Gedagte vir die dag | Maandag 16 November 2020

Jakobus 3:5-6. “So is die tong ook maar ‘n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag. ‘n Klein vuurtjie kan ‘n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook ‘n vuur, ‘n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe, van die geboorte af tot die dood toe, aan die brand, en self word dit uit die hel aan die brand gesteek.”

In die beginjare van die kerk was daar ’n ooraanbod van leraars of leermeesters. Die rede daarvoor was omrede dit so maklik was om ’n leermeester te word. Die ’n amp is verkry deur volgelinge te versamel en vir hulle te begin preek, of oor bepaalde onderwerpe te leer. ’n Gewilde metode was om openbare debatte oor omstrede temas te hou en dan so ’n paar aanhangers te werf.  Tydens die debatte sou leraars nie net op hulle argumente konsentreer nie, maar selfs ook persoonlike aanvalle teen hulle teenstanders loods deur byvoorbeeld beledigende taal te gebruik.

Daar was voordele daaraan verbonde om so ’n leermeester te wees wat ook daartoe bygedra het dat baie mense leermeesters geword het. Dit het finansiële voordele ingehou en dit het ’n bepaalde status aan so ’n persoon verleen. Maar die hartseer was dat hulle onderrig dikwels gemeentelede op ’n dwaalspoor gelei het.  Hierdie sogenaamde leermeesters se leringe het die gemeente in die verkeerde rigting gelei en daarom preek Jakobus vir hulle dat hulle die tong moet beheer.  Valse en verkeerde woorde benadeel nie net individue nie, maar benadeel ook die hele gemeente. Jakobus wil hulle oproep om werklik te fokus op dit wat hulle verkondig en dat dit wat hulle verkondig die waarheid moet wees.

Jakobus wil die kragtige invloed van hierdie leermeesters nog verder beklemtoon deur die beeld van vuur te gebruik. Die tong is soos ’n vuur wat nie geblus kan word nie. ’n Klein vuurtjie steek ’n hele groot bos aan die brand. Die leermeesters se woorde het ook ’n effek op die hele gemeente gehad. Daarom verwys Jakobus na die tong as ’n dier wat nie getem kan word nie. Alle wilde diere is al deur die mens getem, maar die mens was nog nooit in staat om die tong te tem nie. Die rede daarvoor lees ons in vers 8: “Dit is ’n rustelose kwaad, vol dodelike gif “

Woorde het ’n baie kragtige effek en daarom word Christene van vandag, net soos die leermeesters in Jakobus se tyd, opgeroep om werklik versigtig te wees in wat ons sê. Spreuke 10:19 “Wie sy woorde tel, is verstandig”. Maar ons elkeen weet hoe moeilik dit is om altyd te beheer wat ons sê. Dit is werklik ’n uitdaging om die tong eerder stil te hou in die mond as om te praat en skade aan te rig.

GEBED

Here, ek moet bely dat ek dikwels te vinnig praat en nie altyd besef watter effek my woorde het nie. Reinig my hart en gedagtes sodat my woorde ook vir U aanneemlik mag wees. Amen