lewe. Leer ons om weer die vreugde in eenvoud te ontdek. Amen

Dag 57 van inperking | Vrydag 22 Mei

Psalm 147:3.  Hy genees die gebrokenes van hart en verbind hul wonde.

Gedagte

Verlede jaar, so teen Novembermaand, het daar ’n klompie helde in Suid-Afrika aangekom. Dit was ons rugbyhelde, ons Springbokke wat die wêreldbeker vir Suid-Afrika verower het. En het hulle nie ’n helde ontvangs geniet toe hulle deur die strate van die land beweeg het nie?

’n Paar maande later is daar ander “helde!” Miskien nog groter en belangriker as die seëvierende Springbokke!  Dit is ons gesondheidswerkers, polisielede, dokters, verpleegsters, soldate, medici en ander noodwerkers wat baie lang ure in die voorste linies werk in die stryd teen die COVID-19-virus en die gevolglike pandemie.

Ekself, doen baie moeite om deur sosiale media sulke helde, ons noem hulle in Engels First Responders, te bemoedig en te verseker waar hulle eintlike heil is en krag vandaan kom. Ons het ’n groep gestig First Responders Refuge en wêreldwyd is daar al amper 650 van hierdie First Responders ingeskakel wat die troosvolle versekering, dat God hulle ware toevlug in hierdie uitdagende tyd is, baie verwelkom.

Psalm 147 vertel ook van ’n First Responder! Dit is God self, die Eerste Een wat daar is om mense  in nood by te staan. Ons Held wat laag buk by ’n noodbehoewende mens, hetsy dit as gevolg van armoede is, hetsy dit ’n siekbed is a.g.v. die Koronavirus is!  Hy is daar en Hy reageer eerste op die diepste nood van sulkes.

Ons pragtige teksvers bevestig dit: “Dit is Hy, die Here wat die gebrokenes van hart genees en wat hul wonde verbind” Wat ’n wonderlike wete is dit dat God die Eerste Een is wat wil reageer op ons nood! Ons hemelse First Responder.

Gebed: Here, dankie dat U die Eerste een is wat reageer op ons nood. Dankie, dat ons nood U hart raak.  Dankie, dat U gebrokenes se harte weer genees en dat U hul wonde met liefde kan verbind. Amen

Dag 56 van inperking | Donderdag 21 Mei

Heb. 11:30. Omdat die Isrealiete geglo het, het die mure van Jerigo geval, nadat hulle sewe dae daar rondom getrek het.

Gedagte

Dit is vandag Hemelvaart! ’n Baie belangrike datum op die kerkkalender,  nie alleen net van  ons gemeente nie, maar van die kerk oor al die eeue heen. Hemelvaart sê vir ons dat Jesus vertrek het na die aanvanklike periode van sy diens op aarde. Dat Hy daarna die stokkie oorgegee het aan sy dissipels om voort te gaan met die proses wat Hy op aarde begin het. Hy het hulle eintlik as agente aangestel om dit wat Hy bewerk het aan die kruis op Golgota, verder uit te bou in die wêreld. Daarvoor het hulle geloof, deursettingsvermoë en ook hoop nodig gehad.

Dis wat ons ook sien in die teksgedeelte in Heb. 11, waar daar verwys word na Isreal wat sewe maal om Jerigo moes loop, totdat dit uiteindelik geval het. Ons kan ons maar net indink dat dit ’n baie ongewone daad was en dat baie van hulle  moontlik getwyfel het aan dit waarmee hulle besig was. “Wat help dit ons trek en trek en trek?  Sal die mure dan ooit regtig val?” Hulle was egter deurgangs gedryf deur hul vaste geloof; geloof in die God wat hulle leer ken het in die woestyn terwyl hulle vir veertig jaar getrek het. Sonder dat hulle die einde van die trekkery rondom Jerigo gesien het, het hulle in geloofsvertroue bly vashou aan sy belofte. Hulle moes in die proses vasbyt, deurdruk en bly hoop dat dit waarvoor hulle werk, uiteindelik sal realiseer. Ons ken die uiteinde van die verhaal, hoe die mure geval het en hoe hulle die stad kon binneval.

Hemelvaart daag ons op ‘n manier uit om vas te byt, deur te druk, om deursettingsvermoë aan die dag te lê. Om vas te bly hou aan sy beloftes. En ook om in geloof te volhard met die taak wat Hy vir ons as sy kerk gegee het.  Mag dit vir julle ’n wonderlike Hemelvaartdag wees.

Gebed

Here, baie dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons vandag, met Hemelvaart, weer kan dink dat U opgevaar het na die hemel,  aan die Regterhand van die Vader te sit om vir ons elke dag  in te tree; vir ons plek voor te berei, maar ook om as Koning oor ons te regeer. Gee ons, soos die Israeliete van ouds, werklike geloof en deursettingsvermoe om die opdrag  wat U vir ons gegee het, met waardigheid uit te voer.  Amen

Dag 55 van inperking | Woensdag 20 Mei

Psalm 15:1-2: n Psalm van Dawid. Wie het die reg om in U woonplek te kom, Here? Wie mag op U heilige berg vertoef? Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat!

Gedagte

Daar word dikwels na hierdie Psalm verwys as die sogenaamde Psalm oor integriteit.  Dawid definieer as’t ware hierdie uiters belangrike waarde van integriteit as hy skryf oor terme soos “onberispelike wandel, doen wat reg is en met jou hele hart die waarheid praat.”

Integriteit is ’n baie gesogte waarde! Dit is een waarde wat eerste op die missieverklaring van elke  organisasies en maatskappye behoort te pryk! As dit werklik ’n deurleefde waarde is dan waarborg dit eerlikheid, deursigtigheid en dat daar geen ruimte vir korrupsie is nie.

Dis interessant om te verstaan dat die oorspronklike betekenis van die word “integriteit” eintlik verwys na heelheid (“wholeness”). Nie loshangende aspekte wat mekaar weerspreek nie, maar ’n geïntegreerde eenheid. In ’n organisasie, of maatskappy , of regering, maar ook in ’n persoon. Hierdie “eenheid” of integriteit word bewerk deur iemand (of groepe) vir wie die volle waarheid,  onder alle omstandighede en om die regte ding te doen, ononderhandelbaar is. Prakties beteken dit dat mense nie hoef te twyfel dat my oggend- en my aandpraatjies ooreenkom nie. Wat jy in my en van my sien, is die ware ek. Ek dra nie maskers van voorgee nie.

Vir Dawid is hierdie waarde so belangrik dat hy sê dit is wat nodig is as ek voor God verskyn. Dit is wat God by my soek. ’n Onberispelike lewe, om reg te doen en met my hele hart die waarheid te praat.

Gebed:

Here, gee ons genoeg waagmoed om voor U te leef as mense van integriteit. Gee dat ons en ons leiers altyd hierdie waarde sal nastreef en mense sal wees vir wie die waarheid die hoogste prioriteit is. Amen

Dag 54 van inperking | Dinsdag 19 Mei

 

Psalm 145:1. Ek wil U eer gee, my God en Koning, en U vir altyd prys.

Gedagte:

Oom Sarel was allerweë bekend as ’n man wat nie net innig kon bid nie, maar altyd iets gevind het om die Here voor te dank. Daarom moes hy gereeld daar in die Noordweste waar hy in die droë wêreld geboer het, by allerhande soorte van byeenkomste open met gebed. In daardie dae is al wat byeenkoms is, soos dit goeie Christen mense betaam het, mos met gebed geopen!

“Ons het vendusie gehad”, vertel een van die bieërs, “en dit was ’n skroeiende dag met warm stofstorms sodat jy skaars uit jou oë kon sien. En dit is onder die omstandighede dat hulle toe vir oom Sarel vra om te open met ’n dankgebed”. Baie van die vendusiegangers het stilweg gewonder waaroor oom Sarel die Vader dié oggend sou dank! Maar toe begin hy heel gepas: “Baie dankie, Here, dat elke vendusiedag nie so ’n dag soos vandag is nie…”

Dit kan so maklik gebeur dat ons ons verknies oor één onvriendelike opmerking wat teenoor ons gemaak word, of één verlies wat ons gely het. Die besigheid raak darem nou te lank! Hoe lank moet ons ons nog so opgesluit bly? Wanneer laas kon ek dit, of dat doen? Die maatreëls is verregaande! Die gevolg? Ons bedink en bepraat ons ongelukkig en laat toe dat negatiwiteit van ons besit neem. En so word baie gelowiges eerder met trane en somberheid as met lag, oorvloed, positiwiteit en oorvloed geassosieer. Miskien verstaan ’n mens nou beter waarom ’n koerantfotograaf ’n kerkleier moes afneem en hom moes versoek om ernstiger te lyk, omdat “dit mos gebruiklik is, nie waar nie”?

God oorlaai ons daagliks met sy genade en gawes, maar ons is so gewoond daaraan dat ons vergeet om Hom te dank, ook vir dierbares en vriende, wat ons nou in dié tyd op nuwe maniere moontlik mee kontak het en wat ons lewens ryker en voller maak. Dit laat mens dink aan een van die karakters wat in Shakespeare se Hamlet uitroep: “Beggar that I am, I am even poor in thanks”!

Kom ons tree op soos oom Sarel en dank die Here gereeld vir die gelukkige, gesonde en vreugdevolle dae wat ons gereeld ondervind, al word ons soms uitgedaag nie met stofstorms nie, maar met ’n onsigbare storm, wat dit vreemd kan laat donker word om ons. Dankbaarheid is soos ’n vlag wat bo ’n kasteel wapper, wat beteken dat die koning tuis is. So is DANKBAARHEID die vlag wat aan almal sê dat Jesus as koning tuis is in ons lewens (vgl. Hand 14:17)

Gebed

Erkentlik deur die dae my aardse lewe lank

wil ek die Here lofsing wil ek die Here dank

vir wat Hy uit genade so ruim aan my bewys

wil ek Hom vir sy dade solank ek lewe prys                         Ina Rossouw

 

Dag 53 van inperking | Maandag 18 Mei

Spreuke 3:6. Vertrou geheel en al op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Hou Hom in geagte by elke ding wat jy doen, dan sal Hy sorg dat jou lewe reg verloop.

 Gedagte

Christenskap en die feit dat ons aan die Here behoort, beteken nie vanselfsprekend dat ons engeltjies is en altyd en noodwendig reg optree en reageer nie. Ons is maar soms, in die woorde van ’n bekende Hollandse teoloog, Overduin, soos ’n kwaksalwer wat op die mark ’n onfeilbare middel teen rumatiek aanprys terwyl hyself so krom soos ’n hoepel is en met die dood in sy voete staan. Vir so ’n vals gesmous sien niemand kans nie. So is ons getuienis dikwels ook – ons praat saam, tree liefdeloos op, kritiseer, is negatief, noem maar op . . .

Sommige Christene, het iemand tereg opgemerk, kan vergelyk word met sekere voorwerpe wat ons byna gereeld sien

 • Kruiwaens – nutteloos behalwe as dit gestoot word;
 • Vlieërs – as jy hulle nie vashou nie, verdwyn hulle;
 • Katte – hulle is net gelukkig as hulle gedurig gestreel word;
 • Rugbyballe – jy kan nooit sê in watter rigting hy gaan hop of wip nie;
 • Ballonne – vol wind en altyd reg om te bars;
 • Sleepwaens – hulle moet altyd getrek word

Gelukkig is heelwat Christene soos ’n goeie horlosie: sigbaar, op tyd en tog besig om in stilte hard te werk!

Wat help dit as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie . . .’n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade oorgaan nie, ook dood (Jak. 2: 14, 26).

Ons het nie meer ’n owerheid wat soos voor 1994 met wette, reëls en vakansiedae ’n Christelike lewenswyse in stand hou nie. Ons kan egter roem in die feit dat ons baie vroom bely, ons ken die Here, ons loop ’n pad met die Hom, lees Bybel, bid, gaan soms kerk toe en doen baie moeite om Hom op allerlei maniere beter te ken. Dit laat mens dink aan wat die duiwel in een van CS lewis (bekende teoloog en skrywer) se boeke oor ’n jong Christen sê: “Laat hom maar homself in sy vroomheid verlustig, solank hy net nie te aktief word nie”.

In die Ou Testament word ‘n verskriklike ding oor koning Joram gesê. Hy was ’n nikswerd koning en ons lees: …Sy heengaan is nie betreur nie… (2Kron 21:20). Wat ’n treurige in memoriam! En dit kon so ander gewees het. Maar wat sal eendag van my en jou gesê word?

Gebed

Groot is u Here se geduld en liefde – Jesus Christus God en mens

In my wek U naasteliefde – Stuur my na my medemens.

Mense, eensaam, honger, werkloos, arm, naak

Die kom U, my naastes maak

Dag 52 van inperking | Sondag 17 Mei

Teks.  2 Kor. 6:2.  Hoor net wat sê Hy in die Bybel: “Op presies die regte oomblik het Ek jou hulpkreet gehoor. Daardie dag toe jy My bitter nodig gehad het, het Ek jou gehelp. ”Wel, dit is nou weer sulke tyd. God se tyd van redding is hier. Vandag is die dag!

 Gedagte

My pa, maar veral my ma het heelwat reëls gehad oor wat ons op Sondae mag doen en wat nie. Hulle was ’n bietjie minder wetties as hul eie ouers, maar komende uit daardie tradisie was daar baie dinge wat hulle/ons nie op ’n Sondag toegelaat het om te doen nie.  My ma sou byvoorbeeld nooit haar naels op ’n Sondag knip nie en my pa het glad nie die Sondagkoerant gelees, of gekoop nie. Ek was al ’n volwasse predikant en het na aanleiding van hulle invloed ook steeds nie die Sondagkoerant gekoop, of gelees nie! Een Sondag kuier ons op die plaas en op pad kerk toe, vra ek my ouers wat tuis bly, wat ons van die dorp af kan saam bring.  Daardie dae was nog net die kafee op Sondae oop.  Tot my verbasing antwoord my pa dat ek net die koerant moet saambring!

In ons huis hang ’n tekening van De Breede en de Smalle Weg wat ek jare gelede by ’n oudhede handelaar gekoop het.  Ek stem nie saam met die onderliggende teologie nie, maar dit is ’n kosbare kultuurerfenis.  Aan die linkerkant staan daar bo die breë weg se poort: Welkom! Ryk van die Wêreld.  Dood en Verdoemenis. en dan volg al die sondes waarmee jy op die pad van die lewe te doen kry, met al die gepaste Bybeltekste waar jy meer daarvan kan lees. Onder ’n deftige sambreel vlak by die hek se poort sit ’n paar drinkebroers, met die waarskuwende woorde daarby:  Weë hulle wat helde is om wyn te drink en wakker manne om sterk drank te meng (Jes. 5:22).

En verder langs die pad tekeninge van onder meer ’n man wat ’n dier wreed slaan, ’n danssaal, speelbank, loterytafel, skouburg, ook ’n trein (na aanleiding van die toestemming wat in daardie tyd verleen is sodat die trein op Sondae vanaf die Paarl na Kaapstad kon ry) en eindelik die vreeslike vuur en ’n weegskaal wat verdoemend na die een kant oorhel.

Aan die die ander kant sien jy die smal weg, die een wat na die Godsryk lei.  Daar is ’n kerk, ’n Sondagskoolklas, ’n kinderhuis, ens. en later ’n kroon na die Godstad.

Dalk glimlag baie van ons vandag oor die uitbeelding van die twee paaie en hulle kenmerke. Miskien was die teologie ’n bietjie skeef, die voorbeelde effens uit konteks getrek, of was dit te wetties en te min genadig. Maar een waarheid het nie verander nie. Daar is ‘n breë en smalle weg!  En elkeen moet hom, of haar vandag posisioneer en vra: “Op watter pad bevind ek my?” (Matt. 7:13,14).  Gelukkig is daar langs die smal pad van die ou tekening één afbeelding wat nie kan verander nie: Jesus aan die kruis.  Maak seker dat dié baken op jou pad is!

Gebed

Waak Christen, staan in die geloof dat niemand jou die kroon ontroof !

gedra jou manlik, sterk en moedig -steeds toegewy aan God se werk – standvastig, onbeweeglik sterk.

Vol ywer, altyd meer oorvloedig – dan sal jou arbeid in die Heer tot seën wees, Sy naam ter eer !

Dag 51 van inperking | Saterdag 16 Mei 

1 Petrus 4:8.  Die belangrikste van alles is dat julle mekaar moet liefhê. As ’n mens iemand liefhet, maak jy nie ’n bohaai oor al sy foute nie.

 Gedagte

Ons het seker almal al by die afskeid van ’n vriend of dierbare ’n stewige handdruk, ’n soengroet of afskeidskus beleef.  Alhoewel dit nou lank in die verlede lê, aangesien fisiese kontak deesdae nie gewens is nie!

Een van die bekendste seënbedes wat in die Christelike kerk uitgespreek word, kom uit die Ierse tradisie – dit dateer uit die vierde eeu na Christus. So het die afskeidsgroet en versekering gelui:

Die Here is

 • voor jou om die weg gelyk te maak
 • langs jou om jou in sy arms toe te vou
 • agter jou om die aanvalle van die Bose af te staan
 • onder jou om jou te dra as jy mag val
 • binne-in jou om jou te inspireer
 • rondom jou om jou te beskerm
 • bo jou om jou te seën

So seën Hy jou en so deel is die drie – enige Vader, Seun en Heilige Gees van jou, van nou af tot in ewigheid.

Wat ’n heerlike, bemoedigende versekering.   Die wete dat die Here altyd teenwoordig is. Hierdie belofte het Jesus ook by sy afskeid aan sy volgelinge gegee.  En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld (Matt. 28:20).

Al die dae beteken tog ELKE DAG!

Elke dag is Hy VOOR jou as probleme en beproewings jou lewenspad gevaarlik maak; LANGS jou om jou te ondersteun met liefde en bystand; AGTER jou om versoekings en dislojaliteit van ander mense die hok in te slaan; ONDER jou as jou kragte min word, vrees jou oorval, of jy nie verder kan gaan nie; BINNE-IN jou as jy teneergedruk en moedeloos wil tou opgooi; RONDOM jou as jy onveilig en bedreigd voel en BO jou as die groot kragbron.

’n Seuntjie het sy pa gevra hoe groot die liefde van God is. Sy pa het hom na buite geneem en gesê: “So ver as wat jy voor en agter jou en links en regs van jou kan sien, só groot is God se liefde”

Daarop het die seuntjie geantwoord: “Nou verstaan ek, Pappa, en om te dink ons is in die middel van God se groot liefde!”

Ja ook vandag – hier op dag een en vyftig!

Gebed

Aan U, o God, my dankgesange – U wil ek in my aandlied prys!

Al kwyn die sonlig teen die hange, U lig, my Lig, sal hoër rys.

U het my met U guns versadig En as ‘n Vader my beskerm;

Met seëninge so mildadig U dag en nag oor my ontferm.

Ek weet aan wie’k my toevertrou het, al wissel dan ook dag en nag;

Ek ken die Rots op wie’k gebou het, van wie ek al my heil verwag.

Eens aan die einde van my lewe sal ek, van sorge en moeite vry,

Vir elke dag my hier gegewe, U hoër, reiner loflied wy.

Oorspronklike gebed deur Herman Brunig (1806) en gewysig deur Attie van der Colf

Dag 50 van inperking | Vrydag 15 Mei

1 Petr. 4:10.  As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen namate hy ‘n genadegawe ontvang het, die ander dien.

Gedagte

Die Japanese Christen Kagawa,  het bekend geword vir sy ywer om die evangelie van Christus in die kortbuurte van Japan te verkondig. Hy was in alle opsigte ’n siek man, sy een long was reeds verwyder en hy was feitlik blind. Die dokters het al jare vir hom gesê dat hy nie meer lank het om te leef nie. Sy antwoord was dat as hy nie lank het om te leef nie, hy ten minste ’n vol lewe sal lei.

Daagliks het hy in die reën op die strate uitgegaan. Die mense het hom uitgelag: wat weet jy van hierdie Jesus Christus? As hy probeer antwoorde gee het, het hy dikwels bloed gehoes. Die mense het dan vir hom gesê: as God jou liefhet, hoekom doen Hy dan nie iets vir jou nie? Kyk hoe lyk jy, die wind kan jou wegwaai.

Kagawa het egter voortgegaan, hy het net die bloed van sy mond afgevee en weer begin met sy storie. Geleidelik het die gespot stil geraak. Die besef het mettertyd ontstaan dat Kagawa self die lewende bewys is van dit wat hy vertel. Voor die mense het ‘n klein mannetjie gestaan wat siek en koud was. Tog het hy getuig dat God hom liefhet.

’n Verhaal soos dié stem mens dikwels tot nadenke – dat ons so maklik kla. En hoevele klagtes hoor ons nie in die dae oor die inperking en alles wat ons ontbeer nie. Hoe kortsigtig die besluitnemers is – en dan handel dit van sigarette, oefen en klagtes oor die soort klere wat ons mag koop of nie. Soms kom daar momente wanneer ons iemand anders se entoesiasme sien (en dit sien ons baie in hierdie tyd op watter kreatiewe mense diensbaar raak) en na verhale soos die van Kagawa en andere luister, dat ons besef dat ons geloof passieloos is, vaal en sonder die  lewende oortuiging is wat sin en vreugde bied. Maar dan kom die gewaarwording dat ek graag méér sou wou hê. Nie meer van dit waarna almal soek en hulle self gewoonlik voor afsloof nie, maar MEER van God. MEER van die beeld van Jesus en meer van die dunamis van die Heilige Gees.

Gebed

Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer

Neem my hande maak hul sterk, diensbaar tot U goeie werk

Neem my stem en laat my sing. Aan U Here hulde bring

Neem my goud en silwer Heer, niks noem ek my eie meer.

Dag 49 van inperking | Donderdag 14 Mei

Gen 33:14 Trek u maar vooruit voor my en dan kom ek op my gemak agterna. Ek sal volgens die pas van die vee en van die kinders na u toe kom.

Gedagte

Tydens ’n gradeplegtigheid by ’n universiteit het ’n ongeveer vier-, vyfjarie knapie, tydens die skriflesing, (daardie tyd is daar nog Bybel gelees en gebid by ’n gradeplegtigheid) voor in die saal ontstigtelik te kere gegaan.

Na die “Amen” van die gebed het die jong pa moedeloos die mannetjie in sy arms opgetel en met hom koers gekry. Toe hulle na aan die buitedeur kom, roep die seuntjie doodsbenoud en kliphard vir die gehoor: “ Bid vir my – hy gaan my nou ’n vreeslike pak gee!” Almal het uitgebars van die lag – die graduandi, familie, vriende en selfs die uitgelese proffesore op die verhoog. ’n Ontspanne gradeplegtiheid het gevolg.

’n Mens kan nie anders as om in die tyd te dink aan die moeilike en verwoestende omstandighede waarin baie kinders hulself bevind nie. Kinders wat in klein ruimtes moet woon saam met ouers wat sukkel om die beginsel van goeie ouerskap toe te pas.  Ouers wat nie weet hoe om te dissiplineer nie, wat met woede en met vrees regeer. Heel waarskynlik omdat hulle self so groot gemaak is, so geleer is en dit die enigste voorbeeld is wat hulle ontvang het. Daar is talle huise waarin liefde, deernis, begrip, veiligheid en ’n fyn aanvoeling  nie ’n plek het nie. 19 000 gevangenis word in hierdie dae vrygelaat – hulle keer terug na hulle huise – as ouers, pa’s, ma’s, kinders en hulle moet weer in ’n soms disfunksionele  omgewings en gesinne inskakel.  Daar is moontlik kosgebrek, ’n gebrek aan liefde, of geen ondersteunende familiestruktuur nie.

Terwyl daar baie kinders is wat bevoorreg is om deur middel van die internet, rekenaars, tablette en selfone aanlyn skool te gaan, is daar gemeenskappe waar kinders tans niks het om te doen nie.  Daar is nie ondersteuningsnetwerke of infrastruktuur beskikbaar nie. En al was dit daar, is ouers nie in staat om die nodige ondersteuning aan hul kinders te bied nie.

Elkeen van ons wat met kinders te doen het – onderwysers, oppassers, ouers, grootouers – kom ons werk daaraan om al ons kinders te koester en veilig te laat voel. Kom ons bid en help waar ons kan om gesinne in minderbevoorregte omgewings te ondersteun en te help. Jakob stel vir ons ’n voorbeeld. Nadat hy en sy broer Easau weer met mekaar versoen is, het sy broer hom genooi om verder saam met hom te trek. Hierop het Jakob geantwoord: Trek u maar vooruit voor my en dan kom ek op my gemak agterna. Ek sal volgens die pas van die vee en van die kinders na u toe kom. (Gen 33:14)

Gebed

Jesus nooi die kinidertjie, almal kan maar kom

Elkeen wat hom liefhet, is die Heer se eiendom

Jesus nooi hul almal uit – almal is gelyk

Die wat soos ‘n kindjie word, kom in sy koninkryk

Attie van der Colf

Dag 48 van inperking | Woensdag 13 Mei

Fil. 2:5. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was.

Gedagte

Baie mense, ook gelowiges, lewe net om ander te beïndruk, of hulle eie behoeftes te bevredig. Dit is niks anders as ’n selfgesentreerde houding teenoor die lewe nie. Paulus skryf hier dat ons eerder dieselfde gesindheid as Jesus moet hê. Jesus se voorbeeld was die van nederigheid, omgee, liefde en deernis vir ander. Met ander woorde Hy het juis nie aan Homself gedink nie. Vir Jesus het dit nie net om sy eie behoeftes gegaan nie. Dit is hierdie gesindheid waartoe God vir jou en my ook oproep.

Gebed

Here, so baie keer fokus ek net op myself. Mag ek in hierdie tyd diep bewus word van die nood van ander. Mag ek die voorbeeld van Jesus navolg.

Dag 47 van inperking | Dinsdag 12 Mei

Psalm. 80:15-16.  Almagtige God, kyk tog uit die hemel af en ontferm U weer oor hierdie wingerdstok, neem hom weer onder u sorg. 16 Hou in stand wat U met u eie hand geplant het, die wingerdstok wat U vir Uself gekweek het!

Gedagte

’n Gelowige wat met die onverklaarbaarheid van lyding worstel het net een toevlug en dit is God self. Daarom bid die digter dat die groot Wynboer uit die hemel sal afkyk en Hom weer oor hierdie wingerdstok sal ontferm. Daarom vlug die digter met sy nood na God toe. So kan jy en ek ook vandag by God gaan aanklop. Ons is steeds Sy wingerd en Hy is die groot Wynboer. Hy hou ons in stand en daarom mag ons met vrymoedigheid ons hart by Hom uitstort.  Praat met die Here oor dit wat vandag so swaar op jou hart druk.

Gebed

Al sou die vyeboom nie bot en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig my God, my Redder.

Dag 46 van inperking | Maandag 11 Mei

Romeine 8:26. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie.

 Gedagte

Ons sukkel om te bid. Soms kom dit makliker, maar om werklik die aangesig van God te soek en met ons Hemelse Vader te praat, is vir die meeste van ons ’n uitdaging. Die Here God het sy Gees aan ons gegee om ons ook hierin by te staan. Ons ontvang die wonderlike versekering dat God ons nie afskryf a.g.v. ons swakheid nie, maar dat Hy die Gees as hulpmiddel gegee het om ons by te staan. Juis vir die kere wanneer ons, ons harte en ons probleme voor God uitstort en ons versugtinge na die hemeltroon opstyg. Die Gees hoor al ons sugte en bring dit voor die Vader.

 Gebed

Here, ek weet nie aldag hoe om te bid nie. Wees my asseblief genadig en mag U Gees my in my swakheid bystaan.

Dag 45 van inperking | Sondag 10 Mei

1 Konings 19:11-13.  Maar die Here sê vir hom: “Kom uit, en gaan staan op die berg voor My, die Here, Ek wil verbygaan.” Skielik was daar ’n baie sterk wind wat die berg stukkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar ’n aardbewing. Maar in die aardbewing was die Here nie. 12 Na die aardbewing was daar ’n vuur. Maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar ’n fluistering in die windstilte. 13 Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy ’n stem wat vir hom sê: “Wat maak jy hier, Elia?”

Gedagte

Die Here roep Elia uit die grot om aan hom te verskyn. God is nie in een van die hewige natuurverskynsels nie. Maar soos in die tuin van Eden verskyn die Here in die stilte.

Baie keer verwag ons om God te ervaar in groot oorweldigende gebeurtenisse. Dikwels soek ons egter verniet daar. Die Here kan Homself soms op ’n baie onopvallende wyse openbaar. Soos in die stilte van ’n sonsopkoms, iemand wat jou om hulp vra, of selfs deur die fluistering van ’n windstilte. Bid daarom dat die Here vir jou ’n sensitiewe gees sal gee, wat God se genade op die onmoontlikste plekke kan waarneem.

Gebed

Wees stil en weet: Ek is die Heer

Ek spreek en wind en golwe bedaar

Ek sal ook jou getrou bewaar

Dag 44 van inperking | Saterdag 9 Mei

Psalm 51:12. Skep vir my ’n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig.

Gedagte

In hierdie Psalm wil die skrywer regmaak wat tussen Hom en God verkeerd geloop het. Hy pleit dat God met Hom medelye sal hê en Hom sal vergewe vir sy sonde. Hy besef ook dat hy nie op sy eie die Here kan volg nie. Daarom vra hy vir die Here se hulp. Die hulp beskryf hy as die verkryging van ’n rein hart, die vernuwing van sy gees en dat die Here hom standvastig sal maak.

Tydens die Tweede Wêreldoorlog het Dietrich Bonhoeffer op ’n stadium na aanleiding van die verskriklike skuld wat die Duitse kerk in die vervolging van die Jode gehad het, die belangrike vraag gevra: Is ons nog bruikbaar? Kan ons na alles wat gebeur het nog as nuttige instrumente in God se hande dien? Sy antwoord was ja, maar dan moet die Duitse Christene besef dat God nie nou slim of suksesvolle mense soek nie. Hy soek mense wat hulle aandeel in die choas besef, mense wat bereid is om dit te erken en in ootmoed te wag op God se genade en sy genade dan uit te leef.

Skynbaar wil die Psalm ons ook beweeg tot die punt waar ons as mense ons gebrokenheid, ja ons swakheid en veral ons sondigheid voor God kan ontdek en bely en daarin ons hoop en ons bevryding ontdek.

Gebed

Skep vir my ’n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig.  Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is, laat my U weer met toewyding dien.

Dag 43 van inperking | Vrydag 8 Mei

Joh. 17:21. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook in Ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het.

Gedagte

Jesus bid hier ’n kosbare gebed. Hy bid dat ons almal een sal wees. Wat bedoel Jesus hiermee? Dit gaan daaroor dat die gelowiges se optrede so met die Hemelse Vader se optrede sal ooreenstem dat hulle soos “een man” (vrou) sal optree. Uit hulle optrede moet hulle eenheid vertoon word.  Soos hulle vir God se span speel moet hulle volgens dieselfde spelreëls en spelplan speel.

