Gedagte vir die dag | Vanaf dag 146 van inperking

Indien jy graag die daaglikse stemboodskap op jou selfoon wil ontvang, WhatsApp jou naam en nommer na 083 611 4720.

Dag 175 van inperking | Donderdag 17 September 2020

Filippense 2:5-8. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was:

Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.

Daar was eendag ’n magtige koning. Hy was baie ryk en het in die grootste weelde en oorvloed geleef, maar hy was ’n goeie man. Ten spyte van die oorvloed waarin hy geleef het, het hy steeds ’n hart vir gewone mense gehad. Hy besluit toe eendag om homself as ’n gewone man te vermom, sodat hy met die gewone mense kan meng. Hy ontmoet toe ’n man wie se werk dit was om die vure in die paleis te stook. Dit was ’n vuil en ondankbare werk. Die koning het na die kelders van die paleis gegaan en daar tussen die hout, roet en die steenkool en met sy gewone klere aan langs dié man gaan sit en sy vriend geword. Toe dit etenstyd raak het die vuurmaker sy vuil hand in ‘n ou goiingsak gesteek en ’n ou droë stuk brood daar uitgehaal. Hy het dit middeldeur gebreek en die helfte met die koning gedeel. Hulle het saam uit sy ou vuil waterbottel gedrink. Hulle het gesels oor die land se sake en so het die koning en die vuurmaker uiteindelik goeie vriende geword. Dag na dag het die koning sy koningskleed uitgetrek en vir ’n tyd lank by sy nuwe vriend gaan kuier. Sy vriend het hom begin vertel van sy eie lewe. Hy het met hom die probleme, wat ’n gewone man ervaar, gedeel. Hy het van sy vrou en sy kinders vertel asook sy stryd om te oorleef. Die koning het dikwels vir die vuurmaker raad gegee en hom gehelp om die regte besluite in die eenvoudigste sake te neem.

Uiteindelik kon die koning dit nie langer uithou nie en vertel toe vir die man dat hy die koning is. Hy sê toe vir die man dat hy graag vir om ‘n geskenk wil gee en dat die vuurmaker hom enigiets kan vra, hy sal dit vir hom gee. Die vuurmaker het stil geword en diep nagedink. Na ‘n lang ruk kyk hy na die koning in sy gewone klere en sê vir hom: “My heer, die koning, u het reeds die prag en praal van u paleis verlaat om hier in die roet en as by my te kom sit. U het ou droë brood saam met my geëet. U het in my hartseer en vreugdes gedeel. U het vir my raad gegee. U het my vriend geword. Ek kan vir niks meer waardevol as dit vrat nie. Al wat ek van u vra is dat u nie nou u vriendskap van my sal weerhou nie.”

Dit is presies wat Jesus gedoen het. Hy het langs ons as mens kom sit en ons vriend geword.

GEBED

Here God, Jesus het so ’n mooi gesindheid aan ons kom openbaar. Help my ook om so te lewe. In Jesus Naam Amen

Dag 174 van inperking | Woensdag 16 September 2020

1 Korinthiërs 13:4. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie.

1 Korinthiërs 13 is ’n baie bekende gedeelte in die Bybel. Een teoloog skryf dat dit die mooiste en innigste woorde is wat Paulus ooit geskryf het. Dit staan bekend as die lied van die liefde. Daarom skryf Murray Janson ook oor die lied dat dit nie met ’n pen geskryf is nie, maar met die hart gekomponeer is.

Daar is baie maniere hoe ons vandag vir mekaar wys dat jy vir iemand lief is?

 • Deur dit te sê.
 • Deur ‘n kaartjie te oorhandig.
 • Deur ‘n drukkie te gee.
 • Deur blomme.
 • Deur sjokolade.
 • ’n WhatsApp-boodskap.
 • Facebook plasings.

Maar dit is asof hierdie gedeelte ons wil oproep om liefde na ’n dieper vlak te neem as juis dit wat ons deesdae doen. God roep ons in 1 Korinthiërs 13 om met ware liefde te leef. Ware liefde is selfopofferende liefde. Hierdie soort liefde is ’n gawe van God en ’n gawe wat met ander gedeel moet word. Ons wil baie keer net liefhê, wie vir ons liefhet. Ek sal liefhê wie my mooi behandel. Maar die liefde wat 1 Korinthiërs 13 aan ons voorskryf, is ’n anderste soort liefde. Dis liefde wat geleef word. Dis liefde wat sigbaar is Maandag in my deurmekaar huis, Dinsdag voor daardie ongeduldige baas, Woensdag wanneer die kinders onmoontlik stout is en Donderdag wanneer jou buurman jou sleg sê, ens. Daarom lees ons in Romeine 13:8 “Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet voer die hele wet van God uit.”

GEBED

Here dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U hierdie liefde deur Jesus aan ons kom wys het. Mag ek vanuit u liefde vir my, so leef dat ander liefde in my lewe kan sien. Laat ek in hierdie wêreld wat so vol haat is u liefde uitstraal.

Dag 173 van inperking | Dinsdag 15 September 2020

Johannes 14:6Tomas sê toe vir Hom: “Here, ons weet nie waarheen U gaan nie; hoe kan ons dan die weg daarheen ken?” Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.”

Ek hoor dikwels hoe hierdie teks deur gelowiges gebruik word om te beklemtoon dat net Christene wat hulle geloof in Jesus bely toegang tot die hemel se poorte het, terwyl die ander verlore gaan. ’n Mens dink onvermydelik aan daardie prentjie van die smal weg wat na die hemel en die breë weg wat na die verderf lei.  Toe Jesus hier met Tomas gepraat het was sy bedoeling nie om hom met die ewige verderf te dreig nie, maar eerder te troos en te bemoedig. Die punt wat Jesus maak was nie dat die weg na God ’n nou deur is wat moeilik toegangklik is en net vir ’n paar uitgesoektes bedoel is nie.  God is eerder die een wat jou as te ware op die pad kom vind en optel om jou die nuwe pad te wys!  Dit is die goeie nuus van die Evangelie wat vandag vir alle mense geld en wat ons met blymoedigheid kan deel.

Gebed

Here, U het tydens u verblyf op aarde nooit ver gereis nie, en altyd te voet. Maar U het diep spore nagelaat: hoop, lig, vrede en liefde. Daaruit lei ek af dat dit nie die kwantiteit en afstand van ons reise is wat saak maak nie, maar die kwaliteit daarvan. Daarom, Here, wees op my reis die dag die lig voor my, die skadu agter my, die helder wolk bo my, die vaste grond onder my. O Christus, wees die begin van al my reise, en ook die eindbestemming (Frank Topping).

Dag 172 van inperking | Maandag 14 September 2020

Toe sê Hy wat op die troon sit: “Kyk, Ek maak alles nuut.” En daarna sê Hy: “Skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar.” Verder sê Hy vir my: “Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. Aan elkeen wat dors het, sal Ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet”.

Die apostel Paulus se ontmoeting met Jesus op die pad na Damaskus was nie soseer ’n bekering gewees nie, eerder ’n tipe insig wat hom ’n nuwe lewensroeping gegee het. Na sy Damaskus-ervaring het hy nie in ’n ander God begin glo nie, maar is sy siening oor God radikaal verander. Voor sy ontmoeting met Jesus het hy as toegewyde Jood vasgehou aan die gedagte dat die Messias eendag gaan kom om alles nuut te maak en dat sy godsdienstige ywer hierdie belofte kan versnel. Sy ontmoeting met Jesus wat uit die dood opgestaan het, het hom tot insig gebring dat dit reeds gebeur het en dat die volheid van God se verlossing leef. Dit het Paulus se styl van lewe vir die hede waarin hy homself bevind het radikaal verander. Die teksvers in Openbaring wil ons ook tot dié insig bring. Ons wag nie meer vandag passief op iets wat nog eendag moet gebeur nie. Jesus het reeds gesterf en uit die dood opgestaan en dit gee vandag nuwe betekenis aan die lewe. Hoe verander hierdie teks vandag die uitsig op jou eie toekoms?

Gebed

Here, ons droom van ’n “eendag hemel” waar alles nuut en anders sal wees. Gee ons die insig om soos Paulus te besef dat ons reeds deur Christus se dood en opstanding in oorwinning leef. Help ons om in hierdie tyd binne die kern waarheid te leef en die hede en toekoms anders te beleef. Dankie vir die wonderlike gawe van lewe wat ons vandag saam kan vier en help ons om met lyding en swaarkry saam te leef. Bring ons soos Paulus tot die besef dat geen dood of lewe of bose magte of teenswoordige kragte of enige iets anders in die skepping ons van vandag af van die liefde van God kan skei nie.

Dag 171 van inperking | Sondag 13 September 2020

Romeine 12:16-18.  Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eiewys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.

Ons grootste uitdagings in die lewe het altyd met die vashaak, of botsing met ander mense te doen. Ons is so dikwels haaks met iemand en soms word strydbyle nooit begrawe nie. Die Here ontken nie hierdie realiteit nie, maar vra dat ons nuut daarna kyk en dit anders hanteer. Maak vrede met die feit dat ons wel as gevolg van omstandighede met mekaar bots, maar kom in die ritme om eerder oplossings te vind as om probleme te soek. Paulus help ons op ’n  eenvoudige en praktiese wyse daarmee wanneer hy ons vra om nie in sulke situasies jou hart bo die van ander te verhef nie. Sien die persoon met wie jy vashaak deur Jesus se oë as iemand met ’n hart soos jou eie en beleef hoe dit wedersyds die wonder om oplossings te soek aan die gang sit.

Gebed

Here, U wat hierdie mense liefhet wat ek nie kan verdra nie, U wat die harte verstaan van hulle wat ek nie kan begryp nie, U wat die innerlike worsteling van hulle ken wat ek ignoreer, U wat die goeie motief sien in mense se optrede wat ek as skynheilig beskou – open tog my oë en hart.  U ken my beter as wat ek myself ken; U het my liewer as wat ek myself het … Here! Leer my liefhê met U liefde.

