Gedagte vir die dag | Vrydag 27 November 2020

Psalm 104: “Ek wil die Here loof! Here, my God, U is baie groot, U is beklee met koninklike luister!”

Groot is by klein, sterk is by swak.

“Hoe groot is God?” wou een van my kinders eendag weet.

“Hy is so groot dat Hy die hele wêreld in sy handpalm vashou,” het ek geantwoord. As ek reg onthou, het ek toe vir haar gelees uit Jesaja 40:12-17 wat digterlik mooi praat oor God se grootheid. Dit vertel onder andere hoedat die Here al die water van die see sommer so in sy een hand afgemeet het. En hoedat Hy die hemelruim ook met sy hand uitgemeet het.

Die Here troon uit bo-oor al die nasies. Almal is soos stof voor Hom. Hy is onvergelykbaar met enige ander gode of magte. Nogtans is God nooit te groot of te besig om klein mensies raak te sien nie. Hy buig graag af in genade na mense in nood.

Die lewende God misbruik nooit sy almag om mense te domineer nie. In sy vryheid kies Hy eerder om soos ’n herder tussen sy mense aanwesig te wees. Jesaja 40:11 vertel juis dat die Here sy volk soos lammertjies in sy arms optel.

Dit is wie God is. Hy is so groot dat Hy die aarde in sy hand balanseer, maar Hy is ook so naby en vol deernis dat Hy die hulpgeroep van weerloses hoor. Hy is nie ’n despoot wat sy wil op ons af forseer nie. Of wat alles en almal willoos beheer nie. Nee, Hy is die Here wat ons uitnooi na Hom toe, en wat omgee. Hy is die goeie Herder wat sy skape ook in sy handpalm dra. (Stephan Joubert)

Gebed

Here, ek prys U grootheid en dank U dat U in U grootheid nie verby my as nietige mens kyk nie. Amen