Dink bietjie aan jou eie lewe. Is jy deel van God se span? Speel jy volgens sy reëls en wenplan? Juis in die tyd waar ons so naby aan ons gesinne moet leef, kan dit soms uitdagend wees. Maar maak dit jou gebed dat jy ook soos Jesus een mag wees met die Vader en so kan lewe.

Gebed

Neem my lewe, laat dit Heer aan U gewy wees meer en meer . . .

Dag 42 van inperking | Donderdag 7 Mei

Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie!”

Boodskap

Hierdie Psalm is tydens die dankofferfees deur die priester gebruik om mense op te roep om die Here vir sy goedheid te dank. Die digter se oproep is ’n enkele bevel: Loof die Here want Hy is goed en aan Sy liefde is daar geen einde nie. Daarmee gee die skrywer van die Psalm nou vir ons as gelowiges en ook gelowiges van alle tye beide ’n belydenis en ’n gebed, ’n lofprysing en ’n herinnering, ’n stelling oor God se karakter en ’n ook versugting na God se ingrype in hierdie wêreld.

Dink na vandag: Waarvoor is jy dankbaar? Hoe sien jy God se liefde in jou lewe raak? Net soos gister – kom ons loof die Here, want Hy is goed en aan Sy liefde is daar geen einde nie. Jy kan vandag die woorde neerskryf of memoriseer en as gebed vir die opvolgende dae gebruik.

Gebed

Here hoe blymoedig en in dank oorvloedig maak U my die hart.

U gee ons U seën soos ’n milde reën u vertroos is smart.

Ja, ons weet ook in ons leed leef ons onder U genade vrees ons nie die kwade.

Dag 41 van inperking | Woensdag 6 Mei

Jesaja 25:1. Here, U is my God. Ek wil U prys en U Naam loof U het wonders gedoen: dinge wat U lankal besluit het, het U volgens plan uitgevoer.

Gedagte

Die eerste verse van Jesaja 25 is in aanbiddingstaal geskryf. God se beplanning en beskerming word geloof.  Hy is ’n toevlug en redder vir dié wat Hom aanroep. God het wonders gedoen. Niemand kan Sy planne keer nie. Daarom loof die wat verlos word Hom vir sy genade. God se wonderdade is aan die een kant dat Hy die vyand vernietig het en aan die anderkant dat Hy die verlossing van Sy kinders bewerk het.

Dit het my laat dink dat ons die afgelope tyd vir so baie van God gevra het. Kom ons eer Hom net vandag. Kom ons aanbid Hom en dank Hom vir wie Hy is. ’n Wonderlike Almagtige God wat getrou is.

Gebed

Wonderbare Raadsman, sterke God en ewige Vader. Ons loof prys en aanbid U. U is getrou en verdien al ons lof.

Dag 40 van inperking | Dinsdag 5 Mei

Efes. 3:20-21: “Aan Hom, wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Jesus Christus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid.”

Gedagte

Dit is hartverskeurend om te sien hoe baie mense, ook naby ons en in ons eie gemeenskap, die einde van hul geld, inkomste en werk tydens die pandemie bereik het. Nog meer hartverskeurend is om te sien hoe mense die einde van hul hoop, moed en krag bereik het omdat die toekoms skielik met groot donker wolke omhul is. Dit is egter niks nuuts nie.  Die geskiedenis is propvol sulke storrie:  krissise, pandemies, droogtes, tsoenami’s, oorloë, ekonomiese ineenstortings! Dit is menslik om in wanhoop, moedeloosheid en kragteloosheid te verval. Die kuns vir oorlewing is om te besef dat God, wie die  bron van alle menslike moed en krag is, saam met ons in die storm is. Hy staan nie buite die storm en skud sy kop in onvermoë nie. Hy is met ons daar, Hy verstaan ons desperaatheid en gee, op maniere wat ons nooit kan verstaan nie, God-krag! Bly glo dat Hy magtig is om meer te doen as wat ons kan bid of dink!

Gebed

Aan U, wat deur U krag wat in ons werk, magtig is om meer te doen as wat ons bid of dink, aan U kom die eer toe. Amen

Dag 39 van inperking | Maandag 4 Mei

2 Kor. 1:3.  “Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy is die Vader wat Hom ontferm en in elke omstandigheid uitkoms gee.”

Gedagte

Ek het so paar dae gelede ’n aangrypende verhaal gelees (“Gaan na die mossies – en skep moed!”) oor ’n vrou en ’n mossie in die konsentrasiekamp by Bethulie tydens die Anglo Boere-oorlog. Die vrou, ’n ene Anette Marais, het een oggend in die kamp op ’n stomp gesit en gekyk na ’n groepie moeë vroue wat rondom haar sit. Sy het met die vraag geworstel oor hoe sy hierdie vroue kan bemoeding om in hulle omstandighede moed te skep. Hulle het letterlik die dood in die oë gestaar.  Sy het God gesmeek vir ’n boodskap wat sy ter troos en bemoediging  kan gebruik. Sy slaan toe haar Bybel oop by Matteus 10:29: Is twee mossies nie vir ’n sent te koop nie, en tog sal geeneen van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Die verhaal lui dat terwyl sy die skrifgedeelte gelees het, het daar ’n mossie op haar skouer kom sit. Skielik het die mossie vir die vroue ’n teken van hoop in hul haglike omstandighede geword wat hul deur die lyding gedra het.

Na die oorlog het die storie versprei en dit het genl. Jan Smuts, die latere premier bereik. Hy het blykbaar  toegesien dat twee mossies op die kleinste muntstuk destyds, maar ook later jare, verskyn het.  Die simbool van hoop.

Waar ons nou in 2020 in die midde van ons eie onsekere omstandighede is, oordink hierdie verhaaltjie terwyl ons weer dink aan die woorde van ons teks: “Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy is die Vader wat Hom ontferm en in elke omstandigheid uitkoms gee.”

Gebed

Here, U kyk na die mossies. U leer ons dat geeneen van hulle op die grond sal val sonder die wil van ons Vader nie.  Dankie, dat U die Vader is wat Hom ook ontferm oor ons en in elke omstandigheid uitkoms gee.  Amen

Dag 38 van inperking | Sondag 3 Mei

Psalm 118:24 “Dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees”

Gedagte

Voel jy vandag opgewonde, bly en  lus om te juig? Hoekom? Of hoekom nie?

Psalm 118 is ’n baie gewilde en geliefde Psalm. Die Psalmdigter begin deur te erken en uit te roep: “Loof die Here want Hy is goed en aan sy liefde is daar geen einde nie”.  In vers 24, jubel hy ook verder  oor die dag wat die Here gemaak het.”  Dit is dit dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees daaroor”.

Dit was moontlik ’n gewone dag, maar ook ’n aanduiding van ’n periode waarin daar waarskynlik ook onsekerhede en krisisse beleef was. Dis ’n dag, of ’n tydperk, wat hy (die Psalmdigter) ook weer erkenning daaraan wil gee dat God in beheer is, ook in sy klein stukkie geskiedenis op aarde!  Ook ons kan bly wees en juig omdat ons Hom in ons stukkie geskiedenis kan erken as die God wat in beheer is! Hy het hierdie dag geskep. Hy is binne in hierdie dag en hierdie dag is in sy Vaderhand! Is dit nie genoeg rede om te juig en bly te wees nie!

Ons ervaar baie keer in hierdie dae dat dit nag geword het, dat daar baie donker wolke oor ons saamgepak het. Dit is juis in hierdie omstandighede in ons wêreld dat ons opnuut kan erken dat  hierdie tyd ook in God se hande is, en dat ons ons daarin kan verheug.

Gebed

Dankie Here, dat U hierdie dag in u hande het. Dankie dat U beheer het oor alles in ons wêreld.  Op hierdie dag, en in hierdie stukkie geskiedenis, wil ons juig en bly wees omdat U daarin is.  Amen

Dag 37 van inperking | Saterdag 2 Mei

Luk 11:2 “En Hy sê vir hulle:  Wanneer julle bid, sê dan: Vader laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom.

 Gedagte

Gister het ons gesien dat die Gees vir ons intree wanneer  ons woorde in ons gebede opgedroog het. Vandag sien ons hoe Jesus sy dissipels leer bid. Hy leer hulle dat die belangrikste in ons gebede is, om God te erken as Vader en sy naam te heilig. Daarmee saam gaan die bede, “Laat U koninkryk kom”.

Hoe baie kan ons nie weereens hieruit leer nie! Ook midde-in die Covid-19-pandemie wat afgryslike afmetings aanneem, kan ons vir God “ons Vader” noem. Die Een wat, as Vader, weet hoe ek dink en voel  en hoe bekommerd ek is. Ons moet in die tyd Hom veral as Vader aanroep.

Hoe nodig het dit nie geword om ook te bid, dat die koninkryk van God ook elke dag moet kom nie. In ons lewe, in ons eie land, ons wêreld wat deur ongekende diep waters gaan.  Koninkryk is die ruimte waar God se heerskappy erken en ervaar word.  Dit is waar koninkryksbeginsels van hoop, geloof en liefde geld.  Dis die ruimte waar ek veilig kan voel en kan lewe midde-in woedende storms

Gebed

Here, laat U Koninkryk kom, in my eie lewe, in my eie krisisse, in my eie onsekerheid. Laat U koninkryk kom, in Suid-Afrika onder inperking, en die wêreld midde-in ‘n pandemie. Amen

Dag 36 van inperking | Vrydag 1 Mei

Rom 8:26: “Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê kan word nie.”

Gedagte

Dit is veral in tye van krisisse, dat ons nie altyd weet wat en hoe om te bid nie. Dis asof ons woorde opdroog hoe moeiliker die omstandighede rondom ons raak. Vrae en onsekerhede begin ons gebedslewe oorneem.

Dit is waarskynlik hoekom Paulus in hierdie teksvers sê, dat “die Gees staan ons by”, wanneer ons woorde opdroog. Dan tree die Gees vir ons in.  Hy staan ons in ons swakheid by, ook wanneer ons voel ons gebede slaan teen die plafon vas.  Hy pleit vir ons met “versugtinge”, wat nie met woorde gesê kan word nie. Is dit nie ’n wonderlike gerustellende wete nie? Ook daar waar ek nie meer weet hoe om dinge te hanteer en te bid en waarvoor om te vra nie, kom God in sy wysheid, deur sy Gees, en tree in met woorde wat onsself nie eers kan verstaan nie.

Gebed

Here, leer ons bid. En waar ons woorde in gebede opdroog, dankie dat U ons bystaan deur vir ons in te tree met versugtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Amen

Dag 35 van inperking | Donderdag 30 April

Galasiërs 6:13.  Daarom moet julle God se geveg toerusting aantrek. Dan, wanneer die Bose julle aanval, sal julle weerstand kan bied en na die hele geveg verby is, sal julle nog vas staan.

Gedagte

Iemand vertel die storie van ‘n atletiekbyeenkoms wat destyds by een van die Kaapse skole plaasgevind het. Een van die atlete was ’n seuntjie wat uit ’n agtergeblewe gemeenskap gekom het. Die mannetjie, Harry, was voorheen by ’n skool in ‘n bendegeteisterde area en waar daar gedurig oproer was met geweerskote wat tydig en ontydig afgevuur is.

Die werkgewers van een van Harry se ouers was die oggend ook by die wegspringplek om hom aan te moedig. Toe die die afsitter sy rewolwer lig, het hy ten aanhore van almal die vermaning kwyt geraak: “Onthou Harry, as die skoot klap, moet jy nie platval nie, maar hol!”

Ons reageer almal verskillend in verskillende situasies. Miskien is platval en vlug goed vir jou eie veiligheid, maar in die meeste gevalle dwing dit nie juis veel bewondering af nie. Om daarteenoor end uit onbevrees te staan by jou eie oortuigings, gaan selfs jou grootste vyand bedreig. Die omstandighede waarin ons nou staan, bring vele uitdagings. Van bykans elke dissipline, die hele spektrum in die  ekonomiese omgewing, opvoedkunde, mediese personeel, restaurante, sportlui, kulturele organisasies, persone bo 70 (wat heel waarskynlik nog baie lank hulleself sal moet inperk), huisgesinne met kleiner kinders (waar ouers al moet begin werk en daar is nie versorging vir hulle kinders beskikbaar nie) geloofsgemeenskappe, ens. word gevra om kreatief, nuut en uit die boks te dink en te beplan. Dit geld dan ook veral van gelowiges in ons geloofstryd soos Paulus in ons teksgedeelte raad gee.

Daar word vertel dat generaal Charles de Gaulle in ‘n krisis oomblik tydens die Tweede Wêreldoorlog sy volk opgeroep het om die wapens op te neem om Hitler se magte uit Frankryk te verdryf. Na die triomftog, terug in Parys, het De Gaulle ‘n dankdiens in die Notre Dame-katedraal bygewoon. Terwyl hulle saam in die dankdiens was, het daar buite skote begin klap. Duitse skerpskutters wat bo-op die katedraal se dak geskuil het, het die generaal onder skoot probeer kry. Paniekbevange het die kerkgangers op die klipvloere neergeval en skuiling gesoek agter die banke. Dit mag miskien onwys gewees het, maar net De Gaulle het bly staan, soos almal hom oor die jare leer ken het – regop en alleen op sy pos. Die simbool van ‘n man wat nie vir moeilikheid geskrik het nie.

Elkeen van ons is ‘n generaal in eie reg. ’n Generaal in ons eie lewens, ons gesin- en familiekring, werk en geloofsomgewing. In ’n tyd van onsekerheid het ons gelowiges nodig wat positief en onbevrees hulle beginsels en waardes uitleef. “Val jy plat, staan jy sterk – of hol jy?

Gebed

Voorwaarts, om te stry!

laat die kruis van Jesus in die strydperk lei!

Hy, die Heer en Koning, voer sy leër aan;

laat sy vaandel vooraan op die slagveld gaan!

Dag 34 van inperking | Woensdag 29 April

Galasiërs 6:9. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel.

Gedagte

Die gesprek het in ’n klein kerkie in Kuba plaasgevind. Die sendeling Theofilo wou vasstel hoeveel die nuwe bekeerling, Christobel, gewillig was om vir sy geloof op te offer.

Christobel, sal jy as jy honderd skape het vyftig van hulle vir die Here se werk gee?

Ja, ek sal beslis” het hy geantwoord.  Sal jy dieselfde doen met honderd koeie?

Ja, Theofilo, ek sal dieselfde doen. Maar sal jy dit ook doen as jy honderd perde het?

Ja, beslis. En as jy twee varke het, sal jy een van hulle vir die Here gee?

Oor hierdie een is ek onseker. Ek dink nie so nie. Ek dink ook nie jy het die reg om my die vraag te vra nie, want Theofilo, jy weet ek het twee varke.

Dit is maklik om dinge wat jy nie besit nie, of nie vir jou veel werd is nie, weg te gee. Maar wanneer dit kom by die goed wat werklik saak maak en wat moeite en energie geverg het om bymekaar te maak – dan is dit dikwels vir ons ’n ander saak. Dink maar aan die dissipels se optrede voor Jesus gevange geneem is en voor sy kruisiging. Almal het gevlug – selfs Petrus na sy aandoenlike betuiging van lojaliteit aan Jesus. Toe die nood druk, toe dit benoud raak of dit werklik iets van hom vra, toe trek hy kleinkoppie. Skielik het hy nie meer kans gesien om hom met Jesus te identifiseer nie. Dit het hom nie meer gepas nie en dit was nie meer tot sy voordeel nie.

Frances Havergal het jare gelede, reeds in 1874, die bekende lied “Neem my lewe …” geskryf. Reeds toe dit in 1878 gedruk moes word het sy weer die woorde gelees: “Neem my goud en silwer Heer, niks noem ek my eie meer”. Skielik het sy besef dat sy nog nooit die daad by die woord gevoeg het nie. Sy het al haar kosbare juwele aan die kerk geskenk om verkoop te word. Daarna het sy gesê dat dit een van die vreugdevolste oomblikke in haar lewe as Christen was. Ons goeie dade lê op verskillende vlakke – veral in hierdie tyd.  Dit vra nuwe kreatiwiteit en insig aangaande teenoor wie en waar ons tot diens moet wees.

Gebed

Neem my lewe laat dit Heer U gewy wees meer en meer.

Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig.

Neem my hande, maak hul sterk, diensbaar in u goeie werk.

Neem my voete, skoei hul Heer met bereidheid tot u eer.

Neem my stem en laat my sing aan U, Here, hulde bring.

Laat my mond die boodskap dra, hul sal vind wat na U vra.

Neem my goud en silwer, Heer niks noem ek my eie meer.

Al my kennis en verstand stel ek in u Vaderhand.

Dag 33 van inperking | Dinsdag 28 April

Ps. 147:2. Dit is die Here wat Jerusalem weer opbou, wat die verstrooides van Israel weer bymekaarbring

Gedagte

Negatiewe en neerdrukkende omstandighede het die geneigdheid om ’n mens moedeloos en neerslagtig te maak.

“En waarom trek jy vanoggend so ‘n somber rok aan?” het Martin Luther blykbaar op ’n keer aan sy vrou gevra. Hy was juis die dag in ’n swartgallige bui en om sy vrou boonop toe in so ‘n treurige (in daardie dae ‘n begrafnisrok) te sien, was vir hom eens te erg en het hom net nog meer neerslagtig laat voel. Hierop het sy hom tereggewys met die woorde: “Ek treur maar oor jou God wat dood is, want jy het skynbaar hoop verloor dat Hy jou probleme kan oplos.”

Hoe maklik vergeet ons dat God waarlik lewe en ons deur elke drif kan help! In die bekende verhaal van Hemingway oor die ou man en die see, sê die ou man nadat die haaie die pragvis wat hy gevang het, opgevreet het: “Ek ken al die gebede wat ek sou bid na ek die vis gevang het. Maar ek is te moeg om hulle op te sê. Ek sal maar liewers net die seil oor my skouers trek.”

In die gedig van die psalmskrywer uiter hy sy vertroue teenoor God wat in moeilike tye steeds die anker is vir die volk Israel. Die psalm is geskryf teen die agtergrond van die ballingskap in Babilonië. Jerusalem wat verwoes is en die tempel waarvan die mure platgeslaan is, lê ver in die verskiet, maar die digter hou daaraan vas dat dit God is wat die volk weer sal herstel.

In die Tate-kunsgalery in London hang ‘n skildery van George Watts met die titel Hope. Dit is ‘n skildery van ‘n geblinddoekte meisie wat op ‘n lier met een snaar speel. Onder die skildery staan daar onder meer: “Alle musiek is moontlik . . .”

Gebed

Soms wil ek net jubel in refreine wat U verstaan,

want hoe kan ek in woorde U verheerlik vir my bestaan.

Soms kom daar ‘n stilte oor my lewe as ek kniel,

maar soms breek dit uit in lofsang en dit vul my moedelose siel.

Halle-, halleluja! Halleluja, o my Heer!

Dag 32 van inperking | Maandag 27 April

Matt. 28:20 Ek is by julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld.

Gedagte

Vlak by Osborne, die vakansiewoning van koningin Victoria op die Isle of Wight, suid van die Engelse vasteland, was daar vir jare ‘n aftreetuiste waar bejaarde behoeftiges versorg is. ‘n Besoeker aan die aftreeoord het op ‘n keer een van die inwoners gevra of die koningin hulle dikwels daar kom besoek. “O, ja taamlik gereeld” het die ou dame gesê. “Maar wat van die Koning van die konings, besoek Hy julle soms?”

“Nee, Hy besoek ons nie” het die ou dame geantwoord, “Hy woon hier by ons.”

Hierdie gelowige vrou het Jesus op sy woord geneem en sy versekering kort voor sy hemelvaart met haar hele hart aanvaar.  “Ek is by julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld” (Matt. 28:20). Hierdie versekering het Jesus se volgelinge daar in die moeilike tye in die begin laat moed hou en in staat gestel om die evangelie in alle opsigte te leef. Deur sy Gees sou Hy by hulle woon – nie net in Jerusalem nie, maar in elke stad en dorp – ook in Rome en Athene en oral waar sy volgelinge woon, tot in Suid- Afrika en waar jy ook al woon. Australië, Engeland, Amerika of Nieu Zeeland …

Daarom moet ons ophou om so hemelwaarts te kyk dat ons vergeet om ons eie hande te lig. Die hemel is reeds op aarde. Totdat Hy ons kom haal, bly Hy by ons om sy werk te doen.

Iemand het op ‘n keer aan Lord Moynehan, ‘n voormalige president van die Royal College of Surgeons gevra hoe hy dit regkry om ‘n operasie voor so ‘n klomp beroemde voortreflike snydokters te doen. Hy het geglimlag en geantwoord: “Daar is net drie persone teenwoordig as ek opereer: ek en die pasiënt.” “Maar wie is die derde persoon?” het die ander persoon verbaas gevra. “God” het die groot chirurg geantwoord.

Gebed

God is my lied, sy almag ken geen perke

Heer is sy naam, volmaak sy skeppingswerke

Die groot heelal is sy gebied.

Waar God gebied, sal ons geen onheil vrees nie,

want niemand kan soos Hy ‘n redder wees nie –

Aan Hom my lof, my lied.

Dag 31 van inperking | Sondag 26 April

Hebreërs 13:5-6.Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.” Daarom kan ons met vertroue sê: “Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie: wat kan ’n mens aan my doen?”

Gedagte

Met hoeveel kan ons klaarkom? Of anders gestel, met hoe min kan ons klaarkom? Die realiteit dat ons inkomstes soos ons dit beplan, of aan gewoond is, nie gaan realiseer nie is besig om tot almal deur te dring en daarmee saam die realiteit dat ons met minder sal moet klaarkom. Dan ontstaan die vraag ook: Hoe gaan ons weer dit wat ons verloor het, inhaal? Ons teks bring ons by die vrede uit van ’n eenvoudige lewe, waarin ons met veel minder as wat ons dink, kan klaarkom.

Gebed

O God van hoop en lewe, besiel my met blydskap.

Skenk my ’n diep vreugde oor alles wat U my gee.

Leer my dat ek net sowel op die goeie dinge kan konsentreer

as om my te verknies oor wat ek nié het nie.

Here, wat ek vra, is vergenoegdheid,

tevredenheid met wat ek is en het,

dankbaarheid oor die soveel meer as die baie ander, wat ek het.

O Here, bewaar my van hooploosheid, neerslagtigheid, bitterheid,

en veral van selfbejammering.

Herinner my dat niks my van U liefde kan skei nie.

(William E. Channing)

Dag 30 van inperking | Saterdag 25 April

 Matteus 28:20b.  En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.

Gedagte

Tradisioneel word hierdie teks in Matteus se evangelie as belangrik beskou, omdat dit immers Jesus se laaste woorde op aarde was. Die vroeë gelowiges het in die lig van hierdie opdrag met groot verwagting uitgesien na Jesus se spoedige terugkeer in hulle eie leeftyd. Ons hoor hulle bid: “Maranatha! (kom tog gou Here). Ons mag ook in uitdagende tye aan dié belofte vashou: Christus is op pad. Tog sê die teks iets meer – God is nie nou weg om later terug te keer nie, maar Hy is juis hier by ons, tot die einde.

Gebed

Here Jesus, U sit aan die regterhand van God.

Dit is die eerste en laaste ding wat regtig saak maak vir my bestaan.

Watter voorspoed ek vandag ook al mag beleef,

of watter teenspoed my ook al mag tref,

wat ook al op my lewens toneel verskyn

– of uit my lewe mag verdwyn –

een ding staan onveranderlik vas;

een saak kan nooit verander nie

en sal my vandag en altyd troos,

en dit is, Here, dat U aan die regterhand van die Vader sit …

Wat U gedoen het, is genoeg.

vir vandag, vir more, vir altyd.

(Karl Barth)

Dag 29 van inperking | Vrydag 24 April

 Psalm 16:2.  Ek het vir die Here gesê: “Ek behoort aan U, daar is vir my niks goeds nie behalwe by U.

Gedagte

Met die begin van die grendeltyd het mense angstig gewonder: Hoe gaan ons vir so lank besig bly? Mense is ontnugter want dit was nie asof dit ’n tyd van niksdoen was nie. Tog is ons roetines versteur en is ons met die vraag gekonfronteer: Hoe kan ek hierdie tyd na die beste van my vermoë benut?  Die dagstukkies op Stellenberg se webruimte en Facebookblad het ons die geleentheid gegee om daagliks ’n tydjie af  te staan waarin ons ’n Bybelteks lees, dit oordink en ’n gebed bid. Dit het ons by die kosbare besef uitgebring: “Ek behoort aan U, daar is vir my niks goeds behalwe by U nie”. Probeer hierdie daaglikse roetine inbou in die res van die jaar wat vir jou voorlê.

Gebed

Here ons God, wees U self nou hier by my,

sodat hierdie ’n uur van lig sal word.

Laat my in u teenwoordigheid die hemel sien oopgaan,

sodat elke stukkie van u lig in my donker situasie skyn.

Ek vra dit in die Naam van u Seun, Jesus Christus.

(Karl Barth)

Dag 28 van inperking | Donderdag 23 April

 Teks. 1 Konings 19:11-2.  Maar die Here sê vir hom: “Kom uit, en gaan staan op die berg voor My, die Here, Ek wil verbygaan.” Skielik was daar ‘n baie sterk wind wat die berg stukkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar ‘n aardbewing. Maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar ‘n vuur. Maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar ‘n fluistering in die windstilte.

Gedagte

In ’n gesprek met ’n senior lidmaat wat tydens die isolasie tydperk alleen tuis is, vertel hy hoe sy daaglikse bekommernisse saans, wanneer dit donker word, soos donderweer in sy siel slaan. Bedags is die stilte wat ons in ons woonbuurte beleef hemels, maar saans wanneer dit donker word begin die bekommernisse oorverdowend weergalm en dit laat ons wonder: Wat lê nog vir ons voor? Wanneer gaan die COVID-19-pandemie, soos in ander wêrelddele ons regtig hard tref? Hoe gaan ons die krisisse wat daaruit voortspruit hanteer? Wanneer jy weer in die nag wakker lê oor bekommernisse wat by jou spook, gaan staan vir ’n oomblik buite. Aanskou die sterrehemel bo jou en voel die nagbries wat God se seën eggo:

Die Here is voor jou om die weg gelyk te maak.

Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou.

Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te keer.

Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val.

Die Here is rondom jou om jou te beskerm.

Bokant jou om jou te seën.

Binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees.

So seën die Here jou in die stilte van die nag.

Gebed (Magaliesberg se aandlied)

Gebed

Hoed my as ek my gaan neerlê, grote God, wat altyd waak.

O, beskerm my deur u Almag as die kwade my genaak.

O, vergeef my al my sondes,dan lê ek my hofie neer.

Dood of hel sal ek nie vrees nie want U is my Rotssteen, Heer.

Neem my ouers en my vriende in bewaring hierdie nag.

Môre dank ons U vir goedheid, gawe van ’n nuwe dag.

(G.G. Cillié)

Dag 27 van inperking | Woensdag 22 April

Teks. Psalm 36:6-7. Here, u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke, u geregtigheid tot op die hoogste berge, die reg wat U spreek, tot in die dieptes van die see. U sorg vir mens en dier, o Here.

Gedagte

Die afgelope week vertel my seun dat hy skielik van ons huis in Durbanville die berge in die Paarl se rigting kan sien wat voorheen nie sigbaar was nie. Kan dit wees dat besoedeling vlakke tydens die periode van isolasie so gedaal het dat ons verder kan sien? Dit is inderdaad goeie nuus! Of is dit miskien eerder ’n kwessie dat ons ingesteldheid tydens isolasie anders is, en dat ons nou ons koppe oplig om berge, wat nog altyd sigbaar was, vir die eerste keer raak te sien? Dit is die goeie nuus waaroor Psalm 36 juig: Iemand wie se lewe tot stilstand gebring is om die omvangrykheid van God, wat nog altyd daar was, opnuut te sien en die vrede te beleef dat God vir alles sorg.  Wat laat die Here jou in hierdie tyd opnuut sien en beleef? Hoe beleef jy in hierdie tyd die omvangrykheid van God se sorg?

Gebed

Soms kyk ons soekend om ons rond – ons smag na sin en vrede.

Ons voel oorspoel deur sinloosheid in ons gejaagde lewe.

Ons kom tot U wat deur u Seun ons roep tot sin en vrede.

Om U te ken, bring waarlik sin in ons gejaagde lewe.

Bewaar my van my sin te soek in my gejaagde lewe.

Laat my op U alleen vertrou –die bron van sin en lewe.

(Lied 515 liedboek)

Dag 26 van inperking | Dinsdag 21 April

Jesaja 65:24.   Voor hulle nog roep sal ek antwoord, terwyl hulle nog praat, sal ek hulle gebed verhoor.

Gedagte

Ons teks van vandag vorm deel van Jesaja 65 vers 17-25 wat ’n profetiese aankondiging van verlossing is, geskryf in poëtiese vorm. Die profeet is oortuig daarvan dat God die onmoontlike kan doen, dat Sy optrede nie beperk word deur wat die mens dink moontlik is nie. Dit is ’n kykie in God se wêreld van geregtigheid en vrede. Daar is geen geweld, geen behoefte aan geweld, geen neiging tot geweld nie. Geen woonbuurt vol intimidasie en vrees, geen bang vrou, of vreesbevange kind nie. Geen siekte wat die dood veroorsaak nie. Geen vernietiging van die natuur en besoedeling van die water nie. Geen afbrand van ’n skool of ’n kerk nie.

Jesaja wil ons herinner dat God kan verrig wat ons nie eers meer moontlik ag nie. Dié oortuiging mag ons nie verloor nie, want dan hou ons op om te hoop en hoop maak ons as gelowiges juis anders. Die Christelike lewe is ’n voortdurende spanning tussen wat ons hoop en weet en wat ons sien. Die kerk word nie net geroep om oor die onmoontlike wêreld te bly hoop nie, maar om hierdie wêreld waar ander waardes geld, ook vandag uit te leef sodat dit weer hoop aan ander sal bring.

Gebed

Hemelse God en Vader ons bid vir ’n gebroke wereld. Mag U genade deur ons na hierdie wêreld spoel. Amen

Dag 25 van inperking | Maandag 20 April

Psalm 25:1-3.  Van Dawid. Tot U, Here, rig ek my, my God, op U vertrou ek. Laat my vertroue tog nie tevergeefs wees nie, laat my vyande nie juig oor wat met my gebeur nie.  Niemand wat sy verwagting in U stel, sal beskaam word nie. Dié wat nie op U vertrou nie, hulle kom in die skande.