Dag 170 van inperking | Saterdag 12 September 2020

Psalm 94:17-19.  Wie staan by my teen dié wat my leed aandoen? As die Here my nie gehelp het nie, was die stilte van die graf seker al my tuiste! Toe ek gedink het my voete gly, het u troue liefde my regop gehou, Here. Toe ek met baie onrus in my binneste sit, het u vertroosting my tot rus gebring.

’n Mens voel magteloos teen mense wat jou kwaad wil aandoen, of wat geen respek vir mense se lewens toon nie. Ons hoor daagliks in die nuus voorbeelde daarvan en probeer die aggressie wat oor die gebeure in ons opbou, onderdruk deur dit diep binne ons weg te bêre, maar dit los ons nie werklik nie. Dit maal in ons gedagtes en voor ons onsself kan kry reageer ons daarop.  Hoe hanteer jy sulke emosies in jou gedagtes en hoe kan die Here ons hiermee help? Dit is waaroor dié Psalm vandag met ons praat. Oor die diep wegpak van emosies wat tog by ons bly spook en die wyse waarop die Here ons van binne bewaar. Kyk terug oor jou lewensjare en raak bewus van hoe die Here jou en ander in tye van interne chaos by Psalm 23 se “waters waar daar rus is”, uitgebring het.

Gebed

Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig. U laat my by ’n feesmaal aansit, terwyl my teëstanders moet toekyk. U ontvang my soos ’n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae.

 

Dag 169 van inperking | Vrydag 11 September 2020

Esegiël 34:21-22Ek is begaan oor my heilige Naam wat oneer aangedoen word deur Israel onder die nasies waar hulle gekom het. Daarom, sê vir Israel: So sê die Here my God: Dit is nie ter wille van julle dat Ek optree nie, Israel, maar ter wille van my heilige Naam wat deur julle oneer aangedoen is onder die nasies waar julle gekom het.

11 September sal nog vir jare onthou word as ’n dag wat die wêreld onherroeplik verander het. Die terreur aanval in New York waarin twee geboue vernietig is en baie mense hulle lewens verloor het, het ’n reeks gebeure aan die gang gesit wat tot nog meer lewensverlies en meer haat tussen mense gelei het. Vandag is daar nog groot spanning tussen verskillende bevolkings, kultuur- en godsdienstige groepe. Godsdienstige oortuiginge word gebruik om oorloë en konflik aan te wakker. Ons bely ons geloof in God wat alles en almal geskep het. In Romeine 2:4 sê Paulus die volgende: “God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld! Sê dit vir jou niks nie? Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering lei nie?” Mag ons geloof en optrede vandag reg laat geskied aan God se heilige Naam.

Gebed

Here, wat lank terug op 11 September 2001 in Amerika gebeur het, was verskriklik. Help ons om in hierdie dae opnuut op U te vertrou as die een wat deur die Heilige Gees die goeie in ons versterk en die bose in ons omkeer. Bewaar ons daarvan om in ons woede oor dit wat in die verlede gebeur het nie ’n land, volk of godsdienstige groep te blameer nie. Help ons eerder om die onverdraagsaamheid wat in ons skuil, te oorwin.  Skenk aan alle leiers wysheid sodat hulle so sal regeer dat kwaad nie sal toeneem nie. En help ons Here want ons is baie broser as wat ons gemeen het.

Dag 168 van inperking | Donderdag 10 September 2020

Matteus 11:28“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig.”

Wat doen ons wanneer ons uitgeput en oorlaai voel? Die eerste ding wat waarskynlik by ons opkom is ontspanning. Om net vir ’n tydjie weg te breek vir ’n vakansie of ’n naweek.  Ons wil gewoonlik iets doen om van alles wat jou gejaag en gespanne maak, weg te kom. Waarheen of waarvan vlug ons vandag? Wat beteken dit om nou in hierdie oomblik waarin jy jouself bevind na God te gaan en daar rus te vind? Wat leer ons van Jesus? Hy het nie van sy omstandighede gevlug om elders rus te probeer vind nie, maar ons juis kom leer om in die midde van uitputting en oorlading God se rus te kan beleef. Dit is die wonder van elke dag. God is by jou in die omstandighede wat jou uitput en oorlaai laat voel, sodat jy ook daar rus kan vind.

GEBED

Here, ek is moeg. Laat my vandag rus vind in U; in U eerder as in gesondheid of skoonheid, eer of status; mag of waardigheid, kennis of vernuf. Skenk my die genade om in U te rus bo alle aardse rykdom en kunste, roem of lof, vreugde of bevrediging; bo alle wêreldse hoop en beloftes, begeertes en verdienste. Bo al die gawes wat U my kan gee, begeer ek U self die meeste van alles. God, Skepper van alle sienlike en onsienlike dinge, in U alleen vind my hart sy diepste rus. (Thomas A Kempis).

Dag 167 van inperking | Woensdag 9 September 2020

Psalm 125:2

‘n Pelgrimslied. Dié wat op die Here vertrou, is soos Sionsberg wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd.

Ons teksgedeelte (pelgrimslied) vertel van ’n gelowige in Jerusalem wat skielik op pad na die tempel bewus geraak het van die reeks hoë heuwels wat die stad omring. Die besef het tot hom deurgedring dat die berge om hom lank voor die stad daar was en na eeue en eeue van gebeure in die stad steeds daar was. Dit het ’n loflied in sy hart wakker gemaak. Dit is ook hoe God vandag by ons is. Wanneer jy vandag in die omgewing rondry en by jou motor se venster uitkyk en die Tygerberg, Tafelberg of die Bolandse berge in die verte sien, laat dit ook jou hart met ’n loflied vul. Deur die geskiedenis van ons land en die verwikkelinge in ons eie lewens was God altyd daar gewees. Mag dit jou hoop gee om die dag wat vir jou voorlê aan te gryp en die seën daarin te beleef.

GEBED

’n Pelgrimslied (gebed). Ek kyk op na die berge – waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie; Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en Hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Bedags sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal Hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd.

Dag 166 van inperking | Dinsdag 8 September 2020

Matteus 9:36. “Toe Hy die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie ’n wagter het nie.”

“Some great people make others feel small, but the greatest people of all, make others feel tall!”

“Compassion”/meegevoel! Dit is die laaste karaktereienskap van Jesus waarby ons die week wil stil staan. Dit is wat Jesus deur woord en daad, en sy leefwyse aan Sy volgelinge, die vakleerlinge in sy karakter- of dissipelskapskool wil oordra, sodat sy beeld en karakter, al hoe meer sigbaar raak in hulle doen en late!

Daar word baie oor simpatie en empatie gepraat. Simpatie wat beteken: om jammer te voel vir die pyn of nood vir ander. Empatie wat sê dat jy self die pyn van ander voel en ervaar. En dan “compassion” of, medelye – wanneer jy iets doen aan die pyn van ander.  Soos die verhaal van die barmhartige Samaritaan beskryf. Sekere mense het net verby die nood geloop, en ander het gestop en iets daaraan gedoen. Hierin, in “compassion” en medelye, was Jesus weereens die beste voorbeeld en leermeester. Een van die mooiste voorbeelde van Jesus se medelye, is in Matteus 9:36, ons teksvers van vandag. “Toe Hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry want hulle was moeg en hulpeloos”.

Dit is nou bekend dat die “innige jammerte” wat Jesus hier beleef het, letterlik beteken dat sy ingewande  inmekaar ingekrimp het van pyn omdat hy die pyn van ander self beleef het. Dit het nie net daar gebly nie, die omgee en medelye het altyd oorgegaan in dade en in praktiese hulpverlening. Omgee-dissipels, wie se harte inmekaar krimp oor die pyn en nood van ander, is wat Jesus in sy dissipelskapskool vir hulle en vir ons leer. Dit is ook nie altyd die logiese en praktiese ding om te wil doen nie! Soos die priester en die Leviet in die verhaal van die Barmhartige Samaritaan.  Jy sien die pyn en nood, maar hou geriefliker wys verby! Jaag verby omdat jy besig is, haastig is, ongevoelig en ongeërg is.

Omgee, barmhartigheid en medelye werk nie saam met gejaagdheid en haastigheid nie. Dit vra tyd. En dit is juis wat Jesus kom wys het. Hy het nie die horlosie dopgehou wanneer Hy  met die nood en pyn van ander besig was nie. Ons wêreld pyn, mense en gemeenskappe pyn! As ons die karakter van Jesus ons karakter wil maak, as ons wil doen wat Hy vra, dan moet ons ook ’n bietjie rem trap. Stop. Kyk.  Huil.  Doen.  Help.

“One who experiences compassion, comes closest to understanding the heart of Jesus”

Gebed

O Here, breek my hart, vir dit wat U hart breek. Amen

Dag 165 van inperking | Maandag 7 September 2020

Matteus 11:29. “Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed.”

Matteus 5:5: “Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang”.

Sagmoedigheid, of “meekness” –  is weereens nie ’n gewilde woord vir die CV van ’n mens wat suksesvol in die wêreld wil wees nie!  Net soos nederigheid, is dit amper ’n diskwalifiserende eienskap en ’n teken van swakheid.  Dit is nie noodwendig waarna ’n werkgewer sal kyk wanneer hy/sy iemand wil aanstel nie.

Jesus lys dit egter as een van die top kwaliteite in sy koninkryk. In Matteus 5 (die saligsprekinge) vorm sagmoedigheid deel van die lysie van die sogenaamde “swak” eienskappe: “afhanklikheid, treur, sagmoedigheid, honger na geregtigheid en barmhartigheid.” Daar is al na Jesus se “upside-down” koninkryk en karakter verwys  – dis anders as die gewone, dis wêreld- en sukses-vreemd, soms byna onlogies in ’n ontwikkelende en sukses gedrewe samelewing.