Gedagte

Jy kan jou amper die prentjie voorstel van Dawid wat moedeloos daar in die veld op ’n klip sit.  Sy vyande soek sy lewe.  Hy is in ’n benoude situasie. Al die deure voor hom is toegeslaan en hy weet nie meer watter kant toe nie. Dawid het geweet daar is niemand wat hom beter in hierdie situasie kan help as God nie. Daarom hierdie innige gebed. Miskien voel jy vandag soos Dawid. Mag jy dan ook troos in Psalm 25 se woorde ervaar. Hudson Taylor se leuse help ons ook: God se werk ge-doen op God se wyse sal verseker dat God se voorsiening nooit ont-breek nie.

Gebed

Hemelse God en Vader ek is moedeloos oor ……………………………..

Dankie dat ek saam met Dawid kan bely: “Niemand wat sy verwagting in U stel, sal beskaam word nie.”

Dag 24 van inperking | Sondag 19 April

Filippense 1:9-10.  Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees,

GEDAGTE

Ons lewe word soms in beslag geneem deur soveel dinge wat ons najaag, sodat ons nie tyd het vir die eenvoudige dinge van die lewe nie. In tye van ’n krisis besef ’n mens weer wat is wesenlik en belangrik en wat nie. Dit is seker met dit in gedagte dat Paulus hier vir die gemeente van Filippense bid. Hier praat Paulus van liefdesonderskeiding, waar hy die woord liefde koppel aan die woorde: begrip en fyn aanvoeling. Paulus bid dus dat hulle liefde só sal toeneem, spesifiek in betekenisvolle kennis (begrip en insig) en diep onderskeiding (fyn aanvoeling), dat hulle die dinge kan onderskei waarop dit regtig aankom. Waar ons liefde vir God en vir ons naaste toeneem, daar sal die liefde ons laat besef watter dinge is belangrik en watter nie.

GEBED

Hemelse God en Vader laat my juis in hierdie tyd waarin ons nou is, besef watter dinge is vir U en my naaste belangrik. Amen

Dag 23 van inperking | Saterdag 18 April

Psalm 4:9.  Nou sal ek onbesorg gaan le en dadelik aan die slaap raak, want Here U alleen laat my veilig woon.

Gedagte

Psalm 4 is ’n besondere mooi aandgebed.  Dit is ’n gebed wat in die stilte aan die einde van ’n dag gebid is.  Dawid wat die Psalm geskryf het ervaar terselfdertyd twee emosies aan die einde van die dag.  In verse 2-4 die emosie van onrustigheid.  In verse 5-9 die kalmte van gemoedsrus en vrede.  In Psalm 4 kry Dawid dit dus reg om sy onrustigheid om te draai in vrede. Hoe kry hy dit reg? Hy maak sy hart met al sy begeertes en bekommernisse aan God bekend. Met dan die wete dat God by hom is, kan hy rustig gaan slaap.

Gebed

Hemelse God en Vader ek is bekommerd oor …………………………

Wees my asseblief genadig en skenk aan my U hemelse vrede.  Amen

Dag 22 van inperking | Vrydag 17 April

Romeine 12:1-2:  En nou doen ek ’n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.

Gedagte

Ons gedagtes is dikwels vol negatiewe dinge en dit neem die plek vir positiewe gedagtes in beslag.  Paulus was ook jare gelede van hierdie probleem bewus. Hy het besef dat mense se gedagtes dikwels hulle lewens deurmekaar kan krap. Daarom skryf hy aan die Romeine dat hulle moet verander deur God toe te laat om hulle denke te verander. Paulus wil amper sê dat die mens se denke en verstand eers moet verander voordat daar ’n verandering in sy/haar lewe kan plaasvind.

Ons gedagtes moet nuut gemaak word. Maar dit begin by ’n wilsbesluit wanneer ek en jy besluit om ook ons gedagtes aan God se beheer oor te gee. Dit is God wat deur die Heilige Gees ons verander, maar ons moet eers ons gedagtes aan Hom oorhandig voordat Hy dit kan verander.  Juis in dié tyd moet ons doelbewus al ons negatiewe gedagtes aan God toevertrou en Hom vra om ons gedagtes nuut te maak.

Gebed

Hemelse God en Vader neem my lewe. Laat my gedagtes en verstand aan U gewy wees meer en meer

Dag 21 van inperking | Donderdag 16 April

Josua 1:9.  Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.”

Gedagte:

Die Josua-verhale is van die gewelddadigste verhale in die Bybel. Vanuit die kulturele perspektief van die Israeliete moes hulle die beloofde land met geweld verower. Die essensie van Josua se verhaal is dat God se leiding en teenwoordigheid sy angs en vrees verwyder het. Die Israeliete moes deur die woestyn trek na die beloofde land, sonder om te weet wat daar vir hulle voorlê. Daarom het hulle groot onsekerheid en vrees beleef.

Tog het Josua onwrikbaar aan God se beloftes vasgehou omdat dit ons deur die onsekerheid dra.  God se belofte aan die Israeliete was dat Hy altyd by hulle sal wees.  Dit is belangrik om te onthou dat die Israeliete nie die beloofde land net maklik verower het nie, hulle het self ’n groot aandeel in die verowering van die land gehad.

Ons staan tans te midde van die koronavirus en die onsekerheid wat ons beleef voor dieselfde vraag:  Watter rol gaan ons speel om die toekoms te herbou?

Wanneer ons doen wat ons kan doen, hulp verleen waar dit nodig is en verantwoordelikheid vir ons toekoms aanvaar, illustreer die Josua-verhaal vir ons dat God se teenwoordigheid ons deur die angs en onsekerheid sal dra.

Gebed:

Silent Unity:  ’n gedeelte van die gebed geskryf deur James Freedman in 1940 gedurende die tweede wêreld oorlog.

Christ light directs you.
Christ love infolds you.
Christ might protects you.
Christ peace upholds you.

Dag 20 van inperking | Woensdag 15 April

Teks: Habakuk 3:19.  Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos dié van ‘n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop. Vir die koorleier. Met snarespel.

 Gedagte

As daar ooit ’n profeet was wat oor vertroue op God te midde van moeilike omstandighede gepraat het, dan was dit Habakuk. Die Grieke het ’n gesegde gehad: “ Ly jou weg na wysheid”.  Ons hoor iets van die essensie van die gesegde ook in die teks. Habakuk ly, dit is donker om hom:

 1. Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees

Dink na oor ons huidige lewensomstandighede – ons beleef tye van lyding en situasies wat ons gedisoriënteerd laat.  In ons huise, ons land, die ekonomie, gesondheid en ons verhoudings. Ons kan onsself met die woorde van Habakuk vereenselwig:  Al sou ons in situasies wees wat ons gedisoriënteer laat, nogtans sal ons in die Here Jubel!

Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos dié van ‘n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop. Vir die koorleier. Met snarespel.

 Volgens Habakuk lei God ons na nuwe hoogtes, Hy vul ons met nuwe wysheid en die vermoë om op hoë plekke, veilig te loop. Besin vandag oor hierdie woorde. God gee vir ons nuwe wysheid, veral in tye van disoriëntasie en spanning.

Gebed

St. Augustinus se gebed:

O God, from Whom to be turned is to fall,
And to Whom to be turned is to rise,
And in Whom to stand is to abide forever,
Grant us in all our duties your help,
in all our perplexities your guidance,
in all our dangers your protection,
and in all our sorrows your peace. Amen.

Mag God ons met nuwe wysheid in die onseker tyd lei.

Dag 19 van inperking | Dinsdag 14 April

2 Korintiers 12:9-10.  Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is”. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.

Gedagtes:

Baie van ons ken stories van teleurstelling en vernedering. Stories waarin ons nie die held of heldin was nie, maar waar ons swak en neerslagtig gevoel het. Ons natuurlike reaksie is om dan die leuen te glo dat ons swakheid ’n weerspieëling is van wie ons is. Dat ons niks anders is, as ons eie swakheid nie. Ons span dan al ons kragte om vanuit ons eie krag uit hierdie donker plek uit te klim omdat ons glo dat ons aan onsself oorgelaat is. Die briefskrywer Paulus herinner die eerste gelowiges dat in sulke tye, ons moet onthou dat ons nie aan ons eie kragte oorgelaat is nie. Selfs in die tye wat ons broos en swak is, skemer God se krag deur op maniere wat ons nie altyd verstaan of selfs raak sien nie. God hou ons staande in die tye wanneer ons nie die krag het om dit vir onsself te doen nie. Die filosoof Kierkegaard het gesê: Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards”.

Dit is wannner ons terugkyk oor ons lewens dat ons herinner word aan die tye wat ons swak gevoel het, maar tog op een of ander wyse staande gebly het. Mag ons daarom, terwyl ons dalk nie weet hoe die toekoms gaan ontvou nie, op God vertrou dat Hy ons staande sal hou. Mag ons diep bewus word van waar ons krag vandaan kom en die genade wat ons van God ontvang ook deel met die  mense wat ons pad kruis.

Gebed:

Dankie Here dat ons rus kan vind in die troos dat selfs wanneer ons swak is en met onsself moed op  opgee – U nooit opgee op ons nie.

Dag 18 van inperking | Maandag 13 April

2 Tessalonisense 3: 16.  Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle wees!

Gedagte

Daar is ’n ou ritueel en tradisie. Wanneer die eerste gelowiges afskeid van mekaar geneem het, het hulle mekaar met die woorde gegroet: “Mag die vrede van God altyd by julle wees”. Die Hebreuse woord vir vrede was Shalom, wat harmonie of heelheid beteken.  Die eerste gelowiges het geglo dat Jesus, die Shalom van God beliggaam het. Jesus het gewys hoe God se harmonie en God se heelheid lyk. Mag hierdie antieke seënwens ook die seën wees wat ons van God ontvang. Mag ons dit oor onsself uitspreek en die uitnodiging om in harmonie en heelheid met God en onsself te leef aan neem. Mag ons dan, terwyl ons onsself inleef in hierdie ou antieke seën, dit ook uitspreek oor almal wat ons pad kruis.

Gebed

Bidplek deur Koos van der Merwe

toe ek vanoggend in u lig kom sit toe ek stamelend by u voete bid

toe ek soekend deur u boek kom blaai en donkerwinde in my waai

toe ek dors en honger brood kom vra en my kla en sonde na die bidplek dra

kon ek ooit vermoed dat hier alleen deurboorde hande my sou seën

dat hier in my gebrokenheid ek deel sou word van heiligheid?

ek wil weer in u lig kom sit en by deurboorde voete bid

en soekend deur u boek kom blaai waar hemelwinde oor my waai

Dag 17 van inperking | Sondag 12 April

Psalm 46: 1-3

God is vir my ’n toevlug en ’n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see.

Gedagtes

Die digter herinner ons dat lewe en ook geloof nie altyd eenvoudig is nie. Baie van ons het al ontdek dat geloof jou nie beskerm teen die terugslae en teleurstellings van die lewe nie. Ook nie van die twyfel wat daarmee gepaardgaan nie. Die teoloog Thielicke het op ’n stadium gesê dat ware geloof ons dikwels deur die vuur van die lewe neem.  Wanneer Carel Antonissen hieroor nadink skryf hy dat geloof ons help om terwyl ons met die raaisels van die lewe worstel, ons die vertroue behou dat alles nie hopeloos is nie. Dat die God van die Bybel, van Abraham en Sara, Izak, Jakob, Maria en Jesus, steeds werk en sorg. Selfs al loop alles skynbaar skeef. Opstanding Sondag en die antieke gebed wat ons gelees het herinner ons aan hierdie troos. Naamlik dat geloof nie ’n vaste sekerheid of besitting is wat jou van rampe en ellende vrywaar en waarop jy heeltyd kan roem nie. Dit is eerder ’n pad wat jou, soos met die gelowiges van vroeër, deur die vure en afgronde van die lewe neem, maar waarop jy algaande ontdek én leer vertrou dat jy op ’n wonderlike wyse steeds gedra en gelei word.

Gebed

Here op Opstandingsondag raak ons diep bewus dat U by ons is. Self in die mees onwaarskynlike plekke en tye van ons lewe. Dankie dat U ons dra selfs al weet ons nie waarheen ons oppad is nie.

Dag 16 van inperking | Saterdag 11 April

Teks. 1 Tim 4:8.  Dit het wel ’n bietjie waarde om jou liggaam sekere dinge te ontsê, maar om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde, want dit hou belofte in vir die teenswoordige en die toekomstige lewe.

Gedagte:

Stil Saterdag . . .  in isolasie.  Ons leer nou daagliks die  werklike betekenis van isolasie. Ons dink vandag ook aan Jesus se isolasie, sy lockdown in die graf. Afsondering! Inperking! Lockdown!

Vir die drawwers, fietsryers en gimnasium-entoesiaste is dit moeilik om ingeperk te wees en ons besef nou hoe vanselfsprekend ons iets, soos oefeninge doen, net aanvaar het. Vers 7 praat ook van oefen. Geestelike oefening – iets waarvoor ons nou baie tyd het.  Om my in te oefen in toewyding aan God. Om my geestelike fiksheid op te skerp.  Om moeite te doen om belangrike geestelike dissiplines soos gebed, geestelike meditasie, Bybelstudie, ’n eenvoudige leefwyse en ander in te oefen. Hierdie inperking moet benut word. Dit is vir ons kosbare tyd vir die inoefening van goeie gewoontes.

Gebed:

Here, help my asseblief om hierdie ekstra tyd wat ek het tydens die inperking, nuttig te kan gebruik sodat ek oefen om meer en meer toegewyd aan U te lewe. Amen.

Dag 15 van inperking | Vrydag 10 April

Teks. Matt 7:7.  Vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry; klop en vir julle sal oopgemaak word.

Gedagte:

Ons kan veronderstel Jesus het hier gepraat met mense wat behoeftig was, en wat dalk (met ’n beursie vol geld) nood, onsekerheid, verlorenheid en angs ervaar het.  Maar sy woorde geld ook vir ons tyd. Dis mos juis waarvoor Jesus gekom het! Dit is mos die boodskap van Golgotha, waaraan ons vandag, met Goeie Vrydag, aan kan vashou!

Dis die eerste Goeie Vrydag in die geskiedenis waartydens ons ingeperk is a.g.v. die huidige wêreldwye pandemie. Die bevrydende genade van God, soos vir ons duidelik sigbaar word aan die kruis, kan egter nie ingeperk word nie! Daarom kan ons as begunstigdes van hierdie genade, ook in ons inperking, vra . . .  en klop! Hy is daar. Hy sal gee! Hy sal oopmaak!

Gebed:

Dankie, Here Jesus, dat U die hoogste prys betaal het op daardie somber Vrydag, sodat ons uit die inperking van ons nood, sonde en angs, bevry kan word. Dankie, dat U ons hoor en dat U gee wanneer ons vra en oopmaak wanneer ons klop. Dankie, dat U vir die wêreldwye sonde-pandemie, gesterf het.

Dag 14 van inperking | Donderdag 9 April

Teks: 1 Petr 5:10. (Direkte vertaling): Maar al moes julle vir ’n kort tydjie ly, sal die God van alle genade, wat julle tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, julle herstel, bemagtig, versterk en stewig vestig.

Gedagte:

Ons wêreld is aan die verander.  Soos dit nog min kere in die geskiedenis beleef is, is menslike lyding letterlik in ons gesigte. Die Covid-19-pandemie het dit tot in ons huise gebring. In die pandemie is sterftes, word baie mense aan ventilators gekoppel, verloor miljoene mense hul werk en inkomste, kan kinders nie onderrig word nie, styg die rand tot sy hoogste vlakke teenoor ander vername geldeenhede, is daar baie mense wat honger gaan slaap. Petrus sien die ellende en lyding in sy eie tyd en omstandighede, en hy roep tot God in vertroue. Hy steun op God alleen wat genadig kan wees en wat seer, beangste, stukkende mense weer kan herstel, bemagtig, versterk en stewig vestig. Ook vir jou.

Gebed

Here, ons hou vas aan u genade wat herstel, bemagtig, versterk en ons stewig vestig.  Amen

Dag 13 van inperking | Woensdag 8 April

Teks: Jer. 29:11:  Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teënspoed nie; Ek wil vir julle ’n toekoms gee, ’n verwagting

Gedagte:

In hierdie bekende en geliefde teks maak die Here die venster vir ons oop om na die toekoms te kyk. En dis ’n mooi uitsig, want God is daarin. Sy belofte is toekomsgerig! Hy belowe voorspoed en dit is nie noodwendig materiële voorspoed nie.  Dit is die gerusstelling dat Hy saam met ons reis, die toekoms in.  Al wil die huidige omstandighede ’n donker wolk oor ons toekoms kom plaas, kan ons steeds optimisties daaror opgewonde wees, omdat die ewige God ons vashou en daarheen begelei.

Gebed:

Here, dankie dat U ons toekoms in die hand hou. Dankie dat ons, in geloof  en met verwagting, aan U belofte van seën en voorspoed kan vashou. Amen

Dag 12 van inperking | Dinsdag 7 April

Ef. 3:16-19. Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God.

 Gedagte

Die vreemde omstandighede waarin die meeste van ons ons bevind, is ongekende en ongekarteerde terrein nie net vir ons en ons families nie, maar ook vir die mensdom oor die wêreld heen. Die uitkoms van die pandemie en die invloed wat dit het op individue, kleiner besighede, sportlui en -byeenkomste,  ekonomieë ens. is totaal onvoorspelbaar. Oor die uitkomste kan toekomskundiges maar net spekuleer. Almal se noukeurige finansiële beplanning en strategieë is binne weke omvergewerp.

In die gelese gedeelte skryf Paulus aan die Efesiërs ‘n brief waarin hy vra dat God – wat alle dinge onderhou – deur die werking van sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid hulle sal toerus met alles wat hulle nodig het om tot eer van God te leef.  Hy vra dat God hulle genoegsame krag daarvoor sal gee. Gelowiges wonder in tye van spanning of benoude onsekerheid hoe die pad vorentoe sal lyk want skieilik is die omstandighede nie meer so gunstig soos dit ’n week of twee gelede gelyk het nie. Paulus vra dat God in dié gelowiges se harte sal woon en hulle tot die besef sal bring hoe ver en hoog en diep die liefde van Christus strek.

Hierdie gebed moet deel van ons lewens wees. Omstandighede bring ons dikwels tot nuwe insigte. Op dit wat ons glo en wat ons ons lewe lank in die kerk bely. God woon deur sy Gees in elkeen van ons en vanuit hierdie werklikheid kan ons leef. Op ‘n vreemde en misterieuse manier word ons op die manier vervul met die volheid van God (vers 19) wat ons die vermoë gee om ten spyte van veranderde omstandighede – in die aangesig van onsekerheid, verlies en selfs die dood – met oorgawe en met vreugde te leef.

 Gebed

Herder Heer                                     Koos van der Merwe

herder heer na wie ek soek

ek wil luister as u roep

want ek swig ek val en gly

as u stem verdof in my

voor u heer word ek stil

buig my hart en buig my wil

wys u my hoe ek moet leef

leer u my om u te ken

ek alleen verbrou en dwaal

u alleen kan my kom haal

op die weg kan u my hou

al is dit steil al is dit nou

Dag 11 van inperking | Maandag 6 April

Matt. 7:9-11.    Watter mens onder julle sal vir sy seun ’n klip gee as hy brood vra, of ‘n slang as hy vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra?

Gedagte

Gebed is nie in die eerste plek ’n bestellysie wat deur ’n  groot kruidenierswinkel, of Takelot by ons afgelewer word deur die man op die motorfiets nie. Ons bid en wag dat die bestelling so spoedig moontlik afgelewer word . . .  Gebed is ’n kragtoevoerlyn wat jou lewe dermate aanspoor dat jy met hierdie lewe en sy probleme oor die weg kan kom.  Gebed is nie ’n vorm van vakansie waarop ek en jy gaan terwyl God intussen die virus opklaar en ons na die pandemie terugkom en gewoon net met ons werk voortgaan nie.  Gebed is ’n AANSOEK om KRAG om hierdie saak, of om enige ander saak, of “kiem wat jou mag bedreig” te hanteer en saam met hom  jou lewe in te rig. As jy dan ‘n Vader het wat vir jou  sorg en weet wat jy nodig het, moet jy Hom vertrou.  Jou hemelse Vader is ‘n VADER en nie ‘n kruidenier nie.  Hy ken jou behoeftes nog voordat jy Hom daarna vra. Voor dit nog in jou gedagtes kom op of op jou lippe is.

 Gebed

Komma                                Sheila Cussons

‘n Glinstervliegie kleiner as ‘n komma

Kom sit vertrouend op my hand\en begin sy persoon versorg, en ek gevlei

Durf my skaars roer: soos hy so tuis

Vermetel tuis is ek in U:

O Onveranderlike, Oneindigende

Onbeginnende Woorde deur Wie ‘n klein

Verrukte vuilerige kommatjie flits

Dag 10 van inperking  |  Sondag 5 April

Matt. 6:31-33.  31 Julle moet julle dus nie bekommer en vra: ‘Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?’ nie.  32 Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. 33 Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.

Gedagte

In die tien verse in Matteus 6:25-34 sê Jesus ses keer ons moet ons nie bekommer oor wat ons gaan eet, drink of aantrek nie. Die Griekse werkwoord wat as “bekommerd” vertaal word, kan onder meer verwys na “hoe mense van nature reageer op armoede, honger en ander probleme wat hulle in hulle daaglikse lewe ondervind”. As die onseker donderwolke saampak of die brander aangerol kom, is ons onseker, bekommerd. Hoe gaan dinge uitwerk, hoe gaan my finansies hou, hoe gaan die rekeninge betaal word, wat van die huishuur, of paaiement wat betaal moet word. Daar is nie lig in die tonnel nie . . . In dié tyd is dit verstandig om Jesus se raad te volg.

Daar is mediese bewyse dat die simpatiese senuweestelsel van mense wat hulle bekommer, blykbaar nooit afskakel nie. Dit ly tot erge mediese en ander gevolge. Jesus se lering kan na goedkoop raad klink. Asof ons die werklikhede wat ons in die gesig staar, oënskynlik net moet  ignoreer.

Maar Jesus sê daar is ander dinge belangriker as kos en klere. God sal sorg soos hy vir die wilde voëls sorg (v26). “Selfs Salomo in al sy prag was nie geklee soos een van hulle nie” (v29). Soveel te meer sal God vir ons sorg. Daarom moet ons OP GOD VERTROU. As God kos gee aan voëls en blomme met prag beklee, sal Hy ook vir my en jou van die  nodige voorsien. Daarom: kom ons neem dit dag vir dag en bekommer ons nie oor môre nie.

Gebed

Al my twyfel bring ek Jesus,

Hy sal sy belofte hou;

nimmer sal Hy my beskaam nie,

op sy woord kan ek vertrou.

Slegs vertroue, vol vertroue

slegs vertroue op sy woord.

Slegs vertroue, vol vertroue

slegs vertroue op sy woord.

Dag 9 van inperking | Saterdag 4 April

Teks: Spreuke 3: 5-6:Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. 6 Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.

 Gedagte

Die wysheidsleraar is hier aan die woord. Hierdie teks se beryming is deur vele van ons in ons jonger jare gesing: “Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelyk maak, gelyk maak  . . .”   Die VERTROU (vers 5) is ’n werkwoord, opdrag, sg. imperatief – ’n werkwoord wat op gebiedende wyse aangebied word. Dit is ’n positiewe stelling teenoor die negatiewe van die EIE INSIGTE. Die “Vertroue” se grondteks in Hebreeus beteken letterlik om “teen die grond te gooi, alles daarop te werp”. Vertroue kan op baie ander dinge geplaas word bv. rykdom (Spreuke 11:28) teenoor die veilige grond (3:25) waarop daar geloop kan word as die seun (aan wie die raad gerig is) sy oë op die Here hou. Ken hom in ALLES WAT JY DOEN (vers 6) staan teenoor die negatiewe van die eie insigte met die belofte dat Hy (God) die pad sal gelykmaak.

In onseker tye is dit wyse raad van die wysheidsleraars van die ou Israel. Hierdie God bly oor alle eeue dieselfde. Mag ons vertroue in Hom alleen, ons paaie veilig maak . . .  

Gebed

Here, U het alle aardse dinge weggeneem, waaraan ek so kon vashou.

Maar in u genade het U my een gawe laat behou – dit wat elke hond ook het –

die vermoë om die meester te vertrou, en aan te hou liefhê,

Al sien ek geen teken van sy liefde nie.

Dat U my dit sal laat behou, begeer ek tans meer as die vreugdes van u koninkryk

Uit die Groot Gebedeboek. Mechthild van Magdeburg

Dag 8 van inperking |  Vrydag 3 April

Filippense 4:6-7.  Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

Gedagte

Die hoof van die neuro-chirurgiese afdeling by die Groote Schuur-hospitaal in Kaapstad het ’n paar jaar gelede by ’n konferensie van hospitaalleraars gesê: “Die algemeenste vorm van lyding, van swaarkry, is nie die fisiese pyn nie, maar die neerslagtigheid en moedeloosheid”. Paulus se opdrag uit die tronk aan al die gelowiges in Filippi is: “Verbly julle in die Here”. Dit hou verband met ’n probleem wat baie algemeen by kinders van die Here voorkom, naamlik moedeloosheid. Die antwoord daarvoor is om deur gebed, smeking en danksegging jou hart voor God leeg te maak. Dan die belofte: ”Die vrede van God sal by jou wees.”

Gebed

Hemelse God en Vader juis in die tyd van onsekerheid en modeloosheid wil ek kom vra dat U vrede oor my hart en gedagtes die wag sal hou. AMEN

Dag 7 van inperking | Donderdag 2 April 2020

Romeine 8:28.   Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat Hom liefhet, die wat volgens Sy besluit geroep is.

Gedagte

In ’n tyd soos dié, is dit veral belangrik om nie hoop te verloor nie en aan God se beloftes vas te hou.  Vandag se teks wil ons help om steeds met hoop te leef. Hoop is die werkwoord wat beskryf waarmee gelowiges hulleself besig hou. Hoop laat jou juis dt raaksien wat nie noodwendig met die eerste oogopslag sigbaar is nie.  Hoop hou jou besig met dit wat nog moet gebeur en gedoen moet word. Hoop skenk jou die geduld om opgewonde te wees, al sien jy nog niks van dit waarvoor jy hoop, raak nie.

Gebed

Hemelse God en Vader dankie dat ons juis in lydenstyd aan Jesus Christus as ons hoop kan vashou.

Dag 6 van inperking | Woensdag 1 April 2020

Teks: Joh 3:16.  God het die wêreld so lief gehad dat Hy Sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.

Gedagte

Ons almal ken hierdie vers uit ons koppe uit, maar besef ons die diepe betekenis daarvan. Om te dink dat God my en elke mens op hierdie aarde so lief het dat Hy bereid was om Sy eie Seun te offer om vir ons die lewe te gee. Dit is absolute genade. Juis in lydenstyd moet ons diep daaroor dink en God uit ons hart uit daarvoor dank.

Gebed

Hemelse God en Vader. Dankie vir u Seun, dankie vir Sy verlossing aan die kruis. Dankie dat u liefde vir ons elkeen so duidelik sigbaar is deur Jesus se sterwe en opstanding. Mag ons hierdie liefde uitleef in ons wêreld.

Dag 5 van inperking | Dinsdag 31 Maart 2020

Teks: Joh 1:9.  Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld.

Gedagte

As gevolg van ons sonde het die mens in duisternis begin leef. Slegs een persoon kon daardie duisternis deurbreek en dit was Jesus. Hy het as die Lig na hierdie wêreld gekom. As jy in hierdie tyd voel asof die donkerte jou oorval. Gaan sit by die Lig en word versterk deur Sy krag.

Gebed

Lig van die wêreld, ons het U skynende krag nodig in hierdie dae. Veral as ons oorval word met die donkerte van die groot virus. Mag ’n lig orals skyn. Mag U lig deur ons skyn.

Dag 4 van inperking | Maandag 30 Maart 2020

Teks: Johannes 1:5.  In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie. 

Gedagte

Alhoewel ons in hierdie tyd in ons huise vasgekeer voel en ’n donker  atmosfeer oor die planeet heers a.g.v.  die COVID-19 virus, ontneem dit ons nie van God wat Lig is nie.  Mag jy ondervind hoe God jou lewe in hierdie tyd van isolasie verlig.

Gebed

Almagtige God, moet u tog nie vir my skuilhou nie! Openbaar aan my dat daar by U lig is in ruil vir my duisternis; dat daar by U moed is in ruil vir my angs; hoop in ruil vir vertwyfeling; vrede in ruil vir onrus; blydskap in ruil vir hartseer; krag in ruil vir swakheid; wysheid in ruil vir verwarring; teerheid in ruil vir my ruheid. Openbaar aan my dat daar by U liefde is in ruil vir my haat en vergifnis vir my sonde; dat U daar is in ruil vir myself. Here, o Here, moet U tog nie vir my skuilhou nie (Howard Thurman, Die Groot gebedeboek).

Dag 3 van inperking | Sondag 29 Maart 2020

Teks: Jesaja 61:10. Die Gees van die Here my God het oor my gekom; die Here het my gesalf om ‘n blye boodskap te bring aan die mense in nood, Hy het my gestuur om dié wat moedeloos is, op te beur, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir dié wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon.

Gedagte

Probleme en uitdagings het ’n manier om ons in ons eie belange vas te vang. In hierdie tyd word ons egter op opnuut bewus gemaak van mense om ons se behoeftes en hoe die Here ons roep om na ander uit te reik.  Wie is die mense wat die Here vandag in jou gedagte plaas? Alhoewel ons hulle nie kan besoek nie, kan ons hulle skakel en bemoedig.

Gebed

Here, open tog my oë dat ek die nood van my naaste sal sien; maak oop my oë sodat ek hulle snikke sal hoor; maak my hart oop, sodat daar iemand sal wees wat sal kan help. Wys my waar geloof en liefde ontbreek en gebruik my om iets daarvan in hulle lewe in te dra. Ja, Here open my oë en ore en hart sodat ek vandag ‘n klein bietjie sal meewerk aan u vrede op aarde (Alan Paton, die Groot gebedeboek).

Dag 2 van inperking | Saterdag 28 Maart 2020

Teks: Jesaja 41:10  Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou.

Gedagte

Wat beteken dit dat God ons in hierdie tyd van isolasie versterk? Laat die Here toe om in hierdie tyd jou gedagtes te vernuwe en bewus te maak van hoe jy ten spyte van hierdie omstandighede deur God geseën is.

Gebed

Opgestane Here, dankie vir die tydlose groet wat U ons geleer het: “Vrede vir julle!” Dankie vir die vrede wat U oor ons uitgespreek het: Die sjalom van God, die diep blywende vrede wat net van U kan kom; die vrede wat ons innerlik tot rus bring; die vrede wat ‘n mens regop kan hou wanneer die storms om jou slaan; die vrede wat ons as u kinders selfs die krag gee om ons vervolgers kalm in die oë te kyk. Here, dit is die vrede waarmee ons u Goeie Nuus met moed en vreugde kan verkondig. Omdat dit die mees unieke vrede op aarde is, vra ek dat u Gees my vandag opnuut sal vul met dié kosbare gawe, dié vrede wat broers en susters kan versoen, swart en wit, ryk en arm, jong mense en ouer garde (John Johansen-berg, Die Groot gebedeboek).

Dag 1 van inperking |  Vrydag 27 Maart 2020

Teks: Eksodus 14:14.  Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg.

Gedagte

In onseker tye soos dié is ons gedurig besig om planne te maak vir alle moontlike scenario’s wat mag afspeel. ’n Mens vra jouself gedurig af: “Is ek gereed vir dit wat moontlik kan kom?”  Wat oorheers jou gedagtes in hierdie tyd en hoe ervaar jy God se vrede wat belowe: “Wees stil en weet … ek is die Heer”?

Gebed

“Wees stil en weet: Ek is die Heer.
Ek spreek, en wind en golwe bedaar,
Ek sal ook jou getrou bewaar.

“Wees stil en weet: Ek is die Heer.
Ek ken jou pyn, jou donkerste nag.
Ek is by jou, Ek gee jou krag.

“Wees stil en weet: Ek is die Heer.
Kom bring na My jou kommer en vrees.
Ek sal vir jou ‘n toevlug wees.

“Wees stil en weet: Ek is die Heer.
Bly waak en bid; volhard in geloof.
Ek is by jou soos Ek beloof.”

(Liedboek van die Kerk, 519:1-4)

Dag 90 van inperking | Woensdag 24 Junie 2020

 

 

Dag 89 van inperking  | Dinsdag 23 Junie 2020

Efesiërs 5:8.  Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig.

 Gedagte

Vir ‘n kind is die lewe lig en eenvoudig. Soos ’n mens ’n meer volwasse ouderdom bereik, word dit meer gekompliseerd en word jy met gebrokenheid van die mensdom gekonfronteer. Ons en die mense om ons maak foute. Die mensdom se oer instink om te oorleef is ’n dryfveer wat veroorsaak dat ons ander dikwels te na kom. Paulus praat egter in die skrifgedeelte van ‘n nuwe bedeling wat in wese te doen het met die realiteit dat ons gebrokenheid (sonde) deur God versoen is en dat ons gedrag nie langer deur duisternis nie, maar wel deur die lig, bepaal moet word. Die kern van hierdie realiteit is gesetel in die wete dat ons daagliks ons duisternis voor die Here kan lê en herhaaldelik deur Hom vrygespreek kan word. Ook dat dit ons in staat stel om ander se oortredings teen ons te kan vergewe. Leef vandag in hierdie LIG.

Gebed

Onse Vader wat in die hemele is, laat U Naam geheilig word.
Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel
net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood,
En vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe en lei
ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid
tot in ewigheid.

Amen

Dag 88 van inperking | Maandag 22 Junie

Johannes 15:15-16.  Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want ‘n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, Ek noem julle vriende, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my Naam vra.

Gedagte

In ’n werksituasie is ‘n taakomskrywing belangrik.  ’n Lys van kerntake wat die werkgewer saamstel en as leiding vir die werknemer diens sodat sy/hy hul werk doeltreffend kan doen.  Gelowiges sou op ’n soortgelyke wyse kon dink dat God ‘n lys van take van ons verwag. Hy gee die opdrag en ons moet die taak uitvoer, maar Jesus praat in die skrifgedeelte van ‘n omgekeerde orde waarin ons nie onder God werk nie, maar waar God saam met ons werk. God is naby en persoonlik betrokke en dit wat ons in ‘n gegewe oomblik moet doen leer ons deur sy teenwoordigheid in die gegewe situasie. Ons leef nie gerig deur godsdienstige wette, idees of beginsels nie, maar vanuit die oortuiging dat daar ‘n besondere verhouding tussen my en God is wat tot dade wat met oortuiging geleef word, lei.

Gebed

Here ons worstel dikwels met wat ons moet doen en beoordeel mense en die wêreld soms vanuit ’n wettiese perspektief. Ons hemelse Vader, dankie dat U in hierdie tyd by ons is om ons te help om te onderskei. Help ons om te verstaan dat ons godsdiens nie net bestaan uit beginsels wat ons moet toepas nie, maar dat U in elke konteks by ons is om ons te help. Bied ons insig in die wyse waarop ons dit wat ons glo in verband bring met dit wat in ons lewens gebeur. Dankie dat ek hierdie dag kan ingaan met ’n verwagting en entoesiasme om uitdagings te omvorm en geleenthede wat op my wag met oorgawe aan te gryp.

Dag 87 van inperking | Sondag 21 Junie

Psalm 71:12.  Moet tog nie ver van my af bly nie, o God, kom my tog gou te hulp, my God!

Gedagte

Wanneer ons met ‘n probleem worstel, is daar in vandag se tegnologiese era maklike en vinnige maniere om antwoorde te vind. ‘n Mens tik eenvoudig die vraag op jou rekenaar, of selfoon in en siedaar! Jy kan selfs net ‘n knoppie op jou selfoon druk en die vraag vra en dan antwoord ‘n vriendelike stem (Siri) aan die ander kant wat hulp aanbied.  Het ons dieselfde vrymoedigheid met die Here?  Wanneer laas het jy tyd geneem om jou grootste vrae eerlik met Hom te bespreek? Ons is ook dikwels te besig om self na allerhande moontlike oplossings te soek, terwyl die uitkoms eintlik voor die hand liggend is. Waag vandag om jou toevlug in God te neem en om laat Sy Gees toe om jou sekuriteit te wees.

Gebed

Here, help my! Ek waag vandag om met my diepste vrae my toevlug by U te soek.  Moet tog nie ver van my af bly nie, o God, kom my tog gou te hulp, my God!  Dankie Here dat ek vandag in die wete kan leef dat U my nie vandag aan my onsekerhede oorlaat nie, maar tree vir tree in hierdie lewe saam met my op my lewenspad stap.  Gee my die geduld om in hierdie tyd te kan volhard en toe te laat dat gebeure in U wysheid in en deur my lewe ontvou.

Dag 86 van inperking | Saterdag 20 Junie

Romeine 11:33-34.  O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë! “Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee Hom raad?

Gedagte

‘n Seuntjie vra eendag vir sy ma: “Mamma, Is God so groot dat hy oor alles is?” Ja my kind, antwoord sy ma, “God is die skepper van alles”. Die seuntjie dink vir ‘n oomblik en vra toe weer, “maar mamma het ook gesê dat God in ons bly”. “Ja my kind”, antwoord die ma,  “die Here bly in ons harte”. Weer het die seuntjie diep nagedink en opgewonde gesê: “Wel as God oor alles is en in ons woon, dan moet Hy mos by ons uitsteek!”. Paulus se bedoeling in die teks is nie om te sê dat God in sy grootheid onverstaanbaar is nie, maar dat Hy as te ware in sy grootheid by ons uitsteek. Ons hoef nie God te probeer oplos nie, kom ons beleef die vrede van ’n God wat ons wese deurgrond en ons besluitneming rig.

Gebed

Here, daar is soveel wat ek nie van die lewe en myself verstaan nie. Ek beleef oomblikke van alleenheid waar ek verwyders van U voel, Here en die sin van die lewe nie verstaan nie. Kom in U grootheid Here en deurspoel my gees. Bring in my wese die vrede dat U as Skepper die een is wat in hierdie tyd lewe in my spreek.

Dag 85 van inperking | Vrydag 19 Junie

Galasiërs 6:9-10.  Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges.

Gedagte

Daar is min dinge wat ‘n mens so diep raak as om vir iemand anders iets te kan beteken. Wat het jy om vir iemand te bied? Ons dink waarskynlik eerstens daaraan om iets materieel vir mense te gee om ‘n verskil in hulle lewens te maak. Ons teksgedeelte praat egter oor iets meer eenvoudig en spontaan. Om uit ons innerlike te gee kos niks en daarvan het ons in oorvloed. Liefde, vreugde, vrede, nederigheid, goedhartigheid, selfbeheersing is kragtige maniere waarop God se Gees ons vandag in staat stel om die bykans onmoontlike te kan verrig. Daar is die hele dag geleenthede om goed te kan doen. Laat dit die energie wees wat jou vandag dryf en leef in die seën van jou medemense wat só teenoor jou optree.

Gebed

Here, ek kom dikwels in my lewe op ‘n plek waar ek wonder wat my lewe beteken. Ek werk hard om by alles uit te kom en so my basiese verantwoordelikhede na te kom. Ek is uitgeput en dit voel nie of ek nog iets oor het om aan iemand anders te gee nie. Maak dit rustig in my sodat ek  spontaan van die oorvloed wat U aan my gegee het, kan deel en die seën daarvan en wat dit in my lewe kan beteken, mag beleef. Dankie dat ek my vandag tussen mense kan bevind wat so teenoor my optree.

Dag 84 van inperking | Donderdag 18 Junie

Psalm 131:1-2.  Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind. Soos ‘n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd.

Gedagte

Met die Covid-19-pandemie is ons jaarbeplanning op sy kop gedraai. Ons was gewoond aan ‘n kwartaal- of jaarsiklus waar ons aan elke einde van die kwartaal of jaar met vakansies, ontspanning en rus beloon is. Nou is die jaar wat voor ons uitstrek onduidelik en daar is vir baie van ons nie geleentheid vir rus rus nie. Veral nie soos die ekonomie nou daarna uitsien nie. Hierdie Psalms inspireer ons om ons verwagtinge van die toekoms in die Here se hande  te gee en nie onsself onder onrealistiese druk te plaas nie. Wat beteken dit vandag om van ‘selfverheffing’ en ‘hoogmoed’ ontslae te raak? Watter dinge maal in jou kop en en maak vir jou geen sin nie? Ervaar die rus wat God jou vandag bied, daar waar jy jouself op dié tydstip bevind. Mag hierdie rus vandag jou krag wees as moegheid en frustrasie jou oorval.

Gebed

Here, dit is vir my besonders om elke dag te kan begin in die wete dat rus nie iewers aan die einde van ‘n kwartaal of taak lê nie, maar by U wat dit elke dag vir my kom aanbied. U het die woorde gespreek: “Kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is en ek sal julle rus gee”. Dankie dat ek vandag van al die ideale, drome, bekommernisse en werkspanning ontslae kan raak deur hier by U tevredenheid te kan ondervind.

Dag 83 van inperking | Woensdag 17 Junie

Matteus 7:13-14. Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal, en dié wat dit kry, is min.

Gedagte

Hierdie teks laat my dink aan die bekende portret van die smalle-en-breede-weg wat in my grootouers se huis gehang het en waarvan die smal weg na die hemel en die breë weg na die hel gelei het. Jy moes kies tussen hemel en hel. Ek dink egter nie dit is wat Jesus in in werklikheid met die woorde bedoel het nie. Hy het waarskynlik eerder bedoel dat ons nie van moeilikheid of probleme moet wegskram nie, dat ons sulke tye te wagte moet wees en dat ons die uitdagende paaie ook moet  loop sodat ons dit kan omvorm. Swaarkry kweek volharding, en volharding egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het (Romeine 5:3-5). Ons glo dat die liefde van God ons dring om met sin die pad van enige uitdaging te loop.

Gebed

Here, ons staan elke nuwe dag weer voor die uitdaging om te kies. Ons keuses word dikwels bepaal deur dit wat die mees voordeligste vir my sal wees en wat die grootste wins of plesier sal lewer. Help ons om die lewe voor ons te onderskei en met insig en nie uit impuls te kies nie. Skep in ons die wil om die moeilikste omstandighede met moed en hoop te takel en die geleenthede en potensiaal daarin raak te sien. Dankie dat U op die nou pad saam met ons is en u Gees ons die rigting wys. Maak van hierdie uitdaging wat vandag voor my lê ‘n opwindende en betekenisvolle dag.

Dag 82 van inperking | Dinsdag 16 Junie

Klaagliedere 3:22-23: Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. U. Trou is groot!

Gedagte

Wat dra jou deur die donkerste dae in jou lewe? Die tye wanneer jy voel jy het die einde van jou kragte bereik en jy nêrens uitkomste op die horison kan sien nie? Ons almal kom mos op daardie plek – doodloopstrate, desperaatheid en voel dan lus om handoek in te gooi!

Die volk van die Here, Israel van ouds, was verskeie kere op daardie plek. Tydens die 40 jaar wat hulle in ballingskap in die woestyn was en inwoners van ’n vreemde land waar verskeie pandemies  hul getref het.

Drie woorde het hulle deur dit alles gedra. . . woorde en werklikhede wat ons ook kan deurdra as dit vir ons voel of ons vergaan – LIEFDE, ONTFERMING, TROU.  Dit kry veral onbeskryflike betekenis wanneer die drie woorde aan God gekoppel word soos in hierdie teks: “die liefde van die Here/Sy ontferming/U trou!”

Al drie hierdie lewensreddende woorde is verbonds- en verhoudingswoorde. Omdat ons in ’n baie spesiale verbond, of verhouding met die Here het, is dit belangrike woorde wat die aard van ons verhouding met die Here beskryf. Dit word ons vasgrypwoorde, veral tydens krisisse. Dit is kwaliteite van God wat hy in die verhouding met Hom, met ons deel.

Wil jy nie weer vandag, op hierdie Jeugdag in 2020, daarna gryp nie? Sy liefde, ontferming en omgee vir jou in watter situasie jy dalk vandag mag wees en die wonderlike wete dat sy trou jou sal deurdra al voel dit vir jou asof jy besig is om te vergaan.

Gebed

Here, ek hou vas aan U troue liefde, oor die uitkoms wat U bied, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat Hy aan my goed gedoen het. Amen

Dag 81 van inperking | Maandag 15 Junie

Psalm 51:5: “Ja, my oortredinge ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus”

Gedagte

Dis aaklig om in die skuld te wees! Enige vorm van skuld. Of dit ’n verskoning teenoor iemand wat jy te na gekom het, is, of skuld by die bank.

Iemand wat in die beskuldigde bank in die hof staan, ken die spanning en angs wat jou moontlike skuld  kan veroorsaak.  Selfs al is jy dalk onskuldig.

Koning Dawid was ook in die skuld. . . diep in die skuld a.g.v. sy owerspel met Batseba en omdat hy medepligtig was in die moord en dood van haar man! Psalm 51 beskryf hierdie skuld en die emosie wat daarmee gepaard gaan!

Ons almal het ook maar skuld, sondeskuld! Ons staan skuldig voor God a.g.v. baie oortredinge en ons sondige natuur! Ons kan ook soos Dawid uitroep: “Ja, my oortredinge ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus”

Hoe wonderlik is dit nie wanneer jou skuld afgeskryf word, of jy onskuldig verklaar word nie! Die gevoel van vryheid!  Dit is die hoogtepunt en goeie nuus vir gelowiges wat in Christus, deur sy versoeningsdood, onskuldig verklaar word. Hy skeur die skuldbrief op!

Kom ons dink vandag, aan die begin van die week, weer opnuut daaraan! In Christus is ons vrygemaakte en verloste sondaars!

Soli Deo Gloria!

Gebed

Here, dankie dat ek vrygemaak is, dat ek deur U skulddood, as beskuldigde vrygespreek is! Help my om in hierdie vryheid te leef!. Amen

Dag 80 van inperking | Sondag 14 Junie

Mark. 4:38-40: “Jesus het op die bank in die agterstewe gel en slaap. Hulle maak Hom toe wakker en sê vir Hom: “Meneer, gee U dan nie omdat ons vergaan nie?” Toe staan Hy op, bestraf die wind en sê vir die see: “Hou op! Bedaar!” Die wind het gaan lê en daar het ’n groot stilte gekom. Toe sê Hy vir hulle: “Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?

Gedagte

Miskien onthou jy die ou Halleluja-liedjie: “As die lewenstorme woedend om jou slaan en jy gans ontmoedig wees om te vergaan. . .”

Die dissipels was in ’n fisiese storm, binne ’n skuitjie wat gedreig het om om te slaan, of wat vlenters teen ’n rots geslaan sou word.  Gelukkig was Jesus saam met hulle op die skuit. Beangs en verwytend het hulle na Jesus geroep: “Gee U dan nie om dat ons vergaan nie!”

Ons beleef ons eie storms, soos die liedjie sê, lewenstorme . Die storms binne ons leefwêrelde,  soos die Korona-pandemie, die ekonomie, geweld, droogte, ens.  Dit is ook groot, dreigende storms! Dit veroorsaak ook storms binne ons soos ontsteltenis, angs en onsekerheid. Soms laat dit ons ook beangs en verwytend roep: “Here, gee U dan nie om dat ons vergaan nie? Dit lyk dan so asof my bootjie dit nie gaan maak teen hierdie storms nie!”

Dan is dit so wonderlik om te weet en te glo, dat Jesus saam met ons in die storm is.  Saam met my in die bootjie en saam met my in die storm. Hy is in beheer! Hy help ons deur die storm! Hy hou my bewende hande vas en vra: “Hoekom is jy bang?”

Gebed

Here, hou my asseblief in die storm vas! Bring bedaring in my.  Skenk my asb. meer geloof. Amen

Dag 79 van inperking | Saterdag 13 Junie 

Rom. 12:2: “Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is!

Gedagte

Nuwe denke vir nuwe mense!

Dit is wat Paulus hier vra vir die lesers van die brief aan die Romeine! Hulle moet anders dink as mense wat gewoon net in wêreldse terme dink. Dit is wat hulle bekering eintlik behels.  Om anders te dink. Metanoia! Toe hulle gelowige volgelinge van Jesus geword het, het hulle gekies vir ’n nuwe manier van dink oor dinge.  In die verlede het wêreldse denkpatrone hulle gedagtes oorheers, maar dit het nou verander. Hulle denkpatrone het nuut geword en dit stel hulle in staat om te onderskei wat die wil van God is.  Dit bied aan hulle ’n oordeelsvermoë om te weet wat dit is wat vir God goed, aanneemlik en volmaak is.

Hoe gaan dit in ons eie denkwêreld? Wat oorheers ons gedagtes en hoe dink ons oor die dinge wat in ons wêreld gebeur? Word ons denke nie dalk bepaal en beheer deur  negatiewe en destruktiewe gedagtes nie?  Spreuke leer ons ook dat ons versigtig moet wees met dit wat in ons harte/denke aangaan, want dit bepaal ons hele lewe. (Spr. 4:20)

Gebed

Here, dankie dat ek deur U nuutgemaak is! Gee dat ek met my nuutgemaakte denke sal onderskei wat U wil vir my lewe is en bied aan my die vermoë om te onderskei wat vir U goed, aanneemlik en volmaak is. Amen

Dag 78 van inperking | Vrydag 12 Junie

Galasiërs 2:10: Al wat hulle gevra het, is dat ons nie die armes onder hulle moet vergeet nie. Ek het my dan ook steeds vir hierdie liefdesdiens beywer.

Gedagte

Dit was vir my ’n groot voorreg om die afgelope paar weke Stellenberg se kosprojek te help koördineer. Buiten ons normale kosprojek, het die gemeente besluit om betrokke te raak by die voedselnood van duisende mense in die Wes-Kaap a.g.v. die Covid-19-pandemie. Dit het vir ons nuwe deure oopgemaak en opnuut bevestig wat die kerk eintlik moet doen – om regtig op grondvlak by mense uit te kom en hul nood fisies aan te spreek. Ek glo dit was die groot les wat ons in die tydperk geleer het.

Die armes was nog altyd met ons, dit was al in Jesus se tyd so, maar dis asof ons in die laaste tyd ’n nuwe bril opgesit het en die werklike nood van honger en behoeftige mense weer opnuut raak gesien het. Ook vir ons, tydens dié pandemie, is Paulus se woorde, dat ons nooit die armes onder ons moet vergeet nie, ’n inspirasie.  Dit is so bemoedigend, dat hy hom steeds vir hierdie liefdesdiens beywer.

Dit is ’n vreugde om te sien hoe werklike honger en behoeftige mense verby die persoon kyk wat die kos bring, of selfs wat die inhoud van die kospakkie is, maar eerder iets van Jesus se hart daarin raak sien. As Jesus tydens die pandemie op aarde was, sou Hy ook daar gewees het – daar waar hulle is. En Hy sou waarskynlik sop gekook het, lemoene gepak het, toebroodjies gesmeer het en vir hulle gesê het: “Kom, eet!”

Gebed

En nou dink ons aan die duisternis en leiding van ons tyd, aan al die laste wat so baie mense moet dra, sonder dat iemand hulle troos. Ons dink aan hulle wat siek is in liggaam, of gees – die armes, die hongeriges, die ontworteldes, die onderdruktes, die verontregdes, kinders wat geen ouers het nie, of nie ouers het wat regtig omgee nie. Ons vra dat U ons sal gebruik as U hande en voete, om by hulle uit te kom waar U sou gewees het, as U op hierdie aarde was.

Dag 77 van inperking | Donderdag 11 Junie

1 Petrus. 1: 8-9: Hom het julle lief, al het julle Hom nie gesien nie. Deur in Hom te glo, al sien julle Hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap

Gedagte

Baie het die ervaring dat ons gedurende die tyd van inperking van baie dinge beroof word. Baie regte en voorregte word ons ontneem wat veroorsaak dat ons lewensvreugde gevolglik in die slag bly. In die teksvers wys Petrus vir ons wat die ware sleutel van ons blydskap en vreugde is. Hy skryf hier vir mense wat ook hulself in ’n moelike situasie bevind, sogenaamde vreemdelinge wat a.g.v. hulle geloof verwerp en vervolg word.  Hulle was ook in ’n tipe van grendeltyd, ontneem van baie regte en voorregte en het ook seker maar swartgallig en vreugdeloos geraak. Daarom het die teksvers soveel waarde vir hulle. “Deur in Hom te glo, al sien julle Hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap”

Miskien moet ons juis vandag ook vir onsself die vraag afvra: “Voorsien die evangelie van Jesus, die feit dat ons ons saligheid in Hom gekry het, nog vir ons die nodige vreugde en blydskap, om deur die lewe te gaan, selfs al gaan dit baie moeilik?” Laat ons nie dalk toe dat slegte omstandighede ons van hierdie kosbare uitkoms van ons geloof, naamlik “onuitspreeklike en heerlike blydskap”, beroof nie?

Gebed

Ons is moeg, Here, uitgeput en verslae oor soveel geweld in ons land. Ons wil kla en bitter raak, ons is jammer vir onsself en raak hard en bitter oor die pyn van ander, nog ’n sterfte laat ons koud. ’n Wedudwee se trane rol onopgemerk, kinders erf hul ouers se bitterheid.  Woorde van geweld, ontplof in dade van geweld deur jong hande wat sinnelose pyn en vernietiging bring. Here wees ons genadig. Lei ons, dat ons kan vergewe en vergewe kan word.  Amen

(Thomas Patterson)

Dag 76 van inperking | Woensdag 10 Junie

Filippense 1:21: want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins.

Gedagte

Daar is mense wat selfs oor genade kan kla. Soos die oom, wat byna 90 jaar oud was en taamlik gesond, wat met ’n vonkel in die oog gesê het: “Dit lyk my die Liewe Heer het van my vergeet, dis hoekom ek nog lewe.” Toe die fyn humoris, Pieter Neethling, die pa van Anna Neethling-pool, van die man se dilemma hoor, het hy lakonies opgemerk: “Die oubaas gaan skrik as dit die Here byval!”

Ondankbaarheid en onvergenoegdheid, is natuurlik geen nuwe verskynsel nie.  Dink maar net aan die weeklaag van die Here se volk in Jesaja se tyd. . . Jesaja 49:14: Die Here het my verlaat. . .  my vergeet.   En dan die Here se versekering: Kan ’n vrou haar eie baba vergeet?    . . . selfs al sou so iets kon gebeur, sou ek jou nie vergeet nie, ek het jou naam in my handpalms gegrafeer. . . Jes. 49:15.

Daarom hoef ons nie te skrik wanneer Hy ons kom haal nie, selfs wanneer ons soos die bejaarde Ignatius, biskop van Antiogië tydens die tweede eeu ’n marteldood moet sterf. Die woorde wat hy geskryf het, kort voor hy in die Colosseum in Rome deur die leeus verskeur is, het ook sy lidmate besiel om die dood te gemoed te gaan: “Kom vuur, kom kruis, kom worsteling met wilde diere, beserings en verminkings, verwringing van bene en ledemate, vergruising van die hele liggaam – laat die wrede marteling van die duiwel maar oor my kom, as ek maar net by Christus kan uitkom.”

Sulke woorde laat ’n mens verstaan waarom Tertuiianus in die derde eeu verklaar het, dat die bloed van die martelare, die saad van die kerk is. Maar is dit steeds so teen die einde van die 20ste eeu?  Het die prys van dissipelskap vir ons te hoog geword en daarom is die wêreld vandag vol naam-Christene, wat in hul louheid nie ’n vinger vir hulle Christelike beginsels wil veroer nie? In ’n tyd waarin ons geen sekerheid oor die toekoms het nie, moet Christene sterk staan en juis die karakter wat van ons verwag word, uit leef.

Het die Here ons vergeet? Nee, nooit nie, sê Hy self. Maar het ons Hom nie dalk vergeet nie? Dan het dit tyd geword dat dit ons weer moet byval om aan ons Here te dink.

Dag 75 van inperking | Dinsdag 9 Junie

Psalm 66:8-9:  8Prys ons God, alle volke, laat sy lof weerklink! 9Dit is Hy wat ons die lewe gee en nie toelaat dat ons struikel nie!

Gedagte

Tydens die derde eeu skryf Siprianius in ’n persoonlike brief aan sy vriend, Donatius, biskop van Ketargo, oor die beproewings waaraan baie Christene in hulle tyd blootgestel was. Hy eindig sy brief met dié stelling oor die Christene: “Hulle bly meesters van hulle siele. . . hulle het die wêreld oorwin”

Dit laat ons dink aan die vrae wat baie mense in hierdie tyd in ons land, maar ook regoor die wêreld vra: “Waarom laat die Here dinge oor ons pad kom, wat ons laat wonder of daar vir ons, of ons kinders nog ’n toekoms is? In ons eie konteks vra mense in die besonder die vraag: “Is daar ’n toekoms vir ons en ons kinders in hierdie land?”

En waarom moet ons dan nie, ons goedjies pak en elders ’n heenkome vind nie? Hoe lank sal ons nog hier kan oorleef? Veral onder die omstandighede van diskriminasie teenoor velkleur asook moord en doodslag wat daagliks om ons heen plaasvind. Ons vergeet maklik dat die mens, as die kroon van God se skepping, oor geweldige kragte beskik en die vermoë het om grootse beproewings te verduur.

William Ernest Henley, het op 25 jarige ouderdom in ’n verpleegkliniek in Edinburgh, Skotland gelê. Sy een been was reeds afgesit as gevolg van ’n ernstige beensiekte waaraan hy reeds jare gely het.  Die siekte gepaardgaande met armoede en lyding en boonop die sowat 20 operasies wat hy in 20 maande moes ondergaan, het Henley se kragte en moed werklik tot in die uiterste beproef. “Ek sal nie moed verloor nie” het hy homself egter belowe, en bygevoeg: “Ek dank God, vir my onoorwinlike siel!” En so het Henley sy wereldbekende gedig, Envictus, neer gepen waarin hy sy smart verwoord het, maar tog eindig met die woorde:

 It matters not how strait the gate,

How charged with punishments the scroll,

I am the master of my fate,  

I am the captain of my soul.

Henley het onder uiters moeilike omstandighede die meester van sy siel gebly. Laat ons dan vashou aan God se beloftes in Jeremia 30:24: “Daar kom ’n tyd wat julle alles sal begryp.”

“Net hulle wat nog lewe, kan U loof, so doen ek dit vandag. Vaders sal hulle kinders van u trou vertel.”. Jesaja 38:19

Loof Hom, solank jy nog lewe, want op die manier bly jy steeds die meester van jou siel.

Dag 74 van inperking | Maandag 8 Junie

Psalm 24:1: Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daarin woon, alles behoort aan die Here.

Gedagte

’n Motor sonder ’n stuurwiel is ’n skrikwekkende gedagte! Of wanneer die motor besig is om te ry en sy stuurmeganisme raak skielik buite werking is dit chaos, dan stuur dit af op ’n groot ongeluk! Die motor het ’n meganisme wat bepaal waarheen dit gaan en dit is die stuurwiel. As dit nie werk nie, dan is die gevolge tragies! Eerstens verloor die motor sy rigting en tweedens ry dit doelloos en volg die moontlikheid van ’n ongeluk.

Tans voel dit ook so in ons wêreld.  Iemand sê nou die dag dat ons wêreld heeltemal op sy kop gedraai is, dat dit totaal chaoties is. Orals is daar leierskrisisse en verskillende en uiteenlopende standpunte wat gestel word.  Dit voel letterlik of die wêreld se stuurwiel nie meer werk nie en of ons op ’n chaotiese afgrond, of groot ongeluk afpyl.

Dit het maar dwarsdeur die eeue ook so gegaan en mense het oor verskillende tye so gevoel oor die wêreldsituasies van hul eie tyd.  Dawid het dit waarskynlik ook ervaar na aanleiding van ’n klomp gebeure in sy eie lewe, in sy eie koninkryk en in die wêreld waarin hy geleef het. Hy moes selfs vlug vir sy eie lewe. Hy moes die politiek van die dag, wat met tye baie chaoties was, hanteer en bestuur. Daarom het hy waarskynlik ook gevoel dié besigheid is buite beheer. Hy het egter deurgaan vasgehou aan sy onwrikbare geloof in die God wat in beheer is. Daarom kan hy dit as’te ware uitjubel in Psalm 24:1 “Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daarin woon, alles behoort aan die Here”.

Is ons wêreld buite beheer? Dit voel soms vir ons so tydens die heersende wêreldwye pandemie, rassisme, ekologiese realiteite en ekonomiese omstandighede. As gelowiges kan ons egter daaraan vashou, dat hierdie wêreld behoort nie aan ons nie, maar aan God. Hy hou alles hier in sy hand, omdat dit sy eiendom is. Die mense wat hier woon, bestuur die wêreld partykeer baie onverantwoordelik, maar ons kan vashou aan die stukkie oortuiging dat dit nogsteeds God se eiendom is en dat Hy steeds in beheer is. Hy hou die stuurwiel vas!

Gebed

Dankie, Here, dat U steeds in beheer is. En dat elkeen van ons wat hierdie aarde bewoon, U eiendom is. Gee dat ons, soos Dawid, aan hierdie waarheid sal vashou. Amen

Dag 73 van inperking  |  Sondag 7 Junie

Spreuke 22:1. ’n Goeie naam is verkiesliker as groot rykdom, guns beter as silwer en goud.

Gedagte

Daar is ‘n baie bekende gedig van Wallis Stevens, The Man with the blue guitar.