Maar dit is wat Jesus mense geleer het en dis hoe Hy self was.  Soos ons teks van die dag ook sê: “Leer van My, want ek is sagmoedig.” Soos ons gesê het oor Jesus se selfontleding en nederigheid, kan ons op dieselfde wyse praat van die byna vreemde karaktereienskap van ’n koning,  of van die Seun van God. Hy was baie ernstig oor die koms van sy Vader se koninkryk. Hy het kwaad geword oor onreg of waar sy Vader se eer aangetas is, maar Jesus het bo alles ’n sagte hart gehad. Hy het met sagte oë na alle mense gekyk. Hy het jammer gevoel en gehuil en ook die sagte hart en oë as karakterontwikkeling vir sy navolgers voorgeskryf. Dit is deel van die beeld en karakter van die Seun wat al meer gestalte in hulle/ons doen en late moet vind.

Hoe toets ons vandag ten opsigte van ons eie sagmoedigheid in ’n oorwegend hartvogtige wêreld?  Is dit ’n kosbare deel van ons karakter en menswees? Of sien ons dit dalk, soos meeste ander, as ’n swakheid?  Hoe oorheers dit my gesprekke met mense, veral as ek kwaad word en ongeduldig raak, of wanneer ek onderhandel?  Ek dop self baie keer die toets, en moet hard werk aan myself.  Ek moet dit steeds daagliks meer en meer by Jesus leer! Jesus sê vir ons iets baie belangriks in ons teksvers: “Geseënd is sagmoediges, want dit is hulle wat die nuwe aarde sal ontvang.”

“When we are meek, we will not be concerned about having the first word or the last word”

“Anger is the signal that we need to check the quality of our meekness”

Gebed

Here, gee ons sagte harte, sagte oë waarmee ons kyk! Laat U sagmoedigheid meer duidelik word in alles wat ons sê en doen.  Dankie dat ons daarom ook die nuwe aarde kan ontvang. Amen.

Dag 164 van inperking | Sondag 6 September 2020

2 Timoteus 1:7.  “Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing.”

Wat beteken dit om, soos my oorlede pa altyd gesê het, Christus-gelykvormig te word? Of soos ons vroeër die week aangehaal het uit die bekende lied in ons liedboek “dat Sy Seun al meer gestalte in ons doen en late vind”. Dit beteken dat Jesus se karakter al hoe meer ons eie karakter word. Ons het ook gepraat van “karakter-oordrag” wat plaasvind tussen Jesus en Sy volgelinge wat leer by Hom. . . wat veral leer oor Sy karakter, Sy gesindheid, Sy lewe, om dit sodoende ook stelselmatig hulle eie te maak.

Een van die belangrikste eienskappe van Jesus wat oorgedra moet word aan diegene wat Hom volg, is selfbeheersing! En het Jesus dit nie onder alle omstandighede self geïllustreer nie? Dwardeur Sy bediening, toe Hy gevange geneem is, tydens sy verhoor, en ook tydens sy kruisiging. Hy het selfbeheersing getoon toe Hy vir 40 jaar lank in die woestyn deur Satan versoek is. Omstandighede het nooit oor Hom die oorhand gekry nie, maar met selfbeheersing het Hy oor omstandighede geseëvier.

Jesus het op koers gebly met die roeping en die missie wat Hy op aarde gehad het. Dis omdat Hy gedissiplineerd en gehoorsaam gebly het aan sy Vader. Ja, soos by sy ander karakter-einskappe waaroor ons gedurende die week gesels, verwag Jesus dat sy volgelinge dit ook by Hom sal aanleer en in hul eie lewens sal toepas. Hy weet dat die grootste vyand van ’n dissipel, is hulself. Die eie, sondige mens wat self beheer oor hulle lewens wil neem. Hy weet hoe maklik hulle aan ongesonde gewoontes verslaag kan raak en hoe die wêreld waarin hulle lewe, met die karakter wat Jesus bots.

Die oorspronklike woord vir (selfbeheersing) word in Engels vertaal met “constraining and controlling oneself”. ’n Dissipel van Jesus moet uit sy Jesus-beheerde karakter, gedissiplineerd wees om hom/haarself te beheer. Dan, en dan alleen, kan die geestelike deugdes die oorhand in hul lewens kry. Dan kan hulle verslawings oorkom, gedissiplineerd bid, vas, eet, televisie kyk ens. Selfbeheersing stel hulle in staat om die geestelike dissipline toe te pas.

Wie beheer jou? Word jy beheer deur jouself? Of beheer jy jouself omrede jy onder die beheer van die Gees lewe? Twee mooi aanhalings wat ek raakgelees het hieroor: “True selfcontrol, means willingness to resign the small for the sake of the great, the present for the sake of the future, the material for the sake of the spiritual, and that is what faith makes possible”. – Hugh Black

“Selfcontrol is putting one self under the control of the Holy Spirit. Then, walking in victory, is walking in the Spirit”.

Gebed

Here, heers in my, en oor my, deur U Gees, sodat ek myself kan beheer. Amen

Dag 163 van inperking | Saterdag 5 September 2020

Fillipense 2:5. “Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat die gestalte van God was, het Sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word.”

Ons sien reeds in die Ou Testament dat daar ’n karaktereienskap, of houding is wat God glad nie kan duld nie. Trouens, dit staan bo aan die lysie van dinge wat God haat en waaraan Hy ’n afsku het. (Spreuke 6:16-19). Ek verwys na hoogmoed, oë wat straal van hoogmoed, menslike grootheidswaan, meerderwaardigheid, die neersien op ander en egoïsme! Hy het waarskynlik ’n afsku daarin, omdat dit Hom as God in ’n sin uitdaag.

Toe Jesus op aarde was, het Hy juis, deur sy hele lewe die teenpool daarvan kom demonstreer. Jesus was in woord en in daad die toonbeeld van nederigheid. Hy was gebore in ’n stal, het op die rug van ’n donkie gery en altyd kinders en vroue geprioritiseer (toe nog  baie lae profiel mense in die samelewing). Ja, tot aan die einde toe, toe Hy die mees vernederende dood aan ’n vloekhout moes sterf.

In Fillipense 2:5-8 omskryf Paulus hierdie karaktereienskap van Jesus in pragtige terme. “Hy het Homself verneder deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en gehoorsaam te wees tot die dood aan die kruis”. In die bekende Matteus 11:29 (waarna ons baie keer hierdie week verwys) identifiseer Jesus Homself ook as iemand wat nederig van hart is. In menslike terme, was nederigheid die teken van swakheid. Dit was egter veral daarin, in nederigheid, dat Jesus se krag gelê het en waarmee Hy, met hierdie koninkryksgesindheid, ’n groot impak gemaak het. Eerder dienskneg en slaaf, as baas! Eerder ’n lydende kneg, die Agnus Deis, die Lam van God, as die brullende hooghartige leeu!

Hierdie gesindheid van nederigheid word ook vir sy volgelinge voorgeskryf. Dit is wat hulle by Hom leer, en dit is die karaktereienskap van Jesus wat veral in hulle moet groei. Om onder alle omstandighede die minste te wees, om afhanklik te wees, om barmhartigheid te betoon. Paulus stel dit sterk in Fillipense 2:5. Dit is hierdie gesindheid, hierdie karaktereienskap van nederigheid, wat ook in julle moet wees – dieselfde gesindheid wat in Christus Jesus was. Dien eerder as om gedien te word.

Vriende, watter gesindheid kenmerk jou lewe en jou hantering van mense? Kyk jy neer, of kyk jy op na mense? Hoe reflekteer hierdie karaktereienskap van Jesus in hoe jy ander mense hanteer en hoe jy na hulle kyk? Hoe praat jy met God?  Hoe kom jy dié goue reël van Jesus na – “alles wat julle wil hê mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen”.  Om ander hoër as jouself te ag.

Hudson Taylor, die bekende sendeling in China, het die volgende gesê: “All God’s giants have been weak men who did great things for God, because they reckoned that God will be with them”.

Gebed

Here, leer ons om nederig te leef, en om só na ander mense om te sien, en hulle hoër as onsself te ag. Amen

Dag 162 van inperking | Vrydag 4 September 2020

Filippense 2:15: “Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld deur die woord van die lewe uit te dra.”

Abraham Lincoln staan bekend as die Amerikaanse President wat te alle tye goeie karakter gedemonstreer het.  Daar is dikwels na hom as “honest Abe” verwys en die storie word vertel dat iemand wat besig was om ’n gesigportret van hom te skilder, hom gevra het of hy die groot vratjie op sy wang, ook in die portret moet aanbring. Sonder om enigsens te aarsel het Lincoln geantwoord: “skilder my met my vrat”. Hy wou nie ’n ander gesig voorhou as wat hy werklik was nie.  Dit is integriteit en egtheid.

Dit is nogal ’n woord wat ons al hoe meer hoor; “Integriteit”! Alles en almal wil graag die integriteitstoets slaag. Politieke figure word opgeroep om voor die integriteitskommissie van hul politieke party te verskyn, om te bepaal of hulle die integriteitstoets slaag. Maatskappye, organisasies en individue word gevra dat die woord “integriteit” bo aan hul lys van kernwaardes sal staan.  Dit skep ’n goeie indruk en integriteit gee geloofwaardigheid.

Baie nou verwant aan integriteit is egtheid (sincerity). Die Engelse woord het nogal ’n baie interessante agtergrond. Dit kom van die Latynse woord,”sincerus, wat beteken eg, suiwer, of “geniune”.  Ek het ook al gehoor dit beteken “without wax” (verwysend na kerswas/byewas). Dit het ontstaan toe oneerlike pottebakkers, vroëer jare, potte sou maak waarvan sommiges tydens die bakproses gekraak het en dan het hulle die krake met was opgevul, amper iets soos ons moderne  “polly filla,”,  dit geverf en die gelapte potte dan op die rak uitgestal om te verkoop. Kopers het dit mettertyd agtergekom, en begin vra? “Watter pot is “sincere” of dan sonder was, sonder oneerlike opgevulde krake, maar suiwer?