Dit vertel die verhaal van ’n man wat met ’n blou kitaar op ’n klein dorpie aangekom het.  Hy het net buitekant die dorp gaan sit en op sy blou kitaar begin speel.  Terwyl hy speel, het daar die mooiste klanke uit hierdie kitaar gekom. Baie gou het die kinders van die dorp die musiek gehoor en na hom gaan luister.  Van die kinders het hulle ouers geroep en kort voor lank was daar ’n groot skare mense wat na die pragtige musiek van die blou kitaar geluister het.

Terwyl die mense na die kitaarspeler se musiek luister het hulle opnuut bewus geraak van die wêreld om hulle. Dis asof die musiek vanuit hierdie kitaar hul betower het, hulle het mekaar begin raaksien. Ouers het hul kinders raakgesien en mans hulle vrouens en andersom.  Hulle het op ’n vreemde manier begin bewus raak van die mense en die natuur om hulle – die mooi berge, laggende en spelende kinders, Oupas en Oumas en ’n wonderlike gemeenskap wat hulle omring.  Dis asof hulle deur die musiek betower en amper bedwelmd is. Hulle het op ’n besonderse manier weer gesien, anders gekyk en nuut gesien.

Een van die omstanders het na die man geloop wat met die blou kitaar gespeel het en vir hom gesê: “Sir you do not play things as they are.” Waarop hy geantwoord het: “”Things as they are, are changed upon the blue guitar.”

Dinge soos hulle is, word verander op die blou kitaar. Gewone en alledaagse dinge, word verander wanneer dit op die kitaar gespeel word.  Dit kry ’n nuwe klank en weergawe.  Dit gee dit ’n nuwe intrepetasie, style en manier van doen.

Elkeen van ons kry te doen met uitdagende omstandighede.  Die vraag is, watter klank kom uit die kitaar wat jy speel?  Die wysie of akoord wat gespeel word, is dit ’n helder, betowerende klank?  Is dit ’n pragtige melodie?

Mag die musiek van my en jou kitare gestalte gee aan ’n besondere, of goeie naam wat ons innerlike weerspieël.

 

Dag 72 van inperking | Saterdag 6 Junie

Spreuke 22:1 en 4: ’n Goeie naam is verkiesliker as groot rykdom, guns beter as silwer en goud.  Vers 4:  Wie nederig is, dien die Here en ontvang rykdom, eer en lewe.

Gedagte

Wat is ’n goeie naam? In Shakespeare se verhaal van Romeo en Juliet, word die storie  van hulle liefde vir mekaar vertel, maard ie verhouding is van meet af aan op ’n onheilspellende pad en die verbode liefde tussen die twee vyandige families, is gedoem.

Romeo sê vir Juliet, dat ’n NAAM ’n kunsmatige uitvindsel is en dat sy die persoon lief het, wie se naam Montague is en nie die Montaque-naam of Montaque-familie nie. Romeo verwerp die familie verbintenis asook die tradisies en beloftes wat aan die familienaam verbind is. Dan stel Juliet dit baie mooi: “What’s in a name? That which we call a rose, by any other name would smell as sweet?”

Wat bedoel word is, dat die WESE van iets,  is wat saak maak en nie wat dit GENOEM word nie. Dit gaan oor wat binne lê.  Dit gaan oor wat jy nie kan aanraak nie en oor dinge wat in ’n sekere sin ondefinieerbaar is.  Dit is WIE JY is en wat jou uniek en spesiaal maak. Ook in die onseker tyd, is daar spesifieke eienskappe en karaktertrekke wat van jou iets besonders maak. ’n Goeie naam in byvoorbeeld die besigheidswêreld word deur ’n Nederlandse webwerf omskryf as ’n besigheid wat op goeie beginsels gegrond is.

Goeie waardes en beginsels kry gestalte in hierdie tyd, op die manier waarop ons optree en hoe ons op gebeure reageer. Nie noodwendig of jou naam Piet, of Koos, of Sannie is nie, maar dit wat binne in jou is. Dit wat sigbaar raak wanneer daar teen jou gedruk word, of wannneer omstandighede moeilik raak en daar uitdagings aan jou gestel word.

“What’s in a name? That which we call a rose,by any other name would smell as sweet?” Mag jy in alle omstandighede die die aangename soet geur van ’n roos af gee.

Dag 71 van inperking | Vrydag 5 Junie

Psalm 19:2: Die Hemel roep God se majesteit uit, die ligruim is ‘n bewys van sy handewerk.

Gedagte

Ek het onlangs die reeks van Marco Polo se lewensverhaal op Netflix gekyk en daar is ’n besonderse toneel van waar sy pa hom agter gelaat het en op sy reise vertrek het, en vir hom die drie-susters in die hemelruim wys. Hy het vir hom verduidelik dat hy altyd na die drie-susters moet kyk en hulle moet volg, want dit is God se aanduiding van waar sy tuiste en sy huis lê.  En indien hy sou verdwaal, kan hy die drie-susters se rigting volg om by die huis uit te kom.

Tydens die inperking, het baie van ons opnuut bewus geword van die natuur en die stilte rondom ons. Die voëls wat in die tuin kom nes maak, en moontlik by ons in die fontein hulself kom versorg. Op die platteland en in landelike gebiede, kry mens op ’n besondere manier ’n uitsig van die sterrehemel, wat nie noodwendig in die stad gebeur nie. Daar raak ‘n mens op ’n besonderse wyse van God se teenwoordigheid bewus, veral wanneer jy na die hemelruim kyk. Die sterrehemel bly altyd die dieselfde, die melkweg en die sterre bokant ons.

Iemand het onlangs opgemerk: “In die oneindige hemelveld, blom die sterre een-vir-een, die vergeet-my-nietjies van die engele.”

Geen wonder dat die Psalmdigter ook nie uitgepraat kan raak oor die sterrehemel nie: Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Psalm 19:2 Daarom, prys hom son en maan, prys hom alle sterre! Psalm 148:3.  Laat alles wat asemhaal die Here prys.

Maar miskien het Dawid die mense se gevoelens onder die sterrehemel nog die beste verwoord, toe hy in Psalm 8:4 en 5 uitgeroep het: As ek U hemel aanskou. . . wat is die mens dan, dat U aan hom dink, die mensekind dat U na Hom omsien?

Self in ons dorpe en stede kan elektriese ligte en rookmis die sterrehemel nie heeltemal uitdof nie. Ook hier kan ons die Skepper se handewerk bo ons sienKyk op na die hemel: wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leër laat uittrek in hulle volle getal, dit is Hy wat hulle elkeen gemaak het. Jes. 40:26.

Kyk daarom saans gereeld na bo en weet dat God in sy grootheid, aan jou en aan my dink. En ook oor ons omsien, soos Dawid gesê het.  God het dit bewys, deur Jesus na ons toe te stuur, Hy wat self gesê het: Ek is die helder môrester. (Openbaring: 22:16)

 

Dag 70 van inperking | Donderdag 4 Junie

Romeine 6:8. Ons glo dan, dat ons saam met Christus sal lewe, omdat ons saam met Hom gesterf het.

Gedagte

Die storie word vertel van die oom wat groot aansien gehad het in sy kontrei, in so mate, dat hy die eerste man was wat in daardie omgewing, ’n motor van ’n deftige fabrikaat kon bekostig.  Dit moes seker ‘n Mercedes, BMW of Jaguar gewees het ek is nie regtig seker nie.  Elke keer wanneer sy dogters saam met hom gery het, het hy persoonlik hul skoene afgestof, voordat hulle in die motor kon klim. Tog het hy blykbaar vir ses jaar lank nooit saans met dié motor gery nie, omdat hy nie geweet het waar ’n mens die voertuig se ligte aanskakel nie!

Daar is baie dinge wat mens moeilik sou kon glo, bv. dat ’n huisvrou nie weet hoe om haar oond te verstel nie, of ’n boer wat nie weet hoe om ’n ploeg aan ’n trekker te haak nie, of ’n seketaresse wat nie weet hoe om ’n dokument op “wolk” te stoor nie, of hoe ’n student nie weet hoe om ’n ordentlike google soektog aan te pak nie.  En tog kom dit meer algemeen voor as wat ons dink.

Jare gelede het Paulus in Effese op dieselfde soort verskynsel afgekom.  Daar het hy ’n groep gelowiges ontmoet by wie hy iets gemis het. Dalk was dit ’n gebrek aan entoesiasme, vrede, of blymoedigheid, maar toe hy bewus word van die leemte in dié klompie Christene se lewens, het hy dadelik aan die Heilige Gees gedink. Daarom was sy eerste vraag aan hulle: “Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het?” En toe hoor hy die skokkende antwoord: “Ons het nog nie eers gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie, (Hand. 19:2).” Die Heilige Gees – dis God wat in ons woon, was nog nie vir hulle ’n werklikheid nie.  Ons bely en ervaar in hierdie Pinkstertyd die uitstorting van die Heilige Gees asook die gestalte wat die Heilige Gees in elke gelowige se lewe het.

Die gemeente van Effese, het gelowig geword, ja, maar hulle geloofslewe het tot stillstand gekom. Hulle was soos die ou volk wat wel deur die Rooi See was, maar nog niks geweet het van die beloofde land waar hulle kon intrek nie. Maar miskien moet ons minder bekommerd wees oor dié klompie Christene in Effese en eerder na onsself kyk hier in 2020.

Is die Heilige Gees vir my ‘n lewende werklikheid? Op watter manier kry die Heilige Gees gestalte in die wyse waarop ek reageer teenoor mense se vrees en paniek rakende dit wat ons tans beleef? Praat ek negatief, of praat ek soos iemand wie se lewe met die Heilige Gees gevul is? Het jy al geleer watter kragbron Hy vir jou kan wees wat jou dag en nag in beweging kan hou, wat jou ligte kan laat brand wanneer dit donker om jou word?

Dag 69 van inperking | Woensdag 3 Junie

Jeremia 7:5.  Julle sal hier kan bly, as julle, julle lewe werklik verander en mekaar regverdig behandel.

Gedagte

Iemand het ’n terloopse opmerking , op ‘n vraag oor hoe dit met hom gaan, gemaak deur te antwoord: “Baie goed dankie, maar oor my probleme gaan ek niks sê nie, omdat ek al agtergekom het dat mense nie van jou as jy hulle daarvan vertel nie.”

Natuurlik moet ons almal soms terugkyk na dinge wat in die verlede gebeur het, en ons hou nie altyd van dit wat ons sien nie. Gelukkig kan die meeste van ons ook gebeure op ons lewenspad sien wat ons met dankbaarheid vul en laat glimlag, of selfs ook laat sê: “Ai, waar is daardie dae tog!”

Maar wat van die pad vorentoe? Ek dink onwillekeurig aan die afskeidswoorde van die ou Transvaalse President, Paul Kruger, vanuit sy sterfhuis in Clarence, Switserland, byna ’n eeu en ’n half gelede. Wat  ook al ons opinie van die ou boereleier mag wees, ons moet toegee, sy raad dat ons die goeie dinge van die verlede moet neem en die toekoms daarop moet bou, was wyse raad.

Daar is ongelukkig so baie doemprofete en swartgalliges veral in hierdie tyd wat ons gedurig wil laat terugkyk en ons aandag wil vestig op die wrakke en slaggate agter ons. Miskien ook nou oor die pandemie in ander lande. Dit is nodig dat ons almal voortdurend ons tru-spieël skoonmaak, regmaak en verstel sodat ons ook die mooi tonele agter ons kan raaksien. Dit is maklik om opgesweep te raak oor die gebrek aan gesondheidsdienste, of die onbekwaamheid van sekere departemente.  Ons moet egter nie  Samuel se voorbeeld van positiwiteit, na sy volk se oorwinnning oor die Fillistyne, vergeet nie. Samuel het ’n klip gevat en dit regop gesit, en die plek Eben-Haeser genoem, want, het hy gesê: “Tot nou toe het die Here ons gehelp”(1 Sam 7:12)

Dis so maklik om in selfbejammering te verval, daarom moet ons almal ’n wilsbesluit neem om ons koppe gereeld reg te draai, ons tru-spieëltjies te verstel en dankbaar te wees vir die talle kere wat God ons op ons lewenspad veilig gehou het.  Deel ook jou ervarings met ander. Op die manier word nie net ons nie, maar ook  mense om ons bemoedig en die swartgalligheid en die vrees vir die reis vorentoe word geleidelik gedemp.

Niemand wat ander mense bemoedig en ondersteun is ooit eensaam nie, maar dan moet jy eers seker maak wees dat jou eie tru-spieël skoon en reg gestel is.

Dag 68 van inperking | Dinsdag 2 Junie

Psalm 23:2.  Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is.

Gedagte

Die herder se eerste en enigste prioriteit was om sy kudde te versorg en te verseker dat hulle veilig en gevoed is, en niks kortkom nie. Dawid het geweet dat hy moet sy skape versorg en omsien na hulle behoeftes. Hieruit leer Dawid ook ’n belangrike les rakende God se versorging. Net soos hy sy skape in hierdie moeilike omstandighede beskerm en versorg het, net so sal die Here hom ook beskerm en versorg.

 Die Here is vandag steeds ons Herder wat ons ook versorg. Al kruis teenspoed, verlies, beproewing, siekte of selfs die dood ons lewenspad sal God se genade ons nie ontbreek nie. Ons lees so mooi in die Psalm by verse 2-3: “Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. 3 Hy gee my nuwe krag.”

Gebed

Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.

Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is.

Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam.

Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig.

U laat my by ‘n feesmaal aansit, terwyl my teëstanders moet toekyk. U ontvang my soos ‘n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid.

U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. AMEN

Dag 67 van inperking | Maandag 1 Junie

1 Kronieke 16:27. Majesteit en luister straal van Hom uit, krag en vreugde vul die plek waar Hy is.

 Lees die res van hierdie besondere skrifgedeelte vandag saam.

1 Kronieke 16:28-36.

Prys die Here, alle volke, prys die Here om sy eer en mag!

Prys die Here om die eer van sy Naam! Kom na Hom toe, bring vir Hom offers! Buig voor die Here by sy heilige verskyning;

betoon eerbied aan Hom, almal op aarde. Die wêreld staan vas, dit wankel nie.

Die hemele moet bly wees en die aarde moet juig, hulle moet onder die nasies verkondig: “Die Here regeer.”

Die see en alles daarin moet druis, die veld en alles daarop moet jubel,

die bome in die bos moet hulle verheug voor die Here, want Hy kom om oor die aarde te heers.

Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie!

Julle moet sê: “Red ons, o God, ons Verlosser, maak ons bymekaar, red ons van die nasies, dat ons u heilige Naam kan loof en ons in u lof kan verheug.”

Aan die Here die God van Israel kom die lof toe van ewigheid tot ewigheid! Toe het die hele volk gesê: “Amen! Prys die Here!”

Gebed

Here, ek aanbid U as God wat heers oor alles en almal. Ek prys U naam.

Dag 66 van inperking | Sondag 31 Mei

Openbaring 5:13. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: “Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid.”

 Gedagte

Sing vandag hierdie lied saam en bring aan God die eer

 1. In die hemel is die Heer

In die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal.

Hy’s die Heilige van God en Hy heers oor die heelal.

Koor:

Daar is mag in sy Woord! Soos die waters druis sy stem.

Soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou.

Want aan U is die mag  en die heerlikheid en krag.

En aan U is die eer en die lof, want U regeer.

 1. Miljoene in gereedheid, is die eng’le om sy troon.

Verbysterend sy sieraad  en die weelde van sy kroon.

Koor:

Daar is mag in sy Woord! Soos die waters druis sy stem.

Soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou.

Want aan U is die mag  en die heerlikheid en krag.

En aan U is die eer en die lof, want U regeer.

 1. Drie maal heilig is die Heer, Hy wat was en is en kom.

Hy’s die Alfa en Omega, almagtig en verhewe.

Koor:

Daar is mag in sy Woord! Soos die waters druis sy stem.

Soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou.

Want aan U is die mag en die heerlikheid en krag.

En aan U is die eer en die lof, want U regeer.

 1. Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam,

die heerlikheid en lof van nou af en vir ewig.

Koor:

Daar is mag in sy Woord! Soos die waters druis sy stem.

Soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou.

Want aan U is die mag  en die heerlikheid en krag.

En aan U is die eer en die lof, want U regeer.

GEBED

Ons is ’n oomblik; U is vir altyd,

God van die eeue, God voor die tyd.

Ons is ’n asem; U is vir ewig –

U wat ons liefhet, altyd getrou.

Heilig, heilig, Heer God, Almagtig!

Waardig is die Lam wat regeer!

Al die lof, aanbidding en ere

kom U toe, o Heer,

kom U toe, o Heer! AMEN

Dag 65 van inperking | Saterdag 30 Mei

Psalm 4:7. Daar is baie wat sê: “Wie sal dit weer met ons goed laat gaan?” Wees ons tog weer goedgesind, Here, help ons!

 Gedagte

Psalm 4 is ’n aandgebed.  Dit is ’n gebed wat in die stilte aan die einde van ’n dag gebid is.  Terwyl Dawid op sy bed lê ervaar hy twee emosies. En die Psalm is tussen hierdie twee emosies of gedagtes verdeel. Vers 2-4 fokus op die emosie van onrustigheid. Maar in verse 5-9 kry Dawid dit reg om sy onrustigheid om te draai in vrede. Die rede vir Sy vrede is die volgende gedagtes:

 • Die Here is aan my kant.
 • Die Here het hom al voorheen bevry.
 • Die Here doen wonders vir Sy kinders.

Lê jy dalk ook slapeloos en rondrol op jou bed omdat jy bekommerd is oor dinge en die lewe. Volg dan hierdie digter se voorbeeld. Raak rustig omdat jy weet dat God se beskerming groter is as enige bedreiging wat op jou lewenspad mag kom. Die Here hoor as jy tot Hom roep. Hy is steeds die God wat wonders kan doen. Hy sal jou deur hierdie moeilike tyd dra. God se nabyheid is die bron van ons vrede.

Gebed

Here ek is so moeg van wakkerlê en wroeg. My hart is bekommerd oor……………… Sal U my asseblief genadig wees en help. Ek het U nodig.

Dag 64 van inperking | Vrydag 29 Mei

Prediker 3:1. Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd.

 Gedagte

Die woord tyd waarna hier verwys word, moet verstaan word as ’n bepaalde tydstip of geleentheid waarbinne ’n bepaalde lewensgebeurlikheid plaasvind. Wat die Prediker sê is dat die lewe daar is om gelewe te word. Soms is dit maklik om die lewe te leef en ander kere is die lewe weer vol uitdagings. Binne hierdie gebeurlikhede moet ons egter aanvaar dat dit die verloop van die lewe is.

Daarom wil Prediker eintlik vir ons sê om op te hou vra: ”Waarom?”  Ons moet aanvaar dat ons nie noodwendig al die antwoorde het nie en dit ook nie noodwendig gaan kry nie. Al waaraan ons in moeilike en uitdagende tye kan vashou, is God se woorde dat Hy ook in moeilike en uitdagende tye by ons is.  Dat Hy ons nooit alleen los nie en vir ons die genade gee om deur elke lewensgebeurlikheid te kan lewe.

Gebed

Here God ek vra U om my te help met……………………………………..

Dag 63 van inperking | Donderdag 28 Mei

Lukas 11:2. En Jesus sê vir hulle: “Wanneer julle bid, sê dan: Vader laat u Naam geheilig word; laat U koninkryk kom.”  

Gedagte

Jesus noem God, Vader. Die aanspreek van God as Vader dui op ’n intieme verhouding met God. Hiermee gee Jesus ook aan die disippels die reg om hulle verhouding tot God op dieselfde wyse uit te druk. God is nie slegs net die Here wat oor alles heers nie, maar Hy sorg in liefde vir die gelowiges soos ’n pa sorg vir Sy kinders Jesus wil hiermee ook aandui dat volgelinge van Hom dieselfde status as Hy ontvang, hulle word kinders van die Hemelse Vader.

God as Vader nooi jou ook uit om Hom as jou hemelse Vader te erken. Hy is daar vir jou om jou hart uit te praat en jou swaar gemoed leeg te maak. Neem vandag Sy uitnodiging aan en gaan sit by Hom as jou Vader.

Gebed

Here God ek roep U aan as my hemelse Vader. Graag wil ek die volgende met U deel………………………

Dag 62 van inperking | Woensdag 27 Mei

Psalm 124:8. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het.

Gedagte

In die tyd waarin ons leef,  is daar baie middels beskikbaar om nood te verlig. Ons dink aan medisyne, die tegnologie, sielkundiges, beraders, ’n regstelsel, geld en so kan ons opnoem. Maar dan kan die onverwagse gebeur. ’n Probleem kan opduik waarvoor ons geen raad het nie. Dis asof die Here daarmee wil se: “Jou probleem het ‘n belangrike funksie. Dit moet jou help om eers weer te ontdek dat jou hulp slegs van God afkomstig is.”

Soos in Psalm 121:2 word die vertroue ook in Psalm 124 in “die Here wat hemel en aarde gemaak het” gestel. Hy word nie alleen onderskei van ander gode nie, maar as die Oorsprong en Skepper van alles wat bestaan erken. As oppermagtige Heerser oor alle stoflike dinge en lewende wesens bestier Hy die geskiedenis, maar ook jou lewe. Daarom maak dit sin dat ons ook in hierdie tyd ons vertroue op die Here as Almagtige Skepper sal plaas. Daar kan onvoorwaardelik op Sy hulp staatgemaak word omdat Hy as Skepper oor alle mag in die hemel en op die aarde beskik.

Gebed

Dankie Skepper van hemel en aarde dat ek my vertroue in U kan plaas. Ek bid ook vir alle mense wat hulp nodig het in hierdie tyd. Wees hulle asseblief genadig.

Dag 61 van inperking | Dinsdag 26 Mei

Psalm 118:24.  Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees!

Gedagte

Ek glo baie van ons wat hierdie teksgedeelte hoor, sal nie regtig lus voel om te jubel en juig oor hierdie dag nie! Vir baie hou hierdie dag, 26ste Mei 2020, maar ook baie ander dae heelwat uitdagings en krisisse in. Dalk baie bekommernis en onsekerheid. Dalk hartseer. Dalk geen vooruitsig op kos nie. . . op so ’n koue dag! Dalk so, so alleen omdat ek al vir weke nie my kinders en kleinkinders kan sien nie omdat ek vasgegrendel is in my kamer of huis. Dalk omdat ek gehoor het ek is positief getoets vir hierdie virus wat ek nog nie eers met ’n oog gesien het nie, maar wat ek gehoor het al meer as 5 miljoen mense besmet het en 338 500 mense wereldwyd laat sterf het!  Daar is nie baie om oor te juig en jubel nie!

Totdat ek regtig perspektief oor alles begin kry. Perspektief oor wie God regtig is en hoe hy nie buite staan en toekyk nie, maar dat Hy saam met ons in die storm is! Saam met ons in dieselfde bootjie. Die Psalmdigter van Ps. 118 het ook so ’n spreekwoordelike kopswaai gemaak en toe deurgaans begin getuig dat die Here by hom is en hom help (vers 6 en 7). Selfs al was dit nag en het dit sleg gegaan (vers10-13) het die Here hom keer op keer bygestaan. Daarom, met God aan jou sy tydens die storm, saam met jou in hierdie dag, kan jy ook jubel: “Laat ons juig en bly wees oor die dag wat Hy gemaak het!”

Gebed

Here, oor die geleentheid van hierdie dag en dae wat U vir my gun, juig my hart. Ek jubel omdat U saam met my in hierdie dag is. Amen

Dag 60 van inperking | Maandag 25 Mei

1 Kor. 15:57. Maar ons dank God dat Hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus.

Gedagte

You are fighting a losing battle!

Hoe baie het ons nie al hierdie woorde, in verkillende omstandighede en kontekste gehoor nie!  Jy, of julle, kan maar probeer, maar dit sal tevergeefs wees!  Hierdie uitdaging of situasie is te groot. . . jou poging om dit te oorkom sal geen indruk maak nie!” Dan glo ons dit baie keer en gee op, of gooi tou op nog voordat ons begin het.

Paulus skryf hier in die konteks van die dood, hierdie bedreigende realiteit met sy giftige angel. Hy verduidelik dan, aan die einde van hierdie opstandingshoofstuk, aan gelowiges dat hul selfs oor die dood, as oorwinnaars uit die stryd kan tree. Oorwinning gaan egter ook verder en raak baie ander situasies en uitdagings waarmee ek in die lewe gekonfronteer word, aan.  Hierin kan ons ook aan die waarheid en troos van dié teksvers vashou en God dank vir die oorwinning wat Hy vir ons kan en wil bewerk. Ook in ons tyd. Ook deur die wêreldwye krisis wat ons tans beleef. Onthou ook weer Paulus se mooi oorwinningslied in Rom 8:31-39. Hy bevestig daarin (vers 37) dat ons meer as oorwinnaars is deur Hom wat ons lief het en dat niks, maar NIKS, ons van hierdie liefde kan skei nie.

Sorry, but we are NOT fighting a losing battle!

Gebed

Here, help ons asseblief om elke dag te glo en so te leef, dat ons meer as oorwinnaars is omdat U vir ons lief het. Amen

Dag 59 van inperking | Sondag 24 Mei

Psalm 31:15-16. Maar ek vertrou op U, Here! Ek sê: U IS MY GOD! My tye is in U hand!”

Gedagte

Goeie more op hierdie mooi herfs, amper winter Sondagmôre! ’n Goeie vriend van my in Engeland, waar dit ook maar sleg gaan aangaande die pandemie, deel so ’n dag of wat gelede ’n boodskappie oor skaduwee met my. “Snaakse onderwerp!” was my eerste gedagte toe hy begin. Later het dit baie sin gemaak en ek deel so ietsie oor dit.

Wat is ons eerste gedagte as ons die woord (skadu, of skaduwee) hoor? Behalwe as dit oor my eie skaduwee gaan, is dit gewoonlik ’n goeie gevoel of gedagte! Dit sê iets van rus, beskerming teen die son, ’n lekker piekniekplek, plek van verkwikking, ens. Dit is baie interessant hoe gereeld dit ook in die Psalms na vore kom.  Meestal verwysend na die verkwikkende beskerming van God. Byvoorbeeld in Ps. 57: 2 “In die skadu van U vlerke sal ek skuil”.  Ps. 63: 8 “U was vir my tot hulp en in die skadu van U vlerke jubel ek.”  Ps. 91:1,2: “Hy wat in die beskutting van die Allerhoogste woon, hy wat in die skaduwee van die Almagtige oornag, hy sê vir die Here: “My skuilplek, my bergskuiling, my God op wie ek vertrou”.

Skaduwee is nie moontlik sonder lig nie! En die skaduwee wat ons opsoek en vind in, veral in  moeilike tye soos waarin ons onsself nou bevind, is alleen moontlik a.g.v. die LIG, ons Vader en sy Seun, die LIG van die wêreld. Deur op hom te vertrou, beteken ons gaan rus in sy skaduwee wat Hy vir ons voorsien. Daar kan ek, soos in ons teksvers staan, uitroep: “U is my God. My tye is in U hande” Geniet sy skaduwee!

Gebed

Here, baie dankie dat ek vandag, 24 Mei 2020, maar ook al die dae hierna, in U skadu mag skuil. Amen

Dag 58 van inperking | Saterdag 23 Mei

Heb. 13:5. Hou julle lewe vry van geldgierigheid, wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie en jou nooit in die steek laat nie.

Gedagte

Een van die hoogtepunte vir my tydens uitreike  na  minderbevoorregte gemeenskappe,  is die tevredenheid van mense, veral die kinders wat eintlik so min het, maar wat met soveel tevredenheid en gelukkigheid speel en leef!

“Tevredenheid” omskryf dit so mooi! Om, ongeag baie tekorte, TEVREDE te wees met hulle situasie. Hulle het vrede gemaak met hulle omstandighede.  Die mooi Engelse woord daarvoor is “contentment”.

Ons is in ‘n tydperk tydens die pandemie, waar daar baie verliese gely word. Salarisse wat verklein word, werksgeleenthede wat verlore gaan, geleenthede wat tot niet gaan en ander beperkings wat ons met minder laat as waaraan ons in die verlede gewoond was.

Dit is dan ook weer ’n goeie tyd om die woordjie “genoeg” te ontdek en dit een van die belangrikste woorde in ons woordeskat te maak. “Genoeg” verwys na  genoegsaamheid, tevredenheid om te weet dat dit wat ek het, al is dit minder, is steeds ’n gawe van God. Op ’n wonderlike manier ontwikkel daar dan tevredenheid en vreugde oor dit wat ons wel het.

Jannie du Toit het so mooi gesing “Eenvoud is die vreugde van die lewe; dis gee en neem net wat daar is. Dis dankbaar eet van elke stukkie broos wat liefde is.” Hoe raak so ’n ingesteldheid ook vir ons moontlik? Dit gebeur wanneer genoegsaamheid ingetree het, tevredenheid. En die groot motivering vir tevredenheid is dit wat ons in ons teksvers sien; God wat self sê, “Ek sal jou nooit verlaat nie en jou nooit in die steek laat nie.”  Al verloor ek baie, my troos lê in die feit dat God by my is en my nie verlaat het nie.

Gebed

Here, dankie dat ons genoeg het. Leer ons om elke dag met tevredenheid te lewe. Leer ons om weer die vreugde in eenvoud te ontdek. Amen

Dag 57 van inperking | Vrydag 22 Mei

Psalm 147:3.  Hy genees die gebrokenes van hart en verbind hul wonde.

Gedagte

Verlede jaar, so teen Novembermaand, het daar ’n klompie helde in Suid-Afrika aangekom. Dit was ons rugbyhelde, ons Springbokke wat die wêreldbeker vir Suid-Afrika verower het. En het hulle nie ’n helde ontvangs geniet toe hulle deur die strate van die land beweeg het nie?

’n Paar maande later is daar ander “helde!” Miskien nog groter en belangriker as die seëvierende Springbokke!  Dit is ons gesondheidswerkers, polisielede, dokters, verpleegsters, soldate, medici en ander noodwerkers wat baie lang ure in die voorste linies werk in die stryd teen die COVID-19-virus en die gevolglike pandemie.

Ekself, doen baie moeite om deur sosiale media sulke helde, ons noem hulle in Engels First Responders, te bemoedig en te verseker waar hulle eintlike heil is en krag vandaan kom. Ons het ’n groep gestig First Responders Refuge en wêreldwyd is daar al amper 650 van hierdie First Responders ingeskakel wat die troosvolle versekering, dat God hulle ware toevlug in hierdie uitdagende tyd is, baie verwelkom.

Psalm 147 vertel ook van ’n First Responder! Dit is God self, die Eerste Een wat daar is om mense  in nood by te staan. Ons Held wat laag buk by ’n noodbehoewende mens, hetsy dit as gevolg van armoede is, hetsy dit ’n siekbed is a.g.v. die Koronavirus is!  Hy is daar en Hy reageer eerste op die diepste nood van sulkes.

Ons pragtige teksvers bevestig dit: “Dit is Hy, die Here wat die gebrokenes van hart genees en wat hul wonde verbind” Wat ’n wonderlike wete is dit dat God die Eerste Een is wat wil reageer op ons nood! Ons hemelse First Responder.

Gebed: Here, dankie dat U die Eerste een is wat reageer op ons nood. Dankie, dat ons nood U hart raak.  Dankie, dat U gebrokenes se harte weer genees en dat U hul wonde met liefde kan verbind. Amen

Dag 56 van inperking | Donderdag 21 Mei

Heb. 11:30. Omdat die Isrealiete geglo het, het die mure van Jerigo geval, nadat hulle sewe dae daar rondom getrek het.

Gedagte

Dit is vandag Hemelvaart! ’n Baie belangrike datum op die kerkkalender,  nie alleen net van  ons gemeente nie, maar van die kerk oor al die eeue heen. Hemelvaart sê vir ons dat Jesus vertrek het na die aanvanklike periode van sy diens op aarde. Dat Hy daarna die stokkie oorgegee het aan sy dissipels om voort te gaan met die proses wat Hy op aarde begin het. Hy het hulle eintlik as agente aangestel om dit wat Hy bewerk het aan die kruis op Golgota, verder uit te bou in die wêreld. Daarvoor het hulle geloof, deursettingsvermoë en ook hoop nodig gehad.

Dis wat ons ook sien in die teksgedeelte in Heb. 11, waar daar verwys word na Isreal wat sewe maal om Jerigo moes loop, totdat dit uiteindelik geval het. Ons kan ons maar net indink dat dit ’n baie ongewone daad was en dat baie van hulle  moontlik getwyfel het aan dit waarmee hulle besig was. “Wat help dit ons trek en trek en trek?  Sal die mure dan ooit regtig val?” Hulle was egter deurgangs gedryf deur hul vaste geloof; geloof in die God wat hulle leer ken het in die woestyn terwyl hulle vir veertig jaar getrek het. Sonder dat hulle die einde van die trekkery rondom Jerigo gesien het, het hulle in geloofsvertroue bly vashou aan sy belofte. Hulle moes in die proses vasbyt, deurdruk en bly hoop dat dit waarvoor hulle werk, uiteindelik sal realiseer. Ons ken die uiteinde van die verhaal, hoe die mure geval het en hoe hulle die stad kon binneval.

Hemelvaart daag ons op ‘n manier uit om vas te byt, deur te druk, om deursettingsvermoë aan die dag te lê. Om vas te bly hou aan sy beloftes. En ook om in geloof te volhard met die taak wat Hy vir ons as sy kerk gegee het.  Mag dit vir julle ’n wonderlike Hemelvaartdag wees.

Gebed

Here, baie dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons vandag, met Hemelvaart, weer kan dink dat U opgevaar het na die hemel,  aan die Regterhand van die Vader te sit om vir ons elke dag  in te tree; vir ons plek voor te berei, maar ook om as Koning oor ons te regeer. Gee ons, soos die Israeliete van ouds, werklike geloof en deursettingsvermoe om die opdrag  wat U vir ons gegee het, met waardigheid uit te voer.  Amen

Dag 55 van inperking | Woensdag 20 Mei

Psalm 15:1-2: n Psalm van Dawid. Wie het die reg om in U woonplek te kom, Here? Wie mag op U heilige berg vertoef? Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat!

Gedagte

Daar word dikwels na hierdie Psalm verwys as die sogenaamde Psalm oor integriteit.  Dawid definieer as’t ware hierdie uiters belangrike waarde van integriteit as hy skryf oor terme soos “onberispelike wandel, doen wat reg is en met jou hele hart die waarheid praat.”

Integriteit is ’n baie gesogte waarde! Dit is een waarde wat eerste op die missieverklaring van elke  organisasies en maatskappye behoort te pryk! As dit werklik ’n deurleefde waarde is dan waarborg dit eerlikheid, deursigtigheid en dat daar geen ruimte vir korrupsie is nie.

Dis interessant om te verstaan dat die oorspronklike betekenis van die word “integriteit” eintlik verwys na heelheid (“wholeness”). Nie loshangende aspekte wat mekaar weerspreek nie, maar ’n geïntegreerde eenheid. In ’n organisasie, of maatskappy , of regering, maar ook in ’n persoon. Hierdie “eenheid” of integriteit word bewerk deur iemand (of groepe) vir wie die volle waarheid,  onder alle omstandighede en om die regte ding te doen, ononderhandelbaar is. Prakties beteken dit dat mense nie hoef te twyfel dat my oggend- en my aandpraatjies ooreenkom nie. Wat jy in my en van my sien, is die ware ek. Ek dra nie maskers van voorgee nie.

Vir Dawid is hierdie waarde so belangrik dat hy sê dit is wat nodig is as ek voor God verskyn. Dit is wat God by my soek. ’n Onberispelike lewe, om reg te doen en met my hele hart die waarheid te praat.

Gebed:

Here, gee ons genoeg waagmoed om voor U te leef as mense van integriteit. Gee dat ons en ons leiers altyd hierdie waarde sal nastreef en mense sal wees vir wie die waarheid die hoogste prioriteit is. Amen

Dag 54 van inperking | Dinsdag 19 Mei

 

Psalm 145:1. Ek wil U eer gee, my God en Koning, en U vir altyd prys.

Gedagte:

Oom Sarel was allerweë bekend as ’n man wat nie net innig kon bid nie, maar altyd iets gevind het om die Here voor te dank. Daarom moes hy gereeld daar in die Noordweste waar hy in die droë wêreld geboer het, by allerhande soorte van byeenkomste open met gebed. In daardie dae is al wat byeenkoms is, soos dit goeie Christen mense betaam het, mos met gebed geopen!

“Ons het vendusie gehad”, vertel een van die bieërs, “en dit was ’n skroeiende dag met warm stofstorms sodat jy skaars uit jou oë kon sien. En dit is onder die omstandighede dat hulle toe vir oom Sarel vra om te open met ’n dankgebed”. Baie van die vendusiegangers het stilweg gewonder waaroor oom Sarel die Vader dié oggend sou dank! Maar toe begin hy heel gepas: “Baie dankie, Here, dat elke vendusiedag nie so ’n dag soos vandag is nie…”

Dit kan so maklik gebeur dat ons ons verknies oor één onvriendelike opmerking wat teenoor ons gemaak word, of één verlies wat ons gely het. Die besigheid raak darem nou te lank! Hoe lank moet ons ons nog so opgesluit bly? Wanneer laas kon ek dit, of dat doen? Die maatreëls is verregaande! Die gevolg? Ons bedink en bepraat ons ongelukkig en laat toe dat negatiwiteit van ons besit neem. En so word baie gelowiges eerder met trane en somberheid as met lag, oorvloed, positiwiteit en oorvloed geassosieer. Miskien verstaan ’n mens nou beter waarom ’n koerantfotograaf ’n kerkleier moes afneem en hom moes versoek om ernstiger te lyk, omdat “dit mos gebruiklik is, nie waar nie”?

God oorlaai ons daagliks met sy genade en gawes, maar ons is so gewoond daaraan dat ons vergeet om Hom te dank, ook vir dierbares en vriende, wat ons nou in dié tyd op nuwe maniere moontlik mee kontak het en wat ons lewens ryker en voller maak. Dit laat mens dink aan een van die karakters wat in Shakespeare se Hamlet uitroep: “Beggar that I am, I am even poor in thanks”!

Kom ons tree op soos oom Sarel en dank die Here gereeld vir die gelukkige, gesonde en vreugdevolle dae wat ons gereeld ondervind, al word ons soms uitgedaag nie met stofstorms nie, maar met ’n onsigbare storm, wat dit vreemd kan laat donker word om ons. Dankbaarheid is soos ’n vlag wat bo ’n kasteel wapper, wat beteken dat die koning tuis is. So is DANKBAARHEID die vlag wat aan almal sê dat Jesus as koning tuis is in ons lewens (vgl. Hand 14:17)

Gebed

Erkentlik deur die dae my aardse lewe lank

wil ek die Here lofsing wil ek die Here dank

vir wat Hy uit genade so ruim aan my bewys

wil ek Hom vir sy dade solank ek lewe prys                         Ina Rossouw

 

Dag 53 van inperking | Maandag 18 Mei

Spreuke 3:6. Vertrou geheel en al op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Hou Hom in geagte by elke ding wat jy doen, dan sal Hy sorg dat jou lewe reg verloop.

 Gedagte

Christenskap en die feit dat ons aan die Here behoort, beteken nie vanselfsprekend dat ons engeltjies is en altyd en noodwendig reg optree en reageer nie. Ons is maar soms, in die woorde van ’n bekende Hollandse teoloog, Overduin, soos ’n kwaksalwer wat op die mark ’n onfeilbare middel teen rumatiek aanprys terwyl hyself so krom soos ’n hoepel is en met die dood in sy voete staan. Vir so ’n vals gesmous sien niemand kans nie. So is ons getuienis dikwels ook – ons praat saam, tree liefdeloos op, kritiseer, is negatief, noem maar op . . .

Sommige Christene, het iemand tereg opgemerk, kan vergelyk word met sekere voorwerpe wat ons byna gereeld sien

 • Kruiwaens – nutteloos behalwe as dit gestoot word;
 • Vlieërs – as jy hulle nie vashou nie, verdwyn hulle;
 • Katte – hulle is net gelukkig as hulle gedurig gestreel word;
 • Rugbyballe – jy kan nooit sê in watter rigting hy gaan hop of wip nie;
 • Ballonne – vol wind en altyd reg om te bars;
 • Sleepwaens – hulle moet altyd getrek word

Gelukkig is heelwat Christene soos ’n goeie horlosie: sigbaar, op tyd en tog besig om in stilte hard te werk!

Wat help dit as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie . . .’n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade oorgaan nie, ook dood (Jak. 2: 14, 26).

Ons het nie meer ’n owerheid wat soos voor 1994 met wette, reëls en vakansiedae ’n Christelike lewenswyse in stand hou nie. Ons kan egter roem in die feit dat ons baie vroom bely, ons ken die Here, ons loop ’n pad met die Hom, lees Bybel, bid, gaan soms kerk toe en doen baie moeite om Hom op allerlei maniere beter te ken. Dit laat mens dink aan wat die duiwel in een van CS lewis (bekende teoloog en skrywer) se boeke oor ’n jong Christen sê: “Laat hom maar homself in sy vroomheid verlustig, solank hy net nie te aktief word nie”.

In die Ou Testament word ‘n verskriklike ding oor koning Joram gesê. Hy was ’n nikswerd koning en ons lees: …Sy heengaan is nie betreur nie… (2Kron 21:20). Wat ’n treurige in memoriam! En dit kon so ander gewees het. Maar wat sal eendag van my en jou gesê word?

Gebed

Groot is u Here se geduld en liefde – Jesus Christus God en mens

In my wek U naasteliefde – Stuur my na my medemens.

Mense, eensaam, honger, werkloos, arm, naak

Die kom U, my naastes maak

Dag 52 van inperking | Sondag 17 Mei

Teks.  2 Kor. 6:2.  Hoor net wat sê Hy in die Bybel: “Op presies die regte oomblik het Ek jou hulpkreet gehoor. Daardie dag toe jy My bitter nodig gehad het, het Ek jou gehelp. ”Wel, dit is nou weer sulke tyd. God se tyd van redding is hier. Vandag is die dag!

 Gedagte

My pa, maar veral my ma het heelwat reëls gehad oor wat ons op Sondae mag doen en wat nie. Hulle was ’n bietjie minder wetties as hul eie ouers, maar komende uit daardie tradisie was daar baie dinge wat hulle/ons nie op ’n Sondag toegelaat het om te doen nie.  My ma sou byvoorbeeld nooit haar naels op ’n Sondag knip nie en my pa het glad nie die Sondagkoerant gelees, of gekoop nie. Ek was al ’n volwasse predikant en het na aanleiding van hulle invloed ook steeds nie die Sondagkoerant gekoop, of gelees nie! Een Sondag kuier ons op die plaas en op pad kerk toe, vra ek my ouers wat tuis bly, wat ons van die dorp af kan saam bring.  Daardie dae was nog net die kafee op Sondae oop.  Tot my verbasing antwoord my pa dat ek net die koerant moet saambring!

In ons huis hang ’n tekening van De Breede en de Smalle Weg wat ek jare gelede by ’n oudhede handelaar gekoop het.  Ek stem nie saam met die onderliggende teologie nie, maar dit is ’n kosbare kultuurerfenis.  Aan die linkerkant staan daar bo die breë weg se poort: Welkom! Ryk van die Wêreld.  Dood en Verdoemenis. en dan volg al die sondes waarmee jy op die pad van die lewe te doen kry, met al die gepaste Bybeltekste waar jy meer daarvan kan lees. Onder ’n deftige sambreel vlak by die hek se poort sit ’n paar drinkebroers, met die waarskuwende woorde daarby:  Weë hulle wat helde is om wyn te drink en wakker manne om sterk drank te meng (Jes. 5:22).

En verder langs die pad tekeninge van onder meer ’n man wat ’n dier wreed slaan, ’n danssaal, speelbank, loterytafel, skouburg, ook ’n trein (na aanleiding van die toestemming wat in daardie tyd verleen is sodat die trein op Sondae vanaf die Paarl na Kaapstad kon ry) en eindelik die vreeslike vuur en ’n weegskaal wat verdoemend na die een kant oorhel.

Aan die die ander kant sien jy die smal weg, die een wat na die Godsryk lei.  Daar is ’n kerk, ’n Sondagskoolklas, ’n kinderhuis, ens. en later ’n kroon na die Godstad.

Dalk glimlag baie van ons vandag oor die uitbeelding van die twee paaie en hulle kenmerke. Miskien was die teologie ’n bietjie skeef, die voorbeelde effens uit konteks getrek, of was dit te wetties en te min genadig. Maar een waarheid het nie verander nie. Daar is ‘n breë en smalle weg!  En elkeen moet hom, of haar vandag posisioneer en vra: “Op watter pad bevind ek my?” (Matt. 7:13,14).  Gelukkig is daar langs die smal pad van die ou tekening één afbeelding wat nie kan verander nie: Jesus aan die kruis.  Maak seker dat dié baken op jou pad is!

Gebed

Waak Christen, staan in die geloof dat niemand jou die kroon ontroof !

gedra jou manlik, sterk en moedig -steeds toegewy aan God se werk – standvastig, onbeweeglik sterk.

Vol ywer, altyd meer oorvloedig – dan sal jou arbeid in die Heer tot seën wees, Sy naam ter eer !

Dag 51 van inperking | Saterdag 16 Mei 

1 Petrus 4:8.  Die belangrikste van alles is dat julle mekaar moet liefhê. As ’n mens iemand liefhet, maak jy nie ’n bohaai oor al sy foute nie.

 Gedagte

Ons het seker almal al by die afskeid van ’n vriend of dierbare ’n stewige handdruk, ’n soengroet of afskeidskus beleef.  Alhoewel dit nou lank in die verlede lê, aangesien fisiese kontak deesdae nie gewens is nie!

Een van die bekendste seënbedes wat in die Christelike kerk uitgespreek word, kom uit die Ierse tradisie – dit dateer uit die vierde eeu na Christus. So het die afskeidsgroet en versekering gelui:

Die Here is

 • voor jou om die weg gelyk te maak
 • langs jou om jou in sy arms toe te vou
 • agter jou om die aanvalle van die Bose af te staan
 • onder jou om jou te dra as jy mag val
 • binne-in jou om jou te inspireer
 • rondom jou om jou te beskerm
 • bo jou om jou te seën

So seën Hy jou en so deel is die drie – enige Vader, Seun en Heilige Gees van jou, van nou af tot in ewigheid.

Wat ’n heerlike, bemoedigende versekering.   Die wete dat die Here altyd teenwoordig is. Hierdie belofte het Jesus ook by sy afskeid aan sy volgelinge gegee.  En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld (Matt. 28:20).

Al die dae beteken tog ELKE DAG!

Elke dag is Hy VOOR jou as probleme en beproewings jou lewenspad gevaarlik maak; LANGS jou om jou te ondersteun met liefde en bystand; AGTER jou om versoekings en dislojaliteit van ander mense die hok in te slaan; ONDER jou as jou kragte min word, vrees jou oorval, of jy nie verder kan gaan nie; BINNE-IN jou as jy teneergedruk en moedeloos wil tou opgooi; RONDOM jou as jy onveilig en bedreigd voel en BO jou as die groot kragbron.

’n Seuntjie het sy pa gevra hoe groot die liefde van God is. Sy pa het hom na buite geneem en gesê: “So ver as wat jy voor en agter jou en links en regs van jou kan sien, só groot is God se liefde”

Daarop het die seuntjie geantwoord: “Nou verstaan ek, Pappa, en om te dink ons is in die middel van God se groot liefde!”

Ja ook vandag – hier op dag een en vyftig!

Gebed

Aan U, o God, my dankgesange – U wil ek in my aandlied prys!

Al kwyn die sonlig teen die hange, U lig, my Lig, sal hoër rys.

U het my met U guns versadig En as ‘n Vader my beskerm;

Met seëninge so mildadig U dag en nag oor my ontferm.

Ek weet aan wie’k my toevertrou het, al wissel dan ook dag en nag;

Ek ken die Rots op wie’k gebou het, van wie ek al my heil verwag.

Eens aan die einde van my lewe sal ek, van sorge en moeite vry,

Vir elke dag my hier gegewe, U hoër, reiner loflied wy.

Oorspronklike gebed deur Herman Brunig (1806) en gewysig deur Attie van der Colf

Dag 50 van inperking | Vrydag 15 Mei

1 Petr. 4:10.  As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen namate hy ‘n genadegawe ontvang het, die ander dien.

Gedagte

Die Japanese Christen Kagawa,  het bekend geword vir sy ywer om die evangelie van Christus in die kortbuurte van Japan te verkondig. Hy was in alle opsigte ’n siek man, sy een long was reeds verwyder en hy was feitlik blind. Die dokters het al jare vir hom gesê dat hy nie meer lank het om te leef nie. Sy antwoord was dat as hy nie lank het om te leef nie, hy ten minste ’n vol lewe sal lei.

Daagliks het hy in die reën op die strate uitgegaan. Die mense het hom uitgelag: wat weet jy van hierdie Jesus Christus? As hy probeer antwoorde gee het, het hy dikwels bloed gehoes. Die mense het dan vir hom gesê: as God jou liefhet, hoekom doen Hy dan nie iets vir jou nie? Kyk hoe lyk jy, die wind kan jou wegwaai.

Kagawa het egter voortgegaan, hy het net die bloed van sy mond afgevee en weer begin met sy storie. Geleidelik het die gespot stil geraak. Die besef het mettertyd ontstaan dat Kagawa self die lewende bewys is van dit wat hy vertel. Voor die mense het ‘n klein mannetjie gestaan wat siek en koud was. Tog het hy getuig dat God hom liefhet.

’n Verhaal soos dié stem mens dikwels tot nadenke – dat ons so maklik kla. En hoevele klagtes hoor ons nie in die dae oor die inperking en alles wat ons ontbeer nie. Hoe kortsigtig die besluitnemers is – en dan handel dit van sigarette, oefen en klagtes oor die soort klere wat ons mag koop of nie. Soms kom daar momente wanneer ons iemand anders se entoesiasme sien (en dit sien ons baie in hierdie tyd op watter kreatiewe mense diensbaar raak) en na verhale soos die van Kagawa en andere luister, dat ons besef dat ons geloof passieloos is, vaal en sonder die  lewende oortuiging is wat sin en vreugde bied. Maar dan kom die gewaarwording dat ek graag méér sou wou hê. Nie meer van dit waarna almal soek en hulle self gewoonlik voor afsloof nie, maar MEER van God. MEER van die beeld van Jesus en meer van die dunamis van die Heilige Gees.

Gebed

Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer

Neem my hande maak hul sterk, diensbaar tot U goeie werk

Neem my stem en laat my sing. Aan U Here hulde bring

Neem my goud en silwer Heer, niks noem ek my eie meer.

Dag 49 van inperking | Donderdag 14 Mei

Gen 33:14 Trek u maar vooruit voor my en dan kom ek op my gemak agterna. Ek sal volgens die pas van die vee en van die kinders na u toe kom.

Gedagte

Tydens ’n gradeplegtigheid by ’n universiteit het ’n ongeveer vier-, vyfjarie knapie, tydens die skriflesing, (daardie tyd is daar nog Bybel gelees en gebid by ’n gradeplegtigheid) voor in die saal ontstigtelik te kere gegaan.

Na die “Amen” van die gebed het die jong pa moedeloos die mannetjie in sy arms opgetel en met hom koers gekry. Toe hulle na aan die buitedeur kom, roep die seuntjie doodsbenoud en kliphard vir die gehoor: “ Bid vir my – hy gaan my nou ’n vreeslike pak gee!” Almal het uitgebars van die lag – die graduandi, familie, vriende en selfs die uitgelese proffesore op die verhoog. ’n Ontspanne gradeplegtiheid het gevolg.

’n Mens kan nie anders as om in die tyd te dink aan die moeilike en verwoestende omstandighede waarin baie kinders hulself bevind nie. Kinders wat in klein ruimtes moet woon saam met ouers wat sukkel om die beginsel van goeie ouerskap toe te pas.  Ouers wat nie weet hoe om te dissiplineer nie, wat met woede en met vrees regeer. Heel waarskynlik omdat hulle self so groot gemaak is, so geleer is en dit die enigste voorbeeld is wat hulle ontvang het. Daar is talle huise waarin liefde, deernis, begrip, veiligheid en ’n fyn aanvoeling  nie ’n plek het nie. 19 000 gevangenis word in hierdie dae vrygelaat – hulle keer terug na hulle huise – as ouers, pa’s, ma’s, kinders en hulle moet weer in ’n soms disfunksionele  omgewings en gesinne inskakel.  Daar is moontlik kosgebrek, ’n gebrek aan liefde, of geen ondersteunende familiestruktuur nie.

Terwyl daar baie kinders is wat bevoorreg is om deur middel van die internet, rekenaars, tablette en selfone aanlyn skool te gaan, is daar gemeenskappe waar kinders tans niks het om te doen nie.  Daar is nie ondersteuningsnetwerke of infrastruktuur beskikbaar nie. En al was dit daar, is ouers nie in staat om die nodige ondersteuning aan hul kinders te bied nie.

Elkeen van ons wat met kinders te doen het – onderwysers, oppassers, ouers, grootouers – kom ons werk daaraan om al ons kinders te koester en veilig te laat voel. Kom ons bid en help waar ons kan om gesinne in minderbevoorregte omgewings te ondersteun en te help. Jakob stel vir ons ’n voorbeeld. Nadat hy en sy broer Easau weer met mekaar versoen is, het sy broer hom genooi om verder saam met hom te trek. Hierop het Jakob geantwoord: Trek u maar vooruit voor my en dan kom ek op my gemak agterna. Ek sal volgens die pas van die vee en van die kinders na u toe kom. (Gen 33:14)

Gebed

Jesus nooi die kinidertjie, almal kan maar kom

Elkeen wat hom liefhet, is die Heer se eiendom

Jesus nooi hul almal uit – almal is gelyk

Die wat soos ‘n kindjie word, kom in sy koninkryk

Attie van der Colf

Dag 48 van inperking | Woensdag 13 Mei

Fil. 2:5. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was.

Gedagte

Baie mense, ook gelowiges, lewe net om ander te beïndruk, of hulle eie behoeftes te bevredig. Dit is niks anders as ’n selfgesentreerde houding teenoor die lewe nie. Paulus skryf hier dat ons eerder dieselfde gesindheid as Jesus moet hê. Jesus se voorbeeld was die van nederigheid, omgee, liefde en deernis vir ander. Met ander woorde Hy het juis nie aan Homself gedink nie. Vir Jesus het dit nie net om sy eie behoeftes gegaan nie. Dit is hierdie gesindheid waartoe God vir jou en my ook oproep.

Gebed

Here, so baie keer fokus ek net op myself. Mag ek in hierdie tyd diep bewus word van die nood van ander. Mag ek die voorbeeld van Jesus navolg.

Dag 47 van inperking | Dinsdag 12 Mei

Psalm. 80:15-16.  Almagtige God, kyk tog uit die hemel af en ontferm U weer oor hierdie wingerdstok, neem hom weer onder u sorg. 16 Hou in stand wat U met u eie hand geplant het, die wingerdstok wat U vir Uself gekweek het!

Gedagte

’n Gelowige wat met die onverklaarbaarheid van lyding worstel het net een toevlug en dit is God self. Daarom bid die digter dat die groot Wynboer uit die hemel sal afkyk en Hom weer oor hierdie wingerdstok sal ontferm. Daarom vlug die digter met sy nood na God toe. So kan jy en ek ook vandag by God gaan aanklop. Ons is steeds Sy wingerd en Hy is die groot Wynboer. Hy hou ons in stand en daarom mag ons met vrymoedigheid ons hart by Hom uitstort.  Praat met die Here oor dit wat vandag so swaar op jou hart druk.

Gebed

Al sou die vyeboom nie bot en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig my God, my Redder.

Dag 46 van inperking | Maandag 11 Mei

Romeine 8:26. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie.

 Gedagte

Ons sukkel om te bid. Soms kom dit makliker, maar om werklik die aangesig van God te soek en met ons Hemelse Vader te praat, is vir die meeste van ons ’n uitdaging. Die Here God het sy Gees aan ons gegee om ons ook hierin by te staan. Ons ontvang die wonderlike versekering dat God ons nie afskryf a.g.v. ons swakheid nie, maar dat Hy die Gees as hulpmiddel gegee het om ons by te staan. Juis vir die kere wanneer ons, ons harte en ons probleme voor God uitstort en ons versugtinge na die hemeltroon opstyg. Die Gees hoor al ons sugte en bring dit voor die Vader.

 Gebed

Here, ek weet nie aldag hoe om te bid nie. Wees my asseblief genadig en mag U Gees my in my swakheid bystaan.

Dag 45 van inperking | Sondag 10 Mei

1 Konings 19:11-13.  Maar die Here sê vir hom: “Kom uit, en gaan staan op die berg voor My, die Here, Ek wil verbygaan.” Skielik was daar ’n baie sterk wind wat die berg stukkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar ’n aardbewing. Maar in die aardbewing was die Here nie. 12 Na die aardbewing was daar ’n vuur. Maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar ’n fluistering in die windstilte. 13 Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy ’n stem wat vir hom sê: “Wat maak jy hier, Elia?”

Gedagte

Die Here roep Elia uit die grot om aan hom te verskyn. God is nie in een van die hewige natuurverskynsels nie. Maar soos in die tuin van Eden verskyn die Here in die stilte.

Baie keer verwag ons om God te ervaar in groot oorweldigende gebeurtenisse. Dikwels soek ons egter verniet daar. Die Here kan Homself soms op ’n baie onopvallende wyse openbaar. Soos in die stilte van ’n sonsopkoms, iemand wat jou om hulp vra, of selfs deur die fluistering van ’n windstilte. Bid daarom dat die Here vir jou ’n sensitiewe gees sal gee, wat God se genade op die onmoontlikste plekke kan waarneem.

Gebed

Wees stil en weet: Ek is die Heer

Ek spreek en wind en golwe bedaar

Ek sal ook jou getrou bewaar

Dag 44 van inperking | Saterdag 9 Mei

Psalm 51:12. Skep vir my ’n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig.

Gedagte

In hierdie Psalm wil die skrywer regmaak wat tussen Hom en God verkeerd geloop het. Hy pleit dat God met Hom medelye sal hê en Hom sal vergewe vir sy sonde. Hy besef ook dat hy nie op sy eie die Here kan volg nie. Daarom vra hy vir die Here se hulp. Die hulp beskryf hy as die verkryging van ’n rein hart, die vernuwing van sy gees en dat die Here hom standvastig sal maak.

Tydens die Tweede Wêreldoorlog het Dietrich Bonhoeffer op ’n stadium na aanleiding van die verskriklike skuld wat die Duitse kerk in die vervolging van die Jode gehad het, die belangrike vraag gevra: Is ons nog bruikbaar? Kan ons na alles wat gebeur het nog as nuttige instrumente in God se hande dien? Sy antwoord was ja, maar dan moet die Duitse Christene besef dat God nie nou slim of suksesvolle mense soek nie. Hy soek mense wat hulle aandeel in die choas besef, mense wat bereid is om dit te erken en in ootmoed te wag op God se genade en sy genade dan uit te leef.

Skynbaar wil die Psalm ons ook beweeg tot die punt waar ons as mense ons gebrokenheid, ja ons swakheid en veral ons sondigheid voor God kan ontdek en bely en daarin ons hoop en ons bevryding ontdek.

Gebed

Skep vir my ’n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig.  Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is, laat my U weer met toewyding dien.

Dag 43 van inperking | Vrydag 8 Mei

Joh. 17:21. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook in Ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het.

Gedagte

Jesus bid hier ’n kosbare gebed. Hy bid dat ons almal een sal wees. Wat bedoel Jesus hiermee? Dit gaan daaroor dat die gelowiges se optrede so met die Hemelse Vader se optrede sal ooreenstem dat hulle soos “een man” (vrou) sal optree. Uit hulle optrede moet hulle eenheid vertoon word.  Soos hulle vir God se span speel moet hulle volgens dieselfde spelreëls en spelplan speel.

Dink bietjie aan jou eie lewe. Is jy deel van God se span? Speel jy volgens sy reëls en wenplan? Juis in die tyd waar ons so naby aan ons gesinne moet leef, kan dit soms uitdagend wees. Maar maak dit jou gebed dat jy ook soos Jesus een mag wees met die Vader en so kan lewe.

Gebed

Neem my lewe, laat dit Heer aan U gewy wees meer en meer . . .

Dag 42 van inperking | Donderdag 7 Mei

Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie!”

Boodskap

Hierdie Psalm is tydens die dankofferfees deur die priester gebruik om mense op te roep om die Here vir sy goedheid te dank. Die digter se oproep is ’n enkele bevel: Loof die Here want Hy is goed en aan Sy liefde is daar geen einde nie. Daarmee gee die skrywer van die Psalm nou vir ons as gelowiges en ook gelowiges van alle tye beide ’n belydenis en ’n gebed, ’n lofprysing en ’n herinnering, ’n stelling oor God se karakter en ’n ook versugting na God se ingrype in hierdie wêreld.

Dink na vandag: Waarvoor is jy dankbaar? Hoe sien jy God se liefde in jou lewe raak? Net soos gister – kom ons loof die Here, want Hy is goed en aan Sy liefde is daar geen einde nie. Jy kan vandag die woorde neerskryf of memoriseer en as gebed vir die opvolgende dae gebruik.