Ons verduidelik baie keer aan kinders die betekenis van integriteit deur na verskillende soorte maskers te verwys. ’n Persoon besluit watter masker hy vir watter geleentheid moet opsit. Daar is nie net een gesig nie, die masker word aangepas in verskillende omstandighede.  Dit is gebrekkige integriteit.

Egtheid en goeie integriteit is wat Jesus deurgaans in sy lewe gedemonstreer het. Hy het na Homself verwys as “die Waarheid” (Joh 6:14: Ek is die Weg, die Waarheid, en die Lewe). Sy oggendpraatjies was dieselfde as sy aandpraatjies. Hy het nie verskillende maskers vir verskillende omstandighede gedra nie. Hy was suiwer (sonder was). Dit vra Hy ook van sy dissipels, sy volgelinge wat in die proses is om Sy karakter aan te leer.  Suiwerheid, egtheid, eerlikheid en waarheid, is wat hulle lewens en karakter, soos Jesus s’n, moet kenmerk.  Geen maskers wat volgens omstandighede aangepas word nie. “What you see is what you get.”

Dit is met dit in gedagte dat Paulus ook volgelinge van Jesus in ons teksvers aanmoedig om met goeie karakter, egtheid en bo alle verdenking te staan en opreg te bly. Om onberispelike kinders van God te wees te midde van ’n onaardige en korrupte mensdom.

Hoe nodig is dit nie in ons tyd dat die kerk en alle volgelinge van Jesus Christus, hierdie karaktereienskappe van eerlikheid, deursigtigheid en egtheid duidelik sal demonstreer nie. Groter as die korona-pandemie, is die korrupsie-pandemie in ons land. Die enigste teenvoeter is hierdie kwaliteit van Jesus wat ons, as ligdraers moet demonstreer.

Gebed

Here, vorm ons karakter dat dit al hoe meer word soos U s’n. Suiwer ons, help ons om bo verdenking te bly as mense van die waarheid wat in egtheid  leef. Amen

Dag 161 van inperking | Donderdag 3 September 2020

Johannes 13:35.  “As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.”

“Love is the only badge of discipleship that the world recognizes.”

Toe ons studente was, was een van die gunsteling liedjies wat ons tydens kampe gesing het, “We are one in the Spirit.” Die liedjie eindig met die baie mooi en waar woorde: “And they know that we are Christians by our love, by our love. Yes, they know  we are Christians by our love”.

Gister het ons begin gesels oor die karakteroordrag wat plaasvind tussen Jesus en sy volgelinge, of anders gestel – sy vakleerlinge. As ons probeer nadink oor die karakter en die persoon van Jesus, kan ons nie anders as om te begin by sy liefdeshart nie.  Liefde was nie net die kerntema in alles wat Hy sy volgelinge geleer het nie, dit was ook die eienskap waarmee  Hy onder alle omstandighede self mee geleef het. Jesus het onbegrens, onvoorwaardelik lief. Sy hele bediening was daarin gevestig. Sy persoon en karakter word deur liefde gedefinieer. Op menige kanselklede in kerke regoor die wêreld, staan die woorde: “Jesus is liefde”.

Dit is dan ook die eerste en belangrikste karaktereienskap wat moet groei in hulle wat sy naam as Christene dra. Dit is die Jesus-kwaliteit van liefde wat sy vakleerlinge se lewens begin beïnvloed. Dis is deel van die karakter oordrag tussen Hom en sy volgelinge en die spesifieke eienskap wat hulle sigbaar en kenbaar in ’n liefdelose wêreld moet maak.  Allereers moet natuurlik ons liefde vir Hom wees. Hy maak daarop staat.  Dink byvoorbeeld aan sy gesprek met Petrus en hoe Hy verskeie kere vir Petrus gevra en getoets het: “Het jy My waarlik lief”? Jesus se liefde vra onvoorwaardelike wederliefde van die wat Hom wil volg.

As ons Hom so lief het, dan begin ons ook mekaar en ander lief hê. Sy liefde vir ons en ons liefde vir Hom, motiveer ons liefde vir mekaar.  Oswald Chambers sê dit so mooi: “The knowledge that God has loved me to the uttermost…will send me forth into the world to love in the same way”.

Miskien moet ons in ons land en gemeenskappe wat gekenmerk word deur baie haat, rassisme, korrupsie en selfverryking, 1 Korinthiërs 13 weer stadig deur lees. Dit is een van die baie mooi opsommings van wat die kwaliteit van Jesus se liefde is. “Die liefde is geduldig, liefde is vriendelik, liefde is nie afgunstig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom in die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.”

Gebed

Here, baie dankie dat ons by U kan leer wat ware liefde is. Dankie dat U dit vir ons gewys het toe U hier op aarde was. Gee dat U liefde duidelik sigbaar sal wees in ons liefde teenoor mekaar. Amen

Dag 160 van inperking | Woensdag 2 September 2020

Matteus 11:29. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig.

“Rabbi” –  dit is hoe Jesus se dissipels Hom die meeste van die tyd aangespreek het.  Hulle het Hom so genoem aangesien Jesus wel ’n Rabbi, of ’n leermeester was wat vir hulle en vir ander geleer het. Hy het hulle genader en uitgenooi om te kom luister na sy leerstellinge. Van die begin af was dit egter duidelik dat Jesus heeltemal anders was as die ander Rabbi’s.  Nie net in leefstyl nie, maar ook in die wyse waarop hy sy dissipels met Hom saam geneem het. Hy het hulle geleer en gevra om sy leringe te volg,  maar hy het selfs verder as dit gegaan.  Hy het, (anders as die ander Rabbi’s) ook gevra dat hulle Hom self in sy persoon sal volg.

Hulle moet met ander woorde, nie net akademiese leerders wees wat aan sy voete sit en na sy leerstellinge luister en dan huis toe gaan nie. Jesus vra hulle om Hom en ook sy lewenswyse te volg!  In hoe en wie Hy is, sy gesindheid, sy hart, en dan kan ons ook maar sê, sy karakter.

Dit moet in hulle groei, en meer word soos wat hulle vir Jesus volg. Hy daag hulle eintlik uit om op te teken vir ’n proses, waar hulle mettertyd soos Jesus sal word.

John Comer skryf in die verband: “The disciples of Jesus must not only adopt his theology and ethics, but also His lifestyle. They have to follow His way.” Comer verwys ook na die Hebreeuse woord, “talmidim, wat gewoonlik later vertaal is as dissipels. Comer meen dat dit meer korrek sou wees om na die persone wat vir Jesus volg te verwys as “apprentices”, m.a.w. vakleerlinge.  ’n Mens kan sê hulle is in ’n vakleerlingskool, om al hoe meer van die karakter van Jesus te leer.

Leonard Sweet skryf ook in sy opwindende boek, “I am a follower” dat daar kan verwys word na “Big J” en dan ook “Little J”. Hy bedoel daarmee dat die “Big J” (Jesus)  leefstyle van sy volgelinge tot so ’n mate beïnvloed dat hulle as “Little J” (klein Jesusse) bekend kan staan, hoe vreemd dit ook al mag klink.

Elkeen van ons ken die pragtige lied wat in ons liedboek opgeteken is, Lied 334, die laaste vers: “As die Vader dan in sy liefde, dan die sondaar maak tot kind, mag sy Seun al meer gestalte in ons doen en late vind”.

Vriende ons wil die volgende paar dae stilstaan by sekere van hierdie karaktereienskappe van Jesus. Hoe ons as moderne vakleerlinge by Hom kan leer, sodat dit in ons kan groei en sy leefstyl al hoe meer gestalte sal vind in wat ons elke dag doen. Ons wil veral kyk na die volgende: liefde, egtheid, integriteit, nederigheid, selfdisipline, sagmoedigheid, en rustigheid, of om minder gejaagd te wees.

Gebed

Here, mag U Seun, al meer gestalte in ons doen en late vind.  Amen.

Dag 159 van inperking | Dinsdag 1 September 2020

2 Kor. 5:18.  Dit is God wat hierdie verandering maak.

Ek dink aan die oom wat gebid het – ag Here, bewaar ons tog van ’n haastige, onvoorbereide dood.  Ek onthou dat dié gebed heelwat glimlagte by die ander biduurgangers ontlok het. Maar dis nie net die dood wat ons skielik kan oorval nie, dit kan ook ’n skielike siekbed, of verlies aan iemand na aan jou wees.

Ek het die storie oor die koster wat Somerset Maugham in een van sy kortverhale vertel, al moontlik in die kerk vertel, maar die verhaal handel oor Albert, wat vir 16 jaar lank die koster in die deftige St Peters Kerk op Nevileplane was.  Met die aantstelling van ’n nuwe predikant, het die leraar agter gekom dat die koster nie kan lees en skryf nie en hy het aangevoer dat dit ’n vereiste is dat ’n koster moet kan lees en skryf. Albert se verweer was dat sy vrou met daardie gedeelte van werk gehelp het, maar hy kon nie die predikant van sy saak oortuig nie en is toe uiteindelik afgedank.

Uit moedeloosheid het hy besluit om ’n pakkie sigarette te gaan koop. Al was hy nie ’n gereelde roker nie, maar in die hele straat kon hy nie een tabakwinkeltjie vind nie. Dit het hom dadelik laat besluit om so ’n winkeltjie in daardie straat te open. Hy het daarin geslaag om met harde werk en toewyding ’n goeie onderneming op te bou en die besigheid was gou ’n groot sukses.  Binne ’n jaar het hy ’n tweede winkel begin en gou was hy die eienaar van tien sulke winkels in die dorp.  Later was hy verplig om al sy sy opgehoopte kontantgeld by die bankbestuurder te deponeer.

“Meneer!”, het die bankbestuurder uitgeroep, “U het meer as 30 000 pond hier wat ek vir u kan belê.  Teken net hier en dan sal ons vir jou die geld teen ’n goeie rentekoers belê.”   Albert moes toe verleë erken dat hy ongelukkig nie kan lees of skryf nie en dat hy nie ’n  handtekening het nie, maar ’n kruisie moet maak. “Wat”? Het die bankbestuurder verslae gevra, “en jy het so ’n groot bedrag geld bymekaar gemaak.  Kan jy net dink waar jy vandag sou gewees het indien jy wel kon lees en skryf?”  Albert het verleë geantwoord: “Ek sou die koster van St Peters Kerk op Nevilplane gewees het”.  Sy haastige, onvoorbereide afdanking, was nie vir Albert die einde nie, maar die begin van ’n nuwe fase in sy lewe.

2 Kor.5: 17:18. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God.

Dit is soms vir ons moeilik om God se hand ook in die pandemie te sien. Maar wat maak ons met sulke terugslae? Ook rakende ons eie omstandighede – sien ons ’n geleentheid, of ’n verleentheid?  Mag die Here vir jou en vir my die genade gee om ook ’n verleentheid in ’n geleentheid te verander.

Gebed

Here, gee vir ons die genade, om nuut na ons omstandighede te kyk en die genade om die geleenthede daarin raak te sien. Hoe ons omstandighede ook al lyk en waar ons ook al mag wees.  Amen.

Dag 158 van inperking | Maandag 31 Augustus 2020

Psalm 150:6. Laat alles wat leef, die Here prys. Prys die Here!

As ’n mens by ’n redelike delikate debat betrokke wil raak, dan is dit nou om jouself die vraag af te vra of jy rakende die hele BLM-aksie die kniel sal buig, en of jy besluit om te staan.  Ons is bewus van ’n hele klomp rugbyspelers wat onder die spervuur is, omrede hulle besluit het om nie te kniel nie.  Sommiges speel nou in Engeland rugby en dit het my laat dink aan die groot orkes en massakoor wat in die London se skouburg opgetree het. Hulle het gereed gemaak om een van hulle laaste nommers te lewer en die nommer was die Hallelujakoor uit die Mesias van Hendel.  Toe die koor wegval met die eerste Halleluja, het ’n paar konsertgangers dadelik opgestaan en hul voorbeeld is deur die ander konsertgangers in die skouburg gevolg. Almal het eerbiedig bly staan tot die laaste note van die triomflied wat God se almag en heerskappy besing, gespeel is en daarna is die orkes en koor luid toegejuig.

Hierdie ervaring het baie van ons al tydens die bywoning van een of ander konsert beleef. Die vraag is, waar het dié unieke gebruik sy bestaan gevind? Die besonderse lied is in Londen op 23 Maart 1743 vir die eerste keer gesing.  Koning George 2, was die aand ook in die gehoor en hy was so aangegryp deur die Hallelujakoor, dat hy spontaan opgestaan het. Natuurlik moes almal sy voorbeeld volg. So het dit dan toe ook ’n tradisie geword wat tot vandag toe steeds op baie plekke toegepas word.  Ek was al by baie uitvoerings waar jy nie anders kan as om te staan nie.

Ons mag nooit ’n volk, kerk, geloofgemeenskap of kultuurgroep se tradisies minag nie. Dit is dikwels die gevolg van sekere waardes wat oor baie jare deur simboliese optrede bewaar word. Die tradisie wat die koning begin het, deur op te staan, getuig van beskawing, eerbied,  hoflikheid, kultuur en ook van geloof. Ook in die erediens doen ons sekere vaste liturgiese handelinge en dit dien ’n belangrike doel. Elke mens het ’n behoefte aan sulke handelinge wat telkens sy/haar geloof versterk met rituele wat vir daardie persoon simbolies en kosbaar is.

Die koning het opgestaan in die teenwoordigheid van iemand groter as hyself. Die triomferende, lewendige Christus. Ons moet die koning se voorbeeld navolg, of ons nou opstaan, of kniel.  Nederigheid en hoflikheid was nog altyd ’n teken van goeie maniere, styl en opvoeding.  Grootheid, lê in die nederigheid, daarom mag ons nooit toelaat dat onbeskofte, of onbeskaamde gedrag van ander mense, vir ons voorskriftelik raak nie.  Ons kan sê Hallejula, loof die Here, Hy moet alle eer kry.  En dit moet kenmerkend van ons eie lewens gemaak word, ook ons eredienste en huise.   Ons kan sê Soli Deo Gloria, aan God al die eer.  En so word ons hele lewe ’n erediens soos Psalm 150:6 verwys: laat alles wat lewe, die Here prys.

Gebed

Ons loof U Here, dat ons tot U eer kan opstaan, dat ons tot U eer kan laag buig. En voor U kan kniel.  Amen.

Dag 157 van inperking | Sondag 30 Augustus 2020

Spreuke 22:4: As ’n mens nederig is en vir die Here ontsag het, onvang jy rykdom en eer en die ware lewe.

Die Amerikaner Ralph Waldo Emerson, het in die vorige eeu ’n groot naam verwerf as ’n digter en filosoof. Hy was ’n predikant, maar het later sy amp neergelê omdat hy in verset teen elke vorm van georganiseerde Christenskap gekom het.  Hy was ’n gewilde en charismatiese prediker en het later op sy reise deur Europa veral klem op die innerlike lewe van ’n mens, laat val. Emerson het ’n gevangene besoek – wat vir sy pogings om slawerny afgeskaf te kry, gevonnis is.  Hy vra die man toe : “Friend, why art thou here?” Die gevangene het hom met ’n kort en direkte teenvraag geantwoord en gesê: “Why art thou not here?” Die teenvraag het Emerson stilgemaak. Hy het besef dat hy eintlik die skuldige een is.

Emerson se ondervinding laat ’n mens aan Petrus dink, onthou jy nog die keer toe hy met groot brawade in Matteus 26:33 gespog het. “Al sou hulle U ook almal in die steek laat, ek sal U nooit in die steek laat nie”. En toe Jesus hom waarsku, het Petrus nog meer krag by sy woorde gesit en in Matteus 26:35 uitgeroep: “Al moet ek saam met U sterwe, ek sal U beslis nie verloon nie.”  ’n Uur of wat later is Jesus in gevange geneem en ons lees verder in dieselfde hoofstuk: “toe het al sy dissipels Hom in die steek gelaat en weggehardloop,” ja, Petrus inkluis. Jesus sou met reg toe vir Petrus kon troef en vra, Petrus waarom is jy nie hier nie?

Ons het seker al almal met die soort mense te doen gekry. Mense wat vreeslik dapper is en wat voor en na ’n vergadering vertel hoe sterk hulle oor die saak voel, maar wanneer daar van hulle verwag word om op die vergadering standpunt in te neem, dan is hulle doodstil. Hulle is soos Petrus wat voor die krisis hulself bereid verklaar om selfs te sterf vir ’n saak, maar as dit van hulle verwag word om net te lewe vir die saak, dan slaan hulle op vlug.

Dit is die uitdaging, waarvoor elke gelowige te staan kom. As ons die naam Christen wil dra, sal ons ’n prys daarvoor moet betaal en die manier waarop ons besigheid doen, of die manier waarop ons ander mense hanteer en die manier waarop ons elke dag lewe, daarvolgens moet aanpas. Ons sal elkeen ons kruis moet opneem en Hom volg.  Elkeen moet uitmaak wat vra die Here spesifiek van my, om as Sy volgeling op te tree, om die naam van Christen te dra.

Gebed

Here, gee dat ons woord, ons eer sal wees. Dankie, dat ons hande en voete, ons mond, ons oë, ons ore, ons hele wese aan U behoort. Amen.

Dag 156 van inperking | Saterdag 29 Augustus 2020

3 Johannes 1:2. My liewe vriend, ek bid dat dit met jou in alle opsigte goed mag gaan en dat jy gesond is. Met jou siel gaan dit goed, dit weet Ek.

Die Vlaamse digter, Guido Gezelle, het as teologiese student in Brugge, ’n groot aantal studente uit Engeland in sy klasse gehad. ’n Interessante briefwisselling het uit die verbintenis tussen die dosent en die studente onstaan, soveel so dat daar in 1991 ’n boek uitgegee is oor die briefwisseling tussen Gezelle en sy jong Engelse vriende. Gezelle het baie meer briewe ontvang as wat hy self geskryf het en tog is daar in enkele van die briewe wysheid wat jou    aangryp. Soos die een wat hy blykaar op 22 Mei 1865, aan ’n jong vriend wat raad gevra het, geskryf het. “Dit is vir my ’n groot en vertroosterende wonder van die Gees dat deug tog  in swakheid oorleef.  Tussen die dorings van swakheid, groei die lelie van deugsaamheid.  Ek dink dis baie swaar om uiterlik toegeneë en nie vermakerig teenoor iemand op te tree nie,  wanneer die persoon dit vir jou moeilik maak om hom/haar lief te hê. Wees dus daarom beslis, maar moenie kwaad word nie.  Om jou humeur te beteul en sagmoedig te bly, is alleen moontlik in ’n beter wêreld, as ons s’n”.

Dit het vir my gevoel asof hy oor al die probleme soos onbillikheid, nepotisme, korrupsie, swak dienslewering en diefstal wat ons tans in ons land beleef, geskryf het.  Dinge wat ’n mens woedend kwaad maak.   En hier bied hy vir ons hierdie raad aan.

it is so dat baie probleme soms deur versteurde menseverhoudinge veroorsaak word. Ook ons as Christene, of gelowiges, leef nog nie in ’n beter wêreld nie. Daarom stel liefde, hoë eise. Dit is soms bitter swaar, soos die digter sê, maar tog kan dit ons in staat stel om te onthou.  Spreuke 15:18. “’n Humeurige mens soek skoor en ’n verdraagsame mens maak rusie uit die wêreld.”  Soms maak ons rusies met onsself, of met mense naby aan ons op dieselfde wyse as ons woedende reaksie op dit wat rondom ons in die wêreld gebeur.