Gebed

Here hoe blymoedig en in dank oorvloedig maak U my die hart.

U gee ons U seën soos ’n milde reën u vertroos is smart.

Ja, ons weet ook in ons leed leef ons onder U genade vrees ons nie die kwade.

Dag 41 van inperking | Woensdag 6 Mei

Jesaja 25:1. Here, U is my God. Ek wil U prys en U Naam loof U het wonders gedoen: dinge wat U lankal besluit het, het U volgens plan uitgevoer.

Gedagte

Die eerste verse van Jesaja 25 is in aanbiddingstaal geskryf. God se beplanning en beskerming word geloof.  Hy is ’n toevlug en redder vir dié wat Hom aanroep. God het wonders gedoen. Niemand kan Sy planne keer nie. Daarom loof die wat verlos word Hom vir sy genade. God se wonderdade is aan die een kant dat Hy die vyand vernietig het en aan die anderkant dat Hy die verlossing van Sy kinders bewerk het.

Dit het my laat dink dat ons die afgelope tyd vir so baie van God gevra het. Kom ons eer Hom net vandag. Kom ons aanbid Hom en dank Hom vir wie Hy is. ’n Wonderlike Almagtige God wat getrou is.

Gebed

Wonderbare Raadsman, sterke God en ewige Vader. Ons loof prys en aanbid U. U is getrou en verdien al ons lof.

Dag 40 van inperking | Dinsdag 5 Mei

Efes. 3:20-21: “Aan Hom, wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Jesus Christus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid.”

Gedagte

Dit is hartverskeurend om te sien hoe baie mense, ook naby ons en in ons eie gemeenskap, die einde van hul geld, inkomste en werk tydens die pandemie bereik het. Nog meer hartverskeurend is om te sien hoe mense die einde van hul hoop, moed en krag bereik het omdat die toekoms skielik met groot donker wolke omhul is. Dit is egter niks nuuts nie.  Die geskiedenis is propvol sulke storrie:  krissise, pandemies, droogtes, tsoenami’s, oorloë, ekonomiese ineenstortings! Dit is menslik om in wanhoop, moedeloosheid en kragteloosheid te verval. Die kuns vir oorlewing is om te besef dat God, wie die  bron van alle menslike moed en krag is, saam met ons in die storm is. Hy staan nie buite die storm en skud sy kop in onvermoë nie. Hy is met ons daar, Hy verstaan ons desperaatheid en gee, op maniere wat ons nooit kan verstaan nie, God-krag! Bly glo dat Hy magtig is om meer te doen as wat ons kan bid of dink!

Gebed

Aan U, wat deur U krag wat in ons werk, magtig is om meer te doen as wat ons bid of dink, aan U kom die eer toe. Amen

Dag 39 van inperking | Maandag 4 Mei

2 Kor. 1:3.  “Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy is die Vader wat Hom ontferm en in elke omstandigheid uitkoms gee.”

Gedagte

Ek het so paar dae gelede ’n aangrypende verhaal gelees (“Gaan na die mossies – en skep moed!”) oor ’n vrou en ’n mossie in die konsentrasiekamp by Bethulie tydens die Anglo Boere-oorlog. Die vrou, ’n ene Anette Marais, het een oggend in die kamp op ’n stomp gesit en gekyk na ’n groepie moeë vroue wat rondom haar sit. Sy het met die vraag geworstel oor hoe sy hierdie vroue kan bemoeding om in hulle omstandighede moed te skep. Hulle het letterlik die dood in die oë gestaar.  Sy het God gesmeek vir ’n boodskap wat sy ter troos en bemoediging  kan gebruik. Sy slaan toe haar Bybel oop by Matteus 10:29: Is twee mossies nie vir ’n sent te koop nie, en tog sal geeneen van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Die verhaal lui dat terwyl sy die skrifgedeelte gelees het, het daar ’n mossie op haar skouer kom sit. Skielik het die mossie vir die vroue ’n teken van hoop in hul haglike omstandighede geword wat hul deur die lyding gedra het.

Na die oorlog het die storie versprei en dit het genl. Jan Smuts, die latere premier bereik. Hy het blykbaar  toegesien dat twee mossies op die kleinste muntstuk destyds, maar ook later jare, verskyn het.  Die simbool van hoop.

Waar ons nou in 2020 in die midde van ons eie onsekere omstandighede is, oordink hierdie verhaaltjie terwyl ons weer dink aan die woorde van ons teks: “Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy is die Vader wat Hom ontferm en in elke omstandigheid uitkoms gee.”

Gebed

Here, U kyk na die mossies. U leer ons dat geeneen van hulle op die grond sal val sonder die wil van ons Vader nie.  Dankie, dat U die Vader is wat Hom ook ontferm oor ons en in elke omstandigheid uitkoms gee.  Amen

Dag 38 van inperking | Sondag 3 Mei

Psalm 118:24 “Dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees”

Gedagte

Voel jy vandag opgewonde, bly en  lus om te juig? Hoekom? Of hoekom nie?

Psalm 118 is ’n baie gewilde en geliefde Psalm. Die Psalmdigter begin deur te erken en uit te roep: “Loof die Here want Hy is goed en aan sy liefde is daar geen einde nie”.  In vers 24, jubel hy ook verder  oor die dag wat die Here gemaak het.”  Dit is dit dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees daaroor”.

Dit was moontlik ’n gewone dag, maar ook ’n aanduiding van ’n periode waarin daar waarskynlik ook onsekerhede en krisisse beleef was. Dis ’n dag, of ’n tydperk, wat hy (die Psalmdigter) ook weer erkenning daaraan wil gee dat God in beheer is, ook in sy klein stukkie geskiedenis op aarde!  Ook ons kan bly wees en juig omdat ons Hom in ons stukkie geskiedenis kan erken as die God wat in beheer is! Hy het hierdie dag geskep. Hy is binne in hierdie dag en hierdie dag is in sy Vaderhand! Is dit nie genoeg rede om te juig en bly te wees nie!

Ons ervaar baie keer in hierdie dae dat dit nag geword het, dat daar baie donker wolke oor ons saamgepak het. Dit is juis in hierdie omstandighede in ons wêreld dat ons opnuut kan erken dat  hierdie tyd ook in God se hande is, en dat ons ons daarin kan verheug.

Gebed

Dankie Here, dat U hierdie dag in u hande het. Dankie dat U beheer het oor alles in ons wêreld.  Op hierdie dag, en in hierdie stukkie geskiedenis, wil ons juig en bly wees omdat U daarin is.  Amen

Dag 37 van inperking | Saterdag 2 Mei

Luk 11:2 “En Hy sê vir hulle:  Wanneer julle bid, sê dan: Vader laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom.

 Gedagte

Gister het ons gesien dat die Gees vir ons intree wanneer  ons woorde in ons gebede opgedroog het. Vandag sien ons hoe Jesus sy dissipels leer bid. Hy leer hulle dat die belangrikste in ons gebede is, om God te erken as Vader en sy naam te heilig. Daarmee saam gaan die bede, “Laat U koninkryk kom”.

Hoe baie kan ons nie weereens hieruit leer nie! Ook midde-in die Covid-19-pandemie wat afgryslike afmetings aanneem, kan ons vir God “ons Vader” noem. Die Een wat, as Vader, weet hoe ek dink en voel  en hoe bekommerd ek is. Ons moet in die tyd Hom veral as Vader aanroep.

Hoe nodig het dit nie geword om ook te bid, dat die koninkryk van God ook elke dag moet kom nie. In ons lewe, in ons eie land, ons wêreld wat deur ongekende diep waters gaan.  Koninkryk is die ruimte waar God se heerskappy erken en ervaar word.  Dit is waar koninkryksbeginsels van hoop, geloof en liefde geld.  Dis die ruimte waar ek veilig kan voel en kan lewe midde-in woedende storms

Gebed

Here, laat U Koninkryk kom, in my eie lewe, in my eie krisisse, in my eie onsekerheid. Laat U koninkryk kom, in Suid-Afrika onder inperking, en die wêreld midde-in ‘n pandemie. Amen

Dag 36 van inperking | Vrydag 1 Mei

Rom 8:26: “Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê kan word nie.”

Gedagte

Dit is veral in tye van krisisse, dat ons nie altyd weet wat en hoe om te bid nie. Dis asof ons woorde opdroog hoe moeiliker die omstandighede rondom ons raak. Vrae en onsekerhede begin ons gebedslewe oorneem.

Dit is waarskynlik hoekom Paulus in hierdie teksvers sê, dat “die Gees staan ons by”, wanneer ons woorde opdroog. Dan tree die Gees vir ons in.  Hy staan ons in ons swakheid by, ook wanneer ons voel ons gebede slaan teen die plafon vas.  Hy pleit vir ons met “versugtinge”, wat nie met woorde gesê kan word nie. Is dit nie ’n wonderlike gerustellende wete nie? Ook daar waar ek nie meer weet hoe om dinge te hanteer en te bid en waarvoor om te vra nie, kom God in sy wysheid, deur sy Gees, en tree in met woorde wat onsself nie eers kan verstaan nie.

Gebed

Here, leer ons bid. En waar ons woorde in gebede opdroog, dankie dat U ons bystaan deur vir ons in te tree met versugtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Amen

Dag 35 van inperking | Donderdag 30 April

Galasiërs 6:13.  Daarom moet julle God se geveg toerusting aantrek. Dan, wanneer die Bose julle aanval, sal julle weerstand kan bied en na die hele geveg verby is, sal julle nog vas staan.

Gedagte

Iemand vertel die storie van ‘n atletiekbyeenkoms wat destyds by een van die Kaapse skole plaasgevind het. Een van die atlete was ’n seuntjie wat uit ’n agtergeblewe gemeenskap gekom het. Die mannetjie, Harry, was voorheen by ’n skool in ‘n bendegeteisterde area en waar daar gedurig oproer was met geweerskote wat tydig en ontydig afgevuur is.

Die werkgewers van een van Harry se ouers was die oggend ook by die wegspringplek om hom aan te moedig. Toe die die afsitter sy rewolwer lig, het hy ten aanhore van almal die vermaning kwyt geraak: “Onthou Harry, as die skoot klap, moet jy nie platval nie, maar hol!”

Ons reageer almal verskillend in verskillende situasies. Miskien is platval en vlug goed vir jou eie veiligheid, maar in die meeste gevalle dwing dit nie juis veel bewondering af nie. Om daarteenoor end uit onbevrees te staan by jou eie oortuigings, gaan selfs jou grootste vyand bedreig. Die omstandighede waarin ons nou staan, bring vele uitdagings. Van bykans elke dissipline, die hele spektrum in die  ekonomiese omgewing, opvoedkunde, mediese personeel, restaurante, sportlui, kulturele organisasies, persone bo 70 (wat heel waarskynlik nog baie lank hulleself sal moet inperk), huisgesinne met kleiner kinders (waar ouers al moet begin werk en daar is nie versorging vir hulle kinders beskikbaar nie) geloofsgemeenskappe, ens. word gevra om kreatief, nuut en uit die boks te dink en te beplan. Dit geld dan ook veral van gelowiges in ons geloofstryd soos Paulus in ons teksgedeelte raad gee.

Daar word vertel dat generaal Charles de Gaulle in ‘n krisis oomblik tydens die Tweede Wêreldoorlog sy volk opgeroep het om die wapens op te neem om Hitler se magte uit Frankryk te verdryf. Na die triomftog, terug in Parys, het De Gaulle ‘n dankdiens in die Notre Dame-katedraal bygewoon. Terwyl hulle saam in die dankdiens was, het daar buite skote begin klap. Duitse skerpskutters wat bo-op die katedraal se dak geskuil het, het die generaal onder skoot probeer kry. Paniekbevange het die kerkgangers op die klipvloere neergeval en skuiling gesoek agter die banke. Dit mag miskien onwys gewees het, maar net De Gaulle het bly staan, soos almal hom oor die jare leer ken het – regop en alleen op sy pos. Die simbool van ‘n man wat nie vir moeilikheid geskrik het nie.

Elkeen van ons is ‘n generaal in eie reg. ’n Generaal in ons eie lewens, ons gesin- en familiekring, werk en geloofsomgewing. In ’n tyd van onsekerheid het ons gelowiges nodig wat positief en onbevrees hulle beginsels en waardes uitleef. “Val jy plat, staan jy sterk – of hol jy?

Gebed

Voorwaarts, om te stry!

laat die kruis van Jesus in die strydperk lei!

Hy, die Heer en Koning, voer sy leër aan;

laat sy vaandel vooraan op die slagveld gaan!

Dag 34 van inperking | Woensdag 29 April

Galasiërs 6:9. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel.

Gedagte

Die gesprek het in ’n klein kerkie in Kuba plaasgevind. Die sendeling Theofilo wou vasstel hoeveel die nuwe bekeerling, Christobel, gewillig was om vir sy geloof op te offer.

Christobel, sal jy as jy honderd skape het vyftig van hulle vir die Here se werk gee?

Ja, ek sal beslis” het hy geantwoord.  Sal jy dieselfde doen met honderd koeie?

Ja, Theofilo, ek sal dieselfde doen. Maar sal jy dit ook doen as jy honderd perde het?

Ja, beslis. En as jy twee varke het, sal jy een van hulle vir die Here gee?

Oor hierdie een is ek onseker. Ek dink nie so nie. Ek dink ook nie jy het die reg om my die vraag te vra nie, want Theofilo, jy weet ek het twee varke.

Dit is maklik om dinge wat jy nie besit nie, of nie vir jou veel werd is nie, weg te gee. Maar wanneer dit kom by die goed wat werklik saak maak en wat moeite en energie geverg het om bymekaar te maak – dan is dit dikwels vir ons ’n ander saak. Dink maar aan die dissipels se optrede voor Jesus gevange geneem is en voor sy kruisiging. Almal het gevlug – selfs Petrus na sy aandoenlike betuiging van lojaliteit aan Jesus. Toe die nood druk, toe dit benoud raak of dit werklik iets van hom vra, toe trek hy kleinkoppie. Skielik het hy nie meer kans gesien om hom met Jesus te identifiseer nie. Dit het hom nie meer gepas nie en dit was nie meer tot sy voordeel nie.

Frances Havergal het jare gelede, reeds in 1874, die bekende lied “Neem my lewe …” geskryf. Reeds toe dit in 1878 gedruk moes word het sy weer die woorde gelees: “Neem my goud en silwer Heer, niks noem ek my eie meer”. Skielik het sy besef dat sy nog nooit die daad by die woord gevoeg het nie. Sy het al haar kosbare juwele aan die kerk geskenk om verkoop te word. Daarna het sy gesê dat dit een van die vreugdevolste oomblikke in haar lewe as Christen was. Ons goeie dade lê op verskillende vlakke – veral in hierdie tyd.  Dit vra nuwe kreatiwiteit en insig aangaande teenoor wie en waar ons tot diens moet wees.

Gebed

Neem my lewe laat dit Heer U gewy wees meer en meer.

Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig.

Neem my hande, maak hul sterk, diensbaar in u goeie werk.

Neem my voete, skoei hul Heer met bereidheid tot u eer.

Neem my stem en laat my sing aan U, Here, hulde bring.

Laat my mond die boodskap dra, hul sal vind wat na U vra.

Neem my goud en silwer, Heer niks noem ek my eie meer.

Al my kennis en verstand stel ek in u Vaderhand.

Dag 33 van inperking | Dinsdag 28 April

Ps. 147:2. Dit is die Here wat Jerusalem weer opbou, wat die verstrooides van Israel weer bymekaarbring

Gedagte

Negatiewe en neerdrukkende omstandighede het die geneigdheid om ’n mens moedeloos en neerslagtig te maak.

“En waarom trek jy vanoggend so ‘n somber rok aan?” het Martin Luther blykbaar op ’n keer aan sy vrou gevra. Hy was juis die dag in ’n swartgallige bui en om sy vrou boonop toe in so ‘n treurige (in daardie dae ‘n begrafnisrok) te sien, was vir hom eens te erg en het hom net nog meer neerslagtig laat voel. Hierop het sy hom tereggewys met die woorde: “Ek treur maar oor jou God wat dood is, want jy het skynbaar hoop verloor dat Hy jou probleme kan oplos.”

Hoe maklik vergeet ons dat God waarlik lewe en ons deur elke drif kan help! In die bekende verhaal van Hemingway oor die ou man en die see, sê die ou man nadat die haaie die pragvis wat hy gevang het, opgevreet het: “Ek ken al die gebede wat ek sou bid na ek die vis gevang het. Maar ek is te moeg om hulle op te sê. Ek sal maar liewers net die seil oor my skouers trek.”

In die gedig van die psalmskrywer uiter hy sy vertroue teenoor God wat in moeilike tye steeds die anker is vir die volk Israel. Die psalm is geskryf teen die agtergrond van die ballingskap in Babilonië. Jerusalem wat verwoes is en die tempel waarvan die mure platgeslaan is, lê ver in die verskiet, maar die digter hou daaraan vas dat dit God is wat die volk weer sal herstel.

In die Tate-kunsgalery in London hang ‘n skildery van George Watts met die titel Hope. Dit is ‘n skildery van ‘n geblinddoekte meisie wat op ‘n lier met een snaar speel. Onder die skildery staan daar onder meer: “Alle musiek is moontlik . . .”

Gebed

Soms wil ek net jubel in refreine wat U verstaan,

want hoe kan ek in woorde U verheerlik vir my bestaan.

Soms kom daar ‘n stilte oor my lewe as ek kniel,

maar soms breek dit uit in lofsang en dit vul my moedelose siel.

Halle-, halleluja! Halleluja, o my Heer!

Dag 32 van inperking | Maandag 27 April

Matt. 28:20 Ek is by julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld.

Gedagte

Vlak by Osborne, die vakansiewoning van koningin Victoria op die Isle of Wight, suid van die Engelse vasteland, was daar vir jare ‘n aftreetuiste waar bejaarde behoeftiges versorg is. ‘n Besoeker aan die aftreeoord het op ‘n keer een van die inwoners gevra of die koningin hulle dikwels daar kom besoek. “O, ja taamlik gereeld” het die ou dame gesê. “Maar wat van die Koning van die konings, besoek Hy julle soms?”

“Nee, Hy besoek ons nie” het die ou dame geantwoord, “Hy woon hier by ons.”

Hierdie gelowige vrou het Jesus op sy woord geneem en sy versekering kort voor sy hemelvaart met haar hele hart aanvaar.  “Ek is by julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld” (Matt. 28:20). Hierdie versekering het Jesus se volgelinge daar in die moeilike tye in die begin laat moed hou en in staat gestel om die evangelie in alle opsigte te leef. Deur sy Gees sou Hy by hulle woon – nie net in Jerusalem nie, maar in elke stad en dorp – ook in Rome en Athene en oral waar sy volgelinge woon, tot in Suid- Afrika en waar jy ook al woon. Australië, Engeland, Amerika of Nieu Zeeland …

Daarom moet ons ophou om so hemelwaarts te kyk dat ons vergeet om ons eie hande te lig. Die hemel is reeds op aarde. Totdat Hy ons kom haal, bly Hy by ons om sy werk te doen.

Iemand het op ‘n keer aan Lord Moynehan, ‘n voormalige president van die Royal College of Surgeons gevra hoe hy dit regkry om ‘n operasie voor so ‘n klomp beroemde voortreflike snydokters te doen. Hy het geglimlag en geantwoord: “Daar is net drie persone teenwoordig as ek opereer: ek en die pasiënt.” “Maar wie is die derde persoon?” het die ander persoon verbaas gevra. “God” het die groot chirurg geantwoord.

Gebed

God is my lied, sy almag ken geen perke

Heer is sy naam, volmaak sy skeppingswerke

Die groot heelal is sy gebied.

Waar God gebied, sal ons geen onheil vrees nie,

want niemand kan soos Hy ‘n redder wees nie –

Aan Hom my lof, my lied.

Dag 31 van inperking | Sondag 26 April

Hebreërs 13:5-6.Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.” Daarom kan ons met vertroue sê: “Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie: wat kan ’n mens aan my doen?”

Gedagte

Met hoeveel kan ons klaarkom? Of anders gestel, met hoe min kan ons klaarkom? Die realiteit dat ons inkomstes soos ons dit beplan, of aan gewoond is, nie gaan realiseer nie is besig om tot almal deur te dring en daarmee saam die realiteit dat ons met minder sal moet klaarkom. Dan ontstaan die vraag ook: Hoe gaan ons weer dit wat ons verloor het, inhaal? Ons teks bring ons by die vrede uit van ’n eenvoudige lewe, waarin ons met veel minder as wat ons dink, kan klaarkom.

Gebed

O God van hoop en lewe, besiel my met blydskap.

Skenk my ’n diep vreugde oor alles wat U my gee.

Leer my dat ek net sowel op die goeie dinge kan konsentreer

as om my te verknies oor wat ek nié het nie.

Here, wat ek vra, is vergenoegdheid,

tevredenheid met wat ek is en het,

dankbaarheid oor die soveel meer as die baie ander, wat ek het.

O Here, bewaar my van hooploosheid, neerslagtigheid, bitterheid,

en veral van selfbejammering.

Herinner my dat niks my van U liefde kan skei nie.

(William E. Channing)

Dag 30 van inperking | Saterdag 25 April

 Matteus 28:20b.  En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.

Gedagte

Tradisioneel word hierdie teks in Matteus se evangelie as belangrik beskou, omdat dit immers Jesus se laaste woorde op aarde was. Die vroeë gelowiges het in die lig van hierdie opdrag met groot verwagting uitgesien na Jesus se spoedige terugkeer in hulle eie leeftyd. Ons hoor hulle bid: “Maranatha! (kom tog gou Here). Ons mag ook in uitdagende tye aan dié belofte vashou: Christus is op pad. Tog sê die teks iets meer – God is nie nou weg om later terug te keer nie, maar Hy is juis hier by ons, tot die einde.

Gebed

Here Jesus, U sit aan die regterhand van God.

Dit is die eerste en laaste ding wat regtig saak maak vir my bestaan.

Watter voorspoed ek vandag ook al mag beleef,

of watter teenspoed my ook al mag tref,

wat ook al op my lewens toneel verskyn

– of uit my lewe mag verdwyn –

een ding staan onveranderlik vas;

een saak kan nooit verander nie

en sal my vandag en altyd troos,

en dit is, Here, dat U aan die regterhand van die Vader sit …

Wat U gedoen het, is genoeg.

vir vandag, vir more, vir altyd.

(Karl Barth)

Dag 29 van inperking | Vrydag 24 April

 Psalm 16:2.  Ek het vir die Here gesê: “Ek behoort aan U, daar is vir my niks goeds nie behalwe by U.

Gedagte

Met die begin van die grendeltyd het mense angstig gewonder: Hoe gaan ons vir so lank besig bly? Mense is ontnugter want dit was nie asof dit ’n tyd van niksdoen was nie. Tog is ons roetines versteur en is ons met die vraag gekonfronteer: Hoe kan ek hierdie tyd na die beste van my vermoë benut?  Die dagstukkies op Stellenberg se webruimte en Facebookblad het ons die geleentheid gegee om daagliks ’n tydjie af  te staan waarin ons ’n Bybelteks lees, dit oordink en ’n gebed bid. Dit het ons by die kosbare besef uitgebring: “Ek behoort aan U, daar is vir my niks goeds behalwe by U nie”. Probeer hierdie daaglikse roetine inbou in die res van die jaar wat vir jou voorlê.

Gebed

Here ons God, wees U self nou hier by my,

sodat hierdie ’n uur van lig sal word.

Laat my in u teenwoordigheid die hemel sien oopgaan,

sodat elke stukkie van u lig in my donker situasie skyn.

Ek vra dit in die Naam van u Seun, Jesus Christus.

(Karl Barth)

Dag 28 van inperking | Donderdag 23 April

 Teks. 1 Konings 19:11-2.  Maar die Here sê vir hom: “Kom uit, en gaan staan op die berg voor My, die Here, Ek wil verbygaan.” Skielik was daar ‘n baie sterk wind wat die berg stukkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar ‘n aardbewing. Maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar ‘n vuur. Maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar ‘n fluistering in die windstilte.

Gedagte

In ’n gesprek met ’n senior lidmaat wat tydens die isolasie tydperk alleen tuis is, vertel hy hoe sy daaglikse bekommernisse saans, wanneer dit donker word, soos donderweer in sy siel slaan. Bedags is die stilte wat ons in ons woonbuurte beleef hemels, maar saans wanneer dit donker word begin die bekommernisse oorverdowend weergalm en dit laat ons wonder: Wat lê nog vir ons voor? Wanneer gaan die COVID-19-pandemie, soos in ander wêrelddele ons regtig hard tref? Hoe gaan ons die krisisse wat daaruit voortspruit hanteer? Wanneer jy weer in die nag wakker lê oor bekommernisse wat by jou spook, gaan staan vir ’n oomblik buite. Aanskou die sterrehemel bo jou en voel die nagbries wat God se seën eggo:

Die Here is voor jou om die weg gelyk te maak.

Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou.

Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te keer.

Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val.

Die Here is rondom jou om jou te beskerm.

Bokant jou om jou te seën.

Binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees.

So seën die Here jou in die stilte van die nag.

Gebed (Magaliesberg se aandlied)

Gebed

Hoed my as ek my gaan neerlê, grote God, wat altyd waak.

O, beskerm my deur u Almag as die kwade my genaak.

O, vergeef my al my sondes,dan lê ek my hofie neer.

Dood of hel sal ek nie vrees nie want U is my Rotssteen, Heer.

Neem my ouers en my vriende in bewaring hierdie nag.

Môre dank ons U vir goedheid, gawe van ’n nuwe dag.

(G.G. Cillié)

Dag 27 van inperking | Woensdag 22 April

Teks. Psalm 36:6-7. Here, u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke, u geregtigheid tot op die hoogste berge, die reg wat U spreek, tot in die dieptes van die see. U sorg vir mens en dier, o Here.

Gedagte

Die afgelope week vertel my seun dat hy skielik van ons huis in Durbanville die berge in die Paarl se rigting kan sien wat voorheen nie sigbaar was nie. Kan dit wees dat besoedeling vlakke tydens die periode van isolasie so gedaal het dat ons verder kan sien? Dit is inderdaad goeie nuus! Of is dit miskien eerder ’n kwessie dat ons ingesteldheid tydens isolasie anders is, en dat ons nou ons koppe oplig om berge, wat nog altyd sigbaar was, vir die eerste keer raak te sien? Dit is die goeie nuus waaroor Psalm 36 juig: Iemand wie se lewe tot stilstand gebring is om die omvangrykheid van God, wat nog altyd daar was, opnuut te sien en die vrede te beleef dat God vir alles sorg.  Wat laat die Here jou in hierdie tyd opnuut sien en beleef? Hoe beleef jy in hierdie tyd die omvangrykheid van God se sorg?

Gebed

Soms kyk ons soekend om ons rond – ons smag na sin en vrede.

Ons voel oorspoel deur sinloosheid in ons gejaagde lewe.

Ons kom tot U wat deur u Seun ons roep tot sin en vrede.

Om U te ken, bring waarlik sin in ons gejaagde lewe.

Bewaar my van my sin te soek in my gejaagde lewe.

Laat my op U alleen vertrou –die bron van sin en lewe.

(Lied 515 liedboek)

Dag 26 van inperking | Dinsdag 21 April

Jesaja 65:24.   Voor hulle nog roep sal ek antwoord, terwyl hulle nog praat, sal ek hulle gebed verhoor.

Gedagte

Ons teks van vandag vorm deel van Jesaja 65 vers 17-25 wat ’n profetiese aankondiging van verlossing is, geskryf in poëtiese vorm. Die profeet is oortuig daarvan dat God die onmoontlike kan doen, dat Sy optrede nie beperk word deur wat die mens dink moontlik is nie. Dit is ’n kykie in God se wêreld van geregtigheid en vrede. Daar is geen geweld, geen behoefte aan geweld, geen neiging tot geweld nie. Geen woonbuurt vol intimidasie en vrees, geen bang vrou, of vreesbevange kind nie. Geen siekte wat die dood veroorsaak nie. Geen vernietiging van die natuur en besoedeling van die water nie. Geen afbrand van ’n skool of ’n kerk nie.

Jesaja wil ons herinner dat God kan verrig wat ons nie eers meer moontlik ag nie. Dié oortuiging mag ons nie verloor nie, want dan hou ons op om te hoop en hoop maak ons as gelowiges juis anders. Die Christelike lewe is ’n voortdurende spanning tussen wat ons hoop en weet en wat ons sien. Die kerk word nie net geroep om oor die onmoontlike wêreld te bly hoop nie, maar om hierdie wêreld waar ander waardes geld, ook vandag uit te leef sodat dit weer hoop aan ander sal bring.

Gebed

Hemelse God en Vader ons bid vir ’n gebroke wereld. Mag U genade deur ons na hierdie wêreld spoel. Amen

Dag 25 van inperking | Maandag 20 April

Psalm 25:1-3.  Van Dawid. Tot U, Here, rig ek my, my God, op U vertrou ek. Laat my vertroue tog nie tevergeefs wees nie, laat my vyande nie juig oor wat met my gebeur nie.  Niemand wat sy verwagting in U stel, sal beskaam word nie. Dié wat nie op U vertrou nie, hulle kom in die skande.

Gedagte

Jy kan jou amper die prentjie voorstel van Dawid wat moedeloos daar in die veld op ’n klip sit.  Sy vyande soek sy lewe.  Hy is in ’n benoude situasie. Al die deure voor hom is toegeslaan en hy weet nie meer watter kant toe nie. Dawid het geweet daar is niemand wat hom beter in hierdie situasie kan help as God nie. Daarom hierdie innige gebed. Miskien voel jy vandag soos Dawid. Mag jy dan ook troos in Psalm 25 se woorde ervaar. Hudson Taylor se leuse help ons ook: God se werk ge-doen op God se wyse sal verseker dat God se voorsiening nooit ont-breek nie.

Gebed

Hemelse God en Vader ek is moedeloos oor ……………………………..

Dankie dat ek saam met Dawid kan bely: “Niemand wat sy verwagting in U stel, sal beskaam word nie.”

Dag 24 van inperking | Sondag 19 April

Filippense 1:9-10.  Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees,

GEDAGTE

Ons lewe word soms in beslag geneem deur soveel dinge wat ons najaag, sodat ons nie tyd het vir die eenvoudige dinge van die lewe nie. In tye van ’n krisis besef ’n mens weer wat is wesenlik en belangrik en wat nie. Dit is seker met dit in gedagte dat Paulus hier vir die gemeente van Filippense bid. Hier praat Paulus van liefdesonderskeiding, waar hy die woord liefde koppel aan die woorde: begrip en fyn aanvoeling. Paulus bid dus dat hulle liefde só sal toeneem, spesifiek in betekenisvolle kennis (begrip en insig) en diep onderskeiding (fyn aanvoeling), dat hulle die dinge kan onderskei waarop dit regtig aankom. Waar ons liefde vir God en vir ons naaste toeneem, daar sal die liefde ons laat besef watter dinge is belangrik en watter nie.