Kom ons probeer hard om elke dag die dorings van swakheid in ons eie lewens uit te roei.  Ons onverdraagsaamheid, vermakerigheid, humeurigheid en onwilligheid om te vergewe. Laat ons eerder die lelies van deugsaamheid na die voorbeeld van Jesus, vertoon. Dit is die vrug van die Gees waarvan Galasiërs 5:22-23 praat.  Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.  So kan ons ook te midde van die spanning en onsekerheid in ons eie land, of in die wêreld, ’n beter wêreld help skep, terwyl ons die geleentheid het.

Gebed

Here dankie dat die lelie van deugsaamheid kan groei tussen ons gebrekkige swakheid, tussen die dorings van onverdraagsaamheid, van bitterheid, van kwalik neem en van afguns. Help ons om ’n beter wêreld te skep. Amen

Dag 155 van inperking | Vrydag 28 Augustus 2020

Volgens ons kerkalmanak, sou die jaarlikse vrouekamp die naweek plaasgevind het en ek het sommer gedink ek wil in besonder by vrouens asook hul plek in die huwelik, vir die wat getroud is, stil staan.

1 Petrus 3:8: Julle moet met mekaar saamstem en meegevoel met mekaar hê. Julle moet mekaar liefhê en vriendelik en nederig wees.

Ek het onlangs met twee jong getroudes wat so drie tot vyf jaar getroud is, gesels en hulle het genoem dat hulle hier tydens die inperking soms moeg raak het vir mekaar en mekaar se geselskap!  Ek het by myself gedink o aarde – as ’n mens na drie jaar so dink, dan is daar nog ’n baie lang pad wat voorlê om 50 jaar saam te wees. Ek het lank gelede so ’n paar huweliksreëls vir ’n gelukkige huwelik, wat ek tydens huweliksbevestigings voorlees, opgestel en dit het toe weer by my opgekom.  ’n Regter wie se sprankelende dogter ek ook getrou het, het my lysie na die seremonie, toe ek en hy gesels het en gewonder het vir hoe lank sy dogter so gelukkig gaan wees en wat vir hulle huwelik wag, help uitbrei.

Ons kan in dié besondere tyd ook bid vir huwelike, daar is baie wat gedy het.  Baie huweliksmaats het mekaar opnuut gevind en herontdek, maar by ander het die spanning hoë eise aan hulle huwelik gestel.

Die reëls vir ’n goeie huwelik:

 1. Vermy die eerste argument wat julle van mekaar vervreem.
 2. Moenie gedurig stry en met mekaar fout vind nie.
 3. Waak teen ’n baas-kneg-verhouding in die huwelik, wees eerder ’n lewensmaat en dien mekaar.
 4. Praat altyd van “ons”, in plaas van “myne”.
 5. Deel julle intieme sake met mekaar en met niemand anders nie.
 6. Moet nooit by skoonfamilie bly nie, so beskeie soos julle woonplek ook al mag wees.
 7. ’n Bietjie van die liefde en deernis wat julle aan mekaar betoon het voor die huwelik, sal baie onnodige bakleiery en verskille tydens die huwelik voorkom.
 8. Mans moet onthou dat ’n huishouding veelysend is, wees bedagsaam teenoor jou vrou. Ek ken baie huwelike en gesinne, veral van jongmense, waar die mans verantwoordelik is vir die kosmaak in die huis.  Praat dus oor die rolverdeling.
 9. Respekteer mekaar altyd. As eerbied verdwyn, verdwyn die liefde.
 10. Beskerm julle huis en as dit kan ook julle kinders deur julle te vestig in geloof op God.

Ek het al heelwat hieroor nagedink, veral as ek dit by ’n troue voorlees. Geen wonder, dit spreek van wysheid wat uit harde ondervinding geleer is nie.  Dit kom opvallend ooreen met die gedeelte wat ons aan die begin gelees het in Petrus 3:8. “Wees eengesind, medelydend, goedhartig, nederig, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Inteendeel, antwoord met ’n seënwens, want daartoe is julle geroep, dat julle die Seun van God kan verkry.”

Dit is voorwaar ’n wenresep.

Gebed

Here dankie vir die seën van soveel huwelike, waar daar liefde, deernis en eensgesindheid, goedhartigheid en nederigheid is en waar kwaad nie met kwaad vergeld word nie. Ons bid in besonder vir vrouens en mans, wat swaar kry in ’n verhouding waar dit nie uitgeleef word nie. Ons bid ook vir kinders, wat seer kry omdat ouers nie hierdie riglyne volg nie. Dankie, vir U genade, wat ook mense se lewens kan verander.

Amen

Dag 154 van inperking | Donderdag 27 Augustus 2020

Psalm 37:5.  Laat jou hele lewe aan die Here oor, want as jy op Hom vertrou, sal Hy vir jou sorg.

Ek het altyd my hare by ’n bekende gemeentelid, Lilly Joubert, laat sny.   Sy doen dit baie mooi, maar tydens die inperking was ek genoodsaak om my hare deur my vrou te laat sny en skielik is ek toe baie meer krities oor hoe my hare lyk.  Ek dink my kuif is steeds te lank, maar my vrou sê dis reg en ek voel steeds dit moet eerder ’n bietjie korter.  Die vraag is – hoe lyk ons vir onsself?

Dit was ’n vraag wat ’n sielkundige op ’n keer deur middel van ’n intressante eksperiment wou antwoord. Hy het ’n paar mense alleen om die beurt in ’n vertrek laat sit en toe op ’n skerm die profiele van ’n aantal onbekende mense aan hulle vertoon.  Een van die profiele, was egter dié van een van die mense wat self aan die eksperiment deelgeneem het. Elkeen moes toe punte aan die onderskeie profiele toeken, positief of negatief, sodat vassgestel kon word watter indruk die onderskeie profiele op die beoordeelaar maak. In die meeste gevalle is bevind dat die profiel wat deur elke deelnemer die laagste aangeslaan is, sy of haar eie was. ’n Mens kan van die eksperiment verskil en ek wil nou nie daarop ingaan nie, maar ontwetend het elke beoordeelaar daarmee gesê: Ek hou nie van myself nie en soms bygevoeg die profiel van myself, daardie gesig irriteer my. Dit skep ’n gevoel van onvergenoegdheid en selfs antagonisme by my.

Dit laat ’n mens dink aan die digter, William Blake, wat êrens geskryf het: Oh why was I not born with a different face? Why was I not born like the rest of my race?

Baie van ons sal moet erken, dat sekere onbevredigende karaktertrekke, wat ons in ons kinders opmerk, juis dié dinge is waarvan ons in ons eie persoonlikhede nie hou nie. En tog leer die Bybel ons dat elke mens die produk is van die kroon van God se skeppingswerk. Soos Shakespeare geskryf het in Hamlet en ek moet bely dat ek nie Hamlet self gelees het nie, slegs die aanhaling: God have given you one face, and you make yourself another.

As ons so oor onsself voel, kan ons maar net raai hoe ons soms vir ons Skepper lyk.

1 Kor. 13:12:  “Nou kyk ons nog in ’n dowwe spieël en sien ons ’n raaiselagtige beeld en eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken.” So lees ons ook  in Rom 8:29.   Intussen moet ons ideaal wees, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, want dan word die sluier, van ons gesig verwyder en sal ons met ons onsself kan versoen, in die heerlike wete, dat ons volgens 2 Kor. 3:18 al hoe meer verander word om aan die beeld van Jesus Christus gelyk te word.

Mag ons as gelowiges so groei en anders na onsself begin kyk, dat Christus se gestalte in ons lewe ’n werklikheid word. Mag ander mense, wanneer hulle na ons kyk, iets van die liefde en die beeld van Jesus sien.

Gebed

Ons dank U Vader, vir die beeld van Jesus Christus, in elkeen van ons. Laat U beeld, al hoe meer te voorskyn kom.  Amen.

Dag 153 van inperking | Woensdag 26 Augustus 2020

Jy kan die dagstuk lees, of na die stemopname luister deur op die foto  te kliek.

Psalm 25:3: Hy wat sy verwagting op U stel, sal nooit teleurgestel word nie, maar daar sal groot teleurstelling wees, vir almal wat aan U ontrou is.

As ’n mens in die geskiedenis ingaan, weet ons nie altyd of die stories wat oorvertel word, waar is nie.  Ek weet ook nie wat eendag van my, of dalk van jou wat luister, vertel sal word nie.  Daar word oor Otto von Bismarck, die man wat teen die einde van die vorige eeu vir Duitsland verenig het, vertel dat die mense doodbang vir hom was. Wilhelm 1, die koning, het blykbaar self erken dat dit nie maklik was, om die keiser onder so kanselier te wees nie.

Tydens ’n veldslag, het die koning homself telkens aan onnodige gevaar blootgestel. Hy het geweier om met sy perd terug te val na ’n veiliger gebied.  Terwyl die millitêre leiers die koning probeer oorreed het om terug te beweeg, het Bismarck blykbaar nie ’n woord gerep nie. Al wat hy gedoen het was om wanneer die koning vir ‘n oomblik wegkyk, die koning se perd ongemerk ’n harde skop te gee, wat die perd dadelik laat retireer het.

Uiteindelik het iemand latere jare ook vir Bismarck op sy plek gesit.  Sy gesondheid het skielik verswak a.g.v. sy groot eetlus en slaaploosheid.  ’n Sekere dokter, Ernst Schweninger het aangebied om hom te help, waarop Bismarck se reaksie was: “Goed, maar moenie vir my ’n klomp vrae vra nie.” Die dokter het toe voorgestel dat hy in daardie geval, maar liewer die hulp van ’n veearts moet inroep.  Bismarck het handoek ingegooi en uiteindelik op die dokter sevrae geantwoord, omdat hy nie ’n ander keuse gehad het nie. ’n Jaar later was hy weer blakend gesond.

Ons kort vandag Christene en gelowiges wat so onbevrees standpunt kan inneem.  Miskien kan ’n mens maar weer die geskiedenis van ons profete in die Ou Testament met groot aandag gaan lees.  Ek het sommer gedink aan Natan, vir wie koning Dawid na sy groot oortreding kon sê:  “Jy is die man,” 1 Samuel 12:7.   Ook Eliah het nie gehuiwer om koning Agab en sy lustige vrou, Isebel, op hul plek te sit nie. Om van Jesus self nie eers te praat nie, wat vir die wetgeleerdes en die Farrasieërs in Lukas 11:43 gesê het: “ellende wag vir julle”.

Tydens ’n besoek aan ons land het Sir Laurens van der Post die groot bydrae wat die Franse Hugenote tot die welvaart van almal in die land gemaak het, uitgewys. Later het hulle as Voortrekkers verder noord, oor die berge, tot by Bloedrivier getrek. ’n Gelowige moenie huiwer om self die eerste tree te gee nie.  Wie God as leidsman gekies het, kan sê: “Ek kom niks kort nie.” Psalm 23:1

Laat ons in hierdie tyd, met moed en durf standpunt in neem, ten spyte daarvan dat ons so maklik ons tekorte raak sien.   Laat ons vorentoe beweeg en positief bly, omdat die Here se teenwoordigheid in elke oomblik by ons is.

Gebed

Here, dankie vir u genade.   Dankie dat ons ons verwagting op U kan stel, dat U elke tree saam met ons loop en dat ons deur u Seun tot die besef kan kom dat ons niks kortkom nie, want U is by ons. Amen

Dag 152 van inperking | Dinsdag 25 Augustus 2020

Jy kan die dagstuk lees, of na die stemopname luister deur op die foto  te kliek.

Romeine 5:1. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus.

Die skrywer Arthur Gordon vertel van ’n waardevolle lewensles wat hy geleer het.  In die aanloop na Paasfees het sy familie ’n tradisie gehad.  Hulle het dit die “penningbussie” genoem.  Die kinders moes in aanloop tot Paasfees geld in hulle dankofferbussies gooi en dan is dit op Paassondag oopgemaak en het hulle dit as hulle Paasdankoffer in die kerk gegee.

Maar Gordon het ’n probleem gehad.  Wanneer dit deur die loop van die jaar finansieel beroerd met hom gegaan het, sou hy geld uit die bussie leen.  Sy gewete het hom so ’n bietjie gepla, maar nie te veel nie, want sy voorneme was altyd om die geld vir God voor Paasfees terug te gee.  Maar op die een of ander manier was hy altyd in die skuld en die bedrag wat hy uit die bussie geleen het, het al groter geword.  Die gedagte aan Paassondag was altyd vir hom vreesaanjaend, want dan sou almal van sy misstap bewus raak.

Op Paassondae het tannie Daisy, reeds vroeg by hulle aangesluit, want sy het die gewoonte gehad om saam met hulle familie na die kerkdiens te gaan.  Ná ontbyt was dit inspeksietyd en moes elke kind sy, of haar penningbussie inhandig.

Sy suster was, volgens Arthur, van ’n vroeë ouderdom af reeds ’n heilige.  Haar bussie het gewoonlik oorgeloop van die geld.  Dit was duidelik vir almal om te sien dat daar aan haar bussie nog nooit gepeuter is nie.  Arthur s’n het altyd duidelike tekens getoon dat daar geld uit die bussie verwyder is.  In sy bussie het ’n paar eensame muntstukke gewoonlik rondgeval.

Sy pa het presies geweet wat met die geld gebeur het en Paassondag na Paassondag moes Arthur na sy pa se lang lesing luister.  Waarom kon hy nie minder aan homself dink en meer aan ander mense nie?  Sy pa wou, volgens Arthur, skuldgevoelens by Athur ontlok en hy was elke keer suksesvol met sy pogings.

Op ’n dag het tannie Daisy egter moeg geword vir die jaarlikse verhoor oor die penningbussies en ’n paar muntstukke uit haar beursie gehaal en vir Athur gesê: “Hier, sit dit in jou penningbussie.”

Dadelik was sy suster se reaksie: “Dis nie regverdig nie!” Sy Pa het ook geprotesteer en gesê:“Dis nie reg nie, Daisy, die kind behoort nie vir slegte gedrag beloon te word nie.”  Tannie Daisy het geglimlag en vir sy suster gesê: “Jy is reg, skat, dis nie regverdig nie. Maar God sal altyd onthou hoe getrou jy was.”

Sy het na sy pa toe gedraai en gesê: “Het jy nog nooit ’n geskenk ontvang wat jy glad nie verdien het nie?  Ek sou dink dat Paasfees jou juis sou herinner dat God jou, sonder enige verdienste, vrygespreek het.”  Haar warm, sagte oë het na Arthur, hoof van die sondaars, gekyk en gesê: “Arthur, God is lief vir alle sondaars, grotes en kleintjies soos jy.  But don’t push Him too far …” 

Martin Luther het ook hieroor geskryf en gesê: “Alhoewel my sondes swart soos die nag is, kan ek dit waag om voor God te verskyn, omdat ek Sy Seun vertrou, wat my geregverdig het.”

GEBED

Here, vergewe my asseblief my sondeskuld.  Dankie dat ek deur Jesus Christus regverdig verklaar kan word. Amen

Dag 151 van inperking | Maandag 24 Augustus 2020

Jy kan die dagstuk lees, of na die stemopname luister deur op die foto  te kliek.

Psalm 37:3-5. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg.

Wat is daar in ons land waaroor jy op die oomblik baie ongelukkig voel?  Wat jaag jou bloeddruk op en maak jou kwaad?  Ek verwys nou na die sake wat baie keer in ons gesprekke na vore kom en wat die afgelope tyd die koerante gehaal het.  Berigte oor korrupsie en oneerlikheid.  Oor mense wat in magsposisies is, en dit misbruik.

Ongelukkig is dit sake wat almal in hierdie land raak.  Selfs ons wat Christene is, kan nie maak asof dit nie daar is nie.  Waarvan ons seker kan wees, is dat die koerante sal sorg dat ons die soort goed gereeld onder oë kry.  Dit veroorsaak weer dat dit deel van ons gesprekke met mekaar raak en soms kan dit selfs ons gesprekke oorheers.  Daar is egter ’n gevaar waarop ons as gelowiges bedag moet wees.  Ons kan so teen hierdie negatiewe dinge vaskyk, so met ons hele wese daarteen in opstand kom, dat ons ons uitsig op God verloor.  Ons emosies hieroor kan so die oorhand oor ons kry, dat ons God uit die prentjie skuif.

Die Psalm wil ons vandag ’n ander opsie gee.  Dit is om op die Here te vertrou.  Eintlik sê die Psalmdigter dit nogal op ’n besondere manier.  In vers3 staan daar: woon en werk rustig voort. God se kinders kan met hulle lewens aangaan, kan rustig wees omdat hulle weet dat dit God is wat die laaste sê het.  Selfs al is daar soveel dinge wat gebeur waarvoor ons nie ’n bevredigende antwoord kan gee nie.  Vertrou vandag jou lewe aan die Here toe met die wete dat Hy steeds God is, en in beheer is.

GEBED

Here, daar is soveel dinge wat my ontstel en bang maak.  Ek bid vir al die korrupsie, misdaad en onenigheid in ons land.  Skenk asseblief U vrede.  Ek vertrou ook my lewe aan U toe.  Amen

Dag 150 van inperking | Sondag 23 Augustus 2020

Jy kan die dagstuk lees, of na die stemopname luister deur op die foto  te kliek.

Jesaja 9:5-6. Vir ons is ’n Seun gebore, aan ons is ’n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal dié koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg.

Die profesie van Jesaja moet in die lig van die Siro-Efraimitiese oorlog (735-732 v.C.) gelees word.  Dit was dus ’n donker tyd, waarin baie mense wanhoop beleef het. Jesaja verkondig dat God sy volk vir hulle ongehoorsaamheid gaan straf, maar dat Hy tog midde-in die krisis ook hoop gee.  In die aankondiging van die oordeel, blink die lig wat hoop vir die verdrukte volk bring – ’n seun sal gebore word wat koning sal wees en vrede en voorspoed sal bring.

Ons lees vandag ook hierdie woorde en pas dit toe op die geboorte van Jesus Christus.  Hy wat mens geword het en onder ons kom woon het.   Dit het my aan die volgende mooi storie laat dink.

Henry Carter, ’n dominee en direkteur van ’n kinderhuis waar kinders woon wat emosioneel erg deur hulle ouers verwaarloos is, vertel van een van die Oukersaande wat hy nooit sal vergeet nie.  Een van die huismoeders het vir hom kom sê dat Tommy onder sy bed lê en weier om uit te kom.

Hy het by Tommy se bed gaan staan en hom van die liggies op die kersboom en die geskenke onder die boom vertel.  Dit alles wag vir hom indien hy net onder sy bed sou uit kom . . . maar geen antwoord.  Henry het op sy knieë geval en die duvet opgetel.  Hy kon Tommy maklik onder die bed uittrek want hy was net ag jaar oud, en het soos ’n vyf jarige gelyk.   Maar uittrek, of hardhandigheid was nie wat Tommy nodig gehad het nie.  Nee, dit was vertroue en die vermoë om sy eie besluite te neem.  Hy het onder die bed ingeloer en vir Tommy vertel van die Oukersaandete – maar daar was algehele stilte – geen reaksie van Tommy nie.