GEBED

Hemelse God en Vader laat my juis in hierdie tyd waarin ons nou is, besef watter dinge is vir U en my naaste belangrik. Amen

Dag 23 van inperking | Saterdag 18 April

Psalm 4:9.  Nou sal ek onbesorg gaan le en dadelik aan die slaap raak, want Here U alleen laat my veilig woon.

Gedagte

Psalm 4 is ’n besondere mooi aandgebed.  Dit is ’n gebed wat in die stilte aan die einde van ’n dag gebid is.  Dawid wat die Psalm geskryf het ervaar terselfdertyd twee emosies aan die einde van die dag.  In verse 2-4 die emosie van onrustigheid.  In verse 5-9 die kalmte van gemoedsrus en vrede.  In Psalm 4 kry Dawid dit dus reg om sy onrustigheid om te draai in vrede. Hoe kry hy dit reg? Hy maak sy hart met al sy begeertes en bekommernisse aan God bekend. Met dan die wete dat God by hom is, kan hy rustig gaan slaap.

Gebed

Hemelse God en Vader ek is bekommerd oor …………………………

Wees my asseblief genadig en skenk aan my U hemelse vrede.  Amen

Dag 22 van inperking | Vrydag 17 April

Romeine 12:1-2:  En nou doen ek ’n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.

Gedagte

Ons gedagtes is dikwels vol negatiewe dinge en dit neem die plek vir positiewe gedagtes in beslag.  Paulus was ook jare gelede van hierdie probleem bewus. Hy het besef dat mense se gedagtes dikwels hulle lewens deurmekaar kan krap. Daarom skryf hy aan die Romeine dat hulle moet verander deur God toe te laat om hulle denke te verander. Paulus wil amper sê dat die mens se denke en verstand eers moet verander voordat daar ’n verandering in sy/haar lewe kan plaasvind.

Ons gedagtes moet nuut gemaak word. Maar dit begin by ’n wilsbesluit wanneer ek en jy besluit om ook ons gedagtes aan God se beheer oor te gee. Dit is God wat deur die Heilige Gees ons verander, maar ons moet eers ons gedagtes aan Hom oorhandig voordat Hy dit kan verander.  Juis in dié tyd moet ons doelbewus al ons negatiewe gedagtes aan God toevertrou en Hom vra om ons gedagtes nuut te maak.

Gebed

Hemelse God en Vader neem my lewe. Laat my gedagtes en verstand aan U gewy wees meer en meer

Dag 21 van inperking | Donderdag 16 April

Josua 1:9.  Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.”

Gedagte:

Die Josua-verhale is van die gewelddadigste verhale in die Bybel. Vanuit die kulturele perspektief van die Israeliete moes hulle die beloofde land met geweld verower. Die essensie van Josua se verhaal is dat God se leiding en teenwoordigheid sy angs en vrees verwyder het. Die Israeliete moes deur die woestyn trek na die beloofde land, sonder om te weet wat daar vir hulle voorlê. Daarom het hulle groot onsekerheid en vrees beleef.

Tog het Josua onwrikbaar aan God se beloftes vasgehou omdat dit ons deur die onsekerheid dra.  God se belofte aan die Israeliete was dat Hy altyd by hulle sal wees.  Dit is belangrik om te onthou dat die Israeliete nie die beloofde land net maklik verower het nie, hulle het self ’n groot aandeel in die verowering van die land gehad.

Ons staan tans te midde van die koronavirus en die onsekerheid wat ons beleef voor dieselfde vraag:  Watter rol gaan ons speel om die toekoms te herbou?

Wanneer ons doen wat ons kan doen, hulp verleen waar dit nodig is en verantwoordelikheid vir ons toekoms aanvaar, illustreer die Josua-verhaal vir ons dat God se teenwoordigheid ons deur die angs en onsekerheid sal dra.

Gebed:

Silent Unity:  ’n gedeelte van die gebed geskryf deur James Freedman in 1940 gedurende die tweede wêreld oorlog.

Christ light directs you.
Christ love infolds you.
Christ might protects you.
Christ peace upholds you.

Dag 20 van inperking | Woensdag 15 April

Teks: Habakuk 3:19.  Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos dié van ‘n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop. Vir die koorleier. Met snarespel.

 Gedagte

As daar ooit ’n profeet was wat oor vertroue op God te midde van moeilike omstandighede gepraat het, dan was dit Habakuk. Die Grieke het ’n gesegde gehad: “ Ly jou weg na wysheid”.  Ons hoor iets van die essensie van die gesegde ook in die teks. Habakuk ly, dit is donker om hom:

 1. Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees

Dink na oor ons huidige lewensomstandighede – ons beleef tye van lyding en situasies wat ons gedisoriënteerd laat.  In ons huise, ons land, die ekonomie, gesondheid en ons verhoudings. Ons kan onsself met die woorde van Habakuk vereenselwig:  Al sou ons in situasies wees wat ons gedisoriënteer laat, nogtans sal ons in die Here Jubel!

Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos dié van ‘n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop. Vir die koorleier. Met snarespel.

 Volgens Habakuk lei God ons na nuwe hoogtes, Hy vul ons met nuwe wysheid en die vermoë om op hoë plekke, veilig te loop. Besin vandag oor hierdie woorde. God gee vir ons nuwe wysheid, veral in tye van disoriëntasie en spanning.

Gebed

St. Augustinus se gebed:

O God, from Whom to be turned is to fall,
And to Whom to be turned is to rise,
And in Whom to stand is to abide forever,
Grant us in all our duties your help,
in all our perplexities your guidance,
in all our dangers your protection,
and in all our sorrows your peace. Amen.

Mag God ons met nuwe wysheid in die onseker tyd lei.

Dag 19 van inperking | Dinsdag 14 April

2 Korintiers 12:9-10.  Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is”. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.

Gedagtes:

Baie van ons ken stories van teleurstelling en vernedering. Stories waarin ons nie die held of heldin was nie, maar waar ons swak en neerslagtig gevoel het. Ons natuurlike reaksie is om dan die leuen te glo dat ons swakheid ’n weerspieëling is van wie ons is. Dat ons niks anders is, as ons eie swakheid nie. Ons span dan al ons kragte om vanuit ons eie krag uit hierdie donker plek uit te klim omdat ons glo dat ons aan onsself oorgelaat is. Die briefskrywer Paulus herinner die eerste gelowiges dat in sulke tye, ons moet onthou dat ons nie aan ons eie kragte oorgelaat is nie. Selfs in die tye wat ons broos en swak is, skemer God se krag deur op maniere wat ons nie altyd verstaan of selfs raak sien nie. God hou ons staande in die tye wanneer ons nie die krag het om dit vir onsself te doen nie. Die filosoof Kierkegaard het gesê: Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards”.

Dit is wannner ons terugkyk oor ons lewens dat ons herinner word aan die tye wat ons swak gevoel het, maar tog op een of ander wyse staande gebly het. Mag ons daarom, terwyl ons dalk nie weet hoe die toekoms gaan ontvou nie, op God vertrou dat Hy ons staande sal hou. Mag ons diep bewus word van waar ons krag vandaan kom en die genade wat ons van God ontvang ook deel met die  mense wat ons pad kruis.

Gebed:

Dankie Here dat ons rus kan vind in die troos dat selfs wanneer ons swak is en met onsself moed op  opgee – U nooit opgee op ons nie.

Dag 18 van inperking | Maandag 13 April

2 Tessalonisense 3: 16.  Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle wees!

Gedagte

Daar is ’n ou ritueel en tradisie. Wanneer die eerste gelowiges afskeid van mekaar geneem het, het hulle mekaar met die woorde gegroet: “Mag die vrede van God altyd by julle wees”. Die Hebreuse woord vir vrede was Shalom, wat harmonie of heelheid beteken.  Die eerste gelowiges het geglo dat Jesus, die Shalom van God beliggaam het. Jesus het gewys hoe God se harmonie en God se heelheid lyk. Mag hierdie antieke seënwens ook die seën wees wat ons van God ontvang. Mag ons dit oor onsself uitspreek en die uitnodiging om in harmonie en heelheid met God en onsself te leef aan neem. Mag ons dan, terwyl ons onsself inleef in hierdie ou antieke seën, dit ook uitspreek oor almal wat ons pad kruis.

Gebed

Bidplek deur Koos van der Merwe

toe ek vanoggend in u lig kom sit toe ek stamelend by u voete bid

toe ek soekend deur u boek kom blaai en donkerwinde in my waai

toe ek dors en honger brood kom vra en my kla en sonde na die bidplek dra

kon ek ooit vermoed dat hier alleen deurboorde hande my sou seën

dat hier in my gebrokenheid ek deel sou word van heiligheid?

ek wil weer in u lig kom sit en by deurboorde voete bid

en soekend deur u boek kom blaai waar hemelwinde oor my waai

Dag 17 van inperking | Sondag 12 April

Psalm 46: 1-3

God is vir my ’n toevlug en ’n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see.

Gedagtes

Die digter herinner ons dat lewe en ook geloof nie altyd eenvoudig is nie. Baie van ons het al ontdek dat geloof jou nie beskerm teen die terugslae en teleurstellings van die lewe nie. Ook nie van die twyfel wat daarmee gepaardgaan nie. Die teoloog Thielicke het op ’n stadium gesê dat ware geloof ons dikwels deur die vuur van die lewe neem.  Wanneer Carel Antonissen hieroor nadink skryf hy dat geloof ons help om terwyl ons met die raaisels van die lewe worstel, ons die vertroue behou dat alles nie hopeloos is nie. Dat die God van die Bybel, van Abraham en Sara, Izak, Jakob, Maria en Jesus, steeds werk en sorg. Selfs al loop alles skynbaar skeef. Opstanding Sondag en die antieke gebed wat ons gelees het herinner ons aan hierdie troos. Naamlik dat geloof nie ’n vaste sekerheid of besitting is wat jou van rampe en ellende vrywaar en waarop jy heeltyd kan roem nie. Dit is eerder ’n pad wat jou, soos met die gelowiges van vroeër, deur die vure en afgronde van die lewe neem, maar waarop jy algaande ontdek én leer vertrou dat jy op ’n wonderlike wyse steeds gedra en gelei word.

Gebed

Here op Opstandingsondag raak ons diep bewus dat U by ons is. Self in die mees onwaarskynlike plekke en tye van ons lewe. Dankie dat U ons dra selfs al weet ons nie waarheen ons oppad is nie.

Dag 16 van inperking | Saterdag 11 April

Teks. 1 Tim 4:8.  Dit het wel ’n bietjie waarde om jou liggaam sekere dinge te ontsê, maar om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde, want dit hou belofte in vir die teenswoordige en die toekomstige lewe.

Gedagte:

Stil Saterdag . . .  in isolasie.  Ons leer nou daagliks die  werklike betekenis van isolasie. Ons dink vandag ook aan Jesus se isolasie, sy lockdown in die graf. Afsondering! Inperking! Lockdown!

Vir die drawwers, fietsryers en gimnasium-entoesiaste is dit moeilik om ingeperk te wees en ons besef nou hoe vanselfsprekend ons iets, soos oefeninge doen, net aanvaar het. Vers 7 praat ook van oefen. Geestelike oefening – iets waarvoor ons nou baie tyd het.  Om my in te oefen in toewyding aan God. Om my geestelike fiksheid op te skerp.  Om moeite te doen om belangrike geestelike dissiplines soos gebed, geestelike meditasie, Bybelstudie, ’n eenvoudige leefwyse en ander in te oefen. Hierdie inperking moet benut word. Dit is vir ons kosbare tyd vir die inoefening van goeie gewoontes.

Gebed:

Here, help my asseblief om hierdie ekstra tyd wat ek het tydens die inperking, nuttig te kan gebruik sodat ek oefen om meer en meer toegewyd aan U te lewe. Amen.

Dag 15 van inperking | Vrydag 10 April

Teks. Matt 7:7.  Vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry; klop en vir julle sal oopgemaak word.

Gedagte:

Ons kan veronderstel Jesus het hier gepraat met mense wat behoeftig was, en wat dalk (met ’n beursie vol geld) nood, onsekerheid, verlorenheid en angs ervaar het.  Maar sy woorde geld ook vir ons tyd. Dis mos juis waarvoor Jesus gekom het! Dit is mos die boodskap van Golgotha, waaraan ons vandag, met Goeie Vrydag, aan kan vashou!

Dis die eerste Goeie Vrydag in die geskiedenis waartydens ons ingeperk is a.g.v. die huidige wêreldwye pandemie. Die bevrydende genade van God, soos vir ons duidelik sigbaar word aan die kruis, kan egter nie ingeperk word nie! Daarom kan ons as begunstigdes van hierdie genade, ook in ons inperking, vra . . .  en klop! Hy is daar. Hy sal gee! Hy sal oopmaak!

Gebed:

Dankie, Here Jesus, dat U die hoogste prys betaal het op daardie somber Vrydag, sodat ons uit die inperking van ons nood, sonde en angs, bevry kan word. Dankie, dat U ons hoor en dat U gee wanneer ons vra en oopmaak wanneer ons klop. Dankie, dat U vir die wêreldwye sonde-pandemie, gesterf het.

Dag 14 van inperking | Donderdag 9 April

Teks: 1 Petr 5:10. (Direkte vertaling): Maar al moes julle vir ’n kort tydjie ly, sal die God van alle genade, wat julle tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, julle herstel, bemagtig, versterk en stewig vestig.

Gedagte:

Ons wêreld is aan die verander.  Soos dit nog min kere in die geskiedenis beleef is, is menslike lyding letterlik in ons gesigte. Die Covid-19-pandemie het dit tot in ons huise gebring. In die pandemie is sterftes, word baie mense aan ventilators gekoppel, verloor miljoene mense hul werk en inkomste, kan kinders nie onderrig word nie, styg die rand tot sy hoogste vlakke teenoor ander vername geldeenhede, is daar baie mense wat honger gaan slaap. Petrus sien die ellende en lyding in sy eie tyd en omstandighede, en hy roep tot God in vertroue. Hy steun op God alleen wat genadig kan wees en wat seer, beangste, stukkende mense weer kan herstel, bemagtig, versterk en stewig vestig. Ook vir jou.

Gebed

Here, ons hou vas aan u genade wat herstel, bemagtig, versterk en ons stewig vestig.  Amen

Dag 13 van inperking | Woensdag 8 April

Teks: Jer. 29:11:  Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teënspoed nie; Ek wil vir julle ’n toekoms gee, ’n verwagting

Gedagte:

In hierdie bekende en geliefde teks maak die Here die venster vir ons oop om na die toekoms te kyk. En dis ’n mooi uitsig, want God is daarin. Sy belofte is toekomsgerig! Hy belowe voorspoed en dit is nie noodwendig materiële voorspoed nie.  Dit is die gerusstelling dat Hy saam met ons reis, die toekoms in.  Al wil die huidige omstandighede ’n donker wolk oor ons toekoms kom plaas, kan ons steeds optimisties daaror opgewonde wees, omdat die ewige God ons vashou en daarheen begelei.

Gebed:

Here, dankie dat U ons toekoms in die hand hou. Dankie dat ons, in geloof  en met verwagting, aan U belofte van seën en voorspoed kan vashou. Amen

Dag 12 van inperking | Dinsdag 7 April

Ef. 3:16-19. Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God.

 Gedagte

Die vreemde omstandighede waarin die meeste van ons ons bevind, is ongekende en ongekarteerde terrein nie net vir ons en ons families nie, maar ook vir die mensdom oor die wêreld heen. Die uitkoms van die pandemie en die invloed wat dit het op individue, kleiner besighede, sportlui en -byeenkomste,  ekonomieë ens. is totaal onvoorspelbaar. Oor die uitkomste kan toekomskundiges maar net spekuleer. Almal se noukeurige finansiële beplanning en strategieë is binne weke omvergewerp.

In die gelese gedeelte skryf Paulus aan die Efesiërs ‘n brief waarin hy vra dat God – wat alle dinge onderhou – deur die werking van sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid hulle sal toerus met alles wat hulle nodig het om tot eer van God te leef.  Hy vra dat God hulle genoegsame krag daarvoor sal gee. Gelowiges wonder in tye van spanning of benoude onsekerheid hoe die pad vorentoe sal lyk want skieilik is die omstandighede nie meer so gunstig soos dit ’n week of twee gelede gelyk het nie. Paulus vra dat God in dié gelowiges se harte sal woon en hulle tot die besef sal bring hoe ver en hoog en diep die liefde van Christus strek.

Hierdie gebed moet deel van ons lewens wees. Omstandighede bring ons dikwels tot nuwe insigte. Op dit wat ons glo en wat ons ons lewe lank in die kerk bely. God woon deur sy Gees in elkeen van ons en vanuit hierdie werklikheid kan ons leef. Op ‘n vreemde en misterieuse manier word ons op die manier vervul met die volheid van God (vers 19) wat ons die vermoë gee om ten spyte van veranderde omstandighede – in die aangesig van onsekerheid, verlies en selfs die dood – met oorgawe en met vreugde te leef.

 Gebed

Herder Heer                                     Koos van der Merwe

herder heer na wie ek soek

ek wil luister as u roep

want ek swig ek val en gly

as u stem verdof in my

voor u heer word ek stil

buig my hart en buig my wil

wys u my hoe ek moet leef

leer u my om u te ken

ek alleen verbrou en dwaal

u alleen kan my kom haal

op die weg kan u my hou

al is dit steil al is dit nou

Dag 11 van inperking | Maandag 6 April

Matt. 7:9-11.    Watter mens onder julle sal vir sy seun ’n klip gee as hy brood vra, of ‘n slang as hy vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra?

Gedagte

Gebed is nie in die eerste plek ’n bestellysie wat deur ’n  groot kruidenierswinkel, of Takelot by ons afgelewer word deur die man op die motorfiets nie. Ons bid en wag dat die bestelling so spoedig moontlik afgelewer word . . .  Gebed is ’n kragtoevoerlyn wat jou lewe dermate aanspoor dat jy met hierdie lewe en sy probleme oor die weg kan kom.  Gebed is nie ’n vorm van vakansie waarop ek en jy gaan terwyl God intussen die virus opklaar en ons na die pandemie terugkom en gewoon net met ons werk voortgaan nie.  Gebed is ’n AANSOEK om KRAG om hierdie saak, of om enige ander saak, of “kiem wat jou mag bedreig” te hanteer en saam met hom  jou lewe in te rig. As jy dan ‘n Vader het wat vir jou  sorg en weet wat jy nodig het, moet jy Hom vertrou.  Jou hemelse Vader is ‘n VADER en nie ‘n kruidenier nie.  Hy ken jou behoeftes nog voordat jy Hom daarna vra. Voor dit nog in jou gedagtes kom op of op jou lippe is.

 Gebed

Komma                                Sheila Cussons

‘n Glinstervliegie kleiner as ‘n komma

Kom sit vertrouend op my hand\en begin sy persoon versorg, en ek gevlei

Durf my skaars roer: soos hy so tuis

Vermetel tuis is ek in U:

O Onveranderlike, Oneindigende

Onbeginnende Woorde deur Wie ‘n klein

Verrukte vuilerige kommatjie flits

Dag 10 van inperking  |  Sondag 5 April

Matt. 6:31-33.  31 Julle moet julle dus nie bekommer en vra: ‘Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?’ nie.  32 Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. 33 Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.

Gedagte

In die tien verse in Matteus 6:25-34 sê Jesus ses keer ons moet ons nie bekommer oor wat ons gaan eet, drink of aantrek nie. Die Griekse werkwoord wat as “bekommerd” vertaal word, kan onder meer verwys na “hoe mense van nature reageer op armoede, honger en ander probleme wat hulle in hulle daaglikse lewe ondervind”. As die onseker donderwolke saampak of die brander aangerol kom, is ons onseker, bekommerd. Hoe gaan dinge uitwerk, hoe gaan my finansies hou, hoe gaan die rekeninge betaal word, wat van die huishuur, of paaiement wat betaal moet word. Daar is nie lig in die tonnel nie . . . In dié tyd is dit verstandig om Jesus se raad te volg.

Daar is mediese bewyse dat die simpatiese senuweestelsel van mense wat hulle bekommer, blykbaar nooit afskakel nie. Dit ly tot erge mediese en ander gevolge. Jesus se lering kan na goedkoop raad klink. Asof ons die werklikhede wat ons in die gesig staar, oënskynlik net moet  ignoreer.

Maar Jesus sê daar is ander dinge belangriker as kos en klere. God sal sorg soos hy vir die wilde voëls sorg (v26). “Selfs Salomo in al sy prag was nie geklee soos een van hulle nie” (v29). Soveel te meer sal God vir ons sorg. Daarom moet ons OP GOD VERTROU. As God kos gee aan voëls en blomme met prag beklee, sal Hy ook vir my en jou van die  nodige voorsien. Daarom: kom ons neem dit dag vir dag en bekommer ons nie oor môre nie.

Gebed

Al my twyfel bring ek Jesus,

Hy sal sy belofte hou;

nimmer sal Hy my beskaam nie,

op sy woord kan ek vertrou.

Slegs vertroue, vol vertroue

slegs vertroue op sy woord.

Slegs vertroue, vol vertroue

slegs vertroue op sy woord.

Dag 9 van inperking | Saterdag 4 April

Teks: Spreuke 3: 5-6:Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. 6 Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.

 Gedagte

Die wysheidsleraar is hier aan die woord. Hierdie teks se beryming is deur vele van ons in ons jonger jare gesing: “Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelyk maak, gelyk maak  . . .”   Die VERTROU (vers 5) is ’n werkwoord, opdrag, sg. imperatief – ’n werkwoord wat op gebiedende wyse aangebied word. Dit is ’n positiewe stelling teenoor die negatiewe van die EIE INSIGTE. Die “Vertroue” se grondteks in Hebreeus beteken letterlik om “teen die grond te gooi, alles daarop te werp”. Vertroue kan op baie ander dinge geplaas word bv. rykdom (Spreuke 11:28) teenoor die veilige grond (3:25) waarop daar geloop kan word as die seun (aan wie die raad gerig is) sy oë op die Here hou. Ken hom in ALLES WAT JY DOEN (vers 6) staan teenoor die negatiewe van die eie insigte met die belofte dat Hy (God) die pad sal gelykmaak.

In onseker tye is dit wyse raad van die wysheidsleraars van die ou Israel. Hierdie God bly oor alle eeue dieselfde. Mag ons vertroue in Hom alleen, ons paaie veilig maak . . .  

Gebed

Here, U het alle aardse dinge weggeneem, waaraan ek so kon vashou.

Maar in u genade het U my een gawe laat behou – dit wat elke hond ook het –

die vermoë om die meester te vertrou, en aan te hou liefhê,

Al sien ek geen teken van sy liefde nie.

Dat U my dit sal laat behou, begeer ek tans meer as die vreugdes van u koninkryk

Uit die Groot Gebedeboek. Mechthild van Magdeburg

Dag 8 van inperking |  Vrydag 3 April

Filippense 4:6-7.  Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

Gedagte

Die hoof van die neuro-chirurgiese afdeling by die Groote Schuur-hospitaal in Kaapstad het ’n paar jaar gelede by ’n konferensie van hospitaalleraars gesê: “Die algemeenste vorm van lyding, van swaarkry, is nie die fisiese pyn nie, maar die neerslagtigheid en moedeloosheid”. Paulus se opdrag uit die tronk aan al die gelowiges in Filippi is: “Verbly julle in die Here”. Dit hou verband met ’n probleem wat baie algemeen by kinders van die Here voorkom, naamlik moedeloosheid. Die antwoord daarvoor is om deur gebed, smeking en danksegging jou hart voor God leeg te maak. Dan die belofte: ”Die vrede van God sal by jou wees.”

Gebed

Hemelse God en Vader juis in die tyd van onsekerheid en modeloosheid wil ek kom vra dat U vrede oor my hart en gedagtes die wag sal hou. AMEN

Dag 7 van inperking | Donderdag 2 April 2020

Romeine 8:28.   Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat Hom liefhet, die wat volgens Sy besluit geroep is.

Gedagte

In ’n tyd soos dié, is dit veral belangrik om nie hoop te verloor nie en aan God se beloftes vas te hou.  Vandag se teks wil ons help om steeds met hoop te leef. Hoop is die werkwoord wat beskryf waarmee gelowiges hulleself besig hou. Hoop laat jou juis dt raaksien wat nie noodwendig met die eerste oogopslag sigbaar is nie.  Hoop hou jou besig met dit wat nog moet gebeur en gedoen moet word. Hoop skenk jou die geduld om opgewonde te wees, al sien jy nog niks van dit waarvoor jy hoop, raak nie.

Gebed

Hemelse God en Vader dankie dat ons juis in lydenstyd aan Jesus Christus as ons hoop kan vashou.

Dag 6 van inperking | Woensdag 1 April 2020

Teks: Joh 3:16.  God het die wêreld so lief gehad dat Hy Sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.

Gedagte

Ons almal ken hierdie vers uit ons koppe uit, maar besef ons die diepe betekenis daarvan. Om te dink dat God my en elke mens op hierdie aarde so lief het dat Hy bereid was om Sy eie Seun te offer om vir ons die lewe te gee. Dit is absolute genade. Juis in lydenstyd moet ons diep daaroor dink en God uit ons hart uit daarvoor dank.

Gebed

Hemelse God en Vader. Dankie vir u Seun, dankie vir Sy verlossing aan die kruis. Dankie dat u liefde vir ons elkeen so duidelik sigbaar is deur Jesus se sterwe en opstanding. Mag ons hierdie liefde uitleef in ons wêreld.

Dag 5 van inperking | Dinsdag 31 Maart 2020

Teks: Joh 1:9.  Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld.

Gedagte

As gevolg van ons sonde het die mens in duisternis begin leef. Slegs een persoon kon daardie duisternis deurbreek en dit was Jesus. Hy het as die Lig na hierdie wêreld gekom. As jy in hierdie tyd voel asof die donkerte jou oorval. Gaan sit by die Lig en word versterk deur Sy krag.

Gebed

Lig van die wêreld, ons het U skynende krag nodig in hierdie dae. Veral as ons oorval word met die donkerte van die groot virus. Mag ’n lig orals skyn. Mag U lig deur ons skyn.

Dag 4 van inperking | Maandag 30 Maart 2020

Teks: Johannes 1:5.  In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie. 

Gedagte

Alhoewel ons in hierdie tyd in ons huise vasgekeer voel en ’n donker  atmosfeer oor die planeet heers a.g.v.  die COVID-19 virus, ontneem dit ons nie van God wat Lig is nie.  Mag jy ondervind hoe God jou lewe in hierdie tyd van isolasie verlig.

Gebed

Almagtige God, moet u tog nie vir my skuilhou nie! Openbaar aan my dat daar by U lig is in ruil vir my duisternis; dat daar by U moed is in ruil vir my angs; hoop in ruil vir vertwyfeling; vrede in ruil vir onrus; blydskap in ruil vir hartseer; krag in ruil vir swakheid; wysheid in ruil vir verwarring; teerheid in ruil vir my ruheid. Openbaar aan my dat daar by U liefde is in ruil vir my haat en vergifnis vir my sonde; dat U daar is in ruil vir myself. Here, o Here, moet U tog nie vir my skuilhou nie (Howard Thurman, Die Groot gebedeboek).

Dag 3 van inperking | Sondag 29 Maart 2020

Teks: Jesaja 61:10. Die Gees van die Here my God het oor my gekom; die Here het my gesalf om ‘n blye boodskap te bring aan die mense in nood, Hy het my gestuur om dié wat moedeloos is, op te beur, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir dié wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon.

Gedagte

Probleme en uitdagings het ’n manier om ons in ons eie belange vas te vang. In hierdie tyd word ons egter op opnuut bewus gemaak van mense om ons se behoeftes en hoe die Here ons roep om na ander uit te reik.  Wie is die mense wat die Here vandag in jou gedagte plaas? Alhoewel ons hulle nie kan besoek nie, kan ons hulle skakel en bemoedig.

Gebed

Here, open tog my oë dat ek die nood van my naaste sal sien; maak oop my oë sodat ek hulle snikke sal hoor; maak my hart oop, sodat daar iemand sal wees wat sal kan help. Wys my waar geloof en liefde ontbreek en gebruik my om iets daarvan in hulle lewe in te dra. Ja, Here open my oë en ore en hart sodat ek vandag ‘n klein bietjie sal meewerk aan u vrede op aarde (Alan Paton, die Groot gebedeboek).

Dag 2 van inperking | Saterdag 28 Maart 2020

Teks: Jesaja 41:10  Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou.

Gedagte

Wat beteken dit dat God ons in hierdie tyd van isolasie versterk? Laat die Here toe om in hierdie tyd jou gedagtes te vernuwe en bewus te maak van hoe jy ten spyte van hierdie omstandighede deur God geseën is.

Gebed

Opgestane Here, dankie vir die tydlose groet wat U ons geleer het: “Vrede vir julle!” Dankie vir die vrede wat U oor ons uitgespreek het: Die sjalom van God, die diep blywende vrede wat net van U kan kom; die vrede wat ons innerlik tot rus bring; die vrede wat ‘n mens regop kan hou wanneer die storms om jou slaan; die vrede wat ons as u kinders selfs die krag gee om ons vervolgers kalm in die oë te kyk. Here, dit is die vrede waarmee ons u Goeie Nuus met moed en vreugde kan verkondig. Omdat dit die mees unieke vrede op aarde is, vra ek dat u Gees my vandag opnuut sal vul met dié kosbare gawe, dié vrede wat broers en susters kan versoen, swart en wit, ryk en arm, jong mense en ouer garde (John Johansen-berg, Die Groot gebedeboek).

Dag 1 van inperking |  Vrydag 27 Maart 2020

Teks: Eksodus 14:14.  Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg.

Gedagte

In onseker tye soos dié is ons gedurig besig om planne te maak vir alle moontlike scenario’s wat mag afspeel. ’n Mens vra jouself gedurig af: “Is ek gereed vir dit wat moontlik kan kom?”  Wat oorheers jou gedagtes in hierdie tyd en hoe ervaar jy God se vrede wat belowe: “Wees stil en weet … ek is die Heer”?

Gebed

“Wees stil en weet: Ek is die Heer.
Ek spreek, en wind en golwe bedaar,
Ek sal ook jou getrou bewaar.

“Wees stil en weet: Ek is die Heer.
Ek ken jou pyn, jou donkerste nag.
Ek is by jou, Ek gee jou krag.

“Wees stil en weet: Ek is die Heer.
Kom bring na My jou kommer en vrees.
Ek sal vir jou ‘n toevlug wees.

“Wees stil en weet: Ek is die Heer.
Bly waak en bid; volhard in geloof.
Ek is by jou soos Ek beloof.”

(Liedboek van die Kerk, 519:1-4)