Ten einde laaste het Henry onder die bed ingekruip en langs Tommy gaan lê.  Hy het weer gepraat van die groot adventskrans en die kerse wat hulle gaan aansteek en die kersliedere wat hulle gaan sing!  Toe bly hy stil en lê net langs hom.  Na ’n tydjie, glip daar ’n kinderhand by sy hand in. “Weet jy Tommy, dis kwaai beknop hier onder hierdie bed, kom ons kruip hier uit en gaan sit op jou bed,” het Henry gesê.    En so het Tommy die moed gekry om saam met almal Kersfees te vier.

GEBED

Dankie Here dat U aarde toe gekom het om onder ons te kom woon.  Dankie dat U so vir ons God se Vaderhart kom wys het.   AMEN

Dag 149 van inperking | Saterdag 22 Augustus 2020

Jy kan die dagstuk lees, of na die stemopname luister deur op die foto  te kliek.

Johannes 5:19. Toe het Hy Hom verweer en vir hulle gesê: Dít verseker Ek julle: Die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat Hy die Vader sien doen; wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so.

Jesus het op die Sabbatdag ‘n man gesond gemaak.  Hieroor was die Joodse leiers baie ontsteld, maar Jesus het homself verdedig met die woorde in Johannes 5:17: “My Vader werk tot nou toe en Ek ook.”   Maar hierdie woorde het die Jode net nog kwater gemaak. So kwaad dat hulle Jesus wou doodmaak en Jesus het Homself weer verweer met die woorde van ons teks, Johannes 5:19 Dít verseker Ek julle: Die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat Hy die Vader sien doen; wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so.”   Jesus beklemtoon die eenheid tussen Hom en die Vader – Hy kan nie in onafhanklikheid van die Vader optree nie.  Hy kan slegs die dinge doen wat Hy die Vader sien doen.  Die resultaat hiervan is dat die Vader ook dinge doen wat die Seun doen, nie in nabootsing nie, maar op grond van Hulle gelykheid in die natuur.

Die ou kerkvader, Augustinus gaan van die gedagte uit dat die Vader en die Seun onlosmaaklik van mekaar is.  Hy gebruik die voorbeeld van ’n vlam om sy standpunt te verduidelik.  Waar ’n vlam is, is daar altyd hitte en lig.  Die twee gaan hand aan hand.  As jy ’n kers aansteek het jy hitte en lig.  Jy sal nooit net die hitte, of net die lig hê nie.  Net so ook by die Vader en die Seun.  Hulle werk saam, hulle is deel van die Goddelike Drie-eenheid.  Jesus wou juis vir ons die Vader se hart kom wys het.  Mag jy deur Jesus se lewe God se Vaderhart vir die mensdom raak sien.  Ook vir jou en vir my.

GEBED

Wie in die hemel kan met die Here vergelyk word?

Wie onder die hemelwesens is soos die Here?

Hy is God, vir Hom het die hemelse vergadering ’n heilige ontsag.

Hy is magtig, gevrees onder almal rondom Hom.

Here, almagtige God, wie is soos U?

U krag is groot, Here, u trou is oral!

Here, ek buig neer en aanbid U.

Dag 148 van inperking | Vrydag 21 Augustus 2020

Jy kan die dagstuk lees, of na die stemopname luister deur op die foto  te kliek.

Efesiers 5:1. Omdat julle kinders van God is en Hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg.

Elkeen van ons kan seker dink aan ’n voorbeeld van ’n persoon wat ons navolg. Dit kan iemand wees wat jy bewonder oor hulle nederigheid, vriendelikheid, geduld, sagmoedigheid of enige ander rede. Paulus skryf hier dat ons die voorbeeld van Jesus moet navolg. Jesus se lewe word voorgehou as voorbeeld vir ons. Juis omrede ons kinders van God is moet ons Sy Seun se lewe as voorbeeld volg.

Jesus het homself nie so belangrik geag dat Hy nie ander kon dien nie. Hy het die gestalte van ’n dienskneg of slaaf aangeneem. En vir ’n groot deel van sy lewe het Jesus aan ons gewys wat dit beteken om ander te dien. Hy leer ons dat as ’n mens belangrik wil wees, moet jy bereid wees om ander te dien. Die bekendste voorbeeld is toe Jesus soos ’n slaaf die voete van sy dissipels gewas het – met die opdrag : “Maak julle ook aan mekaar so”.  Vandag vra ek myself die vraag af: “Wat sien mense in my lewe raak?”  Volg ek Jesus se voorbeeld? Kan mense dit in my lewe raak sien. Dit is ’n groot opdrag. Daarom moet ons elke dag vir die Here vra om deur Sy Gees ons daarmee te help.

GEBED

Here God mag my woorde en dade ander na beter wee van geloof en liefde aanlok.

Mag my lewe U genade weerspieël.

Laat my lippe welklinkende simbale wees wat u lof verkondig

Stuur my uit om ander te help

Help my om te lewe soos Jesus gelewe het

Hy my enigste Verlosser en volmaakte rolmodel.

Sy denke die inwoner in my gees

Sy sagmoedigheid die kleed wat my bedek.  AMEN

Dag 147 van inperking | Donderdag 20 Augustus 2020

Jy kan die dagstuk lees, of na die stemopname luister deur op die foto  te kliek.

Matteus 5:14-16.  Julle is die lig vir die wêreld. ’n Stad wat op ’n berg lê, kan nie weggesteek word nie; ook steek ’n mens nie ’n lamp op en sit dit onder ’n emmer nie, maar op ’n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”

Lig is ’n belangrike metafoor in die Bybel. Lig word geassosieer met God, die Messias, sy kinders, die wet, die tempel. “God is lig” volgens 1 Joh 1:5, en Christus word in Johannes beskryf as die “lig van die wêreld” (Joh 8:12; 9:5; 12:46; 1:7–8). Christus het ook na die aarde toe gekom om lig te bring vir die donker wêreld te wees.

In die antieke tye is olielampe in die huise gebruik. Wanneer lampe aangesteek is, is dit op ’n staander geplaas, of aan iets gehang sodat dit die maksimum lig vir die huishouding kon gee. Om die lamp dood te maak het hulle ʼn emmer daaroor geplaas. ʼn Mens sou destyds nie al die moeite gedoen het om ’n lig op te steek om dit net weer daarna te uit te doof nie.

Juis in hierdie donker wêreld kom vra Jesus Sy dissipels om soos lig te wees. Want lig verdryf enige duisternis. Wat is hierdie lig wat uitgestraal moet word? Die lig van verlossing, die lig van die ewige lewe, die lig van kennis van God, die lig van die koninkryk van God. Liguitdraende mense leef so dat ander die liefde en goedheid van Jesus in hulle lewens kan raaksien.

As Jesus die opdrag gee dat ons lig vir die wêreld moet wees, vra Hy eintlik dat ons in Sy voetspore moet volg. In Johannes 8:12 gesê: “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.”  Ons word as lig  vir die wêreld uitgestuur om die Evangelie te verkondig en so hulle wat in duisternis lewe na die lig te bring. Daarom moet ons lig juis Jesus as die Christus weerkaats.

GEBED

Verdryf asseblief alle duidsternis uit my en mag ek U lig deur my laat skyn.

Dag 146 van inperking | Woensdag 19 Augustus 2020

Jy kan die dagstuk lees, of na die stemopname luister deur op die foto  te kliek.

Psalm 51:12. Skep vir my ‘n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig.

Hierdie psalm is geskryf net nadat Dawid egbreek met Batseba gepleeg het en toe boonop nog haar man laat doodmaak het. Tog gaan hy met vrymoedigheid na die Here toe en vertrou God om hom te vergewe. Met die inleidende sin, Wees my genadig, o God  begin die Psalm met die diepste nood van sondaarmense – die behoefte aan ’n herstelde verhouding met God.

Dit is tog ons hartsbegeerte om in vrede met God te lewe.  Ons vertrou op die Here se genade vir ons en ons is elkeen bewus van ons sonde. Na Dawid vir sy sonde vergifnis gevra het, neem hy dit nog ’n stap verder. Hy vra dat die Here ook vir hom ’n rein hart, ’n nuwe gees en standvastigheid sal gee. Hy wil m.a.w. op ’n skoon nuwe bladsy begin lewe en Hy vra ’n tweede kans by die Here.

Jy kan vandag weet dat geen sonde wat jy in die verlede gedoen het te groot is dat God dit kan vergewe nie. Bring dit na Hom en Hy sal jou daarvoor vergewe. Maar nog beter Hy kan jou ’n nuwe hart en gees gee.

GEBED

Heilige God en genadige Vader,

Ons bely teenoor U en teenoor mekaar

dat ons gesondig het in gedagtes, woorde en dade,

deur dit wat ons gedoen het

en dit wat ons nagelaat het om te doen.

Ons het U nie liefgehad met ons hele hart en ons hele verstand en al ons kragte nie.

Ons het ons naaste nie liefgehad soos onsself nie.

Ons het ander nie vergewe soos wat ons vergewe is nie.

Heer, wees ons genadig.

Ons was doof vir u roepstem om te dien soos wat Christus ons gedien het.

Ons het nie dieselfde gesindheid in ons gehad as wat daar in Christus was nie.

Ons het u Heilige Gees bedroef.

Heer, wees ons genadig.

Here, ons bely ons ontrou van die verlede;

die verkeerde dinge wat ons gedoen het;

ons blindheid vir die nood van ander;

ons onverskilligheid in die aangesig van onreg en lyding.

Heer, wees ons genadig.

Skep vir my ’n rein hart, o God,

vernuwe my gees

en maak my standvastig

Laat my weer die blydskap ervaar

van iemand wat deur U verlos is,

laat my U weer met toewyding dien.

Amen.